• Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce. Przemiany prawno-organizacyjne od połowy XVIII wieku do współczesności

Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce. Przemiany prawno-organizacyjne od połowy XVIII wieku do współczesności

 • Autor: Andrzej Misiuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-634-9
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 312/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia stanowi pionierską próbę ukazania ewolucji przemian organizacyjnych oraz zakresu przedmiotowego administracji spraw wewnętrznych w Polsce od XVIII wieku do współczesności. Wypełniała ona duży obszar dziejów rodzimej administracji publicznej.

Książka powinna stanowić podstawę do edukacji współczesnych kadr administracji rządowej oraz studentów kierunków administracja publiczna, prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Geneza nowoczesnej administracji państwowej. Miejsce resortu spraw wewnętrznych w administracji państwowej w ujęciu prawno-historycznym

1. Kierunki rozwoju administracji w Europie w okresie XVII–XVIII w.
2. Model administracji w republikach XVIII w.
3. Rola resortu spraw wewnętrznych w kształtowaniu współczesnej administracji publicznej

Rozdział II. Czasy stanisławowskie

1. Próby reform administracji publicznej u schyłku Rzeczpospolitej szlacheckiej – w II połowie XVIII wieku
2. Reformy Sejmu Czteroletniego. Konstytucja 3 maja 1791 r.
3. Upadek Rzeczpospolitej
4. Insurekcja kościuszkowska

Rozdział III. Dzieje porozbiorowe (1795–1918)

1. Systemy administracyjne na ziemiach polskich wcielonych do państw zaborczych po 1795 r.
2. Księstwo Warszawskie (1807–1815)
3. Królestwo Polskie (1815–1830)
4. Wolne Miasto Kraków
5. Zabór pruski (1807–1918). Wielkie Księstwo Poznańskie
6. Autonomia Galicji
7. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (1914–1918)

Rozdział IV. II Rzeczpospolita (1918–1943)

1. Ustrój administracji publicznej państwa
2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
3. Organizacja terenowej administracji spraw wewnętrznych  1366 Spis treści
4. Organizacja statystyki administracyjnej
5. Formacje ochrony granic
6. Instytucje policyjne

Rozdział V. II wojna światowa (1939–1945)

1. Na emigracji
2. Państwo podziemne
3. Państwowy Korpus Bezpieczeństwa
4. W służbie okupanta. Polska Policja w Generalnym Gubernatorstwie w czasie II wojny światowej

Rozdział VI. Polska Ludowa (1944–1989)

1. Kształtowanie się modelu resortu spraw wewnętrznych
2. Milicja Obywatelska
3. Organy bezpieczeństwa publicznego
4. Wojska Wewnętrzne
5. Służba Więzienna
6. Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej

Rozdział VII. III Rzeczpospolita

1. Ewolucja organizacji i zakresu działania administracji spraw wewnętrznych
2. Ewolucja cywilnych służb specjalnych w Polsce po 1989 r.
3. Policja
4. Straż Graniczna
5. Państwowa Straż Pożarna
6. Biuro Ochrony Rządu – Służba Ochrony Państwa

Bibliografia
Spis rysunków
Aneks

Andrzej Misiuk

prof. dr hab., od 1983 roku zajmuje się pracą naukową i badawczą. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest problematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa, zwłaszcza dzieje instytucji policyjnych i służb specjalnych w Polsce oraz systemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze krajowym i europejskim. Był inicjatorem prac nad utworzeniem kierunku studiów wyższych - bezpieczeństwo wewnętrzne oraz nowej dyscypliny naukowej - nauki o bezpieczeństwie. W 2008 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie. Członek Komitetu Redakcyjnego "Przeglądu Policyjnego", "Internal Security" oraz Światowego Stowarzyszenia Szefów Policji z siedzibą w Nowym Jorku. Autor wielu pozycji książkowych, wydawnictw źródłowych i przeszło 200 artykułów naukowych oraz kilku publikacji popularnonaukowych, które ukazały się w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Rosji, Hiszpanii i na Litwie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane