• Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych. Teoria i praktyka operacji humanitarnych

Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych. Teoria i praktyka operacji humanitarnych

 • Autor: Maciej Marszałek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-756-8
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 188/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest użyciu sił zbrojnych w operacjach humanitarnych, czyli w działaniach ukierunkowanych na niesienie pomocy cierpiącej ludności cywilnej. Operacje te mogą być prowadzone zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami w ramach szeroko zakrojonej pomocy dla państwa dotkniętego katastrofą naturalną lub katastrofą wywołaną świadomą działalnością człowieka (konflikty zbrojne międzypaństwowe i wewnętrzne).

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne założenia operacji humanitarnych

1.1. Istota i podział środowiska operacyjnego
1.2. Środowisko kształtowane katastrofami naturalnymi
1.3. Środowisko operacyjne kształtowane konfliktami zbrojnymi
1.4. Identyfikacja operacji humanitarnych
1.5. Podmioty operacji humanitarnych
1.6. Konkluzje

Rozdział 2. Wybrane operacje humanitarne na przełomie XX i XXI wieku

2.1. Operacja „Provide Comfort” w północnym Iraku
2.1.1. Sytuacja wyjściowa
2.1.2. Koncepcja koalicyjnej operacji „Provide Comfort”
2.1.3. Użycie połączonych sił zadaniowych Stanów Zjednoczonych w początkowej fazie operacji „Provide Comfort”
2.1.4. Ewolucja struktur dowodzenia oraz wielonarodowego zespołu zadaniowego
2.1.5. Intensyfikacja działań humanitarnych i osłonowych w wymiarze powietrzno-lądowym
2.1.6. Wnioski z operacji „Provide Comfort”
2.2. Operacja „Provide Promise” w Bośni i Hercegowinie
2.3. Operacja „Allied Harbour” w Albanii
2.4. Operacja „Swift Relief” w Pakistanie w 2005 roku
2.5. Konkluzje

Rozdział 3. Rola sił zbrojnych w operacjach humanitarnych prowadzonych poza granicami uczestniczących państw

3.1. Ogólne uwarunkowania operacji humanitarnych (założenia doktrynalne)
3.2. Zadania sił zbrojnych w operacjach humanitarnych
3.2.1. Dostarczanie pomocy humanitarnej
3.2.2. Osłona organizacji cywilnych prowadzących działalność humanitarną
3.2.3. Udzielanie pomocy uchodźcom i wysiedleńcom
3.2.4. Wymuszanie pokoju w aspekcie działań humanitarnych
3.3. Ogólne założenia koncepcji przyszłych operacji humanitarnych z udziałem sił zbrojnych
3.4. Połączone siły zadaniowe
3.5. Zasady operacji humanitarnych
3.6. Problemy wymagające analizy w procesie planowania
3.7. Konkluzje

Zakończenie
Bibliografia

prof. dr hab. Andrzej Glen:

Obecnie społeczność międzynarodowa zmaga się z wyzwaniami i zagrożeniami, których źródła odnajdujemy w siłach natury i działalności człowieka. Organiczna i podorganiczna część rzeczywistości przyrodniczej, połączona z niszczącymi tę przyrodę działaniami ludzkimi powoduje coraz większą liczbę, coraz bardziej zróżnicowanych zagrożeń naturalnych człowieka, państw, całej ludzkości. Niszczące skutki wspomnianych zagrożeń bardzo często powodują sytuacje kryzysowe, których przebieg i skutki przekraczają możliwości reagowania i odtwarzania stosownych służb, straży i wojsk poszkodowanych państw. (...) Jestem przekonany o przydatności tego opracowania zarówno dla pracowników naukowych zajmujących się tematyką bezpieczeństwa, jak i studentów wszystkich uczelni, realizujących studia magisterskie na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne. Ponadto recenzowana monografia będzie przydatna na operacyjnych i strategicznych studiach przeznaczonych dla oficerów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonych w Akademii Sztuki Wojennej.

prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski:

Recenzowana publikacja jest cennym źródłem wiedzy w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności w zakresie możliwości udziału sił zbrojnych w operacjach humanitarnych. Książka jest efektem prowadzonych wieloletnich badań naukowych i stanowi dużą wartość poznawczą i utylitarną. Aktualność i ważność poruszanej problematyki, jak też interesujący sposób jej przedstawienia na pewno spotka się z dużym zainteresowaniem instytucjonalnym i społecznym.

Maciej Marszałek
prof. dr hab. inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Dyplomacji. Członek Executive Academic Board European Security and Defence College (EAB ESDC). Autor i współautor wielu publikacji poświęconych problematyce zarządzania kryzysowego w wymiarze międzynarodowym, w tym m.in. operacjom wsparcia pokoju, operacjom humanitarnym z udziałem sił zbrojnych, a także ewolucji wojen i konfliktów zbrojnych na świecie. Promotor kilkunastu rozpraw doktorskich.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane