• Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej

 • Autor: Iwona Mendryk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-023-7
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 568/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 125.00 zł

  112.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W monografii zaprezentowano dorobek badawczy naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono tutaj m.in. problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w warunkach pandemii COVID-19 oraz zagadnienia wiążące ustalenia teoretyczne z zakresu ZZL z praktycznymi rozwiązaniami spotykanymi w organizacjach. Opisy projektów badawczych i metodyki badań oraz uzyskanych wyników stanowić mogą źródło inspiracji dla badaczy oraz wspomagać wprowadzanie rozwiązań z zakresu polityki personalnej w przedsiębiorstwach. Niewątpliwym walorem prezentowanego opracowania są wielowątkowość i różnorodność poruszanych tematów. Dzięki temu monografia może stać się przydatnym kompendium wiedzy dla studentów, doktorantów i praktyków biznesu.

Spis treści:

Wstęp

I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W DOBIE PRZEMIAN


Sztuczna inteligencja kreatorem nowego wymiaru zarządzania kapitałem ludzkim
Anna Wziątek-Staśko

Znaczenie zaufania w zarządzaniu zasobami ludzkimi – wybrane aspekty
Agnieszka Piasecka

Ewolucja podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w Modelu EFQM
Joanna Martusewicz, Arkadiusz Wierzbic

Przywództwo etyczne jako kryterium doboru osób przez zarządzających w organizacjach społecznie odpowiedzialnych. Badania pilotażowe
Aleksandra Zaleśna

Wpływ kluczowych wartości przedsiębiorstwa na produktywność i efektywność kapitału ludzkiego
Joanna Żukowska, Katarzyna Wardzińska

II. ROZWIJANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO – WYMIANA WIEDZY I NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ


Kierunki zmian w inwestycjach w kapitał ludzki – studia wprowadzające
Alicja Winnicka-Wejs

Zmiany na rynku szkoleń w Polsce – wybrane zagadnienia
Dorota Chmielewska-Muciek

Kompetencje menedżerów a transfer wiedzy w obszarze ZZL – wyniki badań z przedsiębiorstw międzynarodowych
Aurelia Domaradzka

Percepcja możliwości uczenia się przez całe życie a zaangażowanie w pracę pracowników dziekanatów
Tomasz Gigol

Podnoszenie efektywności organizacji przy wykorzystaniu kapitału intelektualnego na przykładzie firmy telekomunikacyjnej
Marcin Konkel

III. PANDEMIA COVID-19 – WYZWANIA DLA ZZL

Społeczno-kulturowe konsekwencje pandemii w obszarze aktywności zawodowej w Polsce a strategie personalne
Wojciech Pawnik

Praca zdalna w trakcie pandemii COVID-19 oraz wyzwania przyszłości
Aneta Karasek

Polskie start-upy w dobie pandemii COVID-19 w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi
Patrycja Marzec-Braun

Praca zdalna w warunkach pandemii COVID-19. Wyniki badania satysfakcji pracowników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Maciej Pełczewski

Praca zdalna a wypalenie zawodowe
Marzena Syper-Jędrzejak

IV. ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ ZASOBÓW LUDZKICH

Antecedencje zarządzania pokoleniowego w sektorze ochrony zdrowia
Beata Buchelt

Wewnątrzpokoleniowy transfer wiedzy między baby boomersami pracującymi zdalnie na przykładzie szkół zawodowych
Urszula Jeruszka

Wykluczenie cyfrowe osób starszych jako determinanta wdrażania koncepcji e-ZZL
Grzegorz Łukasiewicz

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich
Katarzyna Mękal

Propozycja wartości pracodawcy (EVP) z perspektywy przedstawicieli pokoleń współistniejących na polskim rynku pracy – refleksje z badań
Alicja Smolbik-Jęczmień, Patrycja Paleń-Tondel

Postrzeganie i ocena starszych pracowników w polskich organizacjach – wyniki badań
Małgorzata Wesołowska

V. KSZTAŁCENIE I DOKSZTAŁCANIE W NOWYCH UWARUNKOWANIACH

Negatywne skutki zdalnego kształcenia studentów w dobie COVID-19
Paweł Łuczak

Postcovidowa wizja pracy nauczyciela akademickiego w przyszłości
Ewa Stroińska, Katarzyna Kolasińska-Morawska, Marta Brzozowska, Monika Pytel

Założenia koncepcji Young Human Resources
Małgorzata Tyrańska, Anna Dolot, Sylwia Wiśniewska, Marek Koczyński, Robert Szydło

Przywództwo edukacyjne – nowe wyzwanie dla dyrektorów polskich szkół
Agnieszka Zaklikocka

VI. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – WYMIAR PRAKTYCZNY


Partycypacja pracownicza w polskich młodzieżowych klubach sportowych a efektywność pracy trenera i instruktora sportu
Marcin Buchali

Zarządzanie relacjami z interesariuszami w społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstwach rodzinnych
Beata Chmielewiec

Sukcesja jako proces włączania kolejnej generacji rodziny do przedsiębiorstwa
Zofia Dopke

Wizerunek organizacji w sieci jako element employer brandingu
Aneta Kuźniarska, Izabela Stańczyk, Magdalena Stuss

Proces doboru kadr w polskich organizacjach w ocenie pracowników
Ewa Mazur-Wierzbicka, Sandra Misiak-Kwit, Katarzyna Włodarczyk

Budowanie marki osobistej a zatrudnialność – wyniki systematycznego przeglądu literatury
Weronika Muszyńska, Marzena Fryczyńska

Pozyskiwanie i adaptacja pracowników w przedsiębiorstwach na podstawie zrealizowanych badań
Teresa Myjak

Zrównoważona praca z nowoczesnymi technologiami – cyfrowy dobrostan pracowników
Katarzyna Mikołajczyk

Błąd w organizacji – sposoby postrzegania i radzenia sobie z nim
Anna Pluta, Aleksandra Rudawska

Promocja zdrowego stylu życia pracowników jako ważnego elementu zrównoważonego rozwoju
Izabela Różańska-Bińczyk

Zastosowanie metody analizy ruchu człowieka do badania dobrostanu fizycznego pracowników
Dorota Molek-Winiarska, Sławomir Winiarski

Iwona Mendryk
dr hab., adiunkt w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybr...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Strategiczne zarządzanie przedsiębi...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Psychospołeczne konsekwencje zwinne...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zarządzanie. Wybrane kwestie

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane