• Zapobieganie samobójstwom. Tom 1. Motywacja zachowań samobójczych

Zapobieganie samobójstwom. Tom 1. Motywacja zachowań samobójczych

 • Autor: Brunon Hołyst redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-76-2
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 226/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 62.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Nowa seria wydawnicza - Biblioteka Suicydologiczna - ma wypełnić lukę w dotychczasowym piśmiennictwie dotyczącym profilaktyki zamiarów samobójczych. Jej celem jest m.in. analiza procesów motywacyjnych i promocja nowych metod zapobiegających przypadkom dobrowolnej śmieci. Dzięki tej publikacji Czytelnicy będą mogli poznać samobójstwo jako zjawisko indywidualne i społeczne.

Autorzy tomu I są specjalistami z różnych dziedzin nauki, którzy pracują na rzecz rozwiązywania problemów suicydalnych. Reprezentują filozofię, prawo, kryminologię, socjologię, psychologię, pedagogikę i medycynę.

Książka jest skierowana do studentów kierunków psychologii, medycyny, socjologii i pedagogiki, do pracowników naukowych zainteresowanych zagadnieniami suicydologicznymi oraz do pracowników oświaty, służby zdrowia, którzy spotykają się w swojej pracy z takimi problemami.

Patronat:

Biblioteka Suicydologiczna:

             


Spis treści:

Od Redaktora Naukowego
From the sciencific Editor

Część pierwsza. PROBLEMY OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1. Samobójstwa w perspektywie filozoficznej

Maria Szyszkowska

1.1. Wprowadzenie
1.2. Instynkt samozachowawczy
1.3. Samotność i osamotnienie
1.4. Samobójstwo jako przedmiot dociekań higieny psychicznej
1.5. Psychonerwicowcy i psychopaci
1.6. Kilka przykładów
1.7. W imię wyższych wartości
1.8. Problem klasyfikacji
1.9. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. Model motywacji zachowań samobójczych

Brunon Hołyst

2.1. Istota procesu motywacyjnego
2.2. Kontekst moralny samobójstwa
2.3. Zmienne wpływające na zachowania suicydalne
2.4. Pytania o decyzje samobójstwa
2.5. Związki samobójstwa z agresją
2.6. Ideatorzy samobójstw
2.7. Zamachy samobójcze bezpośrednio po dokonaniu zabójstwa
2.8. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. Immanencja, transgresja i transcendencja człowieka predyktoryjnością prewencyjną w stosunku do zachowań suicydalnych

Andrzej Bałandynowicz

3.1. Wprowadzenie
3.2. Pacyfizm jako władza człowieka nad samym sobą
3.3. Pacyfizm jako jedność człowieka z przyrodą
3.4. Pacyfizm przeciwieństwem do degeneratywnych procesów społecznych
3.5. Pacyfizm jako relewantny stan do współczesnego kulturalizmu państwo-normatywnego
3.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. Erozja więzi społecznych jako jeden z czynników ryzyka suicydalnego

Włodzimierz A. Brodniak

4.1. Wprowadzenie
4.2. Rozwody
4.3. Przemoc w rodzinach
4.4. Jednoosobowe gospodarstwa domowe
4.5. Emigracja a ryzyko zachowań samobójczych
4.6. Rola nowych mediów
4.7. Statystyki samobójstw w Polsce w relacji do rosnących wskaźników erozji więzi społecznych
4.8. Podsumowanie

Część druga. PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE

ROZDZIAŁ 5. Samobójstwa w czasie izolacji penitencjarnej

Norbert Malec

5.1. Wprowadzenie
5.2. Warunki wykonania kary
5.3. Bezpieczeństwo osobiste skazanych
5.4. Skala zjawiska samobójstw wśród więźniów
5.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 6. Spontaniczne samobójstwa altruistyczne na polu walki
Adam Czabański

6.1. Wprowadzenie
6.2. Specyfika samobójstw podczas wojny
6.3. Samobójstwa altruistyczne podczas wojny
6.4. Przykłady samobójstw altruistycznych na polu walki z czasów drugiej wojny światowej
6.5. Przykłady samobójstw altruistycznych na polu walki z czasów wojny w Iraku i w Afganistanie
6.6. Przykłady samobójstw altruistycznych na poligonie i w innych okolicznościach poza polem bitwy
6.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 7. Kilka spostrzeżeń o swoistości samobójstw marynarzy na polskich statkach morskich

Maciej Kijowski

7.1. Wprowadzenie
7.2. Uwarunkowania samobójstw marynarzy
7.3. Studia przypadków
7.4. Zagadnienia pokrewne
7.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 8. Czynniki wpływające na ryzyko samobójcze u osób nieheteroseksualnych i transpłciowych
Marta Dora

8.1. Wprowadzenie
8.2. Czynniki ryzyka
8.3. Profilaktyka
8.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 9. Broń palna a samobójstwo – analiza suicydologiczna
Marlena Stradomska

9.1. Wprowadzenie
9.2. Wybrane statystyki
9.3. Profilaktyka
9.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 10. List samobójcy jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy
Halszka Witkowska

10.1. Wprowadzenie
10.2. Samobójstwo jako fakt kulturowy
10.3. List samobójcy jako fakt kulturowy
10.4. List samobójcy jako gatunek wypowiedzi
10.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 11. Nauczyciel wsparciem dla ucznia w stanie ryzyka suicydalnego (następstwa długotrwałego stresu)
Maria Katarzyna Grzegorzewska

11.1. Wprowadzenie
11.2. Pojęcie „zjawiska stresu”
11.3. Typologia zjawiska stresu
11.4. Subiektywność w percepcji stresu
11.5. Rola nauczyciela w przeciwdziałaniu samobójstwu
11.6. Wpływ wirtualnej rzeczywistości na próby samobójcze
11.7. Stres ucznia
11.8. Rola nauczyciela
11.9. Trudny okres dojrzewania a skłonności samobójcze
11.10. Samobójstwo jako ekstremalna odpowiedź na stres
11.11. Sposoby radzenia sobie ze stresem ucznia
11.12. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 12. Koncepcja stanowiska suicydologa w jednostce samorządu terytorialnego
Aleksander Ferens

12.1. Wprowadzenie
12.2. Idea samorządu terytorialnego
12.3. Samobójstwo jako problem społeczny
12.4. Inicjatywa Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
12.5. Opis stanowiska suicydologa
12.6. Podsumowanie

Prof. dr hab. Bogusław Sygit:

Lektura pracy zbiorowej pod redakcją profesora Brunona Hołysta przypomniała mi wypowiedź Ralpha Waldo Emersona, że „ten jest wielki, kto jest taki, jaki jest z natury i kto nigdy nie przypomina innych”. Studiując to dzieło, odniosłem wrażenie, że o jego doskonałości decyduje nie tylko dobór wyjątkowo kompetentnych autorów i wiedza w nim zgromadzona (a może lepiej „zaprezentowana”), ale przede wszystkim narzucona przez redaktora naukowego: oryginalność wypowiedzi, ich wyjątkowa wartość naukowa i praktyczna użyteczność – a w finale dalsze wzbogacanie wiedzy suicydologicznej. (…) Prace uwzględniają aktualne piśmiennictwo krajowe i zagraniczne. Wywody są logiczne, ciekawe i wzbogacają wiedzę o tym zjawisku w jego różnych aspektach. (…) W dobie nadzwyczaj rozprzestrzeniających się zachowań suicydalnych to wspaniała lektura do zapoznania się z realiami tego zjawiska.

Brunon Hołyst
Profesor zwyczajny doktor habilitowany, doktor honoris causa. Ekspert w dziedzinach kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, suicydologii i psychologii kryminalistycznej; obecnie profesor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Redaktor naczelny Wielkiej Encyklopedii Prawa. Dyrektor Instytutu Problematyki Przestępczości. Inicjator i założyciel Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (od 1981 r.). Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Członek wielu zagranicznych komitetów naukowych, m.in.: Międzynarodowego Towarzystwa Kryminologicznego (w latach 1980-1985 wiceprzewodniczący), od 1978 r. Canadian International Academy of Humanities and Social Sciences, od 1978 r. Canadian Inter-American Research Institute, od 1983 r. International Association for Suicide Prevention. W wielu krajach jako visiting professor prowadził wykłady z zakresu wiktymologii, kryminologii i suicydologii. Autor ponad 1200 publikacji, w tym około 80 monografii i podręczników akademickich, które ukazały się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Chinach, Rosji, Wielkiej Brytanii, Nigerii, Ukrainie i Rosji.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Kryminalistyka. Zarys systemu

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Depresja i samobójstwa dzieci i mło...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Kryminologia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Depresja. Terapia poznawczo-behawio...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

O depresji. Rozmowy bez wstydu

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prewencja ryzyka samobójstw wśród d...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pakiet: Zapobieganie samobójstwom

230.00 zł Cena netto: 219.05 zł

Najczęściej kupowane