• Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

 • Autor: Józef Bednarek Anna Andrzejewska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-228-4
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 226/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 41.40 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w ostatnich latach stają się coraz bardziej istotne dla współczesnej refleksji pedagogicznej. Dotyczą nowych niebezpiecznych zjawisk, zakłócających proces wychowawczy i kształcenia. Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeństwa generowane przez sieciową przestrzeń są dzieci i młodzież. Dlatego Autor poleca tę książkę szerokiemu gronu odbiorców, w szczególności rodzicom, pedagogom, psychologom, nauczycielom szkół różnych szczebli edukacji oraz specjalistom zajmującym się profilaktyką i terapią. Publikacja przydatna również będzie dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni humanistycznych i społecznych, a także studentów.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Nowe kompetencje nauczycieli w zakresie możliwości i niebezpieczeństw cyberprzestrzeni
Anna Andrzejewska

Wstęp
1.1. Nowa rola nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości informatycznej
1.2. Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla współczesnego pedagoga
1.3. Nowe kompetencje nauczyciela w obliczu rozwoju cyberprzestrzeni
Wnioski
Bibliografia

2. Nowe obszary zagrożenia niepełnosprawnością i wykluczeniem osób 45+ w społeczeństwie wiedzy
Jakub Jerzy Czarkowski

Wstęp
2.1. Coraz nowsze technologie, coraz starsze społeczeństwo
2.2. Wiedza w gospodarce i społeczeństwie wiedzy
2.3. Nowe obszary zagrożenia wykluczeniem
2.4. Szanse, jakie tworzy nowa technologia
2.5. Propozycja komplementarna
2.6. Czy pozostaniemy sobą?
Wnioski
Bibliografia

3. Współczesne uwarunkowania handlu ludźmi
Marek Cendrowski

Wstęp
3.1. Początki handlu ludźmi
3.2. Prawo a handel ludźmi
3.3. Ściganie handlu ludźmi w Polsce
3.4. Nowe oblicza handlu ludźmi
3.5. Handel ludźmi w Polsce. Wybrane statystyki
3.6. Handel ludźmi a Internet
3.7. Handel ludźmi jako obszar przestępstw okołoegzystencjalnych
Wnioski
Bibliografia

4. Ciemna strona sieci – zagrożenia internetowe oraz ich konsekwencje dla uczniów
Anna Wrona

Wstęp
4.1. Istota zjawiska zagrożeń internetowych
4.2. Przemoc w Internecie – zjawisko i przeciwdziałanie
4.3. Pornografia internetowa zagrożeniem dla uczniów
4.4. Seksting – upublicznianie nagich zdjęć
4.5. Bezpieczeństwo w Internecie
Wnioski
Bibliografia

5. „Kop” i „odlot” w wirtualnym świecie
Jarosław Korczak

Wstęp
5.1. Charakter informacji na stronach WWW
5.2. Leki a narkotyki
5.3. Leki działające pobudzająco wykorzystywane jako legalna alternatywa dla amfetaminy i kokainy
5.4. Leki na kaszel o działaniu otępiająco-halucynogennym wykorzystywane jako legalna alternatywa dla takich narkotyków, jak heroina, PCP czy LSD
5.5. Przykłady najpopularniejszych leków na kaszel o działaniu dysocjano-euforyzującym, zawierających DXM
5.6. Leki, narkotyki a Internet
Wnioski
Bibliografia

6. Prawne aspekty cyberprzestępczości
Krzysztof Zimny

Wstęp
6.1. Cyberprzestępczość w Internecie
6.2. Cyberprzestępczość według Interpolu
6.3. Cyberprzestępczość według Rady Europy
6.4. Definicja cyberprzestępczości wg Unii Europejskiej
6.5. Definicja cyberprzestępczości w polskim prawodawstwie
6.6. Charakterystyka wybranych przestępstw i metod działania sprawców
6.7. Cyberprzestępczość w statystykach polskich
6.8. Ochrona prawna przed cyberprzestępczością w Polsce
Wnioski
Bibliografia

7. Wolność słowa w świecie wirtualnym – wartość nadużywana
Dorota Marczuk, Kinga Kucała

Wstęp
7.1. Obszary świata wirtualnego
7.2. Wolność słowa jako wartość
7.3. Internet i social media
7.4. Postawa krytyczna wobec informacji zawartych w mediach
Wnioski
Bibliografia

8. Bezpieczeństwo człowieka w społeczeństwie nadzorowanym
Piotr Krawczyk

Wstęp
8.1. Społeczeństwo nadzorowane jako nieuchronna konsekwencja zmiany społecznej
8.2. Technologie w służbie kontroli
8.3. Zagrożenia dla prywatności w perspektywie pedagogicznej
Wnioski
Bibliografia

9. Religijność człowieka jeszcze realna czy już wirtualna?
Mariusz Szymański, Erwin Jaworski

Wstęp
9.1. Religia a religijność
9.2. Religia w sieci a religia sieciowa
9.3. Wirtualne wspólnoty religijne
9.4. Wirtualne obrzędy religijne
Wnioski
Bibliografia

10. Nowe wyzwania profilaktyki w kontekście zagrożeń dzieci i młodzieży
Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański

Wstęp
10.1. Istota działań profilaktycznych
10.2. Nowe zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży
10.3. Profilaktyka niebezpiecznego korzystania z Internetu i z komputera
10.4. Zapobieganie negatywnemu wpływowi gier komputerowych na młodego odbiorcę
10.5. Profilaktyka fonoholizmu wśród dzieci i młodzieży
10.6. Nowy wymiar profilaktyki w społeczeństwie wiedzy
Wnioski
Bibliografia

Zakończenie

Nota biograficzna
 

prof. Stefan M. Kwiatkowski:

Książka (…) jest znaczącym głosem w dyskusji nad zagrożeniami, jakie niesie ze sobą niespotykany w historii nauki rozwój technologii informacyjnych. (…) Na podkreślenie zasługuje fakt odnotowania i omówienia nowych zagrożeń, a także próba nakreślenia strategii o charakterze profilaktycznym.

 

Józef Bednarek
dr hab. prof. APS, pedagog, dydaktyk, medioznawca. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i innych uczelni pedagogicznych. Zastępca przewodniczącego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP. Kierownik, ekspert, recenzent projektów badawczych. Autor kilkunastu książek autorskich i pod redakcją. Organizator oraz uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, na których przedstawia referaty i komunikaty z badań. Promotor prac doktorskich i magisterskich. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Przedmiotem zainteresowań są szanse oraz zagrożenia mediów cyfrowych i cyberprzestrzeni.

Książki tego autora

Anna Andrzejewska
dr, pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Nauczyciel akademicki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP. Zajmuje się edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Autorka książek i publikacji, w których podejmuje powyższe zagadnienia. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Współautorka projektów badawczych. Współtwórca wielu filmów edukacyjnych i aplikacji multimedialnych z ww. obszarów wiedzy. Zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki, psychologii, edukacji medialnej, cyberprzestrzeni, patologii społecznych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Antykryminalistyka. Taktyka i techn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane