• Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli

Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli

 • Autor: Krzysztof Drabik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-447-8
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 224/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  10.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera rozważania dotyczące bezpieczeństwa, wojny i pokoju. Jest próbą analizy tych zagadnień w oparciu o wybrane koncepcje z zakresu filozofii społecznej, psychoanalizy i socjologii.  

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Człowiek bezpieczny w teorii umowy społecznej Tomasza Hobbesa i Jana Jakuba Rosseau
 
1.1. Wojna jako źródło i własność bytów społecznych
1.2. Trzy zasady funkcjonowania bytów społecznych jako przyczyny wojen
1.3. Państwo, jego struktura i prawa warunkiem istnienia bytów społecznych
1.4. Umowa społeczna jako osnowa bezpieczeństwa bytów społecznych
1.5. Człowiek w teorii umowy społecznej Jana Jakuba Rousseau
 
Rozdział 2. Popędowe determinanty wojowniczości w koncepcji naturalistycznej Zygmunta Freuda
 
2.1. Miłość i Śmierć jako źródło bytów kultury
2.2. Zasada przyjemności, bezpieczeństwa i rzeczywistości jako determinanty wojowniczości i jej braku
2.3. Ograniczenia projektów eliminacji wojen
2.4. Utopijność projektów absolutnie pacyfistycznych
2.5. Popędowe determinanty strukturalno-funkcjonalne armii
 
Rozdział 3. Erich Fromm o źródłach wojen i teleologii pokoju
 
3.1. Ambiwalentne skutki ludzkiej dekonstrukcji
3.2. Wojna jako metoda rozwiązywania problemów społecznych i indywidualnych
3.3. Wojna jako metoda osiągania bezpieczeństwa
3.4. Dialektyka wolności i bezpieczeństwa
3.5. Dialektyka konformizmu i bezpieczeństwa
3.6. Wizja społeczeństwa miłości jako zdrowego społeczeństwa
 
Rozdział 4. Bezpieczeństwo a społeczna przestrzeń wolności w filozofii Karla Jaspersa
 
4.1. Źródło bytu społecznego: między przemocą a wolnością
4.2. Wolność indywidualna i społeczna
4.3. Wizja przyszłości bytu społecznego
4.4. Drogi i bezdroża marzeń o pokoju
4.5. Wymiar technologiczny przemian bytu społecznego
4.6. Wymiar tożsamościowy przemian bytu społecznego
 
Rozdział 5. Bezpieczna forma trwania w koncepcji Fryderyka Nietzschego
 
5.1. Typy, modele i formy realizacji bezpieczeństwa
5.2. Moralno-etyczny wymiar bezpieczeństwa
5.3. Przewartościowanie wszystkich wartości
5.4. O naturze pokoju i wojny
 
Rozdział 6. Pokój jako współczesna powinność etyczna w poglądach Alberta Schweitzera
 
6.1. Wojna jako patologia w ujęciu rewerentyzmu
6.2. Przyczyny wojen i pokoju w ewolucyjnym procesie harmonizowania bytu społecznego
6.3. Wizja zniesienia przeciwieństwa między duchem postępu a duchem etycznego rozsądku i bezpieczeństwa
6.4. Problem dopuszczalności i sprawiedliwości wojny totalnej i anihilacyjnej
6.5. Stłumienie namiętności i rozsądnej „czci dla życia” jako warunek pokoju przyszłości
 
Rozdział 7. Zbrojny pacyfizm Bertranda Russella
 
7.1. Rozbrojenie i rząd światowy jako warunek pokoju
7.2. Skrupuły wobec całkowitej eliminacji wojen – „nudne bezpieczeństwo”
7.3. Wizja globalnego imperium spojonego zaufaniem i życzliwością
7.4. Zło powodowane walką zbrojną
7.5. Typologia pacyfizmu
7.6. Typologia wojen
 
Rozdział 8. Irenologiczny idealizm a polemologiczny realizm
 
8.1. Istota sporu idealizmu politycznego z realizmem politycznym
8.2. Idealistyczne marzenie o pokoju
8.3. Realistyczny świat wojen, przemocy i grzechu
8.4. Pokój współcześnie możliwy

prof. dr hab. Janusz Świniarski:

(...) recenzowana książka jest w swej warstwie naukowej, zarówno bibliograficznej, jak i opisowej oraz analitycznej, niezmiernie ważką i wartościową. Jej treść adresowana jest przede wszystkim do zajmujących się nauką o polityce i stosunkach międzynarodowych, w tym problemami bezpieczeństwa, geopolityki i nauki o cywilizacjach oraz siłach zbrojnych. (...)

prof. dr hab. Ryszard Rosa:

Opiniowana praca dr. Krzysztofa Drabika cechuje się wieloma walorami poznawczymi, metodologicznymi, etycznymi, godnymi spopularyzowania i wykorzystania w procesie edukacji dla bezpieczeństwa, nie tylko młodzieży (np. studentów kierunku „bezpieczeństwo narodowe” czy pedagogiki o specjalności „edukacja dla bezpieczeństwa”), ale i całego społeczeństwa. Jest to zatem praca nie tylko ważna i aktualna z ukazanych wyżej względów, ale także bardzo potrzebna w procesie współczesnej edukacji odpowiadającej na najważniejsze wyzwania początków XXI wieku.

Krzysztof Drabik
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opublikował monografię pt. Etyka bezpieczeństwa w starości (Warszawa 2011) oraz kilkadziesiąt artykułów z zakresu filozofii bezpieczeństwa, teorii wojny i pokoju, bezpieczeństwa międzynarodowego, polemologii i irenologii.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane