• Zadowolenie odbiorców z usług medycznych. Uwarunkowania, konsekwencje i diagnoza

Zadowolenie odbiorców z usług medycznych. Uwarunkowania, konsekwencje i diagnoza

 • Autor: Mariola Bidzan Paweł Jurek Monika Bidzan-Wiącek Ilona Bidzan-Bluma Aleksandra Szulman-Wardal
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-059-6
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 148/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Zespół autorów tworzą psychologowie, będący jednocześnie badaczami i praktykami, mający doświadczenie w pracy w różnym charakterze w ochronie zdrowia (od pracy klinicznej, konsultacyjnej, terapeutycznej, po pracę ekspercką, szkoleniową, dotyczącą m.in. zarządzania kompetencjami miękkimi, tworzenia klimatu zaufania). Jednym z istotnych obszarów zainteresowań jest adaptacja i tworzenie psychologicznych narzędzi badawczych mających zastosowanie w dziedzinie ochrony zdrowia.

Ich zaangażowanie w przemiany w szeroko pojętym obszarze medycznym, związane m.in. z monitorowaniem jakości pracy w ochronie zdrowia, w tym zadowolenia pacjentów poprzez stosowanie nowoczesnych, wystandaryzowanych, przyjaznych w odbiorze (krótkich, prostych) metod, przekłada się na istotny proces zmian jakości opieki zdrowotnej oferowanej przez placówki medyczne świadczące różnorodne usługi medyczne.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Uwarunkowania zadowolenia odbiorców usług medycznych

1.1. Zadowolenie jako składowa egzystencji ludzkiej – wybrane definicje
1.2. Czynniki zadowolenia specyficzne dla pacjentów
1.3. Usługi ambulatoryjne i szpitalne

Rozdział 2. Perspektywa podmiotów ochrony zdrowia


2.1. Podmioty ochrony zdrowia jako organizacja
2.2. Podmioty ochrony zdrowia w Polsce i liczba świadczeń medycznych
2.3. Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych
2.4. Komunikacja w organizacji a zadowolenie pacjentów

Rozdział 3. Perspektywa personelu medycznego

3.1. Relacje interpersonalne „specjalista–pacjent” – jako podstawa zadowolenia z uzyskanych usług medycznych
3.2. Fundamenty zdrowej relacji między specjalistą a pacjentem: komunikacja
3.3. Czym aktualnie charakteryzuje się efektywna komunikacja pomiędzy specjalistą a pacjentem
3.4. Przecenianie umiejętności komunikacyjnych przez specjalistów
3.5. Fundamenty zdrowej relacji między specjalistą a pacjentem: zaufanie
3.6. Czym charakteryzuje się zaufanie pacjenta do specjalisty
3.7. Inne elementy budujące relację pacjent–specjalista
3.8. Relacje interpersonalne specjalista–pacjent a satysfakcja pacjenta

Rozdział 4. Perspektywa pacjenta

4.1. Pacjent jako podmiot oddziaływań medycznych
4.2. Funkcjonowanie w roli pacjenta ambulatoryjnego vs. stacjonarnego
4.3. Perspektywa rozwojowa
4.3.1. Perspektywa pacjenta – dziecka
4.3.2. Perspektywa pacjenta w podeszłym wieku
4.4. Perspektywa pacjenta a nowe formy interwencji terapeutycznych

Rozdział 5. Zadowolenie z usług medycznych jako wypadkowa wielu czynników

5.1. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia
5.2. Funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia (w tym personelu medycznego)
5.2.1. Proces leczenia i rehabilitacji
5.2.2. Pacjent i środowisko społeczne
5.2.3. Efektywność oddziaływań medycznych

Rozdział 6. Diagnoza zadowolenia odbiorców usług medycznych

6.1. Rola diagnozy zadowolenia odbiorców usług medycznych w ochronie zdrowia
6.2. Konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzi do pomiaru zadowolenia pacjentów
6.3. Etapy konstruowania narzędzi do pomiaru zadowolenia pacjentów
6.4. Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Zadowolenia Pacjenta – Ambulatorium
6.4.1. Uczestnicy i procedura badania
6.4.2. Narzędzia
6.4.3. Struktura czynnikowa i rzetelność KZP-A
6.4.4. Zadowolenie z usług medycznych otrzymanych w szpitalu
a płeć i wiek pacjentów
6.5. Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Zadowolenia Pacjenta – Szpital
6.5.1. Uczestnicy i procedura badania
6.5.2. Narzędzia
6.5.3. Struktura czynnikowa i rzetelność KZP-SZ
6.5.4. Zadowolenie z usług medycznych otrzymanych w szpitalu a płeć i wiek pacjentów
6.6. Skrócone wersje kwestionariuszy do diagnozy zadowolenia pacjentów
6.6.1. Uczestnicy badania
6.6.2. Właściwości psychometryczne skróconych wersji narzędzi

Rozdział 7. Zastosowanie kwestionariuszy zadowolenia pacjentów w monitorowaniu jakości usług świadczonych w placówkach ochrony zdrowia w województwie pomorskim

7.1. Uczestnicy i procedura badania
7.2. Zastosowane narzędzia i sposób prezentacji wskaźników zadowolenia pacjentów
7.3. Wyniki
7.3.1. Monitoring jakości usług świadczonych w ambulatoriach
7.3.2. Monitoring jakości usług świadczonych w szpitalach
7.4. Wnioski i rekomendacje

Bibliografia
Spis tabel, rysunków i wykresów
Załączniki
Autorzy

dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ:

[…] Przygotowane przez Autorów dzieło inspiruje do myślenia i refleksji nad tematem, w jaki sposób w kontakcie z placówkami ochrony zdrowia zmienia się percepcja i zadowolenie z jakości świadczonych usług medycznych, biorąc pod uwagę zarówno perspektywę człowieka oczekującego medycznej pomocy, jak i perspektywę medycznego personelu, który tej pomocy udziela. Treść monografii w sposób klarowny dla czytelnika, wskazuje specyfikę jakości zadowolenia u osoby będącej odbiorcą świadczeń zdrowotnych, traktując ją jako odczuwającą emocje, odbierającą zmysłami różnorodność sytuacji korzystania z usług medycznych. To ciekawe pod względem psychospołecznym wyjaśnianie i rozumienie relacji między pacjentem a personelem medycznym w sytuacji poszukiwania pomocy medycznej […]. Autorzy monografii prezentują w sposób interesujący niezwykle istotną dla zdrowia i leczenia ocenę uwarunkowań, ale i konsekwencji wynikających z zadowolenia bądź niezadowolenia z usług medycznych. Ciekawym jest zróżnicowanie pojęcia „zadowolenie” i „satysfakcja” oraz zaproponowanie autorskiego narzędzia do oceny zadowolenia pacjentów korzystających ze stacjonarnej i ambulatoryjnej pomocy medycznej […]. Monografia stanowi wartościową pod względem naukowym i dydaktycznym lekturę, będącą źródłem profesjonalnej wiedzy nie tylko dla studentów np. psychologii, medycyny czy socjologii, ale także stanowi ona ciekawe kompendium naukowej wiedzy z zakresu psychologii zdrowia dla szerokiego grona psychologów praktyków i lekarzy.

Mariola Bidzan
Profesor dr hab. psychologii klinicznej, psycholog kliniczny (specjalizacja 1988 r.), wieloletni Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (2011-2020), Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 35 lat pracuje klinicznie z pacjentami z różnymi problemami (m.in. z niepłodnością, problemami położniczymi, zaburzeniami trzymania moczu, zaburzeniami lękowymi, depresją) oraz ich rodzinami. Członek zespołu psychologów Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, konsultant z psychologii Klinicznej w Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku, pracuje też we własnym gabinecie psychologicznym. Ekspert z psychologii klinicznej w zespole ds. Gdańskiego Programu Ochrony oraz Członek Rady Programowej Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (od 2013 r.) i Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego przy Prezydencie Miasta Gdańska (od 2022). Ukończyła liczne szkolenia i kursy specjalistyczne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, dotyczące przede wszystkim diagnostyki psychologicznej oraz psychoterapii. Twórca oraz realizatorka licznych szkoleń psychologicznych kierowanych do klientów biznesowych, a także różnych grup zawodowych, rozwojowych, wsparcia. Autorka około 200 publikacji naukowych. Autorka i/lub współautorka metod diagnostyki psychologicznej (Kwestionariusz Badania Sposobów Radzenia Sobie z Nietrzymaniem Moczu w Czasie Współżycia Seksualnego, Zestaw Skal Samooceny (Depresji, Poczucia Własnej Wartości, Optymizmu, Pesymizmu), Skala Samooceny Jakości Życia, Zestaw Skal Samooceny Związku, Kwestionariusz Prognostyczny Klinicznej Oceny Stopnia Zagrożenia Otępieniem Typu Alzheimera) i adaptacji polskich metod (m.in. Wielowymiarowej Skali Obserwacji Osób w Podeszłych Wieku, Skali Pobudzenia Cohena - Mansfielda, Inwentarza Neuropsychiatrycznego - wersja dla Ośrodków Opiekuńczych, Skali Niesprawności Neurologicznej Guya, Liverpoolskiej Skali Samoskuteczności, Skali Twardości Związanej ze Zdrowiem).

Książki tego autora

Paweł Jurek
Dr hab. psychologii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert z zakresu metodologii badań psychologicznych i psychometrii. Specjalizuje się w diagnozie i rozwoju pracowników. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących zarządzania kompetencjami oraz pomiaru postaw pracowników w organizacjach. Autor i współautor oryginalnych metod diagnostycznych (np. Siedmiowymiarowego Kwestionariusza Osobowości, Baterii Testów Kompetencyjnych, Kwestionariusza Samooceny Kompetentnego Działania, Baterii Diagnozy Klimatu Pracy KLIMAT4), wielu adaptacji narzędzi zagranicznych do polskich warunków (np. Skali Czterech Form Milczenia w Organizacji, Kwestionariusza Odraczania Gratyfikacji, Skali Poczucia Rozszerzenia Ja w Miejscu Pracy), a także licznych publikacji z obszaru psychologii organizacji i zarządzania, między innymi na temat satysfakcji pracowników, stresorów organizacyjnych, zachowań produktywnych oraz klimatu zaufania. Ma bogate doświadczenie w pracy doradczej. Pełnił funkcję konsultanta w procesie tworzenia narzędzia do badania kompetencji (NBK) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Książki tego autora

Monika Bidzan-Wiącek
Magister psychologii zdrowia (University College London) i dietetyk sportowy (AWFiS, Gdańsk). Doktorantka Szkoły Doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w zmianie niezdrowych nawyków żywieniowych i stylu życia. Jej szczególne zainteresowania dotyczą diety dla mózgu, czyli jak dieta przyczynia się do funkcjonowania mózgu, a co za tym idzie, jak wpływa na samopoczucie, produktywność i zdrowie psychiczne. W swojej praktyce opiera się na naukowych technikach zmiany zachowań, wspierając i motywując klientów do długotrwałych zmian nawyków żywieniowych. Współautorka polskiej adaptacji Skali Twardości Związanej ze Zdrowiem. Autorka polskich i zagranicznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, dotyczących m.in. wpływu diety na neuroprzekaźniki. Współtworzyła interwencję żywieniową dla otyłych osób dla Cancer Research UK.

Książki tego autora

Ilona Bidzan-Bluma
specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, trener EEG-Biofeedback, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych, dotyczących przede wszystkim neuropsychologii. Od 12 lat pracuje z pacjentami, prowadząc diagnozy i terapie.

Książki tego autora

Aleksandra Szulman-Wardal
Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Psychologicznej z Zespołem Psychologów, Logopedów, Psychoterapeutów i Terapeutów Zajęciowych w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o., Koordynator Ośrodków Psychologiczno-Psychoterapeutycznych dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Specjalistycznych w Kościerzynie Kościerzyna/Dzierżążno Sp. z o.o., orzecznik na Komisji d.s Orzekania o Niepełnosprawności w PCPR w Kościerzynie, biegła w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, konsultant w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Stężycy, psycholog Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, biegła sądowa, psychoonkolog kliniczny. Członek Zespołu Wdrożeniowego Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (od 2013) i Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego przy Prezydencie Miasta Gdańska (od 2022).

Książki tego autora

Abolghasemi  A.,  Varaniyab  S.T.  (2010).  Resilience  and  perceived  stress:  predictors  of
life satisfaction in the students of success and failure. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 5, 748–752. DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.07.178.
Adamson K., Bains J., Pantea L., Tyrhwitt J., Tolomiczenko G., Mitchell T. (2012). Under-
standing the patients’ perspective of emotional support to significantly improve
overall patient satisfaction. Healthc Q, 15(4): 63–9. DOI: 10.12927/hcq.2012.23193.
PMID: 23803406.
Al-Temimi M., Kidon M., Johna S. (2016). Accreditation Council for Graduate Medical
Education Core Competencies at a Community Teaching Hospital: Is There a Gap
in Awareness? The Permanente Journal, 20(4), 16–67. DOI:10.7812/TPP/16-067.
American  Educational  Research  Association,  American  Psychological  Association  &
National Council on Measurement in Education (2007). Standardy dla testów stoso-
wanych w psychologii i pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Amichai-Hamburger  Y.,  Hayat  E.  (2018).  Internet  and  Well-being,  [w:]  J.P.  Forgas,
R.F. Baumeister (red). The Social Psychology of Living Well (s. 298–318). Abington:  
Routledge.  DOI:  10.4324/9781351189712-17.  file:///C:/Users/User/Downloads/
InternetandWell-being.pdf (11.02.2021).
Amichai-Hamburger Y., Klomek A.B., Friedman D., Zuckerman O., Shani-Sherman T.
(2014). The future of online therapy. Computers in Humanan Behavior, 41, 288–294.
DOI: 10.1016/j.chb.2014.09.016.
Andersson G., Titov N. (2014). Advantages and limitations of Internet-based interven-
tions for common mental disorders. World Psychiatry, 13(1), 4–11. DOI: 10.1002/
wps.20083.
Andrews F.M., Withey S.B. (1976). Social  Indicators  of  Well-Being  The  Development  and
Measurement of Perceptual Indicators. New York: Plenum Press.
Anhang Price R., Elliott M.N., Zaslavsky A.M., Hays R.D., Lehrman W.G., Rybowski L.,
Edgman-Levitan S., Cleary P.D. (2014). Examining the role of patient experience
surveys in measuring health care quality. Medical Care Research and Review, 71(5),
522–554. DOI: 10.1177/1077558714541480.118 Bibliografia
Antoszewska B., Bartnikowska U. (2016). Człowiek w podeszłym wieku w roli pacjenta.
Kontakt z lekarzem. Gerontologia Polska, 24, 290–296.
Argyle M. (1999). Causes and Correlate of Happiness, [w:] D. Kahneman, E. Diener,  
N. Schwarz (red.), Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology (s. 353–373). New
York: Russell Sage Foundation.
Armstrong M.E.G., Cairns B.J., Key P.J., Travis R.C. (2011). Shift work and chronic dise-
ase. Oxford Journal of Occupational Medicine, 61, 78–89.
Wang X.S., Armstrong M.E., Cairns B.J., Key T.J., Travis R.C. (2011). Shift work and chro-
nic disease: the epidemiological evidence. Occupational Medicine, 61(2), 78–89. DOI:
10.1093/occmed/kqr001.
Baker A. (2001). Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century.
British Medical Journal Publishing Group, 323(7322), 1192.
Balint M. (1957). The doctor, his patient and the illness. International Universities Press.
Balint M. (1955). Friendly expanses—horrid empty spaces. The International Journal of
Psychoanalysis, 36, 225–241.
Benek I. (2014). Analiza porównawcza pokoi pacjentów starszych na przykładzie wybra-
nych szpitali geriatrycznych, [w:]  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woje-
wództwa Śląskiego (red.), Osoby  starsze  w  przestrzeni  życia  społecznego (s. 201–219).
Katowice: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. DOI:
10.18778/0208-6018.315.01.
Benek I. (2020). Analiza porównawcza pokoi pacjentów starszych na przykładzie wybra-
nych szpitali geriatrycznych. Wyroby Medyczne 1, 39–45.
Banerjee A., Sanyal D. (2012). Dynamics of doctor–patient relationship: A cross-sectio-
nal study on concordance, trust, and patient enablement. Journal of Family and Com-
munity Medicine, 19(1), 12. DOI: 10.4103/2230-8229.94006.
Bartolucci F., Bacci S., Gnaldi M. (2016). Statistical Analysis of Questionnaires. A Uni-
fied Approach Based on R and Stata . Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis
Group.
Bertakis K.D., Azari R., Helms L.J., Callahan E.J., Robbins J.A. (2000). Gender differences
in the utilization of health care services. Journal of Family Practice 49(2),147–52.
Beutel M., Glaesmer H., Decker O., Fischbeck S., Brahler E. (2009). Life satisfaction,
distress, and resiliency across the life span of women. Menopause,  16, 1132–1138.
DOI: 10.1097/gme.0b013e3181a857f8.
Bickmore T., Bukhari L., Pfeifer Vardoulakis L., Paasche-Orlow M., Shanahan Ch. (2012).
Hospital Buddy: A Persistent Emotional Support Companion Agent for Hospital
Patients, [w:] Y. Nakano, M. Neff, A. Paiva, M. Walker (red.). Intelligent Virtual Agents.
IVA 2012. Lecture Notes in Computer Science, vol. 7502. Springer, Berlin, Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-33197-8_56. 119 Bibliografia
Bidzan M. (2008). Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzyma-
nia moczu. Kraków: Wyd. Impuls.
Bidzan, M. (2022). Dobrostan pacjenta a jego godność, [w:] P. Brudek (red.), Psychologia kli-
niczna w trosce o godność człowieka. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego (w druku)
Bidzan M., Bidzan-Bluma I., Szulman-Wardal A., Stueck M., Bidzan M. (2020). Does
Self-Efficacy  and  Emotional  Control  Protect  Hospital  Staff  From  COVID-19
Anxiety and PTSD Symptoms? Psychological Functioning of Hospital Staff After
the Announcement of COVID-19 Coronavirus Pandemic. Frontiers in Psychology, 11,
552583. doi: 10.3389/fpsyg.2020.552583.
Bidzan  M.,  Bogucka  D.,  Bieleninik  Ł.,  Szulman-Wardal  A.  (2013).  Problemy  etyczne
w naukach o zdrowiu na przykładzie psychologii klinicznej i psychologii rehabilita-
cji. Polskie Forum Psychologiczne, 18, 3, 363–374.
Bidzan M., Smutek J., Bidzan L. (2012). A model of the psychological factors conditio-
ning health related quality of life in urodynamic stress incontinence patients after
TVT; [w:] A. Alhasso, red., Urinary incontinence (s. 131–144). Rijeka: In Tech.
Bidzan M., Smutek J., Garstka-Namysł K., Bidzan L. (2012). A multi-disciplinary per-
spective on the diagnosis and treatment of urinary incontinence in young women,
[w:] A. Alhasso (red.), Urinary incontinence (s. 41–58). Rijeka: In Tech.
Bieleninik Ł., Bidzan M., Salwach D. (2009). The premature birth trauma and the parents’
quality of life in the light of the S. Allen and A. Michalos’ models, [w:] G. Olchowik
(red.), Wellness and success (t. 2, s. 39–52). Lublin: NeuroCentrum.
Biglu M.H., Nateq F., Ghojazadeh M., Asgharzadeh A. (2017). Communication skills
of physicians and patients’ satisfaction. Materia Socio-Medica, 29(3), 192–195. DOI:
10.5455/msm.2017.29.
Bomba J., Modrzejewska R., Pilecki M. (2003). Adolescent depression as a risk factor
for the development of mental disorders – 15 years prospective follow up [Depre-
syjny przebieg dorastania jako czynnik ryzyka powstawania zaburzeń psychicz-
nych – Piętnastoletnie badania prospektywne]. Psychiatria Polska 37(1), 57–69.
Bomba J. (2005). Depresja młodzieńcza, [w:] I. Namysłowska (red.), Psychiatria dzieci i mło-
dzieży (s. 266–280). Warszawa: PZWL.
Bożkowa K., Sito A. (2003). Opieka zdrowotna nad rodziną. Warszawa: PZWL
Brailovskaia J., Schönfeld P., Kochetkov Y., Margraf J. (2019). What does migration mean
to  us?  USA  and  Russia:  Relationship  between  migration,  resilience,  social  sup-
port, happiness, life satisfaction, depression, anxiety and stress. Current Psychology:
A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues, 38(2), 421–431. DOI:
10.1007/s12144-017-9627-3.
Brown T.A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research  (2nd ed.). New York,
London: The Guilford Press.120 Bibliografia
Brudek  P.,  Steuden  S.  (2019).  Osobowościowe  uwarunkowania  poczucia  własnej  god-
ności osób w okresie późnej dorosłości. Family Forum, 8, 25–40. DOI: 10.25167/
FF/2018/25-40.
Bryła R. (2011). Bezpieczeństwo i higiena pracy. Katowice: Wyd. Elamed.
Burdelak J., Pepłońska B. (2013). Praca w nocy a zdrowie pielęgniarek i położnych. Medy-
cyna Pracy, 64(3), 397–418.
Burci G.L., Vignes C-H. (2004). World Health Organization. The Hague; New York:
Kluwer Law International.
Butalid L., Verhaak P.F., Boeije H.R., Bensing J.M. (2012). Patients’ views on changes in
doctor-patient  communication  between  1982  and  2001:  a  mixed-methods  study.
BMC Family Practice, 13(1), 80.
Campbell A. (1981). The sense of well-being in America: Recent patterns and trends. New York:
McGraw-Hill.
Cepuch G., Bereś S. (2016). Coping with cancer by young adults vs. importance of support
from the nursing team. Psychoonkologia, 20(1), 27–36. DOI: 10.5114/pson.2016.60927.
Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A. (2000). Zarządzanie jakością. Warszawa:
Wyd. Centrum Informacji Menedżera.
Chin J.J. (2001). Doctor–patient relationship: a covenant of trust. Singapore Medicine Jour-
nal, 42(12), 579–581.
Chung H. (2008). Resilience and character strengths among college students. Praca doktorska.
Pobrane z: www.docin.com/p-229857703.html (17.07.2021).
Cieślak R., Kozłowska A., Michalak N., Koch A., Rogala A. (2018). Psychologiczne inter-
wencje internetowe – pojęcia, zastosowania i wyzwania. NAUKA 3, 7–26.
Cieślak K., Pawlukiewicz M., Gołąb D., Konys M., Kuśnierkiewicz M., Kleka P. (2013).
Styles  of  coping  with  stress  of  cancer  in  patients  treated  with  radiotherapy  and
expectations towards medical staff – Practical implications. Reports of Practical Onco-
logy and Radiotherapy 18(2), 61–6. DOI: 10.1016/j.rpor.2012.10.006.
Clever S.L., Jin L., Levinson W., Meltzer D.O. (2008). Does doctor–patient communi-
cation  affect  patient  satisfaction  with  hospital  care?  Results  of  an  analysis  with
a  novel  instrumental  variable.  Health  Services  Research,  43(5p1),  1505–1519.  DOI:
10.1111/j.1475-6773.2008.00849.x.
Cohen A.B. (2002). The importance of spirituality in well-being for Jews and Christians.
Journal of Happiness Studies, 3, 287–310. DOI: 10.1023/A:1020656823365.
Costa P.T., McCrae R.R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective
well-being: Happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology,
38, 668– 678.
Cronbach L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika,
16(3), 297–334. DOI: 10.1007/BF02310555.121 Bibliografia
Czapiński J. (2012). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Pracownia
Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
Czapiński  J.  (2004a).  Spotkanie  dwóch  tradycji:  hedonizmu  i  eudajmonizmu,  [w:]  
J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach
człowieka (s. 13–17). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Czapiński J. (2004b). Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia
pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 51–102). Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Czapiński J. (2004c). Psychologia pozytywna – nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach czło-
wieka. Warszawa: PWN.
Czapiński J. (2001). Szczęście – złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świe-
tle nowych danych empirycznych, [w:] M. Kofta, T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które
pozwalają żyć (s. 266–306). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Czapiński J. (1998). Jakość życia Polaków w czasie zmiany społecznej 1991–1997. Warszawa:
Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
Czerw A. (2021). Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy. Warszawa:
Wyd. Naukowe PWN.
Czerw  A.  (2019).  Diagnosing  Well-Being  in  Work  Context  –  Eudemonic  Well-Being
in  the  Workplace  Questionnaire.  Current  Psychology,  38,  331–346.  DOI  10.1007/
s12144-017-9614-8.
Czerw A., Borkowska A. (2012). Zróżnicowanie struktury wartości realizowanych w pracy
wśród  pracowników  zawodów  z  misją  społeczną.  Czasopismo  Psychologiczne,  18,  2,
203–209.
Czerw A., Borkowska A. (2010). Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecz-
nej. Psychologia Społeczna, 54(15), 303–315.
Davis S., Mirick D.K., Chen Ch., Stanczyk F.Z. (2012). Night Shift Work and Hormone
Levels  in  Women.  Cancer  Epidemiology,  Biomarkers  &  Prevention  21,  4,  609–618.
DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-11-1128.
Davis S., Mirick D.K., Stevens R.G. (2001). Night shift work, light at night, and risk of
breast cancer. Journal of the National Cancer Institute, 93, 1557–62.
Diener E., Suh E.M., Lucas R.E., Smith H.L. (1999). Subjective Well-Being: Three Deca-
des of Progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276–302.
Diener E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575.
Diener E., Lucas R., Oishi S. (2005), Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu
z życia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile
i cnotach człowieka (s. 35–50). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Diener E., Lucas R.E., Oishi S. (2002). Subjective well-being: The science of happiness
and life satisfaction, [w:] C.R. Snyder, S.J. Lopez (red.), Handbook of positive psychology
(s. 63–73). Oxford: Oxford University Press.122 Bibliografia
Diener E., Oishi S. (2000). Money and happiness: Income and subjective well-being across
nations, [w:] E. Diener, M. Suh (red.), Culture and subjective well-being (s. 185–218).
Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
Diener E., Horwitz J., Emmons R.A. (1985). Hapiness of the very wealthy. Social Indica-
tors Research, 16, 263–274.
Dobrzański K. (2017). Zmiany systemowe w sektorze ochrony zdrowia. Pielęgniarstwo
Polskie 1(63), 142–149. DOI: http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2017.19.
Dmochowski T. (2019). Political transformation in Poland since 1989 and their role in chan-
ging the public health service. Wykład plenarny podczas konferencji Healthy Behaviour
in Modern Society, Hanoi (Vietnam) 1–2.11. 2019.
Domagała A., Bała M.M., Peña-Sánchez J.N., Storman D., Świerz M., Kaczmarczyk M.,
Storman  M.  (2018a).  Satisfaction  of  physicians  working  in  hospitals  within  the
European Union – state of the evidence based on systematic review. European Journal
of Public Health, 29(2), 232–241. DOI: 10.1093/eurpub/cky117.
Domagała A., Bała M.M., Storman D., Peña-Sánchez J.N., Świerz M.J., Kaczmarczyk M.,
Storman M. (2018b). Factors Associated with Satisfaction of Hospital Physicians:
A Systematic Review on European Data. International Journal of Environmental Rese-
arch and Public Health, 15(11), 2546. DOI: 10.3390/ijerph15112546.
Domagała A., Peña-Sánchez J.N., Dubas-Jakóbczyk K. (2018c). Satisfaction of Physicians
Working in Polish Hospitals – A Cross-Sectional Study. International Journal of Envi-
ronmental Research and Public Health, 15(12), 2640. DOI: 10.3390/ijerph15122640.
Doroszewska A. (2016). Opieka okołoporodowa w Polsce po transformacji ustrojowej
– między medykalizacją a demedykalizacją? Annales Universitatis Mariae Curie-Skło-
dowska, 41, 2, 47–59. DOI: 10.17951/i.2016.41.2.47.
Doroszewska A., Nowakowski M. (2017). Medykalizacja opieki okołoporodowej w Pol-
sce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 15, 2, 172–177.
Ellison C.G. (1991). Religious involvement and subjective well-being. Journal of Health and
Social Behavior, 32, 80–99.
Eriksson U., Svedlund M. (2007). Struggling for confirmation – patients’ experiences of
dissatisfaction with hospital care. Journal of Clinical Nursing, 16(3), 438–446. DOI:
10.1111/j.1365-2702.2005.01544.x.
Fishkin R., Fishkin L., Leli U., Katz B., Snyder E. (2011). Psychodynamic treatment, tra-
ining, and supervision using internet-based technologies. Journal  of  the  American
Academy  of  Psychoanalysis  and  Dynamic  Psychiatry,  39(1), 155–168. DOI: 10.1521/
jaap.2011.39.1.155.
Frankl V.E. (2011). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Czarna Owca.
Friis L., Elverdam B., Schmidt K.B. (2003). The patient’s perspective – A qualitative study
of acute myeloid leukemia patients’ need for information and their information
seeking behaviour. Supportive Care in Cancer, 11, 162–170. 123 Bibliografia
Gaweł  G.  (1999).  Psychofizyczne  obciążenie  pielęgniarek  pracą  zmianową.  Badanie
porównawcze systemu 8- i 12-godzinnego. Pielęgniarstwo Polskie 9–10, 146–156.
Gawor A.,  Gerber-Leszczyszyn  H.,  Nawrat  M.,  Nowak  R.  (2006).  Wybrane  psycholo-
giczne aspekty komunikowania się między lekarzem a pacjentem. Advances in Clini-
cal and Experimental Medicine 5, 1, 157–161.
Gaworska-Krzemińska A. (2013). Skutki zdrowotne i społeczne pracy zmianowej wśród perso-
nelu pielęgniarskiego. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 43.
Gesel S., Wolosin R.J. (2004). Inpatientsʼ Ratings of Care in 5 Common Clinical Condi-
tions.  Quality  Management  in  Health  Care,  13(4),  222–227.  DOI:  10.1097/00019514
-200410000-00005.
Goold S.D. (2002). Trust, distrust and trustworthiness: Lessons from the field. Journal of
General Internal Medicine, 17(1), 79.
Goold S.D., Lipkin Jr. M. (1999). The doctor–patient relationship: challenges, opportuni-
ties, and strategies. Journal of General Internal Medicine, 14(Suppl 1), S26.
Greenglass E.R., Burke R.J., Fiksenbaum L. (2001). Workload and burnout in nurses. Jour-
nal of Community & Applied Social Psychology 11, 3, 211–215.
Gulla B., Izydorczyk B., Kubiak R. (2019). Godność i intymność pacjenta – aspekty psycholo-
giczne i prawne. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ha J.F., Longnecker N. (2010). Doctor–patient communication: a review. Ochsner Journal,
10(1), 38–43.
Hall M.A., Dugan E., Zheng B., Mishra A.K. (2001). Trust in physicians and medical
institutions: what is it, can it be measured, and does it matter? The Milbank Quar-
terly, 79(4), 613–639.
Hamburger Y.A., Ben-Artzi E. (2000). The relationship between extraversion and neuroto-
cism and the different uses of the internet. Computers in Human Behavior 16, 4, 441–449.
Hamrol A., Mantura W. ( 2006). Zarządzanie jakością Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd.
Naukowe PWN.
Hebanowski  M.,  Kliszcz  J.,  Trzeciak  B.  (2005).  Poradnik  komunikowania  się  lekarza
z pacjentem. Warszawa: PZWL.
Heszen I., Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Heszen-Celińska I., Sęk H. (2020). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Hollis C., Falconer C.J., Martin J.L., Whittington C., Stockton S., Glazebrook C., Davies
E.B. (2017). Annual Research Review: Digital health interventions for children and
young people with mental health problems – a systematic and meta-review. Journal of
Child Psychology and Psychiatry, 58(4), 474–503. DOI: 10.1111/jcpp.12663.
Hui T.X, Bin Mohd Ramzan U. (2017). Relationship of Perceived Stress and Life Satisfac-
tion among Medical Students: A Cross-sectional Study. British Journal of Medicine
and Medical Research, 2(10), 1–7. 124 Bibliografia
Jach- Męczekalska I. (2015). Zasady organizacji Kas Chorych w III Rzeczypospolitej.
Hygeia Public Health, 50(1), 239–243.
Jachimowicz V., Kostka T. (2009). Satysfakcja z życia starszych kobiet. Ginekologia Prak-
tyczna, 17,3, 27–32.
Jaklewicz H., Barańska Z., Deli D., Plich M., Wodniak A. (2001). Zaburzenia depresyjne
u młodzieży w okresie transformacji społecznej. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
Dzieci i Młodzieży 1, 26–37.
Janku Z., Spławska E. (2004). Prawne podstawy funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.
Bydgoszcz–Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta.
Jarosz M.J., Kawczyńska-Butrym Z., Włoszczak-Szubzda A. (2012). Modele komunikacyjne
relacji lekarz–pacjent–rodzina. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(3), 212–218.
Jickling J.L., Graydon J.E. (1997). The information needs at time of hospital discharge
of male and female patients who have undergone coronary artery bypass grafting:
a pilot study. Heart & Lung, 26(5), 350–357. DOI: 10.1016/s0147-9563(97)90021.
Juczyński Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów
Psychologicznych PTP.
Kaczmarek Ł., Sęk H., Ziarko Ł. (2011). Sprężystość psychiczna i zmienne pośredniczące
w jej wpływie na zdrowie. Przegląd Psychologiczny, 54, 29–46.
Kawczyńska-Butrym Z. (2009). Migracje. Wybrane problemy. Lublin: UMCS.
Kępiński A. (2002). Poznanie chorego. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
Kirkpatrick L.A. (1992). An attachment theory approach to the psychology of religion.
International Journal for the Psychology of Religion, 2, 3–28.
Kline R.B. (2016). Principles and practice of structural equation modelling (4th ed.). New York,
London: The Guilford Press.
Kmita, G. (2000). Rodzice i ich przedwcześnie urodzone dziecko – z doświadczeń współ-
pracy  psychologa  z  kliniką  patologii  i  intensywnej  terapii  noworodka.  Medycyna
Wieku Rozwojowego, 4, supl. 3 do nr 2, 119-128.
Kowalski  C.,  Ommen  O.,  Driller  E.,  Ernstmann  N.,  Wirtz  M.A.,  Köhler  T.,  Pfaff  H.
(2010).  Burnout  in  nurses  –  the  relationship  between  social  capital  in  hospitals
and emotional exhaustion. Journal of Clinical Nursing, 19(11–12), 1654–1663. DOI:
10.1111/j.1365-2702.2009.02989.x.
Konarski R. (2010). Modele równań strukturalnych. Teoria i Praktyka. Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN.
Kornaś A., Bętkowska-Korpała B. (2017). The evaluation of the degree of fulfilment
of cancer patients’ expectations toward their doctors. Pomeranian Journal of Life
Sciences 63, 4, 6–12.
Kowalik, S. (2001). Użyteczność koncepcji jakości życia dla personelu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych,  [w:]  L.  Wołowicka  (red.),  Jakość  życia  w  naukach  medycznych  
(s. 54–77). Poznań: Wydawnictwo UM.125 Bibliografia
Kowalik S. (1995). Pomiar jakości życia – kontrowersje teoretyczne, [w:] A. Bańka, R. Derbis
(red.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. Poznań:
RINT-B.
Kozłowski D., Bidzan L. (2018). Psychokardiologia: podstawy teoretyczne i wybrane przypadki
kliniczne. Warszawa: Akademia Medycyny.
Krok  D.  (2016).  Relacje  duchowości  i  szczęścia  w  perspektywie  mediacyjnej  funkcji
poczucia sensu życia. Polskie Forum Psychologiczne, 21(2), 238–254.
Kruszecka-Krówka A., Cepuch G. (2016). The medicalization of the death vs. the childre-
n’s rights and dignity at the end of the life. Psychoonkologia, 20(4), 197–202, https://
doi.org/10.5114/pson.2016.66292.
Kwiecień-Jaguś K., Wujtewicz M. (2015). Analiza obciążenia pracą personelu pielęgniar-
skiego oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii na podstawie polskojęzycznej
wersji kwestionariusza japońskiego. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96(1), 128–137.
Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Sarnacka E., Cybulski M. (2013). Współcze-
sne postawy wobec śmierci i umierania. Medycyna Paliatywna 5, 4, 163–170.
Kulczycka-Dopiera A. (2019). Psychospołeczne predyktory satysfakcji z życia Polaków miesz-
kających w Irlandii. Niepublikowana praca doktorska. Gdańsk: Instytut Psychologii.
Kunecka D., Kamińska M., Karakiewicz B. (2007). Analiza czynników wpływających na
zadowolenie z pracy w grupie zawodowej pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa, 15,
2–3, 192–196.
Kuriata E., Felińczak A., Grzebieluch J., Szachniewicz M. (2011). Czynniki szkodliwe
oraz obciążenie pracą pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu. Część II. Pielgniarstwo
i Zdrowie Publiczne 1, 3, 269–273.
Laatikainen T.L. (1991). Corticotropin-relasing hormone and opioid peptides in reproduc-
tion and stress. Annals of Medicine 23(5), 489–496. DOI: 10.3109/07853899109150508.
LaVeist T.A., Nickerson K.J., Bowie J.V. (2000). Attitudes about racism, medical mistrust,
and  satisfaction  with  care  among  African  American  and  white  cardiac  patients.
Medical Care Research and Review, 57(1), 146–161.
Lee J., Kim E., Wachholtz A. (2016). The effect of perceived stress on life satisfaction: The
mediating effect of self-efficacy. Ch’ongsonyonhak Yongu, 23(10), 29–47.
Leźnicka M., Warunek A., Hartwich E., Kryn P. (2014). Ocena satysfakcji pacjenta z usług
świadczonych w stacjonarnej opiece zdrowotnej w województwie kujawsko-pomor-
skim. Hygeia Public Health 49, 4, 787–792.
Luban-Plozza B. (1995). Empowerment techniques: from doctor-centered (Balint appro-
ach) to patient-centred discussion groups. Patient Education and Counseling, 26(1–3),
257–263. DOI: 10.1016/0738-3991(95)00756-p.
Lucas R.E., Diener E., Suh E. (1996). Discriminant validity of well-being measures. Jour-
nal of Personality and Social Psychology, 71, 616–628.126 Bibliografia
Łuszczyńska A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają.
Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne.
Majkowicz M. (2005). Wielopoziomowa ocena stanu podmiotowego pacjentów z chorobą nowo-
tworową – Rozprawa habilitacyjna. Gdańsk: Annalles Academiae Medicae Gedanen-
sis. Tom XXXV.
Makara-Studzińska M. (2012). Komunikacja z pacjentem. Lublin: Wydawnictwo Czelej.
Mańkowska  B.  (2021).  Wypalenie  zawodowe.  Źródła  mechanizmy  zapobieganie.  Gdańsk:
Harmonia.
Mańkowska B. (2020). Superwizja. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdro-
wia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Merton T. (2013). Nikt nie jest samotną wyspą. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Maslow A. (2004). W stronę psychologii istnienia. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.
Małecka  B.,  Marcinkowski  J.T.  (2007).  Satysfakcja  pacjenta  czynnikiem  kształtującym
współczesny rynek usług medycznych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 88(1), 17–19.
McKinstry B., Ashcroft R.E., Car J., Freeman G.K., Sheikh A. (2006). Interventions for
improving patients’ trust in doctors and groups of doctors. Cochrane Database Syste-
matic Review 19,3, CD004134. DOI: 10.1002/14651858.CD004134.
Meyer S., Ward P., Coveney J., Rogers W. (2008). Trust in the health system: an analy-
sis and extension of the social theories of Giddens and Luhmann. Health Sociology
Review, 17(2), 177–186.
Michalos A.C. (1985). Multiple discrepancy theory. Social Indicators Research 16, 347–413.
Moberg D.O., Taves M.J. (1965). Church participation and adjustment in old age, [w:]
A.M. Rose, W.A. Peterson (red.), Older people and their social world (s. 113–124). Phi-
ladelphia: F.A. Davis.
Mokrzycka A. (2010). „Przedsiębiorstwo lecznicze”. Innowacyjne rozwiązanie legisla-
cyjno-systemowe czy manowce reformy? Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 8, 2, 68–86.
Mróz J. (2013). Wsparcie od personelu medycznego a dynamika stanu emocjonalnego
u pacjentów po zawale serca. Folia Cardiologica Excerpta 8, 1, 9–13.
Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K., Ciosek A. (2008). Problemy związane z adapta-
cją oraz oczekiwania hospitalizowanych osób w starszym wieku. Gerontologia Polska
16, 1, 41–46.
Mykowska A. (2002). Satysfakcja pacjenta a jakość obsługi medycznej. Zdrowie i Zarzą-
dzanie, 4(6), 69–73.
Namysłowska I. (2000). Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.
Namysłowska I. (2000). Zaburzenia odżywiania – jadłowstręt psychiczny i bulimia. Prze-
wodnik Lekarza/Guide for GPs 3(6), 88–91.
Natovova L., Chylova H. (2014). Is there a relationship between self-efficacy, well-being
and behavioural markers in managing stress at university students? Eries  Journal,
7(1), 14–18.127 Bibliografia
Ong L.M., De Haes J.C., Hoos A.M., Lammes F.B. (1995). Doctor–patient communica-
tion: a review of the literature. Social Science & Medicine, 40(7), 903–918.
Opolski K. (2003). Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. War-
szawa: CeDeWu.
Ossowski R. (2021). Psychologia rehabilitacyjna w praktyce. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego.
Ostrzyżek A., Marcinkowski J.T. (2009). Wymiary jakości życia w podeszłym wieku. Pro-
blemy Higieny i Epidemiologii 90, 4, 465–469.
Pakalska-Korcala A. (2010). Psychologiczne i biologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyj-
nych u młodzieży gimnazjalnej. Niepublikowana rozprawa doktorska. Gdańsk: Gdań-
ski Uniwersytet Medyczny.
Pąchalska  M.,  Kaczmarek  B.L.J.,  Bednarek  S.  (2020).  Neuropsychologia  tożsamości.  War-
szawa: Wyd. Naukowe PWN.
Pąchalska M. (2007). Urazy mózgu. T. 1 i 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Pearson S.D., Raeke L.H. (2000). Patients’ trust in physicians: many theories, few measu-
res, and little data. Journal of General Internal Medicine, 15(7), 509–513.
Piedmont R. (2009). The Contribution of Religiousness and Spirituality to Subjective
Wellbeing and Satisfaction with Life. Pobrano z: https://www.researchgate.net/pro-
file/Ralph_Piedmont (30.05.2018).
Pintal-Ślimak M., Eusebio M.-O., Pietruczuk M. (2018). Jakość w opiece zdrowotnej. Dia-
gnostyka Laboratoryjna 54, 3, 197–200.
Pollner M. (1989). Divine relations, social relations, and well-being. Journal of Health and
Social Behavior 30, 92–104.
Radziwiłłowicz W. (2010). Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie
kliniczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Radziwiłłowicz W. (2018). Negatywne wydarzenia w życiu dzieci i młodzieży – między
ryzykiem wystąpienia depresji a wzrostem potraumatycznym. Polskie Forum Psycho-
logiczne 23, 3, 543–556. DOI: 10.14656/PFP20180305.
Rakowska  J.M.  (2021).  Skuteczność  zapobiegania  zaburzeniom  psychicznym  i  ich  leczenia:
wnioski  z  badań  dla  praktyki  klinicznej.  Warszawa:  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Warszawskiego.
Raoofi S., Pashazadeh Kan F., Rafiei S., Khani S., Hosseinifard H., Tajik F., Masoumi M.,
Raoofi N., Ahmadi S., Aghalou S., Torabi F., Dehnad A., Hoseinipalangi Z., Rezaei
S., Shabaninejad H., Ghashghaee A. (2021). Anxiety during the COVID-19 pande-
mic in hospital staff: systematic review plus meta-analysis. BMJ Support Palliat Care,
26,bmjspcare-2021-003125. doi: 10.1136/bmjspcare-2021-003125.
Reber A.S. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Ridd M., Shaw A., Lewis G., Salisbury C. (2009). The patient–doctor relationship: a syn-
thesis of the qualitative literature on patients’ perspectives. British Journal of General
Practice 59(561), e116–e133.128 Bibliografia
Romanowski W., Zdanowska A., Romanowski M. (2016). Choroba zwyrodnieniowa sta-
wów – aktualne standardy leczenia. Rheumatology Forum 2, 2, 52–57.
Rosochacka-Gmitrzak M. (2010). Jakość życia, jakość pracy. Przyszły rynek pracy dla senio-
rów, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktyw-
ności (s. 100–111). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
Rudawska I. (2001). Porynkowa orientacja jednostek opieki zdrowotnej – wyznaczniki,
warunki, działania i bariery. Przegląd Organizacji 10, 37–40.
Rolfe  A.,  Cash-Gibson  L.,  Car  J.,  Sheikh  A.,  McKinstry  B.  (2014).  Interventions  for
improving patients’ trust in doctors and groups of doctors. Cochrane Database of
Systematic Reviews, 3, CD004134. DOI: 10.1002/14651858.CD004134.pub3.
Rossi N., Bisconti T., Bergeman C.S. (2007). The role of dispositional resilience in rega-
ining life satisfaction after the loss of spouse. Death Studies, 31(10), 863–883.
Rostowska T. (2008). Małżeństwo,  rodzina,  praca  a  jakość  życia. Kraków: Oficyna Wyd.
Impuls.
Russell A.L. (2016). The Role of Effective Communication in Medicine. https://trace.
tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=3025&conte-
xt=utk_chanhonoproj (11.03.2021).
Ryś M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny wła-
snej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Saleh D., Camart N., Romo L. (2016). On what resources can the students rely on: satis-
faction with life, self-esteem and self-efficacy. Annals of Psychiatry and Mental Health,
4(2), 1–5.
Samborski  W.,  Brzosko  M.  (2011).  Reumatologia  praktyczna.  Kraków:  Wolters  Kluwer
Polska.
Satorra  A.,  Bentler  P.M.  (1994).  Corrections  to  test  statistics  and  standard  errors  in
covariance structure analysis, [w:] A. von Eye & C.C. Clogg (red.), Latent variables
analysis: Applications to developmental research (s. 399–419). https://doi.org/10.15394/
jdfsl.2006.1012.
Savi F. (2012). The Relationship between the Self-efficacy and Life Satisfaction of Young
Adults. International Education Studies, 5(6), 123–130.
Schipper H., Clinch J.J., Olweny Ch.L.M. (1996). Quality of life studies: definitions and
conceptual issues, [w:] B. Spilder (red.),  Quality of Life and Pharmacoeconomics in Cli-
nical Trials (2. wyd.) (s. 11–23). Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers.
Scott A. (2004). Managing anxiety in ICU patients: the role of pre-operative information
provision. Nursing in Critical Care 9, 2, 72–79.
Selimen D., Andsoy I.I. (2011). The importance of a holistic approach during the perio-
perative period. AORN Journal, 93(4), 482–487. DOI: 10.1016/j.aorn.2010.09.029.
Sęk H., Brzezińska A.I. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej, [w:] J. Strelau, D. Doliński
(red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (s. 735–784). Gdańsk: Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne.129 Bibliografia
Şimşek Ö.F. (2009). Happiness revisited: ontological well-being as a theory-based con-
struct of subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 10(5), 505–522. https://
doi.org/10.1007/s10902-008-9105-6.
Skrzypińska K. (2002). Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenia z życia. Kraków: Ofi-
cyna Wydawnicza Impuls.
Skrzypińska K., Chudzik I. (2012). Intricacies of the calling: Spirituality of Polish nuns.
Women’s Studies International Forum 35, 314–322.
Skrzypińska K., Chudzik I. (2017). Personality, Spirituality and their Relation to Well-
-Being  in  Physicians  of  Various  Specialties.  Health  Psychology  Report,  5(3).  DOI:
https://doi.org/10.5114/hpr.2017.65453.
Skrzypińska K., Romankiewicz M. (2012). Małżeństwo czy klasztor? Czyli o poszukiwaniu
duchowej jakości życia, [w:] T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo
i rodzicielstwo a zdrowie (s. 54–78). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Skrzypińska K., Atroszko P. (2015). Ścieżka zawodowa w kontekście duchowości i osobo-
wości człowieka. Psychologia Rozwojowa 20, 41–56.
Słownik języka polskiego (2007). T. 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 279.
Sobczak K., Leoniuk K., Spolak N., Pawłowski L. (2017). Ocena wybranych elementów
komunikacji medycznej w opinii lekarzy i pacjentów klinicznych. Miscellanea Anth-
ropologica et Sociologica, 18(3), 149–158.
Sochocka, L., Pirogowicz, I. (2006). Jakość życia noworodków urodzonych przedwcześnie –
rola personelu medycznego i rodziny. Family Medicine and Care Review, 8(2), 490–493.
Spooner-Lane R.S., Patton W.A. (2007). Determinants of Burnout among Public Hospi-
tal Nurses. Australian Journal of Advanced Nursing 25, 8–16.
Springer  A.  (2011).  Wybrane  czynniki  kształtujące  satysfakcję  pracownika.  Problemy
Zarządzania, 9, (4/34), 162–180.
Stemplewska-Żakowicz K. (2021). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne.
Stemplewska-Żakowicz K. (2011). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompeten-
cja profesjonalna. Gdańsk: GWP.
Steuden S. (2012). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Stępniewski J. (2013). Umiejętności relacyjne i komunikacyjne personelu medycznego w kon-
tekście zarządzania, [w:] Z. Nęcki, M. Kęsy (red.), Postawy personelu medycznego wobec
zarządzania szpitalem (s. 195–220). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Suchowiak  S.  Kłobus  M.,  Plagens-Rotman  K.  (2020).  Poród  w  warunkach  domowych  
– opieka położnej podczas porodu i w połogu. Pielęgniarstwo Polskie 75, 1, 64–71.
Sue S. (2006). Cultural competency: From philosophy to research and practice. Journal of
Community Psychology 34, 2, 237–245. https://doi.org/10.1002/jcop.20095.130 Bibliografia
Sześciło  D.  (2017).  Zmierzch  decentralizacji?  Instytucjonalny  krajobraz  opieki  zdrowotnej
w Europie po nowym zarządzaniu publicznym. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
Szukalski P. (2017). Starzenie się ludności jako proces demograficzny , [w:] K. Wieczorowska-
-Tobis, D. Talarska (red.), Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (s. 49–57). Warszawa:
PZWL.
Szulman-Wardal A. (2002). Osobowościowe korelaty postaw wobec osób chorych u personelu
medycznego. Niepublikowana praca doktorska. Lublin: KUL.
Taranowicz I. (2002). Rodzina a problemy zdrowia i choroby, [w:] J. Barański, W. Piątkowski
(red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny (s. 105–115). Wrocław:
ATUT.
Tellegen A., Lykken D.T., Bouchard T.J., Wilcox K.J., Segal N.L., Rich S. (1988). Personality
similarity in twins reared apart and together. Journal of Personality and Social Psycho-
logy, 54(6), 1031–1039. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1031.
Thoits P.A. (1983). Multiple identities and psychological well-being: A reformulation
and test of the social isolation hypothesis. American Sociological Review 48, 174–187.
Travaline J.M., Ruchinskas R., D’Alonzo Jr. G.E. (2005). Patient-physician communica-
tion: why and how. Journal of the American Osteopathic Association, 105(1), 13–18.
Truog R.D. (2012). Patients and doctors – The evolution of a relationship. New England
Journal of Medicine 366, 581–585.
Turkot A. (2007). Psychologiczna problematyka pacjenta w podeszłym wieku, [w:] B. Bętkow-
ska-Korpała, J.K. Gierowski (red.), Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie
(s. 225–239). Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Trzebińska  E.  (2008).  Psychologia  pozytywna.  Warszawa:  Wydawnictwa  Akademickie
i Profesjonalne.
Tucholska S.  (2001).  Christiny  Maslach  koncepcja  wypalenia  zawodowego:  etapy roz-
woju. Przegląd Psychologiczny 44, 3, 301–317.
Tyszkiewicz-Bandur M., Kozińska B. (2009). Relacja lekarz–pacjent w kontekście teorii
przywiązania. Annales Academiae Medicae Stetinensis 55(2), 90–97.
van der Vaart R., Witting M., Riper H., Kooistra L., Bohlmeijer E.T., van Gemert-Pijnen
L.J. (2014). Blending online therapy into regular face-to-face therapy for depression:
content, ratio and preconditions according to patients and therapists using a Del-
phi study. BMC Psychiatry 14, 14, 355. DOI: 10.1186/s12888-014-0355-z.
Wciórka B., Wciórka J. (2008). Osoby chore psychicznie w społeczeństwie. Warszawa: Cen-
trum Badania Opinii Społecznej.
Wilson W.R. (1967). Correlates of avowed happiness. Psychological Bulletin, 67(4), 294–306.
Wilson, I. B., Cleary, P. D. (1995). Linking clinical variables with health-related quality
of life: a conceptual model of patient outcomes. JAMA, 273(1), 59-65. https://doi.
org/10.1001/jama.273.1.59.Bibliografia
Witkowska-Łuć B. (2016). Znaczenie komunikacji niewerbalnej w relacji terapeutycznej.
Psychiatria i Psychoterapia, 12, 4,16–28.
Włoszczak-Szubzda A. (2009). Kompetencje komunikacyjne personelu medycznego. Badanie
stanu oraz ocena potrzeb komunikacyjnych. Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Włoszczak-Szubzda A., Jarosz M. (2011). Pacjent – choroba – medyk. Znaczenie i role
w komunikacji. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 17, 2, 105–110.
Wołowicka L. (red.) (2001). Jakość  życia  w  naukach  medycznych. Poznań: Wydawnictwo
Uczelniane Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wulff D.M. (1997). Psychology of religion: Classic and contemporary. Nowy Jork: Wiley and
Sons.
Zembala A. (2015). Modele komunikacyjne w relacjach lekarz–pacjent. Zeszyty Naukowe
Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Ścisłe, 11(2), 35–50.
Ziarko M. (2014). Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej. Poznań: Wyd. UAM.
Ziętalewicz,  U.  (2020).  Wybrane  determinanty  jakości  życia  uwarunkowanej  stanem  zdro-
wia u pacjentów z przewlekłym bólem. Niepublikowana praca doktorska. Warszawa:
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Zinbarg R.E., Revelle W., Yovel I., Li W. (2005). Cronbach’s α, Revelle’s β, and Mcdonald’s
ω H: Their relations with each other and two alternative conceptualizations of relia-
bility. Psychometrika, 70(1), 123–133. https://doi.org/10.1007/s11336-003-0974-7.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Dz.U. 2004 Nr 210, poz. 2135.
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dz.U.
1997 Nr 28, poz. 153 z późn. zm.
Netografia stan na 13.05.2021
https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/liczba-szpitali-w-
wojewodztwach-polsce-gus-o-ochronie-zdrowia,102313.html
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5513/1/7/1/
zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2016.pdf
https://pulsmedycyny.pl/polska-ma-najmniej-lekarzy-w-calej-unii-europejskiej-977230
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz
http://www.polisynazdrowie.pl/files/system_ochrony_zdrowia_akademia_zdro-
wia_2013.pdf
https://www.bankier.pl/forum/temat_re-od-1989-roku-w-polsce-wybudowano-7-
szpitali-i-1365-kosciolow,6076678.html, 21.01.2021
https://pulsmedycyny.pl/psychiatrzy-coraz-wiecej-polakow-w-gabinetach-rosnie-
liczba-interwencji-kryzysowych-sondaz-1129775, 21.01.2021

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Jakość w usługach medycznych. Wpływ...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Najczęściej kupowane