• Zachowania zdrowotne młodzieży. Uwarunkowania podmiotowe i rodzinne

Zachowania zdrowotne młodzieży. Uwarunkowania podmiotowe i rodzinne

 • Autor: Magdalena Zadworna-Cieślak Nina Ogińska-Bulik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-449-2
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  9.66 zł

 • 77% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji Autorki koncentrują się na uwarunkowaniach zachowań zdrowotnych podejmowanych przez młodzież. Jej oryginalność wiąże się przede wszystkim z równoczesnym ujęciem podmiotowych, jak i rodzinnych wyznaczników tych zachowań.

W monografii, opartej na najnowszej literaturze, dokonano przeglądu kluczowych koncepcji wyjaśniających zachowania związane ze zdrowiem, przedstawiono uwarunkowania zachowań zdrowotnych z uwzględnieniem rodzinnych i podmiotowych czynników wpływających na podejmowane zachowania. Książka zawiera również wyniki badań przeprowadzone na grupie nastolatków i ich rodziców. Analizowano w nich wpływ wybranych czynników rodzinnych i podmiotowych na kształtowanie się zachowań zdrowotnych młodzieży. Integralną częścią publikacji jest propozycja założeń programu profilaktycznego, opracowanego na bazie uzyskanych wyników, kierowanego zarówno do młodych ludzi, jak i ich rodziców.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
1. PROBLEMATYKA ZACHOWAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM
 
1.1. Pojęcie zachowań zdrowotnych
1.2. Rodzaje zachowań zdrowotnych
1.3. Styl życia a zdrowie
1.3.1. Sposób odżywiania się
1.3.2. Palenie tytoniu
1.3.3. Spożywanie alkoholu
1.3.4. Aktywność fizyczna
1.4. Zachowania zdrowotne młodzieży
1.4.1. Charakterystyka zmian rozwojowych okresu późnej adolescencji
1.4.2. Rola rodziny w okresie dorastania
1.4.3. Obraz zachowań zdrowotnych młodzieży w świetle najnowszych badań
 
2. KSZTAŁTOWANIE I ZMIANA ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH
 
2.1. Wybrane koncepcje teoretyczne wyjaśniające zachowania związane ze zdrowiem
2.1.1. Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury
2.1.2. Teoria systemów ekologicznych Urie Bronfenbrennera
2.1.3. Model rodzinnego kształtowania zachowań zdrowotnych Jamesa Sallisa i Philipa Nadera
2.1.4. Teoria zachowań problemowych Richarda i Shirley Jessorów
2.2. Modele modyfikacji zachowań zdrowotnych
2.3. Profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 
3. UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH

3.1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności zdrowotnej
3.1.1. Rodzinne uwarunkowania zachowań związanych ze zdrowiem
3.1.2. Wsparcie społeczne jako determinanta zdrowego stylu życia
3.1.3. Czynniki związane ze środowiskiem szkolnym i rówieśniczym
3.1.4. Socjodemograficzne i kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych
3.1.5. Środowisko fizyczne a zachowania zdrowotne
3.2. Podmiotowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych
3.2.1. Właściwości osobowości związane z zachowaniami zdrowotnymi
3.2.2. Wartościowanie zdrowia i jego ocena
3.2.3. Podatność na stres i radzenie sobie ze stresem
3.2.4. Inne czynniki psychologiczne warunkujące zachowania zdrowotne
 
4. PODMIOTOWE I RODZINNE UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH MŁODZIEŻY W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
 
4.1. Założenia i cel badań
4.1.1. Model badań własnych
4.1.2. Pytania badawcze
4.1.3. Narzędzia badawcze
4.1.4. Osoby badane
4.2. Charakterystyka zachowań zdrowotnych młodzieży i ich obraz w zależności od zmiennych socjodemograficznych
4.3. Wyznaczniki zachowań zdrowotnych młodzieży
4.3.1. Podmiotowe wyznaczniki zachowań zdrowotnych młodzieży
4.3.2. Rodzinne wyznaczniki zachowań zdrowotnych młodzieży
4.3.3. Podsumowanie wyników analizy regresji
4.4. Strukturalne modele zależności pomiędzy zmiennymi
4.5. Podsumowanie wyników badań i implikacje praktyczne
 
5. PROGRAM KSZTAŁTOWANIA ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH U MŁODZIEŻY
 
5.1. Wstępne założenia programu
5.2. Wytyczne do prowadzenia programu
5.3. Treści programu w grupie młodzieży
5.4. Treści programu dla rodziców
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Indeks nazwisk

prof. dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt:

Praca Magdaleny Zadwornej-Cieślak i Niny Ogińskiej-Bulik jest pierwszą publikacją na rynku krajowym poświęconą uwarunkowaniom zachowań zdrowotnych młodzieży. Książka ta stanowi cenne źródło wiedzy o podmiotowych i środowiskowych wyznacznikach aktywności zdrowotnej młodzieży i, co ważne, wyznacznikach tych zachowań ujętych w modelu interakcyjnym, akcentującym wzajemne powiązania między właściwościami osoby i oddziaływaniami rodzinnymi.

Magdalena Zadworna-Cieślak

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Badań Społecznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Specjali­zuje się w psychologii zdrowia. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie wokół problematyki psychologicznych uwarunkowań zdrowego stylu życia w różnych grupach wiekowych, promocji zdro­wia i profilaktyki. Jest autorką kilkunastu publikacji w monografiach i czasopismach naukowych.


Nina Ogińska-Bulik
profesor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główny obszar zainteresowań dotyczy problematyki traumy. Autorka/współautorka licznych narzędzi pomiaru oraz 330 publikacji z zakresu psychologii zdrowia i stresu.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane