• Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy

Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy

 • Autor: Stanisław Czaja Agnieszka Becla Julia Włodarczyk Tomasz Poskrobko
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-707-3
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 284/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka ta przybliża Czytelnikowi najważniejsze kierunki rozwoju współczesnej ekonomii oraz towarzyszące im wyzwania poznawcze. Pokazuje złożoną genezę myśli ekonomicznej XXI wieku oraz jej wiodące elementy składowe: ekonomię neoklasyczną, ekonomię pokeynesowską i ekonomię ewolucyjną. Przedstawia główne problemy nowoczesnej myśli ekonomicznej, takie jak: rozwój społeczno- gospodarczy i rozwój zrównoważony, pożądany zakres interwencji państwa w gospodarce czy ekologizację ekonomii. Zwraca także uwagę na rolę informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. Pokazuje jednocześnie wyzwania przed jakimi stoi współczesna ekonomia. Książka ta jest niezwykłym kompendium najnowszej wiedzy ekonomicznej, uporządkowanym w sposób użyteczny zarówno dla zaawansowanego, jak i początkującego Czytelnika. Zachęca go do zagłębienia się w tajniki współczesnej ekonomii, pokazując najbardziej atrakcyjne jej składniki.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Periodyzacja rozwoju współczesnej teorii ekonomii
Stanisław Czaja

1.1. Uwarunkowania potrzeby klasyfikowania i periodyzacji rozwoju myśli ekonomicznej
1.2. Główne etapy rozwoju myśli ekonomicznej

Rozdział 2. Rozwój współczesnej ekonomii w kontekście Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
Stanisław Czaja

2.1. Znaczenie Nagrody Nobla i procedura przyznawania wyróżnienia
2.2. Geneza merytoryczna Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych
2.3. Dorobek współczesnej ekonomii z perspektywy Nagrody Nobla
2.4. Wykorzystanie metod ilościowych i matematyzacja współczesnej ekonomii w świetle Nagrody Nobla

Rozdział 3. Rozwój współczesnej ekonomii keynesowskiej i pokeynesowskiej
Stanisław Czaja, Agnieszka Becla

3.1. Geneza i krytyka współczesnej ekonomii pokeynesowskiej
3.2. Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii pokeynesowskiej
3.3. Wybrane elementy rozwoju współczesnej ekonomii neokeynesowskiej

Rozdział 4. Nowe koncepcje i teorie rozwoju w ekonomii
Tomasz Poskrobko

4.1. Definiowanie rozwoju w ujęciu ekonomicznym
4.2. Ewolucja pojęcia rozwój w ekonomii
4.3. Ekonomia rozwoju
4.3.1. Wczesne koncepcje rozwoju
4.3.2. Postwaszyngtońska ekonomia rozwoju
4.4. Mikroekonomia rozwoju
4.4.1. Obszary zainteresowań
4.4.2. Ekonometria rozwoju
4.5. Ekonomia eksperymentalna

Rozdział 5. Spory wokół roli państwa w gospodarce we współczesnej teorii ekonomii
Stanisław Czaja, Agnieszka Becla

5.1. Geneza i pojęcie liberalizmu
5.2. Etapy rozwoju myśli liberalnej
5.3. Liberalizm a interwencjonizm (etatyzm). Odrodzenie neoliberalne
5.4. Współczesna ewolucja sporu między zwolennikami „paradygmatu rynku” i „paradygmatu planowania”

Rozdział 6. Współczesna ekonomii heterodoksyjna – wybrane zagadnienia
Julia Włodarczyk

6.1. Ortodoksja i heterodoksja w ekonomii
6.2. Współczesna myśl heterodoksyjna

Rozdział 7. Ekonomia ewolucyjna – zarys problematyki
Julia Włodarczyk

7.1. Istota ekonomii ewolucyjnej
7.2. Korzenie ekonomii ewolucyjnej
7.3. Klasyfikacja podejść ewolucyjnych w ekonomii
7.4. Perspektywy rozwoju ekonomii ewolucyjnej

Rozdział 8. Wybrane zagadnienia ekologizacji współczesnej ekonomii
Stanisław Czaja, Agnieszka Becla

8.1. Ekonomia środowiskowa a ekonomia ekologiczna. Nowy paradygmat ekonomii
8.2. Problematyka ekologiczna we współczesnej ekonomii neoklasycznej
8.3. Ekonomia pokeynesowska a problematyka ekologiczna
8.4. Problematyka ekologiczna w opracowaniach Klubu Rzymskiego
8.5. Teoria rozwoju „superdługookresowego”. Koncepcja Sustainable Development
8.6. Energetyczna teoria wartości. Nowe metody i narzędzia badawcze ekonomii ekologicznej i teorii ekonomii

Rozdział 9. Rozwój problemów ekonomii informacji i komunikacji we współczesnej myśli ekonomicznej
Agnieszka Becla, Stanisław Czaja

9.1. Sposoby podejmowania problematyki informacji we współczesnej ekonomii
9.2. Rozwój technicznych możliwości gromadzenia i przetwarzania informacji we współczesnym społeczeństwie
9.3. Badania nad społeczeństwem informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy

Rozdział 10. Nowe problemy we współczesnej ekonomii
Stanisław Czaja, Agnieszka Becla

10.1. Geneza problemów współczesnej teorii ekonomii
10.2. Nieliniowe wyzwania przyszłości
10.3. Quo vadis ekonomio?
10.4. Ujęcie problemowe we współczesnej ekonomii

Zakończenie

Wykaz nazwisk

Literatura i elektroniczne źródła informacji

Spis tabel

Stanisław Czaja

prof. nadzw. dr hab., ekonomista zajmujący się problematyką ekologiczno-ekonomiczną. Autor kilkuset książek i artykułów z teorii ekonomii, ekologicznych uwarunkowań działalności gospodarczej i rozwoju myśli ekonomicznej. Ekspert pracujący dla licznych krajowych i międzynarodowych instytucji, w tym Ministerstwa Środowiska, agend ONZ, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych. Wykładowca i współpracownik wielu krajowych i zagranicznych uczelni i instytucji naukowo-badawczych. Autor popularnych podręczników akademickich.


Agnieszka Becla

dr inż., ekonomistka zajmująca się zagadnieniami ekonomii informacji, funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Autorka ponad stu książek i artykułów z teorii ekonomii, gospodarowania informacją, zastosowania metod ilościowych w ekonomii i ekologicznych uwarunkowań gospodarowania. Współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Prowadzi zajęcia na kilku uczelniach Dolnego Śląska oraz jest współautorką podręczników akademickich.

Julia Włodarczyk

Tomasz Poskrobko

Prodziekan ds. studentów w jednostce Wydział Ekonomii i Finansów.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane