• Wywiad i analityka w biznesie. Prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej

Wywiad i analityka w biznesie. Prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej

 • Autor: Piotr Herman Paweł Łabuz Tomasz Safjański
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-168-5
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 292/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw (głównie jednak wykonujących obowiązki w zakresie wywiadu i analityki) oraz osób zatrudnionych w organach administracji rządowej oraz samorządowej (realizujących czynności związane z bezpieczeństwem działalności gospodarczej), a także dla każdej osoby planującej w przyszłości zająć się zawodowo przedmiotową tematyką w sektorze przedsiębiorstw lub sektorze publicznym.

Do grona adresatów książki, w sposób szczególny, należą prawnicy, którzy na co dzień pracują w przedsiębiorstwach, reprezentując i chroniąc ich interesy. Ponadto osoby wykonujące mało znany, lecz jakże często wykonywany zawód z zakresu bezpieczeństwa biznesu, czyli tzw. „bezpiecznicy” (inaczej: specjaliści ds. bezpieczeństwa wewnętrznego lub bezpieczeństwa biznesu). Z monografią powinni zapoznać się również prezesi spółek, członkowie zarządów, osoby pracujące w komórkach finansowych, kadrowych oraz odpowiedzialne za kreowanie właściwej polityki bezpieczeństwa.

Patronat:         

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty wywiadu i informacji w biznesie
Piotr Herman, Paweł Łabuz

1.1. Potrzeby informacyjne organizacji
1.2. Informacja wywiadowcza
1.3. Cykl wywiadowczy
1.4. Etyka zawodowa
1.5. Szkoły CI na świecie
1.5.1. Szkoła amerykańska
1.5.2. Szkoła brytyjska
1.5.3. Szkoła francuska
1.5.4. Szkoła niemiecka
1.5.5. Szkoła azjatycka
1.5.6. Szkoła szwedzka
1.5.7. Polska szkoła wywiadu?
1.5.8. Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu – CSI
1.6. Zagrożenia wywiadu
1.7. Determinanty bezpieczeństwa informacyjnego

Rozdział 2. Zbieranie informacji biznesowych na poziomie operacyjnym – wywiad gospodarczy
Piotr Herman, Tomasz Safjański

2.1. Gromadzenie danych wywiadowczych
2.2. Analiza i ustalenia wywiadowcze
2.2.1. Mnożniki siły analitycznej
2.2.2. Ustalenia wywiadowcze
2.2.3. Weryfikacja kontrahenta
2.2.4. Zaległości podatkowe i celne
2.2.5. Zagraniczne rejestry publiczne
2.2.6. Media społecznościowe (SOCMINT)
2.2.7. Biura informacji gospodarczej
2.2.8. Ustalenia wywiadowcze mające na celu uniknięcie udziału w karuzeli VAT
2.2.9. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
2.2.10. Ustalenia pracownicze

Rozdział 3. Tworzenie informacji na poziomie taktycznym – wywiad konkurencyjny
Piotr Herman

3.1. Kompleksowa koncepcja marketingowa wywiadu
3.1.1. Marketingowe ustalenia wywiadowcze
3.1.2. Wywiad marketingowy
3.1.3. Metody badania rynku
3.2. Koncepcja konkurencyjna wywiadu taktycznego
3.2.1. Otoczenie konkurencyjne
3.2.2. Środowisko wewnętrzne przedsiębiorstwa
3.2.3. Badanie mikrootoczenia
3.2.4. Badanie makrootoczenia
3.2.5. Badanie środowiska wewnętrznego

Rozdział 4.  Wykorzystanie wiedzy na poziomie strategicznym – wywiad biznesowy
Piotr Herman

4.1. Analityka
4.1.1. Analizy strategiczne
4.1.2. Strategiczna Karta Wyników
4.1.3. Mapowanie strategii
4.1.4. Analiza SWOT
4.1.5. Analizy ekonomiczne
4.2. Wczesne ostrzeganie
4.2.1. Zarządzanie ryzykiem
4.2.2. Analiza kryminalna
4.3. Strategia
4.3.1. Planowanie strategiczne
4.3.2. Zarządzanie strategiczne
4.3.3. Biznesowa gra wojenna
4.4. Zmagania biznesowe
4.4.1. Koncepcja wojny biznesowej
4.4.2. Koncepcja walki konkurencyjnej
4.4.3. Koncepcja wojny ekonomicznej
4.4.4. Pojęcie wojny informacyjnej

Rozdział 5. Zarządzanie potencjałem wywiadowczym w przedsiębiorstwie
Piotr Herman, Tomasz Safjański

5.1. Poziomy zarządzania
5.2. Potencjał wywiadowczy organizacji
5.2.1. Pytanie pierwsze – „co?”
5.2.2. Pytanie drugie – „za ile?”
5.2.3. Pytanie trzecie – „jak?”
5.2.4. Pytanie czwarte – „czym?”
5.2.5. Pytanie piąte– „kto?”
5.3. Wywiadowcze Centrum Doskonaleni
5.3.1. Ewolucja Centrum Doskonalenia
5.3.2. Zadania i cele Wywiadowczego Centrum Doskonalenia
5.3.3. Tworzenie Wywiadowczego Centrum Doskonalenia
5.4. Zarządzanie strukturą wywiadu i analityki w przedsiębiorstwie

Rozdział 6. Teoretyczne aspekty analizy informacji w biznesie
Piotr Herman

6.1. Podejmowanie decyzji
6.1.1. Monitoring
6.2. Zapotrzebowanie wywiadowcze
6.2.1. Analizy ilościowe i jakościowe
6.2.2. Ocena informacji do dystrybucji
6.2.3. KIT i KIQ
6.3. Proces analityczny
6.3.1. Triada analityczna
6.3.2. Biznesowa analiza wywiadowcza
6.3.3. Zarządzanie cyklem wywiadowczym
6.3.4. Błędy poznawcze
6.4. Ustrukturyzowane techniki analityczne
6.4.1. Obszary stosowania
6.4.2. Techniki analityczne

Rozdział 7. Analityka w działaniu
Piotr Herman

7.1. Wybrane problemy raportowania
7.1.1. Dokumentowanie wywiadowcze
7.1.2. Raportowanie analityczne
7.1.3. Wizualizacja danych
7.2. Wybrane przykłady wykorzystania analityki wywiadowczej
7.2.1. Kluczowe wskaźniki efektywności
7.2.2. Benchmarking
7.2.3. Wewnętrzny rating
7.3. Problematyka wybranych analiz
7.3.1. Analiza scenariuszowa
7.3.2. Analiza tekstu
7.3.3. Analiza aktorów
7.3.4. Mapy kognitywne
7.3.5. Analiza sieci społecznych

Rozdział 8. Wykorzystanie potencjału informacyjnego i strategicznego przedsiębiorstwa
Piotr Herman, Tomasz Safjański

8.1. Rozwój analityki
8.2. System Wczesnego Ostrzegania
8.2.1. Kompleksowy SWO
8.2.2. Konstruowanie SWO
8.3. Sytuacja Wywiadowcza Biznesu

Rozdział 9. Walka informacyjna w biznesie
Piotr Herman

9.1. Zarządzanie percepcją
9.2. Znaczenie marki
9.3. Public relations
9.4. Operacje informacyjne
9.4.1. Dezinformacja
9.4.2. Modele operacji informacyjnych
9.5. Operacje psychologiczne

Rozdział 10. Wywiad w biznesie a działania służb państwowych
Paweł Łabuz

10.1. Obszary wywiadu biznesowego a działania służb państwowych
10.2. Formy współdziałania ze służbami państwowymi
10.3. Tajemnica przedsiębiorstwa

Podsumowanie
Bibliografia
O autorach

Dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza:

Monografia jest obszernym opracowaniem naukowym, które zostało przygotowane nad wyraz kompleksowo. Jednocześnie wysoki poziom dywagacji teoretycznych w odniesieniu do praktyki, uzasadniają twierdzenie, że jest to opracowanie wysoce wartościowe i godne polecenia. Może ono zainteresować szerokie rzesze Czytelników – osoby z sektora prywatnego, prowadzące działalność gospodarczą w różnych formach, ale także osoby pracujące w administracji publicznej oraz studentów prawa, administracji, zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego czy bezpieczeństwa narodowego.

Dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie:

Praca stanowi niewątpliwie interesującą propozycję wydawniczą, adresowaną do szerokiego grona odbiorców, w tym studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zarządzanie. Zainteresuje również praktyków życia gospodarczego, a w szczególności menedżerów bezpieczeństwa, członków organów spółek prawa handlowego oraz wszystkich pragnących uzupełnić wiedzę w tym zakresie.

Piotr Herman
ma za sobą niemal trzydzieści lat doświadczenia (w tym siedemnaście w służbach specjalnych). Jest niezależnym konsultantem i trenerem biznesowym Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence), szkoląc specjalistów CSI, czyli biznesowych: researcherów (wywiadowców), analityków, bezpieczników (specjalistów ds. bezpieczeństwa) oraz strategów biznesowych. Prowadzi profesjonalny blog typu intelligence (wywiadowczy) o nazwie: Szpiegul.pl, gdzie publikuje autorskie materiały tematyczne (w tym artykuły i podcasty). Jest niezależnym badaczem działań służb specjalnych oraz korporacyjnego wywiadu i kontrwywiadu publikującym artykuły w naukowej prasie specjalistycznej (ORCID: 0000-0002-4245-6167). Możesz się z nim skontaktować, pisząc na adres e-mail: kontakt@szpiegul.pl lub poprzez formularz na stronie www.szpiegul.pl.

Książki tego autora

Paweł Łabuz
doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma za sobą ponad dwadzieścia lat doświadczenia w strukturach policyjnych. Od 2020 r. działa na rynku prywatnym jako niezależny ekspert ds. bezpieczeństwa i biegły sądowy z zakresu czynności zwalczania przestępczości operacyjno-rozpoznawczych i detektywistyki. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji z zakresu bezpieczeństwa wydanych w kraju i zagranicą. Wykładowca akademicki ? starszy wykładowca Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Z autorem możesz skontaktować się, pisząc na adres e-mail: ekspertyzaoperacyjna@gmail.com.
ORCID:0000-0002-7795-1571

Książki tego autora


Tomasz Safjański
doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), prezes Stowarzyszenia Taktyków Kryminalistyki, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, recenzent projektów badawczych NCBiR w zakresie bezpieczeństwa, ekspert zewnętrzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu ds. bezpieczeństwa publicznego i egzekwowania prawa, członek rady naukowej Centrum Profilaktyki Społecznej, ekspert współpracujący z Flamandzkim Instytutem Pokoju w Brukseli, dyrektor ds. bezpieczeństwa prawnego w Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (prymus roku 1998), Wydziału Administracji i Zarządzania UWM w Olsztynie oraz Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Emerytowany oficer Policji z doświadczeniem w krajowych i międzynarodowych strukturach policyjnych (m.in. naczelnik wydziału w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, naczelnik wydziału w Departamencie Bezpieczeństwa i Nadzoru MSWiA, ekspert Centralnego Biura Śledczego KGP, ekspert Biura Spraw Wewnętrznych KGP, zastępca dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, dyrektor krajowego biura Interpolu, szef krajowej jednostki Europolu). Po zakończeniu służby w administracji rządowej działa na rynku prywatnym jako niezależny ekspert do spraw bezpieczeństwa biznesu i biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa informacji.
ORCID: 0000-0003-1775-8857

Książki tego autora

Aleksandrowicz T., Analiza informacji w administracji i biznesie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 1999.
Aleksandrowicz T., Liedel K., Piasecka P., Analiza informacji. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2012.
Analiza kryminalna. Podręcznik dla analityków. Opracowanie Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, CBA, Warszawa 2020.
Andersen B., Pettersen P., The Banchmarking Handbook. Step-by-step instructions, Chapman & Hall, Londyn 1996.
Angwin J., Społeczeństwo nadzorowane. W poszukiwaniu prywatności, bezpieczeństwa i wolności w świecie permanentnej inwigilacji, PWN, Warszawa 2017.
Argih D.C., Dusa I.G., Onuta M., Organizational development through Business Intelligence and Data Mining, „Database Systems Journal”, nr 10, 2019.
Bagieński W. (red.), Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953–1990, IPN, Warszawa 2020.
Bandhold H., Lindgren M., Scenario Planning. The link between future and strategy, Palgrave MacMillan, Nowy Jork 2009.
Barcz J., Libera B., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Bartes F., Srzednicki A., Walka konkurencyjna przedsiębiorstw. Opis metod walki rynkowej z przykładami i definicjami, C.H. Beck, Warszawa 2003.
Bernhardt D., Competitive Intelligence. How to acquire and use corporate intelligence and counter-intelligence, Prentice Hall Financial Times, Londyn 2003.
Bielska A., Smółka P. (red.), Wywiad biznesowy. Praktyczne wprowadzenie, Nieoczywiste, Warszawa 2017.
Bobkier, Polimorfizm narkoterroryzmu. Terrorystyczna działalność karteli narkotykowych czy finansowanie terroryzmu z handlu narkotykami, „Kultura Bezpieczeństwa”, nr 42, 2022.
Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
Brzeski R., Wojna informacyjna – wojna nowej generacji? Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Komorów 2014.
Buser T., Context and actor analysis, https://www.futurelearn.com/info/courses/partnering-for-change/0/steps/91246 [09.08.2021].
Carter D.I., Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local and Tribal Law Enforcement Agencies, Michigan State University 2009.
Chlebowicz P., Łabuz P., Safjański T. (red.), Antykryminalistyka. Taktyka i technika działań kontrwyrywczych, Difin, Warszawa 2022.
Ciecierski M., Nogacki R., Bezpieczeństwo współczesnej firmy, Studio EMKA, Warszawa 2016.
Ciecierski M., Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych – teoria i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Cisek S., Januszko-Szakiel A. (red.), Zawód infobroker. Polski rynek informacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
Crump J., Corporate Security Intelligence and Strategic Decision Making, CRC Press, Boca Raton 2015.
Czarnecki S., Analiza kryminalna – narzędzie pracy Policji, „Prokurator”, nr 1 (29), 2007.
Davenport T., Analytics 3.0. In the new era, big data will power consumer products and services, „Harvard Business Review”, grudzień 2013.
Davenport T.H., Harris J.G., Inteligencja analityczna w biznesie, MT Biznes, Warszawa 2013.
Davenport T.H., Jak zarządzać danymi w firmie: Analityka 3.0 , „Harvard Business Review Polska”, nr 5, 2014.
De Laurentis G., Maino R., Molteni L., Developing, validating and using internal ratings.
Methodologies and case studies, Wiley, Londyn 2010.
Dec P., Kompleksowy system wczesnego ostrzegania, [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, A. Fierla (red.), SGH, Warszawa 2009.
Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Dudycz T., Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Indygo Zahir Media, Wrocław 2011.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.Urz. UE L141/73 z 05.06.2015 r.).
Earnest P., Karinch M., Business Confidential. Lessons for Corporate Success from Inside the CIA, Nowy Jork 2011.
Flak O., Głód G., Konkurencyjni przetrwają. O przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy, Warszawa 2012.
Gagliano G., Guerre et intelligence économique: Dans la pensée de Christian Harbulot, Va Press 2017.
Gagliano G., Historical origins of the french school of economic warfare, „Socrates Journal”, nr 4, 2016.
Gagliano G., The economic warefare , Kindle Edition 2018.
Galvin R.H., Competitive intelligence at Motorola, „Competitive Intelligence Review”, t. 8, nr 1, 1997.
Garner G., McGlynn P., Intelligence Analysis Fundamentals, CRC Press, Nowy Jork 2019.
Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J., Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, PWE, Warszawa 2013.
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
Gilad B., Business War Games. How large, small, and new Companies can vastly improve their strategies and outmaneuver the competition, Career Press, Pompton Plains 2009.
Gilad B., Early Warning, AMACOM, Nowy Jork 2004.
Girod R.J., Advanced Criminal Investigations and Intelligence Operations. Tradecraft Methods, Practices, Tactics and Techniques, Boca Raton 2014.
Greiner L.E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, „Harvard Business Review”, nr 50 (4), 1972.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2017.
Gupta P., Tyagi R.K., Strategiczna Karta Wyników firm usługowych, PWN, Warszawa 2013.
Hall P., Competitive Intelligence. Acquiring and using corporate intelligence and counter-intelligence, FT Prentice, Londyn 2003.
Hall W.M., Intelligence Analysis. How to Think in Complex Environments, Praeger, Santa Barbara 2010.
Harbulot Ch. (red.), Manuel d’intelligence économique, Presses Universitaires de France, Paryż 2012.
Hedin H., Evolution of Competitive Intelligence in Sweden, „Journal of Competitive Intelligence and Management”, t. 2, nr 3, 2004.
Henderson B., Strategic and Natural Competition, „Perspectives”, nr 231, 1980, https://www.bcg.com/publications/1980/strategic-natural-competition [09.09.2021].
Hensel P., Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy , Helion, Gliwice 2011.
Herman P., Łabuz P., Safjański T., Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy, Difin, Warszawa 2021.
Herman P., Zorganizowana przestępczość – przyczynek do dyskusji, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 4(3), 2011.
Hermans L.M., Thissen W.A.H., Actor analysis methods and their use for public policy analysts, „European Journal of Operational Research”, t. 196, nr 2, 2009.
Heuer Jr. R.J., Pherson R.H., Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis, CQ Press, Washington 2011.
Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorstw. Raport w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/05/Identyfikacja-potrzeb-informacyjnych-ma%C5%82opolskich-przedsi%C4%99biorstw-raport.pdf [10.02.2022].
Intelligence analysis for tomorrow. Advances from the Behavioral and Social Sciences, National Academies Press, Waszyngton 2011.
Jaskiernia J. (red.) Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, Sejmowe, Warszawa 2013.
Jawor A., Prywatyzacja wywiadu, czyli jak szpiedzy decydują się na outsourcing. Opinia, https://infosecurity24.pl/sluzby-specjalne/prywatyzacja-wywiadu-czyli-jak-szpiedzy-decyduja-sie-na-outsourcing-opinia [10.10.2022].
Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.
Kahaner L., Competitive Intelligence. How to gather, analyze and use information to move your business to the top, Touchstone, Nowy Jork 1997.
Kandasamy V., Smarandache F., Fuzzy Cognitive Maps and Neutrosophic Cognitive Maps, Xiquan, Phoenix 2003.
Kaplan R.S, Norton D.P., Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników, GWP, Gdańsk 2011.
Kaplan R.S, Norton D.P., Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, GWP, Gdańsk 2011.
Kaplan R.S, Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
Kara-Murza S., Manipulacyja soznanijem. Wiek XXI, Ałgoritm, Moskwa 2016.
Karwowski M., Research personalny cz. 4 – społecznościowe portale zawodowe, https://rynekinformacji.pl/research-personalny-spolecznosciowe-portale-zawodowe [24.11.2022].
Kitchin R., Freundschuh S. (red.), Cognitive Mapping: Past, Present and Future, Routledge, Londyn 2000.
Klimek J., Bezpieczeństwo biznesu. Progi i bariery utrudniające małym i średnim przedsiębiorcom wdrażanie procedur bezpieczeństwa, Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, Spała 2018.
Kobylas M., Analiza kryminalna, [w:] Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna, P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Difin, Warszawa 2017.
Kończak G., Skuteczny przekaz informacji. Współczesne zagrożenia i wyzwania, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, 2016.
Korzeniowski L., Pepłoński A., Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność, EAS, Kraków 2005.
Korzeniowski L., Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, EAS, Kraków 2008.
Kossecki J., Metacybernetyka, Wydawnictwo Narodowej Akademii Informacyjnej, Warszawa 2015.
Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
Kozłowska A., Potrzeba informacyjna a sytuacja problemowa użytkownika systemu wyszukiwawczego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, nr 9, 1999.
Krajewski M., System wczesnego ostrzegania w aspekcie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 802, 2014.
Kubr M., Management Consulting. A Guide to the Profession, International Labour Office, Geneva 1996.
Kudła J., Łabuz P., Safjański T., Czynności operacyjno-rozpoznawcze polskich służb ochrony prawa w prawie krajowym i międzynarodowym, Difin, Warszawa 2022.
Kwieciński M., Pasella K., Kontrwywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie – od strategii działania do pracy operacyjnej z personelem, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 4, 2015.
Kwieciński M., Potencjał wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego przedsiębiorstw polskiego sektora MSP. Próba oceny, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 4, 2015.
Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa–Kraków 1999.
Kwieciński M., Zarządzanie bezpieczeństwem działalności przedsiębiorstwa – zarys problematyki, http://archiwum.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/4/1/9_miroslaw_kwiecinski_zarzadzanie_bezpieczenstwem_dzialalnosci_ przedsiębiorstwa_zarys_problematyki.pdf [25.11.2022].
Lebiedowicz A., Wykorzystanie białego wywiadu w działalności Policji i prokuratury, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, z. 1 (41), 2021.
Litwinienko A.B., Spiecyalnyje informacyonnyje opieracyii propagandistskije kampanii, Kijów 2000.
Ludziejewski Z., Bezpieczeństwo informacyjne w instytucjach gospodarczych, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 4, 2013.
Łabuz P., Michalski M., Ustawa o usługach detektywistycznych. Komentarz, Difin, Warszawa 2019.
Maar L., The Intelligent Company. Five Steps to Success with Evidence – Based Management, Chichester 2012.
Magretta J., Zrozumieć Michaela Portera. Jak stworzyć dobrą strategię i zdobyć przewagę konkurencyjną, MT Biznes, Warszawa 2012.
Makarienko C., Informacyonnoje protiwoborstwo i radioelektronnaja borba w sietiecentriczeskich wojnach naczała XXI wieka, Naukoyemkiye tekhnologii, Sankt Petersburg 2017.
Manojło A.W., Psichołogiczeskije opieracyi w bizniesie: tiechnołogii indiwidualnogo wozdiejstwija na uczastnik, https://psyfactor.org/lib/manoylo3.htm [25.11.2022].
Martinet B., Marti Y.M., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, PWE, Warszawa 1999.
Materska K., Pozyskiwanie informacji gospodarczych, [w:] Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, B. Sosońska-Kalata, K. Materska, W. Gliński (red.), Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2004.
McMahon R.J., Practical Handbook for Private Investigators, CRC Press, Boca Raton 2001.
Michalik K., Systemy ekspertowe we wspomaganiu procesów zarządzania wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
Miedziński B., Biczyński S. (red.), Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1991.
Miller G.J., Bräutigam D., Gerlach S.V., Business Intelligence Competency Centers. A TeamApproach to Maximizing Competitive Advantage, Wiley, Nowy Jork 2006.
Moryś A., Geneza i ewolucja wywiadu gospodarczego, „iNFOTEZY”, t. 1, nr 1, 2011.
Mucha M., Niektóre metody nielegalnego pozyskiwania informacji w rywalizacji konkurencyjnej przedsiębiorstw, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 1, 2011.
Murphy Ch., Competitive intelligence: gathering, analysing and putting it to work, Gower Publishing, Aldershot 2005.
Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), IPN, Warszawa 2015.
Nowak W., Metodyka pracy kontrwywiadowczej, Departamentu Kadr i Szkolenia MSW, Warszawa 1985.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 nr 121, poz. 769).
Oster S.M., Modern Competitive Analysis, Oxford University Press, Oxford 1999.
Paprzycki L., Rau Z. (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Paramenter D., Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie, Helion, Gliwice 2015.
Pater B., Powstanie i ewolucja wywiadu gospodarczego, „Security, Economy & Law”, t. 22, nr 1, 2019.
Pfaff D., Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, BC Edukacja, Warszawa 2010.
Phythian M. (red.), Understanding the Intelligence Cycle, Routledge, Abingdon 2013.
Poczepcow G., Tri modieli postrojenijainformacyonnych opieracyj, https://psyfactor.org/psyops/infowar35.htm [25.11.2022].
Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, Nowy Jork 1990.
Provost F., Fawcett T., Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji, Helion, Gliwice 2014.
Ries A., Trout J, Wojujący marketing. Zwycięskie strategie i kampanie, Helion, Gliwice 2007.
Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
Runge A., Runge J., Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Videograf Edukacja, Chorzów 2008.
Ryżow I., Kremlowska szkołą negocjacji. Jak osiągnąć sukces w biznesie kontrolując każdy etap rokowań, Fronda, Warszawa 2017.
Sasin W., Analiza ekonomiczna firmy , Interfart, Łódź 2001.
Scott J., Social Network Analysis, SAGE Publications, Londyn 2013.
Shaker S.M., Gembicki M.P., The War Room. Guide to Competitive Intelligence, Nowy Jork 1999.
Skomra W., Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Presscom, Wrocław 2010.
Sobczak J., Przeciwdziałanie nielegalnemu wywiadowi gospodarczemu w przedsiębiorstwie, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 13, 2015.
Stephenson D., Big Data. Nauka o danych i AI bez tajemnic, Helion, Gliwice 2020.
Stocki R., Diagnoza organizacji od A do Z. Praktyczny podręcznik diagnozy dla konsultantów, trenerów i menedżerów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Szafran H., Wójcik J.W. (red.), Wywiad i kontrwywiad gospodarczy. Materiały z konferencji naukowych, Wszechnica Polska, Warszawa 2019.
Szustakiewicz P., Definicja i zakres prawa służb specjalnych , Difin, Warszawa 2021.
Teoria i metodologia badań nad prasą za granicą (przekłady) 3. Analiza zawartości, [w:] „Materiały Ośrodka Badań Prasoznawczych RSW Prasa”, nr 13, 1970.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723, ze zm.).
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. 2022, poz. 557).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 742).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1138).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1375).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1882).
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1607).
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 129).
Ustawa z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021, poz. 217).
Volkoff V., Dezinformacja. Oręż wojny, Delikon, Warszawa 1991.Volkoff V., Krótka historia dezinformacji. Od konia trojańskiego do internetu, Wektory, Wrocław 2022.
West Ch., Competitive Intelligence, Palgrave, Nowy Jork 2001.
Wodarski K., Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 1681 (27), 2005.
Woźniak K., Metodyka badania potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 700, 2006.
Wójcik J.W., Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, Wszechnica Polska, Warszawa 2018.
Zajączkowski W., Zrozumieć innych. Metoda analityczna w polityce zagranicznej, Wydawnictwo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Warszawa 2011.
Żebrowski A., Zagrożenia i bezpieczeństwo przemysłu zbrojeniowego u progu XXI wieku (wybrane aspekty), [w:] Przemysł zbrojeniowy: tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje, R. Kopeć (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2016.
Żeliński J., Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji, Helion, Gliwice 2017.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Statut spółki akcyjnej jako środek ...

23.00 zł 46.00 zł Cena netto: 21.90 zł

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ryzyko wrogiego przejęcia przedsięb...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przestępczość gospodarcza. System z...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ochrona przedsiębiorstwa przed szpi...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Przestępczość gospodarcza. System z...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Najczęściej kupowane