• Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce. Doświadczenia przedsiębiorstw polskich, niemieckich i białoruskich

Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce. Doświadczenia przedsiębiorstw polskich, niemieckich i białoruskich

 • Autor:
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-872-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 252/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 52.00 zł

  26.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 26.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce autorzy zaproponowali modelowe rozwiązania systemu rachunkowości, obejmującego specyficzne podejście dotyczące tworzenia informacji na potrzeby zarzadzania logistycznego.Wdrożenie tych rozwiązań powinno przyczynić się do poprawy skuteczności identyfikacji pomiaru i przekazania informacji ekonomicznych wspomagających podejmowanie decyzji w obszarze logistyki.Zawiera wiele wskazówek i rozwiązań w zakresie systemów rachunkowości dedykowanych skutecznemu zarządzaniu w przedsiębiorstwie sektora TSL.

 

Spis treści:
 
Część I. Teoretyczne aspekty aplikacji narzędzi rachunkowości w obszarze zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
 
Rozdział 1. Rola i miejsce logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
dr Izabela Dembińska
 
1.1. Przedsiębiorstwo jako płaszczyzna zarządzania procesami logistycznymi
1.2. Zasady funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa
1.3. Podejmowanie decyzji logistycznych na poziomie operacyjnym i strategicznym
1.4. Zróżnicowanie ujęć kosztów procesów logistycznych i wynikające z tego analityczno-ewidencyjne problemy
1.5. Funkcjonowanie systemu informacji logistycznej w przedsiębiorstwie
 
Rozdział 2. Logistyka jako obszar zastosowania narzędzi rachunkowości
dr Hanna Czaja-Cieszyńska
 
2.1. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa
dr inż. Małgorzata Cieciura
2.2. Przesłanki stosowania rachunkowości w obszarze logistyki
dr inż. Małgorzata Cieciura
2.3. Rachunkowość finansowa jako źródło informacji o procesach logistycznych
dr Piotr Szczypa
2.4. Rola strategicznej rachunkowości zarządczej w zarządzaniu procesami logistycznymi
dr Piotr Szczypa
2.5. Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem operacyjnej rachunkowości zarządczej
 
Rozdział 3. Narzędzia rachunkowości wspierające procesy decyzyjne w logistyce

dr Hanna Czaja-Cieszyńska
3.1. Przydatność tradycyjnego rachunku kosztów w zarządzaniu działalnością logistyczną w przedsiębiorstwie
mgr Konrad Kochański
3.2. Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i ich użyteczność w podejmowaniu decyzji w logistyce
mgr Konrad Kochański
3.3. Budżetowanie kosztów logistyki
dr Hanna Czaja-Cieszyńska
3.4. Rola sprawozdawczości w podejmowaniu decyzji z zakresu działalności logistycznej przedsiębiorstw
dr inż. Małgorzata Cieciura
3.5. Rachunkowość finansowa a procesy decyzyjne w logistyce w kontekście tworzenia wartości firmy i wartości przedsiębiorstwa

Część II. Metodyka badań empirycznych i uzyskane wyniki badań
 
Rozdział 4. Procedura badawcza i uzasadnienie sposobu przeprowadzenia badań
prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak
 
4.1. Założenia przyjęte w procesie badawczym
4.2. Metodyka doboru próby badawczej, procedura badawcza i uzasadnienie sposobu przeprowadzenia badań
4.3. Metody analizy danych
4.4. Struktura badanej populacji
 
Rozdział 5. Ocena roli i miejsca systemu rachunkowości w zarządzaniu działalnością logistyczną przedsiębiorstwa w świetle badań w Niemczech, w Polsce i na Białorusi
prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski
 
5.1. Znaczenie informacji na temat procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w procesie podejmowania decyzji
5.2. Ocena wyodrębnienia w zakładowych planach kont operacji gospodarczych dotyczących logistyki
5.3. Ocena wyodrębniania w przedsiębiorstwie informacji na temat działalności
logistycznej w świetle opinii respondentów
 
Rozdział 6. Ocena zastosowania narzędzi rachunkowości finansowej i zarządczej w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw
prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak
 
6.1. Ocena przydatności i możliwości zastosowania narzędzi rachunkowości finansowej w zarządzaniu logistycznym
6.2. Ocena wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania
6.3. Ocena wykorzystania pozostałych narzędzi rachunkowości zarządczej w zarządzaniu
logistycznym
6.4. Opinie respondentów na temat przydatności narzędzi rachunkowości zarządczej
jako źródła informacji w zarządzaniu procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
 
Rozdział 7. Kierunki wdrażania w logistyce nowoczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej w świetle opinii respondentów
prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski
 
7.1. Opinie respondentów na temat usprawnienia zarządzania procesami logistycznymi w wyniku zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej
7.2. Konieczność opracowania modelu rachunkowości wspierającego podejmowanie
decyzji w zarządzaniu działalnością logistyczną przedsiębiorstwa
 
Część III. Postulowane rozwiązania w zakresie wykorzystania instrumentów rachunkowości w zarządzaniu kosztami logistyki
 
Rozdział 8. Zasadność implementacji nowych narzędzi rachunkowości na potrzeby logistyki przedsiębiorstw z perspektywy polskiej, niemieckiej i białoruskiej

dr Hanna Czaja-Cieszyńska, dr inż. Małgorzata Cieciura, dr Izabela Dembińska, dr Piotr Szczypa, mgr Konrad Kochański
8.1. Stanowisko polskie
prof. nadzw. dr hab. Herman Witte, prof. dr Wolfgang Sattler
8.2. Stanowisko niemieckie
mgr Stanislav Kholiavo
8.3. Stanowisko białoruskie

Rozdział 9. Model rachunkowości podwyższający skuteczność identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji finansowej w obszarze logistyki
 
dr Izabela Dembińska
9.1. Metodyczne uwagi modelowania praktyk wykorzystywania narzędzi rachunkowości
w obszarze logistyki przedsiębiorstw
dr Izabela Dembińska
9.2. Modele bieżące jako podstawa dla wygenerowania modelu docelowego
dr Izabela Dembińska
9.2.1. Charakterystyka modelu zaawansowanej aktywności w zakresie wykorzystywania
narzędzi rachunkowości w podejmowaniu decyzji logistycznych (modelu polsko-niemieckiego)
dr Piotr Szczypa
9.2.2. Charakterystyka modelu umiarkowanego wykorzystywania narzędzi rachunkowości w podejmowaniu decyzji logistycznych – modelu białoruskiego
dr Izabela Dembińska, dr Piotr Szczypa
9.3. Założenia dla docelowego modelu wykorzystania narzędzi rachunkowości w obszarach logistyki przedsiębiorstw
dr Izabela Dembińska
9.4. Etapy i scenariusze dochodzenia do pożądanego modelu wykorzystywania narzędzi rachunkowości w logistyce
dr Piotr Szczypa
9.5. Uwarunkowania aplikacji modelu docelowego
dr Piotr Szczypa
9.6. Potencjalne efekty stosowania docelowego modelu wykorzystania narzędzi rachunkowości w obszarach logistyki przedsiębiorstw oraz kierunki ich oddziaływania
 
Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane