• Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności przez Mercosur

Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności przez Mercosur

 • Autor: Ida Musiałkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-322-5
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 285/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  34.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 34.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

We współczesnym zglobalizowanym świecie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na proponowanie najbardziej skutecznych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na problemy społeczne, gospodarcze, polityczne. Monografia prezentuje proces transferu doświadczeń Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki spójności do Ameryki Łacińskiej, na przykładzie Mercosur. Unia Europejska stawiana jest często jako punkt odniesienia w innych częściach świata ze względu na jej zaawansowanie w procesach integracyjnych oraz doświadczenie w prowadzeniu działań w wielu obszarach. Zarówno kraje nienależące do Unii Europejskiej jak i inne organizacje międzynarodowe uczą się analizując sukcesy oraz błędy popełniane przez inne organizacje. Starają się dzięki temu zastosować najodpowiedniejsze metody prowadzenia działań na swoich terytoriach. Polityka spójności (regionalna) UE jest polityką o znaczeniu strategicznym, która wspomaga procesy integracyjne, ma na celu wyrównywanie szans rozwojowych i posługuje się kompleksowym instrumentarium prawnym i finansowym stwarzając możliwości rozwoju regionów i poszczególnych państw UE. Ten swoisty „model” stał się inspiracją dla innych. W monografii scharakteryzowano politykę spójności UE (jako źródło transferu)oraz przedstawiono te elementy jej polityki, które zostały przeniesione (przetransferowane)do organizacji integracyjnej jaką jest Mercosur.

Spis treści:

Wstęp

1. Transfer polityki – ujęcie teoretyczne

Wstęp
1.1. Definicje, rodzaje i funkcje polityki
1.1.1. Polityka publiczna
1.2. Umiejscowienie koncepcji transferu polityki na gruncie teoretycznym: transfer, dyfuzja, konwergencja, izomorfizm, eksport polityki na poziomie międzynarodowym
1.3. Pojęcie transferu polityki
1.3.1. Przedmiot, powody, formy i typy transferu polityki
1.3.2. Podejścia analityczne do transferu polityki
1.3.3. Podmioty i sieci transferu polityki
1.3.4. Etapy transferu polityki
1.3.5. Poziomy transferu polityki
1.3.5.1. Transfer polityki z państw bardziej do mniej rozwiniętych
1.3.6. Bariery w transferze polityki
1.4. Transfer działań Unii Europejskiej

2. Polityka spójności Unii Europejskiej jako przedmiot inspiracji, uczenia się i transferu

Wstęp
2.1. Ewolucja polityki spójności UE i jej zasad
2.2. Podmiot, cele i nakłady finansowe w  ramach polityki spójności
2.2.1. Podmiot polityki spójności
2.2.2. Cele i instrumenty finansowe polityki spójności
2.2.2.1. Finansowanie polityki spójności UE
2.2.2.2. Europejska współpraca terytorialna
2.3. Instytucje polityki spójności UE
2.3.1. Instytucje poziomu unijnego
2.3.2. Instytucje poziomu państw członkowskich
2.4. Polityka spójności jako źródło uczenia się i inspiracji dla państw pozaunijnych

3. Zarządzanie rozwojem terytorialnym w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – podejście strategiczne

Wstęp
3.1. Modele rozwoju w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach
3.1.1. Podejście historyczne i metodyczne do zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach
3.2. Decentralizacja w państwach Ameryki Łacińskiej i Karaibów
3.2.1. Decentralizacja polityczna w wybranych państwach Ameryki Łacińskiej
3.3. Zróżnicowanie poziomu rozwoju państw i regionów Ameryki Łacińskiej i Karaibów
3.3.1. Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów Ameryki Łacińskiej i Karaibów
3.3.2. Charakterystyka i przesłanki prowadzenia polityki rozwoju regionalnego w wybranych państwach Ameryki Łacińskiej i Karaibów
3.3.2.1. Argentyna
3.3.2.2. Boliwia
3.3.2.3. Brazylia
3.3.2.4. Paragwaj
3.3.2.5. Urugwaj
3.3.2.6. Wenezuela
3.3.2.7. Chile
3.3.2.8. Kolumbia
3.3.2.9. Ekwador
3.3.2.10. Peru
3.3.2.11. Gujana
3.3.2.12. Surinam

4. Mercosur jako odbiorca transferu w zakresie polityki regionalnej?

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA

4.1. Charakterystyka Mercosur
4.1.1. Instytucje Mercosur
4.1.2. Przesłanki prowadzenia polityki spójności w Mercosur
4.1.2.1. Zróżnicowanie poziomu rozwoju w Mercosur
4.1.3. Wsparcie UE dla procesów integracyjnych w Mercosur jako kanały transferu poprzedzające dialog i transfer w zakresie polityki spójności
4.1.3.1. Środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego
4.1.3.2. Instrumenty wsparcia mieszanego (blended facility)

CZĘŚĆ DRUGA

4.1.4. Dialog Unii Europejskiej z Mercosur i jego państwami w zakresie polityki regionalnej oraz kanały transferu
4.1.4.1. Kanały transferu wspomagające dialog w zakresie polityki regionalnej
4.1.4.2. Transfer koncepcji spójności do dokumentów i programów w Mercosur
4.1.4.3. Polityka regionalna w ramach dialogu UE – CELAC
4.1.4.4. Podmioty i czynniki wpływające na transfer polityki spójności
4.2. Fundusz konwergencji strukturalnej Mercosur – FOCEM. Efekt transferu
4.2.1. Ewolucja budżetu FOCEM
4.2.2. Funkcjonowanie FOCEM
4.2.3. Projekty z dofinansowaniem FOCEM. Ocena efektywności i zakładane rezultaty
4.3. Współpraca transgraniczna w Mercosur i Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Efekt transferu
4.3.1. Współpraca zdecentralizowana między regionami UE a regionami Ameryki Łacińskiej i Karaibów
4.3.2. Instytucjonalne podstawy współpracy transgranicznej w Mercosur
4.3.3. Planowanie strategiczne współpracy transgranicznej w Mercosur

Wnioski i zakończenie

Bibliografia

Załącznik 1. Lista wywiadów

Spis tabel

prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka:

Książka jest ciekawym opracowaniem opisującym sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną krajów zaliczonych do grupy Mercosur. Autorka opisała różne programy i działania władz publicznych dotyczące strategii rozwoju krajowego i regionalnego, wskazała również na inicjatywy UE w zakresie udzielania wsparcia krajom Mercosur w przygotowaniu programów rozwoju, a także wsparcia finansowego w realizacji wybranych projektów rozwojowych i regionalnych.

Ida Musiałkowska

doktor nauk ekonomicznych, pracuje w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; ekspert międzynarodowej i krajowej administracji publicznej i sektora prywatnego. Autorka licznych publikacji z zakresu integracji europejskiej, funduszy europejskich, polityki i rozwoju regionalnego, rozwoju gospodarczego w Ameryce Łacińskiej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane