• Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych badań orzecznictwa

Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych badań orzecznictwa

 • Autor: Artur Kotowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-537-3
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 470/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 110.00 zł

  99.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 99.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest wynikiem szeroko zakrojonego projektu badawczego, którego celem było porównanie praktyki interpretacyjnej Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej i Karnej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor dokonał analizy statystycznej obszernego materiału empirycznego w postaci liczącej prawie 3 tys. orzeczeń próby badawczej postanowień, wyroków oraz uchwał SN oraz NSA. W dalszej konsekwencji celem autora było odszukanie dominującego sposobu przeprowadzania wykładni w ramach wykładni dokonywanej na potrzeby rozpoznawania kasacji i skarg kasacyjnych oraz tzw. interpretacji abstrakcyjnej, przeprowadzanej w ramach działalności uchwałodawczej SN i NSA.

Publikowana książka jest samodzielną, ale i bezpośrednią kontynuacją pracy opublikowanej przez tego autora w roku 2018 pt. Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej. W poprzedniej pracy zawarto metodologiczne założenia całego projektu badawczego, określonego przez autora jako wykładnia orientacyjna, której celem jest odszukanie źródeł inspiracji działań interpretacyjnych sędziów przeprowadzających wykładnię prawa w określonej kategorii spraw. Prezentowana książka zawiera kolejne części stanowiące praktyczną aplikację programu badawczego opracowanego na potrzeby orientacyjnego badania wykładni prawa.

Spis treści:

Wprowadzenie

CZĘŚĆ III. Wykładnia sądowa w świetle badań empirycznych (retoryka generowania)

Rozdział 1. Metodologia badań


1.1. Cel i przedmiot badań
1.2. Narzędzia badawcze
1.2.1. Informacje ogólne
1.2.2. Kwestionariusz badawczy
1.2.3. Operacjonalizacja zmiennych
1.3. Dobór próby
1.4. Problem zmiennych zakłócających
1.5. Sposób prezentacji wyników

Rozdział 2. Wykładnia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w opisie jednocechowym

2.1. Wykładnia Sądu Najwyższego – Izby Karnej
2.1.1. Ogólne informacje o badanych próbach
2.1.2. Przyjmowany model stosowania prawa
2.1.3. Powołanie się na bezpośrednie rozumienie
2.1.4. Odwołanie się do paradygmatu wykładni
2.1.5. Metody wykładni
2.1.6. Powołanie rekonstrukcji operatywnych
2.1.7. Powołanie rekonstrukcji nieoperatywnych
2.1.8. Powołanie rekonstrukcji nieoperatywnych na poziomie ogólno-prawnym
2.1.9. Powołanie rekonstrukcji nieoperatywnych na poziomie gałęzi prawa
2.1.10. Subiektywizm interpretacji (poszukiwanie woli ustawodawcy)
2.1.11. Obiektywizm interpretacji (wykładnia dynamiczna)
2.1.12. Oceny w procesie wykładni
2.1.13. Wzór rozumowań interpretacyjnych
2.1.14. Odwołanie się do konkretnej teorii wykładni
2.1.15. Zastosowane heurystyki interpretacyjne
2.1.16. Źródła literaturowe z teorii wykładni prawa
2.1.17. Wykładnia jako władza
2.1.18. Bezpośrednie odwołanie się do Konstytucji
2.1.19. Charakter konstrukcji semantyki
2.1.20. Sposób posługiwania się semantyką czystą
2.1.21. Przeprowadzenie wykładni wg typologii S. Frydmana
2.1.22. Interpretacja historyczna
2.1.23. Przedmiot wykładni prawa
2.1.24. Wnioskowania prawnicze
2.1.25. Odwołanie do źródeł prawa „unijnego”, międzynarodowego, „obcego”
2.1.26. Przełamanie znaczenia językowego
2.2. Wykładnia Sadu Najwyższego – Izby Cywilnej
2.2.1. Ogólne informacje o badanych próbach
2.2.2. Przyjmowany model stosowania prawa
2.2.3. Powołanie się na bezpośrednie rozumienie
2.2.4. Odwołanie się do paradygmatu wykładni
2.2.5. Metody wykładni
2.2.6. Powołanie rekonstrukcji operatywnych
2.2.7. Powołanie rekonstrukcji nieoperatywnych
2.2.8. Powołanie rekonstrukcji nieoperatywnych na poziomie ogólno-prawnym
2.2.9. Powołanie rekonstrukcji nieoperatywnych na poziomie gałęzi prawa
2.2.10. Subiektywizm interpretacji (poszukiwanie woli ustawodawcy)
2.2.11. Obiektywizm interpretacji (wykładnia dynamiczna)
2.2.12. Oceny w procesie wykładni
2.2.13. Wzór rozumowań interpretacyjnych
2.2.14. Odwołanie się do konkretnej teorii wykładni
2.2.15. Zastosowane heurystyki interpretacyjne
2.2.16. Źródła literaturowe z teorii wykładni prawa
2.2.17. Wykładnia jako władza
2.2.18. Bezpośrednie odwołanie się do Konstytucji
2.2.19. Charakter konstrukcji semantyki
2.2.20. Sposób posługiwania się semantyką czystą
2.2.21. Przeprowadzenie wykładni wg typologii S. Frydmana
2.2.22. Interpretacja historyczna
2.2.23. Przedmiot wykładni prawa
2.2.24. Wnioskowania prawnicze
2.2.25. Odwołanie do źródeł prawa „unijnego”, międzynarodowego, „obcego”
2.2.26. Przełamanie znaczenia językowego
2.3. Wykładnia Naczelnego Sądu Administracyjnego
2.3.1. Ogólne informacje o badanych próbach
2.3.2. Przyjmowany model stosowania prawa
2.3.3. Powołanie się na bezpośrednie rozumienie
2.3.4. Odwołanie się do paradygmatu wykładni
2.3.5. Metody wykładni
2.3.6. Powołanie rekonstrukcji operatywnych
2.3.7. Powołanie rekonstrukcji nieoperatywnych
2.3.8. Powołanie rekonstrukcji nieoperatywnych na poziomie ogólno-prawnym
2.3.9. Powołanie rekonstrukcji nieoperatywnych na poziomie gałęzi prawa
2.3.10. Subiektywizm interpretacji (poszukiwanie woli ustawodawcy)
2.3.11. Obiektywizm interpretacji (wykładnia dynamiczna)
2.3.12. Oceny w procesie wykładni
2.3.13. Wzór rozumowań interpretacyjnych
2.3.14. Odwołanie się do konkretnej teorii wykładni
2.3.15. Zastosowane heurystyki interpretacyjne
2.3.16. Źródła literaturowe z teorii wykładni prawa
2.3.17. Wykładnia jako władza
2.3.18. Bezpośrednie odwołanie się do Konstytucji
2.3.19. Charakter konstrukcji semantyki
2.3.20. Sposób posługiwania się semantyką czystą
2.3.21. Przeprowadzenie wykładni wg typologii S. Frydmana
2.3.22. Interpretacja historyczna
2.3.23. Przedmiot wykładni prawa
2.3.24. Wnioskowania prawnicze
2.3.25. Odwołanie do źródeł prawa „unijnego”, międzynarodowego, „obcego”
2.3.26. Przełamanie znaczenia językowego

Część IV. Teorie orientacyjne wykładni operatywnej typu sądowego (retoryka weryfikacji)

Rozdział 1. Heurystyki


1.1. Metodologia analizy jakościowej badanych prób i sposób prezentacji wyników
1.2. Typ dominującej heurystyki interpretacyjnej
1.3. Dominujący układ metod wykładni
1.4. Przedmiot wykładni prawa
1.5. Dominujący sposób uzyskania semantyki (pragmatyczny a apragmatyczny)
1.6. Systemowość
1.7. Autorefleksyjność

Rozdział 2. Orientacyjność wykładni

2.1. Metodologia analizy orientacyjności wykładni
2.2. Orientacyjność wykładni Sądu Najwyższego – Izby Karnej
2.3. Orientacyjność wykładni Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej
2.4. Orientacyjność wykładni Naczelnego Sądu Administracyjnego
2.5. Podsumowanie – komparatystyka dominujących heurystyk interpretacyjnych

Wykaz skrótów
Wykaz tabel i wykresów
Wykaz powołanych źródeł

dr hab. prof. UR Grzegorz Maroń:

(…) Tytułowa monografia stanowi kontynuację wydanej przez Artura Kotowskiego w 2018 r. publikacji pt. Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej, w której zaprezentowano autorską koncepcję orientacyjnego podejścia do badania procesów interpretacji prawniczej, zwłaszcza interpretacji sądowej. Niewątpliwie znajomość tamtej publikacji istotnie ułatwia lekturę recenzowanej książki. W recenzowanej książce do pewnego stopnia streszczono jednak ogólne założenia koncepcji orientacyjności wykładni, tak aby właściwe odczytanie aktualnie omawianej monografii było możliwe choćby i bez całościowego zapoznania się z wcześniejszą książką Autora.
Autor przedstawia rezultaty przeprowadzonej przez siebie ilościowo-jakościowej analizy 2750 uzasadnień orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2004-2015 oraz Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego z lat 2000-2015. Skala poddanych badaniom orzeczeń, podzielonych na próbę wyroków i postanowień oraz uchwał, jest imponująca wzmacniając reprezentatywność uzyskanych i podanych rezultatów (...). 


Prof. dr hab. Leszek Leszczyński:

Praca Artura Kotowskiego jest pracą oryginalną, konsekwentną metodologicznie, prowadzącą w sposób interesujący i doniosły intelektualnie do ważnych wniosków odnośnie do wykładni operatywnej w wymiarze sądowego orzecznictwa kasacyjnego najważniejszych sądów w Polsce. Szczególnie interesująco wypada na tym tle korelacja porównawcza między orzeczeniami Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego. W konsekwencji niezwykle rzetelnej i dogłębnej analizy orzecznictwa oraz intelektualnej inwencji autora powstało działo w jakimś sensie kompletne, opierające się konsekwentnie na przyjętych wcześniej założeniach co do „wykładni orientacyjnej”, które w swej warstwie analitycznej i wnioskowej nie będzie mogło być pominięte przy prezentacji dokonywanych w polskiej literaturze analiz wykładni sądowej.

Artur Kotowski
dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni; Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Instytucie Nauk Prawnych UKSW, specjalista w zakresie nauk ogólnych prawoznawstwa, autor blisko 90 publikacji z tego zakresu i kilkudziesięciu opracowań popularyzatorskich. Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów, Sędzia Sądu Giełdowego. ORCID: 0000-0001-8284-241X.

Książki tego autora


Wykaz powołanych źródeł

 „ WYKAZ LITERATURY

Arystoteles, Topiki. O dowodach sofistycznych , Warszawa 1978.
Bedyńska S., Cypryańska M. (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowa-
dzenie do wnioskowania statystycznego, Warszawa 2013.
Bogucki O., Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy
sądowniczej, Szczecin 2011.
Carnap R., Pisma semantyczne, Warszawa 2007.
Chmielnicki P., Identyfikacja celów i funkcji jako efekt rekonstrukcji schematu dzia -
łania obejmującego rozwiązania sformalizowane prawnie, w: Filozoficzne i teo -
retyczne  zagadnienia  demokratycznego  państwa  prawa,  red.  M.  Andruszkie-
wicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Białystok 2015.
Choduń A., Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego, RPEiS 2016, z. 4.
Duma T., Problem prawdy w filozofii Arystotelesa , „Roczniki Filozoficzne” 2013, nr 2.
Festinger L., Teoria dysonansu poznawczego, Warszawa 2007.
Firlej-Buzon A., Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania, „Zagadnienia
Informacji Naukowej” 2003, nr 1.
Frydman S., Dogmatyka prawa w świetle socjologii. Studjum pierwsze: o wykładni
ustaw, Wilno 1936.
Gajda S., Język administracyjno-prawny w perspektywie językoznawczej i prawo-
znawczej, w: Język – prawo – społeczeństwo, red. E. Malinowska, Opole 2004.
Gardocki L., Naprawdę jesteśmy trzecią władzą, Warszawa 2008.
Gizbert-Studnicki T., Wykładnia celowościowa, SP 1985, z. 3–4.
Glaser B.G., Strauss A.L., Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków 2009.
Grzybowski T., Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa 2013.
Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień pra-
wa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2005.
Izdebski H., Ile jest nauki w nauce?, Warszawa 2018.
Jabłońska-Bonca J., Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2002.
Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006.458 Wykaz powołanych źródeł
Jędrejek G., Wykładnia przepisów prawa cywilnego, Warszawa 2019.
Kalisz A., Leszczyński L., Liżewski B., Wykładnia prawa. Model ogólny a perspekty-
wa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa Unii Europejskiej, Lublin
2011.
Kanarek M., Zieliński B., Porządkująca faza wykładni prawa, RPEiS 2001, z. 3.
Korybski A., Precedens a analogia legis, w: Precedens sądowy w polskim porządku
prawnym, red. L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Warszawa 2018.
Kotowski A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2019 r., sygn.
II KK 208/18, PRiP 2019, nr 10.
Kotowski A., Myślenie precedensowe jako formuła precedensu w kulturze prawa sta-
nowionego, w: Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, red. B. Liżew-
ski, A. Szot, L. Leszczyński, Warszawa 2018.
Kotowski A., Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego
badania wykładni operatywnej, Warszawa 2018.
Kozak A., Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Kolonia 2002.
Kozielewicz W., Instytucja uchwał Sądu Najwyższego mających moc zasad praw-
nych – kwestie sporne w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1990–2010,
w: Księga Jubileuszowa Prof. Romualda Kmiecika, red. A. Przyborowska-Klim-
czak, A. Taracha, Warszawa 2011.
Krawczyk T., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r.,
sygn. I KZP 24/07, PRiP 2010, nr 10.
Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2018.
Kuryłowicz M., Historia i współczesność prawa rzymskiego, Lublin 1984.
Leszczyński L., Szot A. (red.), Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teore-
tyczna i dogmatyczna, Toruń 2017.
Leszczyński L., Sądowa kontrola administracji a „kontrolna wykładnia operatyw-
na” prawa administracyjnego, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga ju-
bileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin
2010.
Leszczyński L., Uzasadnienie sądowej decyzji stosowania prawa a walidacyjno-de-
rywacyjne ujęcie wykładni operatywnej, w: Uzasadnienia decyzji stosowania
prawa, red. I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski, Warszawa 2015.
Leszczyński L., Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), PiP 2009, z. 6.
Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa,
Kraków 2004.
Lewinson S.C., Pragmatyka, Warszawa 2010.
Leszczyński L., Liżewski B., Szot A. (red.), Precedens sądowy w polskim porządku
prawnym, Warszawa 2018.
Luhmann N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007.
Łętowska E., O nauczaniu opisowej wykładni prawa, w: Teoria i praktyka wykładni
prawa, red. P. Winczorek, Warszawa 2005.459 Wykaz powołanych źródeł
Łętowska E., Wstęp, w: H. Rabault, Granice wykładni sędziowskiej, Warszawa 1997.
Łętowska E., Kilka uwag o praktyce wykładni E., KPPr 2002, nr 1.
  Łętowska E., Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia sądowego, PiP 1997, z. 5
Maciejczak M., Dwie teorie języka. Ludwig Wittgenstein i Martin Heideger, „Studia
Philosophiae Christianae” 2007, nr 1 (43).
Malec A., Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000.
Masternak-Kubiak M., Komentarz do art. 2 ppsa, w: Prawo o ustroju sądów admini-
stracyjnych. Komentarz, red. T. Kuczyński, M. Masternak-Kubiak, LEX 2009.
Matczak M., Imperium tekstu, Warszawa 2018.
Matczak M., Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa
2007.
Memmon A., Vrij A., Bull R., Prawo i psychologia, Gdańsk 2003.
Morawski L., Argumentacje, racjonalność i postępowanie dowodowe, Toruń 1988.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.
Moś U., Wykładnia prawa i problem empirycznych badań wykładni w ujęciu Sawy
Frydmana, PiP 1987, z. 7.
Municzewski A., Reguły interpretacyjne w działalności orzeczniczej Sądu Najwyż-
szego, Szczecin 2004.
Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1993.
Oniszczuk J., Stosowanie prawa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2000.
Opałek K., Wróblewski J., Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa , Warszawa 1991.
Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986.
Perelman Ch., Logika prawnicza – nowa retoryka, Warszawa 1984.
Pieńkos J., Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku, Warszawa
1999.
Pietrzykowski T., Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawo-
znawstwa, Warszawa 2017.
Płeszka K., Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010.
Pulka  Z.,  Heglowsko-marksowski  model  wiedzy  dialektycznej  i  jego  zastosowanie
w ogólnej nauce o prawie, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa
i Administracji”, t. 44, Wrocław 2000.
Pulka Z., Założenie spójności semantycznej systemu prawa w klaryfikacyjnej teorii
wykładni, „Przegląd Prawa i Administracji CII” 2015.
Rabault H., Granice wykładni sędziowskiej, Warszawa 1997.
Rams M., Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa
Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
Romanowicz M., Teoria klaryfikacyjna wykładni prawa jako teoria uzasadnienia.
Perspektywa psycholingwistyczna a pozytywistyczna koncepcja wykładni pra-
wa, AFPiFS 2011, nr 1.
Rzucidło-Grochowska I., Strategie i techniki formułowania uzasadnień orzeczeń są-
dowych, RPEiS 2017, nr 2.460 Wykaz powołanych źródeł
Rzucidło-Grochowska I., Wcześniejsza decyzja sądowa jako argument uzasadnienia
orzeczenia sądowego, w: Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, red.
L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Warszawa 2018.
Spyra T., Granice wykładni prawa, Kraków 2006.
Stawecki T., Dorobek nauki prawa w uzasadnieniach decyzji sądowych, w: Uzasad-
nienia decyzji stosowania prawa, red. E. Łętowska, M. Grochowski, I. Rzucidło-
-Grochowska, Warszawa 2015, s. 121.
Stawecki T., Winczorek J. (red.), Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumen-
ty, Warszawa 2015.
Stefaniuk M.E., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stano-
wienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989–2007, Lublin 2009.
Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie postępo-
wania karnego za 2015 r., Ius Novum 2017 nr 1.
Stelmach J., Spór o metodę we współczesnej nauce ogólnej o prawie, „Prawo i Polity-
ka” red. K.Opałek, F.Ryszka, W.Sokolewicz, 1988.
Stelmach J., Typy uzasadniania prawniczych decyzji interpretacyjnych, PiP 1993,
nr 5.
Strelau  J.  (red.),  Psychologia.  Podręcznik  Akademicki,  t.  2:  Psychologia  ogólna,
Gdańsk 2006.
Strelau J., Doliński D (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, Gdańsk 2008.
Tobor Z., Wykładnia „ścisła”, czyli jaka?, w: Abiit non obiit. Księga poświęcona pa-
mięci księdza Profesora Antoniego Kościa, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Baran-
kiewicz, J. Potrzeszcz, W.Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, A. Dę-
biński, Lublin 2013.
Tobor Z., W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013.
Tomza A., Teoria wykładni prawa Jerzego Wróblewskiego a dyrektywalna koncep-
cja znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2010,
t. LXXXII.
Waśkowski E., Teoria wykładni prawa cywilnego, Warszawa 1936.
Wiatrowski  P.,  Dyrektywy  wykładni  prawa  karnego  materialnego  w  judykaturze
Sądu Najwyższego, Warszawa 2013.
Wojciechowski M., Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach, Gdańsk
2019.
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2004.
Wronkowska S., Zasada przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konsty-
tucyjnego, w: Księga XX-lecia Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red.
M. Zubik, Warszawa 2006.
Wróblewski J., Nowak L., Interpretacja prawnicza (rec.), RPEiS 1974, nr 2.
Wróblewski J., Postawa filozoficzna i afilozoficzna we współczesnej teorii prawa , w:
tegoż, Pisma wybrane, red. M. Zirk-Sadowski, J. Wróblewski, Warszawa 2015.
Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990.461 Wykaz powołanych źródeł
Wróblewski J., Właściwości, rola i zadania dyrektyw interpretacyjnych, RPEiS 1961,
23(4).
Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.
Wyrembak J., Wątpliwość co do sposobu rozumienia ustawy karnej jako podstawa do
jej zasadniczej wykładni, St.Iur. 2006, nr 46.
Wyrembak J., Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody języko-
wej oraz rezultaty jej użycia, Warszawa 2009.
Zajadło J., Orzecznictwo sądów amerykańskich w sprawach niewolnictwa – pomię-
dzy formalizmem a subwersją, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”
2014, nr 2.
Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972.
Zieliński M., Osiemnaście mitów w myśleniu o wykładni prawa, Pal.2011, nr 3–4.
Zieliński M., Wybrane zagadnienia wykładni prawa, PiP 2009, z. 6.
Zieliński M., Wykładnia prawa, zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002.
Zieliński M., Zirk-Sadowski M., Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu
polskich teorii wykładni prawa, REiS 2011, nr 2.
Ziembiński Z., Przepis prawny a norma prawna, RPEiS1960, nr 22 (1).
Zirk-Sadowski  M.,  Problemy  wyboru  między  konkurującymi  modelami  wykładni
prawa, „Przegląd Prawa i Administracji. Systemowość Prawa” 2016 (104).
Żółtek S., Znaczenia normatywne ustawowych znamion czynu zabronionego. Z za-
gadnień semantycznej strony zakazu karnego, Warszawa 2017.
Żuralska M., Karczewski J. (red.), Refleksyjność w prawie. Inspiracje , Warszawa 2015.

 „ ŹRÓDŁA INTERNETOWE

Briel A.P., Houston-Butcher A., George J.M., Link K.E., Integrating bottom-up and
top-down theories of subjective well-being: the case of health, „Journal of Perso-
nality and Social Psychology” 1993, vol. 64, no. 4, s. 646,
  https://www.researchgate.net/profile/Arthur_Brief/publication/14725294_Inte -
grating_Bottom-Up_and_Top-Down_Theories_of_Subjective_Well-Being_The_
Case_of_Health/links/59761f8ca6fdcc8348aa250e/Integrating-Bottom-Up-and-
Top-Down-Theories-of-Subjective-Well-Being-The-Case-of-Health.pdf  (dostęp:
07.04.2020 r.).
Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl.
Kleszczowa K., Terminy wobec przemian kategorii gramatycznych, w: Terminy w ję-
zykoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, red. T. Mik, D. Rojszczak-
-Robińska, O. Ziółkowska, Poznań 2018, s. 50,
  https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/24491/1/Staropolskie%20
Spotkania%20J%C4%99zykoznawcze%20-%20tom%203%20-%20ksi-
%C4%85%C5%BCka.pdf (dostęp: 09.04.2020 r.).462 Wykaz powołanych źródeł
Matczak M., Tekst prawny jako opis świata możliwego. Rozważania o statusie onto-
logicznym normy prawnej,
  http://knfpifs.files.wordpress.com/2012/11/matczak_tekst_prawny_ jako_opis_
lodz2012_knfp.pdf (dostęp: 04.04.2020 r.).
Mierzwińska-Lorencka J., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do nowelizacji
2019, LEX.
Piśniak M., Ryzyko w teorii podejmowania decyzji, „Zeszyty Naukowe Politechniki
Częstochowskiej Zarządzanie 2015”, nr 19, passim,
  http://www.zim.pcz.czest.pl/znwz/files/Ryzyko-w-teorii-podejmowania-decyzji.
pdf (dostęp: 10.03.2020 r.).
Redziak Z., Ryzyko w podejmowaniu decyzji, „Zeszyty Naukowe AON” 2013 nr 1
(90), passim,
  https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bce0c420-
-50af-4484-ad8c-d61a06da156d/c/Redziak.pdf (dostęp: 10.03.2020 r.).
Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany,
LEX.
Wojciszke B., Psychologiczne różnice płci, s. 17,
  http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-568ae087-bd27-
4a27-9938-6bc3f0e9e71f/c/Bogdan_Wojciszke.pdf (dostęp: 09.04.2020 r.).

 „ WYKAZ ORZECZEŃ

Izba Karna
1.  POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 19 marca 2003 V KK 159/02,
LEX nr 77023
2.  POSTANOWIENIE  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  26  kwietnia  2007  I  KZP
6/07, OSNKW 2007/5/37
3.  POSTANOWIENIE  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  29  sierpnia  2007  I  KZP
23/07, OSNKW 2007/9/65
4.  POSTANOWIENIE  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  20  września  2007  I  KZP
24/07, OSNKW 2007/11/77
5.  POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 26 marca 2009 I KZP 2/09,
OSNKW 2009/5/37
6.  POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 2 czerwca 2010 V KK 369/09
7.  POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 28 lipca 2010 II KK 27/10,
LEX nr 619606
8.  POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 29 października 2012 I KZP
14/12, OSNKW 2012/12/125
9.  POSTANOWIENIE  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  17  stycznia  2013  V  KK
160/12, OSNKW 2013/4/30463 Wykaz powołanych źródeł
10.  POSTANOWIENIE  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  25  września  2013  I  KZP
7/13, OSNKW 2013/10/84
11.  POSTANOWIENIE  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  18  marca  2014  IV  KK
421/13, LEX nr 1448396
12.  POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 27 marca 2014 I KZP 1/14,
OSNKW 2014/7/54
13.  POSTANOWIENIE  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  30  kwietnia  2014  I  KZP
6/14, OSNKW 2014/6/47
14.  POSTANOWIENIE  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  10  czerwca  2014  III  KK
37/14, LEX nr 1480336
15.  POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 15 października 2014 IV KK
190/14, LEX nr 1545107
16.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 2 grudnia 2001 II KK 124/10, OSNKW
2010/1/2405
17.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 13 maja 2002 V KKN 141/01, Pal. 2003,
nr 3–4, poz. 230
18.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 25 czerwca 2002 III KKN 439/99, LEX
nr 56069
19.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 1 lutego 2008 r., V KK 231/07, OSNKW
2008/4/27
20.  WYROK  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  29  października  2009  V  KK  145/09,
LEX nr 550543
21.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 20 stycznia 2010 IV KK 334/09, LEX
nr 577226
22.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 15 listopada 2012 II KK 6/12, OSNKW
2013/5/39
23.  WYROK  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  10  lipca  2013  IV  KK  92/13,  LEX  nr
1350323
24.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  20  stycznia  2000  I  KZP  48/99,
OSNKW 2000/3-4/18
25.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 16 marca 2000 I KZP 3/00, OSNKW
2000/3-4/20
26.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 25 października 2000 I KZP 24/00,
OSNKW 2000/3-4/18
27.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  20  listopada  2000  I  KZP  31/00,
OSNKW 2001/1-2/5
28.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 30 stycznia 2001 I KZP 50/00, I KZP
50/00
29.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 27 lutego 2001 I KZP 48/00, OSNKW
2001/5-6/42464 Wykaz powołanych źródeł
30.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 27 marca 2001 I KZP 4/01, OSNKW
2001/5-6/40
31.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 24 lipca 2001 I KZP 10/01, OSNKW
2001/9-10/76
32.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 24 lipca 2001 I KZP 15/01, OSNKW
2001/9-10/74
33.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  18  września  2001  I  KZP  11/01,
OSNKW 2001/11-12/92
34.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 11 października 2001, I KZP 21/01,
OSNKW 2000/11-12/96
35.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  21  listopada  2001,  I  KZP  14/01,
OSNKW 2002/1-2/1
36.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 23 kwietnia I KZP 7/02, OSNKW
2002/7-8/59
37.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  22  stycznia  2003  I  KZP  43/02,
OSNKW 2003/102/5
38.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  30  września  2003  I  KZP  25/03,
OSNKW 2003/9-10/81
39.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 29 października 2004 I KZP 19/04,
OSNKW 2004/10/91
40.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 29 października 2004 I KZP 24/04,
OSNKW 2004/10/92
41.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 25 lutego 2005 I KZP 36/04, OSNKW
2005/2/13
42.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 24 maja 2005 I KZP 5/05, OSNKW
2005/6/48
43.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 20 lipca 2005 I KZP 18/05, OSNKW
2005/9/74
44.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  21  września  2005  I  KZP  27/05,
OSNKW 2005/10/92
45.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  21  września  2005  I  KZP  29/05,
OSNKW 2005/10/90
46.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  15  grudnia  2005  I  KZP  34/05,
OSNKW 2006/1/2
47.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  15  grudnia  2005  I  KZP  41/05,
OSNKW 2006/1/3
48.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  15  grudnia  2005  I  KZP  48/05,
OSNKW 2006/1/1
49.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  9  czerwca  2006  I  KZP  10/06,
OSNKW 2006/7-8/65465 Wykaz powołanych źródeł
50.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  20  grudnia  2006  I  KZP  29/06,
OSNKW 2007/1/1
51.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 30 października 2008 I KZP 17/08,
OSNKW 2008/11/87
52.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 28 października 2009 I KZP 20/09,
OSNKW 2009/11/91
53.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  24  listopada  2010  I  KZP  19/10,
OSNKW 2010/12/103
54.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  23  marca  2011  I  KZP  31/10,
OSNKW 2011/3/23
55.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  23  marca  2011  I  KZP  32/10,
OSNKW 2011/3/22
56.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  28  marca  2012  I  KZP  24/11,
OSNKW 2004/10/92
57.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  20  czerwca  2012  I  KZP  8/12,
OSNKW 2012/7/71
58.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 27 lutego 2013 I KZP 26/12, OSNKW
2013/4/27
59.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  28  listopada  2013  I  KZP  13/13,
OSNKW 2013/12/100
Izba Cywilna
1.  POSTANOWIENIE  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  25  października  2000  IV
CKN 1628/00, LEX nr 52619
2.  POSTANOWIENIE  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  19  grudnia  2000  V  CKN
767/00, OSNC 2001/7-8/110
3.  POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 11 lipca 2001 V CKN 357/00,
LEX nr 52487
4.  POSTANOWIENIE  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  16  czerwca  2009  V  CSK
479/08, LEX nr 627259
5.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 16 maja 2000 IV CKN 1088/00, OSNC
2000/11/210
6.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 28 czerwca 2000 IV CKN 70/00, OSNC
2001/1/9
7.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 11 października 2000 III CKN 264/00,
OSNC 2001/3/47
8.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 29 stycznia 2003 I CKN 1256/00, OSNC
2004/4/63
9.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 11 lutego 2004 III CK 68/03, LEX nr
276235466 Wykaz powołanych źródeł
10.  WYROK  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z dnia 20 lutego 2004 I CK 339/0, LEX nr
196605
11.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 9 marca 2004 I CK 410/03, LEX nr
182080
12.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 24 marca 2004 IV CK 108/03, OSNC
2005/4/65
13.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 15 września 2005 II CK 69/05, LEX nr
311311
14.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 20 października 2005 II CK 147/05,
LEX nr 346051
15.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 6 kwietnia 2006 IV CSK 6/06, LEX nr
393244
16.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 6 października 2006 V CSK 192/06,
LEX nr 327963
17.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 20 czerwca 2007 V CSK 126/07, LEX
nr 442553
18.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 4 października 2007 V CSK 248/07,
OSNC-ZD 2008/2/45
19.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 10 stycznia 2008 IV CNP 147/07, LEX
nr 361455
20.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 15 lutego 2008 I CSK 357/07, OSNC
2009/4/62
21.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 14 marca 2008 IV CSK 509/07, LEX
nr 445279
22.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 2 października 2008 II CSK 194/08,
LEX nr 512967
23.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 28 listopada 2008 V CSK 261/08, LEX
nr 619663
24.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 12 marca 2009 V CSK 373/08, OSNC
2010/2/30
25.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 5 lutego 2010 III CSK 113/09, LEX nr
585819
26.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 8 kwietnia 2011 II CSK 515/10, LEX
nr 989766
27.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 2 czerwca 2011 I CSK 581/10, LEX nr
050715
28.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 21 czerwca 2011 I CSK 601/10, LEX
nr 898247
29.  WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 14 stycznia 2015 II CSK 290/14, LEX
nr 1645259467 Wykaz powołanych źródeł
30.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  29  lutego  2000  III  CZP  26/99,
OSNC 2000/9/152
31.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  17  stycznia  2001  III  CZP  49/00,
OSNC 2001/4/53
32.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  7  czerwca  2001  III  CZP  29/01,
OSNC 2001/12/171
33.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  30  stycznia  2002  III  CZP  80/01,
OSNC 2003/1/2
34.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 21 maja 2002 III CZP 26/02, OSNC
2003/2/20
35.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 3 lipca 2003 III CZP 45/03, OSNC
2004/9/136
36.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 5 lutego 2004 III CZP 96/03, OSNC
2004/6/88
37.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  31  marca  2004  III  CZP  110/03,
OSNC 2004/9/133
38.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 15 września 2004 III CZP 46/04,
OSNC 2005/9/152
39.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  1  grudnia  2004  III  CZP  73/04,
OSNC 2005/11/186
40.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  26  stycznia  2005  III  CZP  42/04,
OSNC 2005/9/149
41.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 13 października 2005 III CZP 56/05,
OSNC 2006/7-8/119
42.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 1 marca 2007 III CZP 94/06, OSNC
2007/7-8/95
43.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 1 marca 2007 III CZP 94/06, PSNC
2007/7-8/95
44.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  21  grudnia  2007  III  CZP  74/07,
OSNC 2008/9/95
45.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 25 listopada 2008 III CZP 57/08,
OSNC 2009/5/64
46.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 19 grudnia 2008 III CZP 122/08,
OSNC 2009/7-8/115
47.  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2011 III CZP 28/11, OSNC
2012/1/9
48.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  26  kwietnia  2012  III  CZP  6/12,
OSNC 2012/12/137
49.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  19  marca  2013  III  CZP  88/12,
OSNC 2013/9/103468 Wykaz powołanych źródeł
50.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  27  czerwca  2013  III  CZP  27/13,
OSNC 2014/1/4
51.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  13  grudnia  2013  III  CZP  73/13,
OSNC 2014/10/97
52.  UCHWAŁA  SĄDU  NAJWYŻSZEGO  z  dnia  20  stycznia  2015  III  CZP  78/14,
OSNC 2015/6/66
Naczelny Sąd Administracyjny
1.  POSTANOWIENIE NSA z dnia 22 maja 2009 r., I OW 175/08, LEX nr 574274
2.  POSTANOWIENIE NSA z dnia 21 maja 2015 r., II GZ 160/15, LEX nr 1775268
3.  POSTANOWIENIE NSA z dnia 23 czerwca 2015 r., II FZ 92/15, LEX nr 1745590
4.  WYROK NSA z dnia 2 czerwca 2005 r., I GSK 268/05, LEX nr 295763
5.  WYROK NSA z dnia 6 stycznia 2006 r., II FSK 135/05, ONSAiWSA 2006/6/163
6.  WYROK NSA z dnia 2 lutego 2006 r., II FSK 325/05, LEX nr 177476
7.  WYROK NSA z dnia 14 marca 2006 r., I GSK 1937/05, LEX nr 848024
8.  WYROK NSA z dnia 12 czerwca 2007 r., I FSK 1352/06, LEX nr 935786
9.  WYROK NSA z dnia 11 stycznia 2008 r., II FSK 1327/06, LEX nr 467968
10.  WYROK NSA z dnia 3 grudnia 2008 r., II FSK 1242/07, LEX nr 532553
11.  WYROK NSA z dnia 17 grudnia 2009 r., I GSK 911/08, LEX nr 579089
12.  WYROK NSA z dnia 27 maja 2010 r., II FSK 119/09, LEX nr 590810
13.  WYROK NSA z dnia 7 stycznia 2010 r., I OSK 818/09, LEX nr 595554
14.  WYROK NSA z dnia 12 lutego 2010 r., II OSK 1167/08, LEX nr 597152
15.  WYROK NSA z dnia 12 lutego 2010 r., II OSK 1167/08, LEX nr 597152
16.  WYROK NSA z dnia 28 lipca 2010 r., I OSK 1349/09, LEX nr 694664
17.  WYROK NSA z dnia 23 listopada 2010 r., II OSK 1848/10, LEX nr 787129
18.  WYROK NSA z dnia 1 marca 2011 r., I GSK 371/10, LEX nr 1079619
19.  WYROK NSA z dnia 4 października 2011 r., I GSK 790/10, LEX nr 1069541
20.  WYROK NSA z dnia 15 marca 2012 r., I GSK 461/11, LEX nr 1419440
21.  WYROK NSA z dnia 26 marca 2013 r., I FSK 785/12, LEX nr 1329554
22.  WYROK NSA z dnia 11 lipca 2013 r., I OSK 2692/12, LEX nr 1383602
23.  WYROK NSA z dnia 13 maja 2014 r., II GSK 1936/12, LEX nr 1551411
24.  WYROK NSA z dnia 4 lutego 2015 r., II GSK 203/14, LEX nr 1658513
25.  UCHWAŁA NSA z dnia 15 grudnia 2004 r., FPS 2/04, ONSAiWSA 2005/1/1
26.  UCHWAŁA NSA z dnia 15 grudnia 2004 r., FPS 2/04, ONSAiWSA 2005/1/1
27.  UCHWAŁA NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., OPS 2/04, ONSAiWSA 2005/4/64
28.  UCHWAŁA NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., II OPS 1/05, ONSAiWSA 2005/5/87
29.  UCHWAŁA NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., II OPS 1/05, ONSAiWSA 2005/5/87
30.  UCHWAŁA NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., II OPS 2/05, ONSAiWSA 2005/5/88
31.  UCHWAŁA NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., II OPS 2/05, ONSAiWSA 2005/5/88
32.  UCHWAŁA NSA z dnia 23 maja 2005 r., I OPS 3/05, ONSAiWSA 2005/6/110469 Wykaz powołanych źródeł
33.  UCHWAŁA NSA z dnia 12 września 2005 r., I FPS 2/05, ONSAiWSA 2006/1/1
34.  UCHWAŁA NSA z dnia 23 lutego 2006 r., I FPS 5/06, ONSAiWSA 2007/5/108
35.  UCHWAŁA NSA z dnia 23 lutego 2006 r., I FPS 5/06, ONSAiWSA 2007/5/108
36.  UCHWAŁA NSA z dnia 10 lipca 2006 r., I OPS 7/05, ONSAiWSA 2007/1/2
37.  UCHWAŁA  NSA  z  dnia  16  października  2006  r.,  I  FPS  2/06,  ONSAiWSA
2007/1/3
38.  UCHWAŁA NSA z dnia 22 lutego 2007 r., II GPS 2/06, ONSAiWSA 2007/3/61
39.  UCHWAŁA NSA z dnia 22 lutego 2007 r., II GPS 3/06, ONSAiWSA 2007/3/59
40.  UCHWAŁA NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., II OPS 1/07, ONSAiWSA 2007/3/62
41.  UCHWAŁA NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., II OPS 2/07,
42.  UCHWAŁA NSA z dnia 28 maja 2007 r., I FPS 5/06, ONSAiWSA 2007/5/108
43.  UCHWAŁA NSA z dnia 18 czerwca 2007 r., II FPS 6/06, ONSAiWSA 2007/5/110
44.  UCHWAŁA NSA z dnia 18 czerwca 2007 r., II FPS 6/06, ONSAiWSA 2007/5/110
45.  UCHWAŁA NSA z dnia 25 czerwca 2007 r., I FPS 4/06, ONSAiWSA 2007/5/112
46.  UCHWAŁA  NSA  z  dnia  30  października  2007  r.,  II  GPS  3/07,  ONSAiWSA
2008/1/1
47.  UCHWAŁA NSA z dnia 5 listopada 2007 r., I OPS 2/07, ONSAiWSA 2008/1/5
48.  UCHWAŁA NSA z dnia 17 grudnia 2007 r., I FPS 5/07, ONSAiWSA 2008/2/22
49.  UCHWAŁA NSA z dnia 17 grudnia 2007 r., I FPS 5/07, ONSAiWSA 2008/2/22
50.  UCHWAŁA NSA z dnia 17 grudnia 2007 r., I FPS 6/07, ONSAiWSA 2008/2/25
51.  UCHWAŁA NSA z dnia 28 stycznia 2008 r., I FPS 7/07, ONSAiWSA 2008/2/24
52.  UCHWAŁA NSA z dnia 21 kwietnia 2008 r., I OPS 1/08, ONSAiWSA 2008/5/74
53.  UCHWAŁA NSA z dnia 4 listopada 2008 r., I FPS 2/08, ONSAiWSA 2009/1/2
54.  UCHWAŁA NSA z dnia 8 grudnia 2008 r., II FPS 6/08, ONSAiWSA 2009/2/19
55.  UCHWAŁA NSA z dnia 14 stycznia 2009 r., II GPS 6/08, ONSAiWSA 2009/3/45
56.  UCHWAŁA NSA z dnia 29 kwietnia 2009 r., I OPS 7/08, ONSAiWSA 2009/4/66
57.  UCHWAŁA NSA z dnia 29 czerwca 2009 r., I FPS 1/09, ONSAiWSA 2009/5/82
58.  UCHWAŁA NSA z dnia 29 czerwca 2009 r., I FPS 1/09, ONSAiWSA 2009/5/82
59.  UCHWAŁA NSA z dnia 29 czerwca 2009 r., I FPS 7/08, ONSAiWSA 2009/5/89
60.  UCHWAŁA NSA z dnia 14 grudnia 2009 r., II FPS 7/09, ONSAiWSA 2010/3/38
61.  UCHWAŁA NSA z dnia 20 maja 2010 r., II OPS 5/09, ONSAiWSA 2010/5/80
62.  UCHWAŁA NSA z dnia 24 maja 2010 r., II FPS 1/10, ONSAiWSA 2010/4/58
63.  UCHWAŁA NSA z dnia 29 listopada 2010 r., I OPS 1/10, ONSAiWSA 2011/1/3
64.  UCHWAŁA NSA z dnia 17 stycznia 2011 r., II FPS 2/10, ONSAiWSA 2011/2/25
65.  UCHWAŁA NSA z dnia 14 marca 2011 r., II FPS 8/10, ONSAiWSA 2011/3/47
66.  UCHWAŁA NSA z dnia 15 czerwca 2011 r., I OPS 1/11, ONSAiWSA 2011/5/95
67.  UCHWAŁA NSA z dnia 15 czerwca 2011 r., I OPS 1/11, ONSAiWSA 2011/5/95
68.  UCHWAŁA NSA z dnia 7 lipca 2011 r., I GPS 2/11, ONSAiWSA 2011/5/94
69.  UCHWAŁA NSA z dnia 27 lutego 2012 r., II FPS 4/11, ONSAiWSA 2012/3/36
70.  UCHWAŁA NSA z dnia 17 kwietnia 2012 r., I OPS 1/12, ONSAiWSA 2012/4/59470 Wykaz powołanych źródeł
71.  UCHWAŁA NSA z dnia 24 maja 2012 r., II GPS 1/12, ONSAiWSA 2012/4/62
72.  UCHWAŁA NSA z dnia 25 czerwca 2012 r., I FPS 2/12, ONSAiWSA 2013/6/95
73.  UCHWAŁA NSA z dnia 20 maja 2013 r., II FPS 6/12, ONSAiWSA 2013/5/77
74.  UCHWAŁA NSA z dnia 24 lutego 2014 r., II GPS 4/13, ONSAiWSA 2014/5/69
75.  UCHWAŁA NSA z dnia 28 kwietnia 2014 r., I FPS 8/13, POP 2014/3/245-254
76.  UCHWAŁA NSA z dnia 7 lipca 2014 r., II FPS 1/14, ONSAiWSA 2015/1/3
77.  UCHWAŁA  NSA  z  dnia  19  października  2015  r.,  II  OPS  1/15,  ONSAiWSA
2016/1/1

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane