• Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych

Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych

 • Autor: Artur Paździor
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-865-0
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 258/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji zdiagnozowano czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji rynków finansowych. W tym celu przeprowadzono ocenę sytuacji finansowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.W pracy podjęto również próbę zweryfikowania znanych metod pomiaru wartości spółek publicznych.

Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
1. Wartość przedsiębiorstw i sposoby jej pomiaru
 
1.1. Wartość jako nadrzędny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa
1.2. Wartość księgowa i wartość rynkowa przedsiębiorstwa
1.3. Metody wyceny przedsiębiorstwa
1.4. Finansowe czynniki wartości przedsiębiorstwa
1.4.1. Przepływy pieniężne
1.4.2. Koszt kapitału
1.5. Pozafinansowe czynniki wartości przedsiębiorstwa
1.5.1. Istota i struktura kapitału intelektualnego
1.5.2. Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
1.6. Czynniki wartości przedsiębiorstwa a istniejące standardy wyceny oraz kondycja gospodarki i sytuacja na rynku kapitałowym
 
2. Sytuacja spółek z GPW w Warszawie w okresie destabilizacji rynków finansowych
 
2.1. Główne przyczyny załamania rynków finansowych
2.2. Ekonomiczne skutki destabilizacji finansowej
2.3. Założenia dotyczące analizy spółek giełdowych
2.4. Ocena zmian kondycji finansowej spółek giełdowych (ujęcie wielkościowe)
2.4.1. Zmiany sytuacji finansowej dużych i średnich spółek giełdowych w latach 2003-2009
2.4.2. Zmiany sytuacji finansowej małych spółek giełdowych w latach 2003-2009
2.5. Ocena zmian kondycji finansowej spółek giełdowych (ujęcie sektorowe)
2.6. Koniunktura na rynku kapitałowym a kondycja finansowa spółek notowanych na GPW w Warszawie, wnioski z przeprowadzonej analizy
 
3. Wpływ destabilizacji finansowej na wartość spółek notowanych na GPW w Warszawie
 
3.1. Zmiany cen akcji spółek giełdowych w latach 2003-2009
3.2. Założenia wejściowe modelu, algorytm modelu
3.3. Wpływ sytuacji finansowej na wycenę rynkową analizowanych spółek giełdowych (ujęcie ogólne)
3.4. Podsumowanie analizy (ujęcie ogólne)
3.5. Wpływ sytuacji finansowej na wycenę rynkową spółek (ujęcie sektorowe)
3.6. Podsumowanie analizy (ujęcie sektorowe)
 
4. Fluktuacje rynków finansowych a tradycyjne metody wyceny
 
4.1. Wartość rynkowa i wartość księgowa spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2003-2009
4.2. Koncepcja autorskiej metody wyceny spółek giełdowych
4.3. Zastosowanie wybranych metod mieszanych w wycenie spółek w okresie dynamicznych zmian finansowych
4.4. Zastosowanie wybranych metod mieszanych w wycenie spółek w okresie hossy na rynku akcji
4.5. Zastosowanie wybranych metod mieszanych w wycenie spółek w okresie hossy oraz w warunkach dynamicznych zmian finansowych
4.6. Znane metody mieszane a nowa koncepcja wyceny spółek
 
5. Kryzys systemu finansowego a postrzeganie wartości przedsiębiorstwa
 
5.1. Przesłanki zmiany w podejściu do wyceny wartości przedsiębiorstwa będące następstwem kryzysu
5.2. Wpływ kryzysu na finansowe czynniki wartości przedsiębiorstwa - nowa koncepcja wyznaczania kosztu kapitału własnego
5.3. Wpływ kryzysu na pozafinansowe czynniki wartości przedsiębiorstwa - nowa koncepcja wyznaczania kapitału intelektualnego
5.4. Konsekwencje kryzysu, czyli jak chronić wartość
 
Zakończenie
 
Aneks (wyniki estymacji dla wszystkich spółek i poszczególnych sektorów)
 
Załącznik 1. Modele opracowane dla 2003 r.
Załącznik 2. Modele opracowane dla 2004 r.
Załącznik 3. Modele opracowane dla 2005 r.
Załącznik 4. Modele opracowane dla 2006 r.
Załącznik 5. Modele opracowane dla 2007 r.
Załącznik 6. Modele opracowane dla 2008 r.
Załącznik 7. Modele opracowane dla 2009 r.
 
Literatura
 
Spis tabel
 
Spis rysunków

prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:

Książka dotyczy jednego z ważniejszych i trudniejszych kwestii w dziedzinie ekonomii, mianowicie kwestii wyceny wartości przedsiębiorstwa. Zawarta w niej kompleksowa prezentacja wyników studiów literaturowych, autorskich badań teoretycznych i empirycznych, a także studia przypadków oraz przedstawione symulacyjne szacunki wyceny przedsiębiorstw mają walory teoretyczne, walory użyteczności praktycznej, a także walory dydaktyczne. Autor sformułował oceny i rekomendacje dotyczące wyceny przedsiębiorstw i kierunków niezbędnych zmian w tym zakresie, z uwzględnieniem wymogów dynamicznie zmieniającego się rynkowego otoczenia przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych.

prof. zw. dr hab. Oskar Starzeński:

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach Książka ta, z pogranicza finansów przedsiębiorstwa i analizy rynków finansowych, może stanowić niezbędny przewodnik dla szerokiego grona dyrekcji i zarządów korporacji, doradców finansowych wszystkich innych przedsiębiorstw oraz firm konsultingowych, a także bankowców, zarządzających aktywami, inwestorów rynku kapitałowego oraz – oczywiście – studentów wszystkich rodzajów i kierunków studiów z zakresu ekonomii i zarządzania, a szczególnie finansów i inżynierii finansowej.

Artur Paździor
prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Paździor jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Studia magisterskie ukończył w czerwcu 2002 roku. Od samego początku jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół metod wyceny oraz czynników wartości przedsiębiorstwa. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych otrzymał w 2006 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na podstawie rozprawy "Struktura kapitału a wartość rynkowa spółek z indeksu WIG20". Równolegle z karierą naukową Artur Paździor wykorzystywał aspekty teoretyczne w działalności praktycznej. W latach 2002-2016 opracował blisko sto raportów z wyceny wartości przedsiębiorstwa, studiów wykonalności, projektów controllingowych i restrukturyzacyjnych, analiz ekonomiczno-finansowych, ekspertyz i opinii na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw i JST, itp. Od 2012 roku prof. Artur Paździor jest Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie. Zasiada także w Zarządzie Krajowym PTE, zaś od 2015 roku jest członkiem Rady Programowej Towarzystwa. W czerwcu 2015 r. w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego z ekonomii w dyscyplinie finanse. Rozprawa habilitacyjna pt. "Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych" dotyczyła problematyki szacowania wartości podmiotów gospodarczych w kontekście turbulentnych zmian wywołanych kryzysem finansowym. Od października 2015 r. prof. Paździor pełni funkcję Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości, a od października 2016 r. jest Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane