• Wybrane operacje sił i służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Wybrane operacje sił i służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

 • Autor: Jerzy Gut Janusz Liber
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-310-8
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 268/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Autorzy przybliżają wybrane operacje służb wywiadowczych i sił specjalnych, które dotychczas nie były opisane w odrębnych publikacjach na krajowym rynku wydawniczym. W części pierwszej monografii opisano genezę powstania koncepcji wykorzystania sił specjalnych i ruchu oporu jako elementu strategii wyzwolenia Europy spod hitlerowskiej okupacji. Koncepcja ta została wprowadzona w życie w ramach operacji „Overlord”, przeprowadzonej przez połączone siły aliantów na terenie Francji w 1944 roku. Część druga poświęcona jest wybranym operacjom amerykańskich służb wywiadowczych przeciwko Związkowi Radzieckiemu, realizowanych w ramach współpracy z organizacjami nacjonalistów ukraińskich. Istotną wartością tej części publikacji jest wykorzystanie oryginalnych dokumentów Centralnej Agencji Wywiadowczej, które oddają klimat decyzji podejmowanych wewnątrz tej służby m.in. ze względu na bieżące i strategiczne potrzeby operacyjne, zdefiniowane ryzyka oraz sytuację międzynarodową. Książka jest skierowana do czytelników zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat sił i służb specjalnych, ale także może być niezastąpioną pomocą naukową dla uczelni wyższych, zarówno wojskowych, jak i cywilnych zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem międzynarodowym.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Część I. Użycie alianckich sił specjalnych w czasie operacji „Overlord” (czerwiec–wrzesień 1944)


Klęska Francji i nowa strategia wojenna aliantów
Maquis – francuski ruch oporu
Nabór i szkolenie zespołów Jedburgh
Ośrodek treningowy Milton Hall
Ogólne założenia i przebieg operacji „Overlord”
Użycie Brygady SAS w czasie lądowania w Normandii
Jedburghowie na francuskiej ziemi
Amerykańskie Grupy Operacyjne Biura Służb Strategicznych w operacji „Overlord”
Rangersi na Pointe du Hoc
Dowodzenie siłami specjalnymi w operacji „Overlord”
Zakończenie

Część II. Wykorzystanie ruchów nacjonalistycznych w operacjach wywiadowczych na przykładzie współpracy instytucji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych z organizacjami ukraińskimi po II wojnie światowej – wybrane elementy

Ukraiński ruch oporu w kraju i za granicą
Emigracja ukraińska bezpośrednio po II wojnie światowej
Nacjonaliści ukraińscy i amerykańskie służby wywiadowcze
Tajne operacje – kontynuacja
Projekt Prolog
Transmisje radiowe
QRDYNAMIC, PDDYNAMIC, QRPLUMB
Kontrowersje wokół projektu AERODYNAMIC – walka CIA o zapewnienie tajności operacji
Zmierzch Prologu
Zakończenie

Bibliografia
Spis rysunków

Prof. dr hab. inż. Andrzej Żebrowski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie:

Monografia porusza istotne kwestie związane z działalnością sił i służb specjalnych w ujęciu historycznym, co w oparciu o odtajnione materiały służb wskazanych państw nie naruszają obowiązujących przepisów prawa.

Prof. dr hab. inż. Marian Kozub, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Jest to pierwsza publikacja, w której tak szeroko wykorzystano dokumenty źródłowe z archiwów amerykańskich służb wywiadowczych. Opracowanie to może stanowić cenną pomoc szkoleniowo-dydaktyczną w procesie szkolenia specjalistycznego, jak i kształcenia w uczelniach wyższych, ale może być również wartościowym materiałem dla osób zainteresowanych działalnością sił i służb specjalnych w strategicznym środowisku bezpieczeństwa.

Jerzy Gut
Generał brygady Wojska Polskiego w st. spocz., profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Absolwent studiów podyplomowych w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. W swojej służbie wojskowej dowodził Komponentem Wojsk Specjalnych, Jednostką Wojskową GROM, 6. Batalionem Powietrznodesantowym, a także był Szefem Szkolenia 6. Brygady Powietrznodesantowej. Uczestniczył w misjach stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie oraz Iraku.

Książki tego autora

Janusz Liber
Ppłk w st. spocz., adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Oficer Żandarmerii Wojskowej, Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego. Uczestnik misji stabilizacyjnych (NATO, EU) gdzie pełnił funkcje - Current Intelligence & LO, HUMINT Collection Coordination Cell Officer, Chief CJ2X - Joint Combat Staff for Counterintelligence and HUMINT Operations.

Książki tego autora

Bibliografia do części I
Pozycje zwarte ( monografie, artykuły, raporty)
Bank A., From OSS to Green Berets: The Birth of Special Forces, CA:
Presidio Press, Novato 1986.Brown A.C., Wild Bill Donovan: The Last Hero Hardcover,
New York 1982.
Cannicott Stanley M., Journey of a Jed, Cheddar Valley Press, Cheddar (Wielka Brytania)
1986.
Cassidy W.L., History of the Schools and Training Branch, Office of Strategic Services , wyd.
Kingfisher Press, San Francisco 1983.
Churchill Winston S., The Second World War, Vol. 5: Closing the Ring, Boston 1951.
Crosby M.G.M., Irregular Soldier ((Into Battle S.), XB Publications, Great Britain 1994.
Denécé E., Historia oddziałów specjalnych, Bellona, Warszawa 2009,
Ford R., Steel From the Sky: Behind Enemy Lines in German-Occupied France, Cassell,
London 2005.
Gut J., Siły specjalne wybranych państw. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Fede-
racja Rosyjska, Difin, Warszawa 2019.
Irwin Wyman W., a Special Force: Origin and development of the Jedburgh project in sup-
port of Operation Overlord, North Carolina 1975.
Irwin Wyman W., The Jedburghs. The secret history of the allied special forces, France 1944,
New York 2005.
Jacobsen A. M., Zaskocz, zabij, zniknij, wyd. Rebis, Poznań 2021.
Leebaert D., Zuchwali zdobywcy. Historia oddziałów specjalnych i tajnych operacji od Achil-
lesa do Al-Kaidy, Warszawa 2010,
Marshall B., The White Rabbit, The Orion Publishing Group Ltd, London 2000,
Mortimer  G.,  The  SAS  in  Occupied  France.  1  SAS  Operations,  June  to  October  1944,
Pen&Sword Books LTD, Yorkshire 2020.
Shaver J. W., Office of the Strategic Services: Operational Groups in France during World
War II, July-October 1944, Tennessee 1979. 238 Bibliografia do części I
Skibiński F., II Wojna Światowa. Overlord, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985.
Smith R. Harris, OSS The Secret History of America’s First Central Intelligence Agency,
Berkeley 1972.
Starba Bułak S., Commando Cichociemni, ASKON, Warszawa 2008.
Stewart G., SAS Elita wojsk brytyjskich, Bellona, Warszawa 1999.
Strategic Services Unit History Project, The Overseas Targets: War Report of the OSS,
Vol. II: Walker and Company, New York 1979.
II Wojna Światowa. Maquis. Ruch oporu na Zachodzie Europy 1940 –1945, Krajowa Agencja
Wydawnicza, Warszawa 1986.
Netografia
Central  Intelligence  Agency  –  Approved  For  Release  2002/10/31  CIA-RDP78-
-03362A000300020001-3, SO/OSS WAR PLANNING, ETO, WORLD WAR II, https://
www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP78-03362A000300020001-3.pdf  [dostęp:
20.10.2023].
Champagne D. R., The Pointe du Hoc Rangers: a Madman’s D-Day Mission, https://warfa-
rehistorynetwork.com/the-pointe-du-hoc-rangers-a-madmans-d-day-mission/  [dostęp:
5.12.2023].
Codename. Operations of Ward War II. Operation Gain, https://codenames.info/operation/gain/
[dostęp: 28.07.2023].
Dunkierka: historia największej ewakuacji podczas II wojny światowej, https://www.focus.pl/
artykul/dunkierka-historia-najwiekszej-ewakuacji-podczas-ii-wojny-swiatowej  [dostęp:
26.06.2023].
Ellmer M., Jedburgh Teams: The Forefathers of Modern Special Operations Forces, https://
greydynamics.com/jedburgh-teams-the-forefathers-of-modern-special-operations-
forces/ [dostęp: 10.07.2023].
Francuskie  Siły  Wewnętrzne,  https://www.ס.pisz.pl/Francuskie_Si%C5%82y_Wewn%C4%
99trzne [dostęp: 30.07.2023].
Fuehrer Order Concerning Handling of Commandos 18 October 1942, https://web.archive.
org/web/20070618025102/http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide/commando1.htm
[dostęp: 20.07.2023].
Haymes  T.,  Operation  Crusader  at  Sidi  Rezegh—Siege  of  Tobruk,  https://warfarehisto-
rynetwork.com/article/operation-crusader-at-sidi-rezegh-siege-of-tobruk/  [dostęp:
25.07.2023].
Jones B.F., Freeing France: The Allies, the Résistance, and the JEDBURGHs, https://apps.
dtic.mil/sti/pdfs/ADA488406.pdf [dostęp: 20.08.2023].
Kaliński  D.,  Wielka  Historia,  Lądowanie  w  Normandii.  Operacja  „Overlord”  była  naj-
większą  akcją  desantową  II  wojny  światowej,  https://wielkahistoria.pl/ladowanie-w-
normandii-operacja-overlord-byla-najwieksza-akcja-desantowa-ii-wojny-swiatowej/
[dostęp: 10.07.2023].239 Bibliografia do części I
Kampania francuska – atak Niemiec na Belgię, Holandię i Francję, https://warhist.pl/kampa-
nie/kampania-francuska-operacja-fall-gelb/ [dostęp: 20.06.2023].
L’Etat-Major des Forces Françaises de l’Intérieur L’appui aux débarquements, https://www.
fondationresistance.org/documents/ee/Doc00006-014.pdf [dostęp: 25.08.2023].
Nadolski K., Lądowanie w Normandii, http://historicon.net/ii-wojna-swiatowa/misja-wyki-
wac-hitlera/ [dostęp: 10.07.2023].
Operation Bulbasket, https://www.staybehinds.com/sas-operation-bulbasket [dostęp: 15.07.2023].
Operation Cooney, https://codenames.info/operation/cooney/ [dostęp: 15.07.2023].
Operation Houndsworth, https://military-history.fandom.com/wiki/Operation_Houndsworth
[dostęp: 15.07.2023].
Oradour-sur-Glane:  Martyred  Village,  https://www.nationalww2museum.org/war/articles/
oradour-sur-glane-martyred-village [dostęp: 2.08.2023].
Ouwejan M., SAS Brigade in North-Africa, https://www.tracesofwar.com/articles/7109/SAS-
-Brigade-in-North-Africa.htm [dostęp: 25.07.2023].
Polski ruch oporu we Francji w latach wojny 1939–1945, http://renidunaj.pl/historia/ruch-
-oporu-we-francji [dostęp: 2.08.2023].
RMS  Queen  Elizabeth,  http://rmhh.co.uk/ships/pages/RMS%20Queen%20Elizabeth%201.
html [dostęp: 30.06.2023].
RMS Queen Mary: transatlantyk, który służył na wojnie, https://histmag.org/RMS-Queen-
Mary-transatlantyk-ktory-sluzyl-na-wojnie-23932 [dostęp: 30.06.2023].
79. rocznica lądowania aliantów w Normandii, https://polonia.tvp.pl/60604060/79-rocznica-
-ladowania-aliantow-w-normandii [dostęp: 10.07.2023].
Shaver  J.  W.,  Office  Of  The  Strategic  Services  Operational  Groups  In  France  During
World War II, July-October 1944, https://www.amazon.com/Office-Strategic-Services-
Operational-July-October-ebook/dp/B06XGD98FR [dostęp: 20.10.2023].
SO/OSS  War  Planning,  ETO,  World  War  II  [Odtajnione  akta  CIA],  https://www.cia.gov/
readingroom/document/cia-rdp78-03362a000300020001-3 [dostęp: 10.07.2023].
Special Forces. The Commandos, https://www.nam.ac.uk/explore/commandos-WW2 [dostęp:
25.07.2023].
Rosner  Elliot  J.,  THE  JEDBURGHS:  Combat  Operations  Conducted  in  the  Finistere
Region of Brittany, France from July – September 1944, https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/
ADB148370.pdf, [dostęp: 9.07.2023].
The Commandos, https://www.nam.ac.uk/explore/commandos-WW2 [dostęp: 30.06.2023].
The Office of Strategic Services: America’s First Intelligence Agency , https://www.cia.gov/
legacy/museum/exhibit/the-office-of-strategic-services-n-americas -first-intelligence-
agency/ [dostęp: 26.06.2023].
 The Normandy American heroes blog World war two, Normandy and more. The first men
on D-Day were the French S.A.S., https://www.normandyamericanheroes.com/blog/sas-
-the-first-french-of-the-d-day [dostęp: 30.09.2023].240 Bibliografia do części I
The  real  ‚Rogue  Heroes’  of  the  early  SAS,  https://www.historyextra.com/period/second-
-world-war/sas-heroes-world-war-ii/ [dostęp: 15.07.2023].
The  Resistance  of  France,  https://www.britannica.com/place/France/The-Fourth-Republic
[dostęp: 5.08.2023].
The Normandy American heroes blog World war two, Normandy and more. The first men
on D-Day were the French S.A.S., https://www.normandyamericanheroes.com/blog/sas-
-the-first-french-of-the-d-day [dostęp: 16.07.2023].
Weiss S., The Resistance as part of Anglo-American planning for the Liberation of Northwe-
stern Europe, https://books.openedition.org/pur/16351 [dostęp: 20.07.2023].
White  N.,  WWII  D-Day  Paradummys  –  Fake  Parachutists,  https://blog.forceswarrecords.
com/old-wwii-d-day-paradummy-found-residing-in-garden-shed/ [dostęp: 20.07.2023].Bibliografia do części II
Armstrong  J.A.,  Ukrainian  Nationalism,  Columbia  University  Press,  New York  1963,
za: W. Filar, Rozwój ukraińskiego ruchu niepodległościowego na Wołyniu w latach
1939–1944. Powstanie UPA, w: Polska – Ukraina: trudne pytania, t. 1–2, Warszawa
1998.
Armstrong J.A., Ukrainian Nationalism, 1939–1945, New York, Columbia University Press,
1955.
БАНДЕРА  У  ДОКУМЕНТАХ  РАДЯНСЬКИХ  ОРГАНІВ  ДЕРЖАВНОЇ  БЕЗПЕКИ
(1939–1959), t. 3: СКАНУВАННЯ, ПП Сергійчук М. І. Степан, Київ-2009.
Beevor A., Berlin 1945. Upadek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015.
Bilski  P.,  System  polityczny  Ukrainy,  w:  Systemy  polityczne  państw  Europy  Środkowej
i  Wschodniej,  [red.]  Sokół  W.,  Żmigrodzki  M.,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
Birchak V., Dovzhenko O., Kohut A., Makarov Y., Popovych O., Yasynevych Y., KGB Archi-
ves for Media, Kyiv 2018.
Burds J., The Early Cold War in Soviet West Ukraine, 1944–1948. The Carl Beck Papers in
Russian & East European Studies Number 1505, The Center for Russian and East Euro-
pean Studies, a program of the University Center for International Studies, University
of Pittsburgh, 2001.
Dorril S., MI6: Fifty Years of Special Operations, HarperCollins 360, 2001.
Dyczok M., The Grand Alliance and Ukrainian Refugees, Palgrave Macmillan, London 2000.
Гайке  Вольф-Дітріх.,  УКРАЇНСЬКА  ДИВІЗІЯ  ГАЛИЧИНА  ІСТОРІЯ  ФОРМУВАННЯ
І  БОНОВИХ  ДІЙ  У  1943  –  45  РОКАХ,  Kiev  Printers  Ltd.,  860  Richmond  St. W.,
Toronto 3, Ontario, Canada, 1970.
„Gazeta Lwowska”, nr 9 z 14 stycznia 1936.
Graziosi A., Les Famines Sovietiqués Des 1931–1933 Et Le Hołodomor Ukrainien, „Cahier
du Monde Russe”, t. 46, nr 3, 2005.242 Bibliografia do części II
Günberg  K.,  Sprengel  B.,  Trudne  sąsiedztwo.  Stosunki  polsko-ukraińskie  w  X–XX  wieku,
KiW, Warszawa 2005.
Holian  A.,  Between  National  Socialism  and  Soviet  Communism:  Displaced  Persons  in
Postwar Germany, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011.
Höhne H., Canaris: Hitler’s Master Spy, Doubleday, New York, New York, U.S.A.,1979.
Hryciuk G., Straty ludności na Wołyniu w latach 1941–1944, [w:] Polska-Ukraina: trudne
pytania, (red.) R. Niedziełko, t. 5, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zwią-
zek Ukraińców w Polsce, Warszawa, 1999.
Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy... Zbrodnia wołyńska. Historia i pamięć. Mate-
riały edukacyjne, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013.
Kulińska L., Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraiń-
skich w Polsce w latach 1922–1939, Kraków, 2009.
Лесів С.,Заходи МДБ щодо ліквідації підпілля ОУН на теренах Калуської округи у 1951–
1952, Калущина в національно-визвольній боротьбі. Збірник статей та документів.
Історичний клуб «Магура», Калуш 2017.
Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942–1960, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna
Wydawnicza RYTM, Warszawa 2006.
Motyka G., Wnuk R., Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA. 1945–1947, „Volumen”,
Warszawa 1997.
Piotrowski G., Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły na Wołyniu, Warszawa
2002.
Poliszczuk W., Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. t. 1: Zasady ideolo-
giczne nacjonalizmu ukraińskiego. Ukraiński ruch nacjonalistyczny: struktura organi-
zacyjna i założenia programowe, Toronto 1998.
Potocki R., Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930–
1939, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
Rositzke H., The CIA’s Secret Operations, Reader’s Digest Press, New York 1977.
Rossoliński-Liebe G., Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist.
Fascism, Genocide, and Cult, Stuttgart: ibidem Verlag.
Русначенко A., Нариси новітньої історії України, Видавець Олег Філюк, Київ 2015.
Samborski M., Struktury organizacyjne i działalność ukraińskich nacjonalistów a ukraińska
ludność cywilna na Wołyniu, 1942–1944, „Glaukopis”, 2008, 11–12.
Schenk  D.,  Noc  morderców.  Kaźń  polskich  profesorów  we  Lwowie  i  holocaust  w  Galicji
Wschodniej, P. Zarychta, D. Salamon (tłum.), Wysoki Zamek, Kraków 2011.
Serczyk W., Historia Ukrainy, Ossolineum, Wrocław 2001.
Shandruk P., Arms of Valor, Robert Speller & Sons Publishers, INC. New York 36, 1959.
Siemaszko W., Siemaszko E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na lud-
ności polskiej Wołynia 1939–1945, Wydawnictwo „von Borowiecky”, Warszawa 2000.243 Bibliografia do części II
 Simpson Ch., Blowback, America’s Recruitment of Nazis and Its Effecs on the  Cold War,
Weidenfeld & Nicolson, New York 1988.
Snyder T., Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, B. Pietrzyk
(tłum.), Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
Statiev A., The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands, Cambridge, University
Press 2013.
Stelling F.A., Memorandum for the Officer in Charge, August 1, 1947,  TS Organiza tion of
Banderist Movement, RG 319, IRR Bandera, Stephan, D 184850, za: Breitman R., Goda
N.J.W. Hitler’s Shadow: Nazi War Criminals, U.S. Intelligence, and the Cold War.
Šmige M., Ukrainský legión Romana Suška. Útok zo Slovenska na Poľsko (1939), w: Sloven-
ska Republiká 1939–1945 očami mladých historikov, t. 1, Banská Bystrica 2006.
Thomas D., Foreign Armies East and German Military Intelligence in Russia 1941–45, Jour-
nal of Contemporary History, vol. 22, No. 2, Intelligence Services during the Second
World War, April 1987, Sage Publications, Ltd.
Torzecki R., Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II
Rzeczypospolitej, Warszawa 1993.
Torzecki R., Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1989.
Tottle  D.,  Fraud,  Famine,  and  Fascism:  The  Ukrainian  Genocide  Myth  from  Hitler  to
Harvard, Press Books, Toronto 1987.
Turowski J., Siemaszko W., Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na polskiej ludno-
ści na Wołyniu, Warszawa 1990.
Tys-Krokhmaliuk Y., UPA Warfare in Ukraine. Strategical, Tactical and Organizational Pro-
blems of Ukrainian Resistance in World War II, New York 1972.
Ukraińcy nazwali go imieniem Bandery, w: W. Bonusiak, Kto zabił profesorów lwowskich?,
Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1989.
Weryha W., Pid soncem Italiji, Toronto–New York–Paryż–Sydney 1984.
Wieczorkiewicz P., Historia polityczna Polski 1935–1945, Poznań 2014.
Zanim  powstała  „Kultura”.  Antologia  tekstów  Adolfa  Marii  Bocheńskiego  poświęconych
polskiej polityce wschodniej, [red.] K.M. Ujazdowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2006.
Zhukov Y., Examining the Authoritarian Model of Counter-insurgency: The Soviet Campaign
Against the Ukrainian Insurgent Army, Small Wars and Insurgencies, Vol. 18, No. 3,
September 2007, Routledge.
Yurkovich Q.M., Ukrainian Nationalists and DP Politics 1945–50, in The Refugee Ex pe-
rience: Ukrainian Displaced Persons after World War II, ed., Wsevolod W. Isajiz, et. al.,
Edmonton, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1992.244 Bibliografia do części II
Netografia
Білан  Б.,  Яку  Львові  1924  року  готували  вбивство  президента  Польщі  Станіслава
Войцеховського,  https://www.ji.lviv.ua/n68texts/Yak_gotuvaly_vbyvstvo_Vojcehovskogo.
htm [dostęp: 2.08.2023].
Blumenthal R., Nazi Hunter Says C.I.A. Has Files On Man Accused of War Crimes, „The New
York Times”, 17 September 1992, https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20
MYKOLA_0073.pdf [dostęp: 10.10.2023].
Blumenthal R., C.I.A. Said to Have Led Nazi Into U.S., The New York Times, 6 February
1986,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP87M01152R000100090002-5.
pdf [dostęp: 6.10.2023].
Breitman R., Goda N.J.W., Hitler’s Shadow: Nazi War Criminals, U.S. Intelligence, and the
Cold War, https://www.archives.gov/files/iwg/reports/hitlers-shadow.pdf
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
US Department of Justice to Office of the General Counsel Central Intelligence Agency
Washington,  DC  20505,  October  4,  1991,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/
LEBED%2C%20MYKOLA_0067.pdf [dostęp: 10.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR  THE  RECORD  SUBJECT:  Justice  Department  Interest  in
QRPLUMB/2, 31 October 1991, https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20
MYKOLA_0068.pdf [dostęp: 10.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
COMPTROLLER OF THE CITY OF NEW YORK 1 CENTRE STREET New YORK, N.Y.
100072341 to Hon. Robert M. Gates Director Central Intelligence Agency Washington,
D.C. 20505, 26 March 1992, https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20
MYKOLA_0069.pdf [dostęp: 10.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
W.0. Studeman Admiral, U. S. Navy Acting Director to Ms Elizabeth Holtzman Comp-
troller of the City of New York I. Centre Street New York, N.Y. 10007-2341, 10 August
1992, https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0071.pdf
[dostęp: 10.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
COMPTROLLER OF  THE  CITY  OF  NEW YORK 1 CENTRE STREET New YORK,
N.Y. 100072341 to Admiral W.O. Studeman Central intelligence Agency Washington,
D.C. 20505, August 27, 1992, https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20
MYKOLA_0072.pdf [dostęp: 10.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR:  C/ORMS/CCA VIA: CE/SA/PSP FROM: CE/CETF/W SUB-
JECT:  Information  Available  in  Directorate  of  Operations  Operational  Records
on  Mikola  Lebed,  September  1992,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBE-
D%2C%20MYKOLA_0074.pdf [dostęp: 10.10.2023]. 245 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR:  Deputy  Director  for  Operations,  FROM:  Chief  Evaluation
and Plans Staff, SUBJECT: Approval of OPACT QRPLUMB for FY 1987 , 5 Oct, 1987,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%204%20
%20(DEVELOPMENT%20AND%20PLANS%2C%201982-88)_0012.pdf [dostęp:
4.01.2024].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
OSS Intelligence Report, A-61154-a, Activities of Bandera, 21 September 1945, quoted in:
Secret Draft Working Paper on CIA and Nazi War Criminals and Collaborators, https://
www.cia.gov/readingroom/docs/CIA%20AND%20NAZI%20WAR%20CRIM.%20
AND%20COL.%20CHAP.%20%201-10%2C%20DRAFT%20WORKING%20
PAPER_0006.pdf [dostęp: 11.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
CIA/State Department Talks with SIS/Foreign Office in London Beginning Monday, April
23, 1951, 4 May 1951, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20
%20%20VOL.%209%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20PLANS%29_0042.
pdf [dostęp: 9.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
The Ukrainian Nationalist Movement an Interim Study, October 1946, https://www.cia.
gov/readingroom/docs/CIA-RDP83-00764R000500040001-3.pdf [dostęp: 9.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Ukrainian  Resistance, April  1953,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODY-
NAMIC%20%20%20VOL.%2011%20%20%28OPERATIONS%29_0007 [dostęp
07.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Information coming from the records of a meeting between Mykola Łebedź, Ivan Hri-
nioch and a group of CIA case officers , 20 September 1957, https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2043%20%20CONTACT%20
REPORTS_0116.pdf [dostęp: 7.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
The  Ukrainian  Element,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20
%20VOL.%201_0007.pdf [dostęp: 26.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Reorganization  of  the  Foreign  Section  of  the  Organization  of  Ukrainian  Nationali-
sts  (ZCh/OUN),  30  September  1954,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-
-RDP80S01540R006000090003-9.pdf [dostęp: 2.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Bavarian  Target  Study.  Expelees  and  Emigrees,  19  March  1958,  https://www.cia.
gov/readingroom/docs/bavarian%20target%20study%20exp15484747.pdf [dostęp:
6.08.2023]. 246 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA), An
Appeal of the Ukrainian Underground to Members of the Ukrainian Emigration, 15 Aug 1951,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP83-00415R008600170001-7.pdf  
[dostęp: 6.01.2024].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
REPORT NO.: MSC/RIR/435 SUBJECT.: Division in Ukrainian Circles in Austria, 26
February  1947,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0010.pdf  [dostęp:
30.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
HSC/OPS/60 CAPELIN – New Agent of SC Munich, 3 June 1947, https://www.cia.gov/
readingroom/docs/TRIDENT_0019.pdf [dostęp: 7.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Operational  Memorandum.  Operation  Belladonna.  Source:  KILKENNY.  INFO:  27
November  1946,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20
%20VOL.%209%20%20(DEVELOPMENT%20AND%20PLANS)_0001.pdf  [dostęp:
9.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
K.C. Ruffner, Cold War Allies: The Origins of CIA’s Relationship with Ukrainian Natio-
nalists, secret study paper, 1998, https://www.cia.gov/readingroom/docs/STUDIES%20
IN%20INTELLIGENCE%20NAZI%20-%20RELATED%20ARTICLES_0015.pdf
[dostęp 11.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
To  Financial  Officer  thru  Intelligence  Officer  Decurity  Officer,  28  July 1944 ,  https://
www.cia.gov/readingroom/docs/ZSOLT%20ARADI%20VOL.%201_0040.pdf  [dostęp:
11.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Case  of  Mr.  Zsolt  Aradi,  29  August  1947,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/
ZSOLT%20ARADI%20VOL.%203_0011.pdf [dostęp: 29.08.2023].
Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA), Subjects Present ZPUHVR Posi-
tion Towards the U. S. Government, Reference: The Problem of British Activities Among
Ukrainians and Other National Minority Grups (16 May 1951), 17 May 1951, https://
www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%209%20%20
(DEVELOPMENT%20AND%20PLANS)_0046.pdf [dostęp: 12.12.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
SUBJECT: Salary of Zsolt Aradi, 5 December 1944, https://www.cia.gov/readingroom/
docs/ZSOLT%20ARADI%20VOL.%201_0079.pdf [dostęp: 29.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
SUBJECT:  Zsolt  Aradi.  1  November  1946,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/
ZSOLT%20ARADI%20VOL.%202_0099.pdf [dostęp: 29.08.2023].247 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Personalities and Activities of Ukrainian Resistance, 20 June 1950, https://www.cia.
gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R005000660004-4.pdf [dostęp: 4.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
WE-391  SUBJECT:  BELLADONNA  Operation,  27  December  1947,  https://www.
cia.gov/readingroom/docs/KORZHAN%2C%20MICHAEL%20%20%20VOL.%20
1_0016.pdf [dostęp: 29.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
HSC/OPS/60 SUBJECT: CAPELIN – New Agent of SC Munich, 3 June 1947, https://
www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0019.pdf [dostęp: 29.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Operational Memorandum SUBJECT: Operation Belladonna Suplement, 27 Decem-
ber  1947,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/HRINIOCH%2C%20IVAN_0002.
pdf [dostęp: 29.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MGE-391 Operation Belledonna, 27 December 1947, https://www.cia.gov/readingroom/
docs/MATVIYEKO%2C%20MYRON_0002.pdf [dostęp: 29.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
QRDYNAMIC – New York, N.Y. and Munich, Germany – Support of ZP/UHVR (Zakor-
donne Predstavnytstvo Ukrainskoyi Holovnoyi Vyzvolnoyi Rady – Foreign Representa-
tion of the Ukrainian Supreme Liberation Council), 5 kwietnia 1973, https://www.cia.
gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%202%20%20%28DEVELOP-
MENT%20AND%20PLANS%2C%201970-78%29_0018.pdf [dostęp: 30.08.2023].
Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA), MEMORANDUM FOR THE
RECORD  SUBJECT:  Meeting  with  QRPLUMB  Principals  on  Termination  Plan,  17
May 1990, https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%20
5%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20PLANS%2C%201989-91%29_0023.
pdf [dostęp: 10.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Information ADS0 (3.4), COPS (5), ORD (6), 18 May 1949, https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0004.pdf [dostęp: 4.03.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Commissioner  for  Immigration  and  Naturalization  Department  of  Justice  Washing-
ton  25  D.C.,  20  June  1949,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20
MYKOLA_0006.pdf [dostęp: 4.03.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR THE COMMISSIONER OF IMMIGRATION AND NATWLIZA-
TION SUBJECT: Mykola LEBED, 31 January 1950, https://www.cia.gov/readingroom/
docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0008.pdf [dostęp: 1.02.2023]. 248 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
HSC/OPS/9  Operation  Trident:  Progress  Report  1,  21  January  1947,  https://www.
cia.gov/readingroom/docs/PASTIME%20%20%20VOL.%201_0066.pdf [dostęp:
30.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
SUBJECT: Project [nieczytelne], 8 September 1947, https://www.cia.gov/readingroom/
docs/KORZHAN%2C%20MICHAEL%20%20%20VOL.%201_0021.pdf. [dostęp:
27.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
HSC/OPS/60 SUBJECT: CAPELIN – New Agent of SC Munich, 3 June 1947, https://
www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0019.pdf [dostęp: 30.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
HSC/OPS/9  Operation  Trident:  Progress  Report  1,  21  January  1947,  https://www.
cia.gov/readingroom/docs/PASTIME%20%20%20VOL.%201_0066.pdf [dostęp:
30.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Operation  TRIDENT  SC  Munich,  15  June  1947,  https://www.cia.gov/readingroom/
docs/TRIDENT_0023.pdf [dostęp: 27.08.2023].
Central  Intelligence  Agency  –  Freedom  of  Information  Act  Electronic  Archive  (CIA-
-FOIA), Planning of the “LYNX Projekt” (Report No.1), 11 September 1946, https://
www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2042%20%20
%28CONTACT%20REPORTS%29_0013.pdf [dostęp: 6.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
HSC/OPS 026 Developments in the TRIDENT Project, 21 February 1947, https://www.
cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0008.pdf [dostęp: 7.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
ANNUAL REPORT FOR FY 1988, June 28, 1988, https://www.cia.gov/readingroom/
docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%204%20%20(DEVELOPMENT%20AND%20
PLANS%2C%201982-88)_0020.pdf [dostęp: 6.01.2024].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Operation  TRIDENT  SC  Munich,  15  June  1947,  https://www.cia.gov/readingroom/
docs/TRIDENT_0023.pdf [dostęp: 27.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MSC/RIR/434 SUBJECT z OUR and UHVR Leaders in Austria, 6 February 1947, https://
www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0009.pdf [dostęp: 30.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
HSC/OPS/9 SUBJECT: Operation Trident: Progress Report 1, 21 January 1947, https://
www.cia.gov/readingroom/docs/PASTIME%20%20%20VOL.%201_0066.pdf [dostęp:
30.08.2023].249 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Operational Memorandum HSC /OPS /38 TRIDENT Project – UPA courier, 11 April
1947, https://www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0016.pdf [dostęp: 6.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
REFERENCE:  MSC/OPS/028  SUBJECT:  Work  Method  of  the  Soviet  Party Appara-
tus in Western Ukraine, 13 January 1947, https://www.cia.gov/readingroom/docs/TRI-
DENT_0004.pdf [dostęp: 30.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MGM. 13 (MSC– 477) Notes on MGB and MVD in Salosetski Rayon, Oblast Tarnopol
Ukrainian SSR, 11 July 1947, https://www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0024.
pdf [dostęp: 7.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MSC/RIR//440 Andrei MATKOVSKI and Andrei KVITKA, 14 March 1947, https://www.
cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0013.pdf [dostęp: 6.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
REPORT NO.: M5C476 SUBJECT: Notes on MGB Ukrainian SSR and MGB USSR,
7  July  1947,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0025.pdf  [dostęp:
7.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MGR-1155 Agents of the Soviet Repatriation Mission in Austria, Bavaria, and the Bri-
tish Zone, 22 April 1947, https://www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0017.pdf
[dostęp: 7.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MSC/RIR/429  SLAVKO  Resident  MGB Agent  in  Munich,  17  February  1947,  https://
www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0005.pdf [dostęp: 6.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
CAPANEUS  SC  Munich,  15  June  1947,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/TRI-
DENT_0022.pdf [dostęp: 7.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
HSC/OPS/61 Dr, Yaroslav MOROZ SLAVKO, 4 June 1947, https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/TRIDENT_0021.pdf [dostęp: 7.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
REPORT  NO.  MGH1100  SUBJECT:  SLAVKO  and  the  MGB,  https://www.cia.gov/
readingroom/docs/TRIDENT_0015.pdf [dostęp: 7.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MSC/RIR/450 (MGH4155), 16 October 1947, https://www.cia.gov/readingroom/docs/
TRIDENT_0026.pdf [dostęp: 7.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MSC/RIR/435 Division in Ukrainian Circles in Austria, 26 February 1947, https://www.
cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0010.pdf [dostęp: 6.08.2023]. 250 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Deputy Director for Operations SUBJECT: FY-85 Approval
of  Operational  Activity  QRDYNAMIC,16  January  1985,  https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%204%20%20(DEVELOPMENT%20
AND%20PLANS%2C%201982-88)_0005.pdf [dostęp: 6.01.2024].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
REPORT NO. MSC/RIR/436 SUBJECT: FEDYNSKI, Member of OUN, 26 February 1947
r, https://www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0011.pdf [dostęp: 30.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
CAPANEUS SC MUNICH 15 June 1947, https://www.cia.gov/readingroom/docs/TRI-
DENT_0022.pdf [dostęp: 27.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
REPORT NO MSC/RIR/440 UBJECT: Andrei MATKOVSKI and Andrei KVITKA, 14
March  1947,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0013.pdf  [dostęp:
30.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MSC/RIR/423 Dr Georg KOSSENKO “KOLOSOV”, 11 January 1947, https://www.cia.
gov/readingroom/docs/TRIDENT_0003.pdf [dostęp: 30.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
REPORT  NO.  MSC/RIR/439  SUBJECT:  Julius  REVAY,  https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/TRIDENT_0014.pdf [dostęp: 11.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MGM-A-793, Project ICON: Postwar Ukrainian Exile Organizations in Western Europe,
20 October 1948,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20
%20VOL.%209%20%20(DEVELOPMENT%20AND%20PLANS)_0002.pdf  [dostęp:
11.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
REPORT  NO.  MSC/RIR/463  SUBJECT:  Liquidation  of  Lt. Andrei  PECHARA,  3  June
1947, https://www.cia.gov/readingroom/docs/TRIDENT_0020.pdf [dostęp: 30.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
K.C.  Ruffner, a   Controversial  Liaison  Relationship.American  Intelligence  and  the
Gehlen Organization, 1945-49– (S), Studies in Intelligence, 1997, https://numbers-sta-
tions.com/cia/Studies%20In%20Intelligence%20Nazi%20-%20Related%20Articles/
STUDIES%20IN%20INTELLIGENCE%20NAZI%20-%20RELATED%20ARTIC-
LES_0013.pdf [dostęp: 11.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Security  Information,  Subject:  AERODYNAMIC  Ops.  Vs.  BANDERA-JAVELIN,  25
August  1953,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20
VOL.%2011%20%20%28OPERATIONS%29_0024.pdf [dostęp: 1.09.2023]. 251 Bibliografia do części II
Central  Intelligence  Agency  –  Freedom  of  Information  Act  Electronic  Archive  (CIA-
-FOIA), REDSOX/Operational/AERODYNAMIC, 9 January 1952, https://www.cia.gov/
readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2042%20%20%28CON-
TACT%20REPORTS%29_0030.pdf [dostęp: 2.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
G. Landner Jr, U.S. Used Ex-Nazis Against. Soviets, Hill Told GAO Says at Leag 5
Informants  Obtained Agencies’ Aid  in  Immigrating  Here,  Washington  Post,  29  June
1985,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP90-00965R000403710027-1.
pdf [dostęp: 20.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandum for the Record, Subject: Potential Impact of GAO Investigation on QRDY-
NAMICS,  9  August,  1985,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20
MYKOLA_0046.pdf [dostęp: 1.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandun  for  the  Record,  Subject:  Potential  Impact  of  GAO  Investigation  on
QRPOOL,  15 August  1985,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20
MYKOLA_0047.pdf [dostęp: 1.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandum for the Record, subject: Interrogation of QRPLUMB/2, 16 October 1985,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0049.pdf [dostęp:
2.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
The Problem of British Activities Among Ukrainians and Other National Minority Gro-
ups, 16 May 1951, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20
%20VOL.%209%20%20(DEVELOPMENT%20AND%20PLANS)_0045.pdf  [dostęp:
6.01.2024].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Deputy Director for Operations, FROM: David D. Gries Chief,
Political and Psychological Staff SUBJECT: OSI Investigation with Potential for Com -
promise of QRPLUMB Operation, 21 October, 1985, https://www.cia.gov/readingroom/
docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0050.pdf [dostęp: 3.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Director, Office of Legislative Liaison, THROUGH: Deputy
Director  for  Operations,  SUBJECT:  GAO  Report  with  Potential  for.Compromise  of
QRPLUMB Operation, 7 October 1985, https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBE-
D%2C%20MYKOLA_0048.pdf [dostęp: 2.10.2023].
Central  Intelligence  Agency  –  Freedom  of  Information  Act  Electronic  Archive  (CIA-
-FOIA), MEMORANDUM FOR THE RECORD, SUBJECT: Journalist Inquiries into
QRPLUMB Instrumentality, 4 December 1985, https://www.cia.gov/readingroom/docs/
QRPLUMB%20%20%20VOL.%204%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20
PLANS%2C%201982-88%29_0007.pdf [dostęp: 10.10.2023].252 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
RE: MYKOLA LEBED, Date: 15 January 1986, https://www.cia.gov/readingroom/docs/
LEBED%2C%20MYKOLA_0053.pdf [dostęp: 5.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Deputy Director for Operations:FROM: David D. Gries Chief,
Political  &  Psychological  Staff,  SUBJECT:  Potential  Threat  of  Exposure  to  Major
Covert Action Instrumentality, Ref: Memoranda Attached: Description of QRPLUMB,5
December  1985,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20
VOL.%204%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20PLANS%2C%201982-
88%29_0007.pdf [dostęp: 10.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Proprietary Review SUBJECT: Options for QRPLUMB Ter-
mination, 21 March 1990, https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20
%20VOL.%205%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20PLANS%2C%201989-
91%29_0019.pdf [dostęp: 16.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: (…) Chairperson, Proprietary Review Board SUBJECT: Plans
for  QRPLUMB  Termination,  30  April  1990,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/
QRPLUMB%20%20%20VOL.%205%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20
PLANS%2C%201989-91%29_0022.pdf [dostęp: 16.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
ACKNOWLEDGMENT  AND  RELEASE,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/
QRPLUMB%20%20%20VOL.%205%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20
PLANS%2C%201989-91%29_0034.pdf [dostęp: 10.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR: Associate  Deputy  Director  for  Operations  FROM:  C–  Chief,
Operations and Resource Management Staff SUBJECT: Approval of OPACT QRPLUMB
for FY 1991, 26 September 1990, https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20
%20%20VOL.%205%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20PLANS%2C%20
1989-91%29_0030.pdf [dostęp: 10.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
SPOT  REPORT  SUBJECT:  Former  Ukrainian  Covert  Action  Publication  Makes
a  Successful  Transition,  1  June  1992,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBE-
D%2C%20MYKOLA_0070.pdf [dostęp: 10.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Our Relations with the Ukraininan Nationalists and the Crisis Over Bandera, https://
www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2011%20%20
(OPERATIONS)_0045.pdf [dostęp: 6.10.2023]. 253 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA)
MEMORANDUM FOR: Deputy Director for Operations, From Acting Chief, Political
and Psychological Staff, SUBJECT: Recent Press Allegations Regarding QRPLUMB,
REFERENCE:  DD/0-85-2133,  18  February  1986,  https://www.cia.gov/readingroom/
docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%204%20%20(DEVELOPMENT%20AND%20
PLANS%2C%201982-88)_0009.pdf [dostęp: 6.01.2024].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandum for: Deputy Director, Plans SUBJECT: Ukrainian Position Papier, 23
April  1951,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20
VOL.%209%20%20(DEVELOPMENT%20AND%20PLANS)_0039.pdf [dostęp:
05.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Chief  of  Station  Karlsruhe  to  Chief,  FBM,  Project  ICON,  MGM-A-793,  October  20,
1948, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%20
9%20%20(DEVELOPMENT%20AND%20PLANS)_0002.pdf [dostęp: 11.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
The Utilization of Members of the Ukrainian Underground Who Live Legally, 19 July
1951,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP83-00415R008600070003-6.pdf
[dostęp: 12.06.2003].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Chief of Station Karlsruhe to Chief, FBM, Project ICON, MGM-A-793, October 20,
1948, https://cdn.muckrock.com/foia_files/10-9-14_MR13090_RES_IDF-2014-02349.
pdf [dostęp: 11.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Deputy Director for Operations, FROM: Acting Chief, Poli-
tical and Psychological Staff SUBJECT: New P ublic IRquiries Reurding_QRPLUMB
REFERENCE:  DD/O-86-0384,  24  Feb  1986,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/
QRPLUMB%20%20%20VOL.%204%20%20(DEVELOPMENT%20AND%20
PLANS%2C%201982-88)_0010.pdf [dostęp: 5.01.2024].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MGM-A-642  Monthly  Progress  Report  –  CAPNELIN,  4 August,  1948,  https://www.
cia.gov/readingroom/docs/KORZHAN%2C%20MICHAEL%20%20%20VOL.%20
1_0034.pdf [dostęp: 30.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MGMA  262  Agent  Service  Records,  9  December  1947,  https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/TRIDENT_0027.pdf [dostęp: 7.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Contact  Report,  29  January  1954,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERO-
DYNAMIC%20%20%20VOL.%2043%20%20CONTACT%20REPORTS_0016.pdf
[dostęp: 21.08.2023].254 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Contact Report, SUBJECT: Operational Meeting with AECASSOWARIES 2 and 15, 11
March  1954,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20
VOL.%2043%20%20CONTACT%20REPORTS_0026.pdf [dostęp: 20.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Utilization of Refugees from the Soviet Union in U.S. National Interest, za: K.C. Ruff-
ner, Cold War Allies: The Origins of CIA’s Relationship with Ukrainian Nationalists (s),
https://www.cia.gov/readingroom/docs/STUDIES%20IN%20INTELLIGENCE%20
NAZI%20-%20RELATED%20ARTICLES_0015.pdf html [dostęp: 11.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
TAB  B,  a  SYNOPSIS  OF  QRPLUMB  OPERATIONS  1946–DATE,  https://www.cia.
gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%201_0001.pdf [dostęp:
11.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
K.C. Ruffner, Eagle and Swastika: CIA and Nazi War Criminals and Collaborators (U),
History Staff, Central Intelligence Agency, Washington, DC, April 2003, https://archive.
org/details/EagleAndSwastika [dostęp: 2.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandum for Project PBCRUET – AERODYNAMIC, https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%209%20%20%28DEVELOP-
MENT%20AND%20PLANS%29_0022.pdf [dostęp: 2.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Outline plan for project 2B – 37. Code Name PBCRUET, https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%201_0004.pdf [dostęp: 2.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandum for Chief of Foreign Intelligence, Subject: An Evaluation of the Aero-
dynamic Project, 22 June 1955, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNA-
MIC%20%20%20VOL.%202_0030.pdf [dostęp: 8.12.2022].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Security Information MGAA– 594, SUBJECT: GENERAL– REDSOX/AERODYNAMIC,
Specific -– Transmittal of Progress Report for AERODYNAMIC Project, 15 April 1952,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%20
10%20%20%28OPERATIONS%29_0049.pdf [dostęp: 22.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Information on Carthages 12 and 13 and The Two Other Agent Recruits Proposed for
March-April  Mission”,  25  February  1952,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/
AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%201_0062.pdf [dostęp: 22.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
EGMA-577, August 1952 Dispatch of Carthage 12 and 13 to the West Ukraine, 23 Sep-
tember  1952,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20
VOL.%2010%20%20%28OPERATIONS%29_0079.pdf [dostęp: 22.08.2023].255 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA)
EGMA  –  9443  SUBJECT:  GENERAL—REDSOX/AERODYNAMIC/Operational,  18
January 1954, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20
VOL.%2011%20%20%28OPERATIONS%29_0039.pdf [dostęp: 23.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandum  for:  Chief,  Foreign  Intelligence,  SUBJECT:  Project  AERODYNAMIC
(Renewal), 14 December 1954, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNA-
MIC%20%20%20VOL.%202_0022.pdf [dostęp: 23.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
EGMA-577, August 1952 Dispatch of Carthage 12 and 13 to the West Ukraine, 23 Sep-
tember  1952,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20
VOL.%2010%20%20%28OPERATIONS%29_0079.pdf [dostęp: 22.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Security  Information,  Report  on  meetings  with  CASSOWARY  2  and  15,  9  Novem-
ber  1953,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20
VOL.%2043%20%20CONTACT%20REPORTS_0012.pdf [dostęp: 18.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Security Information, EGMA – 8955, Subject General: REDSOX / Operational, Spe-
cyfic: AERODYNAMIC Operational Progress Report, 7 December 1953, https://www.
cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2011%20%20
%28OPERATIONS%29_0033.pdf [dostęp: 10.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR:  CSR  SUBJECT:  SR  Ukrainian  Operations,  21  July  1954,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%20
12%20%20%28OPERATIONS%29_0010.pdf [dostęp: 14.11.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Assistant Deputy Director for Plans VIA: MPS/BG/CA SUB-
JECT  Project  AERODYNAMIC  REFERENCE:  Memorandum  for  Record,  dated  14
February  1968,  from  MPS/BG/CA,  12  June  1968,  https://www.cia.gov/readingroom/
docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%205%20%20(DEVELOPMENT%20
AND%20PLANS)_0006.pdf [dostęp: 2.12.2022].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
NOTIFICATION  OF  PROJECT  APPROVAL  22  SEP  1958,  Fiscal  Year  1959,  AUG
5353, PP/PRD/PP, 29 September 1958, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERO-
DYNAMIC%20%20%20VOL.%203_0022.pdf [dostęp: 4.12.2022].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Questionarie,  30  June  1957,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNA-
MIC%20%20%20VOL.%2015%20%20(OPERATIONS)_0008.pdf [dostęp: 6.10.2023].256 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Study  on  British  Relations  with  Ukrainian  Nationalists  The  Crisis  over  BANDERA
Apendix  A,  16  March  1954,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20
%20%20VOL.%201_0010.pdf [dostęp: 25.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
PDDYNAMIC  EVOLUTION,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20
%20%20VOL.%201_0002.pdf [dostęp: 25.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Summary  of  Decisions  Reached  During  London  Meeting,  23–26 April  1951,  https://
www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%209%20%20
(DEVELOPMENT%20AND%20PLANS)_0040.pdf [dostęp: 4.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR THE RECORD FROM: PPS/SEO/SIB, SUBJECT: Update on
Mykola  Lebed’s  Situation,  25  March  1986,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/
LEBED%2C%20MYKOLA_0058.pdf [dostęp: 4.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
To the Editor The New York Times 229 West 43 Street New York; NY 10036, 2 April 1986,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0059.pdf [dostęp:
6.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
NUMORANDUM FOR: Deputy Director for Operations FROM: Acting Chief, Political
and Psychological Staff SUBJECT: Update on Mykola Lebeci’s Situation REF: DD/0-
86-0444,  10  April  1986,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20
MYKOLA_0060.pdf [dostęp: 5.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Deputy Director for Operations FROM: Chief, Political and Psy-
chological Staff SUBJECT: Department of Justice Investigation of QRPLUMB/2, 6 Janu-
ary 1987, https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0064.pdf
[dostęp: 6.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Chief, Political and Psychological Staff SUBJECT: Report of
Audit of Operational Activity QRPLUMB 1 January 1987 – 31 December 1988, 12 Sep-
tember 1989, https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%20
5%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20PLANS%2C%201989-91%29_0012.pdf
[dostęp: 12.09.2023].
Central  Intelligence  Agency  –  Freedom  of  Information  Act  Electronic  Archive  (CIA-
-FOIA),  MEMORANDUM  FOR:  Chief,  Political  Propaganda  Staff  SUBJECT:  U.S.
Subscribers to QRPLUMB, 16 February 1990, https://www.cia.gov/readingroom/docs/
QRPLUMB%20%20%20VOL.%205%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20
PLANS%2C%201989-91%29_0017.pdf [dostęp: 20.09.2023]. 257 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR THE RECORD SUBJECT: Meeting with OGC and PCS Reps
on  English  Language  Publications,  11  October  1989,  https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%205%20%20%28DEVELOPMENT%20
AND%20PLANS%2C%201989-91%29_0017.pdf [dostęp: 20.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR THE RECORD SUBJECT: Subscription Lists for QRPLUMB
English  Language  Publications,  20  December  1989,  https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%205%20%20%28DEVELOPMENT%20
AND%20PLANS%2C%201989-91%29_0017.pdf [dostęp: 18.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Chief, Political Propaganda Staff SUBJECT: U.S. Subscribers
to QRPLUMB Publications, 16 February 1990, https://www.cia.gov/readingroom/docs/
QRPLUMB%20%20%20VOL.%205%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20
PLANS%2C%201989-91%29_0017.pdf [dostęp: 17.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORAN0UM  FOR  Director  of  Central  Intelligence  Political,  SUBJECT:  Propa-
ganda and Intelligence Project Targeted Against the Soviet Ukraine, 4 December 1968,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%20
38%20%20%28OPERATIONS%29_0115.pdf [dostęp: 28.092023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
PDDYNAMIC  EVOLUTION,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20
%20%20VOL.%201_0002.pdf [dostęp: 16.05.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
DD/P  Project Approval  Sheet. Amendmend  to  Project AERODYNAMIC,  18  Decem-
ber  1953,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20
VOL.%201_0130.pdf [dostęp: 28.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA)
Contact Report, SUBJECT: Contact with CASSOWARIES 4 and 15, 1 February 1954,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%20
43%20%20CONTACT%20REPORTS_0018.pdf [dostęp: 10.08.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandum  to:  Safehouse  Procurement  Office   Subject:  Request  for  Procurement  of
safehouse for Aerodynamic Project, 23 March 1954, https://www.cia.gov/readingroom/
docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%202_0002.pdf [dostęp: 6.10.2023].
Central  Intelligence  Agency  –  Freedom  of  Information  Act  Electronic  Archive  (CIA-
-FOIA),  MEMORANDUM  FOR:  SR/CPP  SUBJECT  Comments  on  Ukrainian  Bro-
adcasting  Policy  Paper  by  CASSOWARIE  2,  15  January  1954,  https://www.cia.gov/
readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2011%20%20%28OPERA-
TIONS%29_0038.pdf [dostęp: 1.10.2023].258 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
SUBJECT: Meeting with AECASSOWARY 2 and AECASSOWARY15, https://www.cia.
gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2043%20%20CON-
TACT%20REPORTS_0063.pdf [dostęp: 1.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR  THE  RECORD:  SUBJECT:  Contact  Report  –  Meeting  with
AECASSOWARY  2,  4  and  15,  15  May  1955,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/
AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2043%20%20CONTACT%20REPORTS_0067.
pdf [dostęp: 1.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR  THE  RECORD  –  Contact  Report  SUBJECT:  Meeting  with
AECASSOWARY 2 on 11 August 1955, 26 August 1955, https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2043%20%20CONTACT%20
REPORTS_0070.pdf [dostęp: 9.12.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Project  AERODYNAMIC  COMMUNICATIONS  ANNEX  Renewal,  4  August  1958,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%20
3_0016.pdf [dostęp: 29.12.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
SUBJECT: Meeting with ACCESSOWARY 2 and the Psychological Warfare Panel in
New  York,  5  October  1955,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNA-
MIC%20%20%20VOL.%2043%20%20CONTACT%20REPORTS_0071.pdf  [dostęp:
8.07.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Monthly Raport of Project AERODYNAMIC for the period 1–30 April 1958, 9 May 1958,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%20
15%20%20(OPERATIONS)_0081.pdf [dostęp: 6.12.2022].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Monthly  Status  Report  Project  AERODYNAMIC,  10  February  1959,  https://www.
cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2016%20%20
%28OPERATIONS%29_0063.pdf [dostęp: 30.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
PP PROJECT ACTION SHEET Request for Project Renewal, 9 February 1960, https://
www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%203_0053.pdf
[dostęp: 30.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandum  for  SR/ACOP  SUBJECT:  REDWOOD  AERODYNAMIC  –  Proposed
Political  Action,  13  March  1956,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODY-
NAMIC%20%20%20VOL.%202_0052.pdf [dostęp: 20.11.2023]. 259 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Project Status Report, AERODYNAMIC, Reporting Period: 15 August – 15 September
1956, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%20
2_0069.pdf [dostęp: 20.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUMFOR: SR/COP/PP, SUBJECT: Reduction of AERODYNAMIC Budget,
29 April 1957, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20
VOL.%202_0 093.pdf [dostęp: 5.12.2022].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR  RECORD  SUBJECT:  Contact  With  AECASSOWARY-2,  16
October  1957,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20
VOL.%2043%20%20CONTACT%20REPORTS_0119.pdf [dostęp: 30.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR:  THE  RECORD  SUBJEC:  Contact  With  AECASSOWARY-2
at Prolog Offices on 18 and 19 November 1957, 25 November 1957, https://www.cia.
gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2044%20%20CON-
TACT%20REPORTS_0004.pdf [dostęp: 30.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
PROJECT AERODYNAMIC, 25 March 1959, https://www.cia.gov/readingroom/docs/
AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%203_0038.pdf [dostęp: 10.12.2022].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR  THE  RECORD,  5  March  1960,  https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2045%20%20CONTACT%20
REPORTS_0005.pdf [dostęp: 19.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR THE RECORD SUBJECT: Meeting with AECASSOWARIES/2,
15 and 29 in New York on 15 June 1960, 21 June 1960, https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2045%20%20CONTACT%20
REPORTS_0010.pdf [dostęp: 19.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR  THE  RECORDSUBJECT:  Meeting  With  AECASSOWARIES/2
and 15, 3 June 1960, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20
%20VOL.%2045%20%20CONTACT%20REPORTS_0008.pdf [dostęp: 19.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Renewal of Project AERODYNAMIC approved in the amount of. (…) FY 1969, 1September
1968, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%20
5%20%20(DEVELOPMENT%20AND%20PLANS)_0008.pdf [dostęp 19.06.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Renewal  of  Project  AERODYNAMIC  approved  in  the  amount  of  (…)  FY  1969,  11
September  1958,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20
%20VOL.%205%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20PLANS%29_0008.pdf
[dostęp: 18.09.2023]. 260 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
QUESTIONS,  28  June  1961,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNA-
MIC%20%20%20VOL.%2022_0004.pdf [dostęp: 19.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR THE RECORD: SUBJECT: Meeting With AECASSOWARIES/2
and 15, 3 June 1960, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20
%20VOL.%2045%20%20CONTACT%20REPORTS_0008.pdf [dostęp: 19.09.2023].
Central  Intelligence  Agency  –  Freedom  of  Information  Act  Electronic  Archive  (CIA-
-FOIA), ROUTING AND RECORD SHEET, January 1968, https://www.cia.gov/readin-
groom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20VOL.%2047%20%20CONTACT%20
REPORTS_0004.pdf [dostęp: 18.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Associate Deputy Director for Operations SUBJECT: Request
for Renewal of SE Division’s CA Program, Annex B, 19 July 1976, https://www.cia.
gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%202%20%20%28DEVELOP-
MENT%20AND%20PLANS%2C%201970-78%29_0025.pdf [dostęp: 20.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandum  for  the  Record  SUBJECT:  Proposed  retirement  of  PDDYNAMIC/2
(Mykola  Lebed),  19  February  1975,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBE-
D%2C%20MYKOLA_0035.pdf [dostęp: 19.03.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandum for the Record SUBJECT: Retirement of Mykola Lebed, 24 March 1975,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0036.pdf [dostęp:
20.03.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Project Action QRDYNAMIC Covert Action Staff, 5 April 1973, https://www.cia.gov/
readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%202%20%20%28DEVELOP-
MENT%20AND%20PLANS%2C%201970-78%29_0018.pdf [dostęp: 20.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Chief, Covert Action Staff SUBJECT: CA Project QRDYNA -
MIC FY 1973, 13 July 1972, https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20
%20%20VOL.%202%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20PLANS%2C%20
1970-78%29_0016.pdf [dostęp: 20.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
CA  PEG  Project  Evaluation,  7  May  1971,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/
QRPLUMB%20%20%20VOL.%202%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20
PLANS%2C%201970-78%29_0010.pdf [dostęp: 21.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
CA/PEG  PROJECT  DATA  SHEET,  22  May  1973,  https://www.cia.gov/readingroom/
docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%202%20%20%28DEVELOPMENT%20
AND%20PLANS%2C%201970-78%29_0019.pdf [dostęp: 21.09.2023].261 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
PDDYNAMIC  EVOLUTION,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20
%20%20VOL.%201_0002.pdf [dostęp: 21.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR EPDS/COMPT/MRB SUBJECT: SE Division OP ACTs PDDY-
NAMIC and PDPORTAL, 26 September 1977, https://www.cia.gov/readingroom/docs/
QRPLUMB%20%20%20VOL.%202%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20
PLANS%2C%201970-78%29_0026.pdf [dostęp: 23.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR:  Deputy  Director  for  Operations  Deputy  Director  for Admi-
nistration SUBJECT: Liquidation Plan for DDO Operational Activity PDDYNAMIC,
31  August  1978,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20
VOL.%203%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20PLANS%2C%201978-
81%29_0001.pdf [dostęp: 23.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
FY-82 Approval of Operational Activity PDDYNAMIC, 3 March 1982, https://www.cia.
gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%204%20%20%28DEVELOP-
MENT%20AND%20PLANS%2C%201982-88%29_0001.pdf [dostęp: 23.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM  FOR:  Director  of  Central  Intelligence  SUBJECT:  Progress  Report
on Support for Russian and East European Book Distribution and Publishing, 27 March
1979,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%203%20
%20%28DEVELOPMENT%20AND%20PLANS%2C%201978-81%29_0006.pdf
[dostęp: 16.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: The Honorable Zbigniew Brzezinski Assistant to the President
for National Security Affairs, SUBJECT –Book and Publication Proaram for Eastern
Europe and the Soviet Union (S), 13 July 1979, https://www.cia.gov/readingroom/docs/
QRPLUMB%20%20%20VOL.%203%20%20%28DEVELOPMENT%20AND%20
PLANS%2C%201978-81%29_0012.pdf [dostęp: 15.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
RENEWAL OF OPERATIONAL ACTIVITY PDDYNAMIC, 24 January 1984, https://www.
cia.gov/readingroom/docs/QRPLUMB%20%20%20VOL.%204%20%20%28DEVE-
LOPMENT%20A ND%20PLANS%2C%201982-88%29_0003.pdf [dostęp: 23.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Memorandum to the Office of General Consuel ( ) November 1949,  https://www.cia.
gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0007.pdf [dostęp: 2.02.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR THE COMMISSIONER OF IMMIGRATION AND NATWLIZA-
TION SUBJECT: Mykola LEBED, 31 January 1950, https://www.cia.gov/readingroom/
docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0008.pdf [dostęp: 1.02.2023].262 Bibliografia do części II
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
James E. Riley to Director, 7 June 1951, https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBE-
D%2C%20MYKOLA_0016.pdf. [dostęp: 20.01.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
FEDERAL  BIURO  INVESTIGATION  Report  by  Frederick  C.  Bauckham  regarding
Peter  Jablon-Jary,  14  March  1950,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/MELIN-
K%2C%20ANDRE_0006.pdf [dostęp: 24.01.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
FEDERAL  BUREAU  OF  i  NVESTIGATION,  Report,  Mykola  Lebed,  NY  105-1504,
2/2/51,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0013.pdf
[dostęp: 25.01.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR THE COMMISSIONER OF IMMIGRATION AND NATURALI-
ZATION, SUBJECT: Mykola LEBED, aka: Roman Turan, REFERENCE: Your letter of
7 June 1951, SA-7320118 INV., 3 October 1951, https://www.cia.gov/readingroom/docs/
LEBED%2C%20MYKOLA_0018.pdf [dostęp: 4.03.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
James E. Riley to Director, 7 June 1951, https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBE-
D%2C%20MYKOLA_0016.pdf. [dostęp: 20.01.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
From: Security Officer, CIA to Chief FDS/OSO SUBJECT: Mykola Lebed , 19 June 1951,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0017.pdf [dostęp:
4.02.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
W.G.  Wyman  Assistant  Director  to  The  Commissioner  Immigration  and  Naturaliza-
tion Service Attention: Mr. W. W. Wiggins, SUBJECT: Vasyl GOGOSHA and the OUN/
Bandera,  23  May  1951,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/VASYL%20GOGO-
SHA%20AND%20THE%20OUN%5B15922044%5D.pdf [dostęp: 30.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
MEMORANDUM FOR: Chief, SR/3 Subject: Contact and Briefing of Mykola LEBED
Prior to European Trip, 10 August 1953, https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERO-
DYNAMIC%20%20%20VOL.%2043%20%20CONTACT%20REPORTS_0008.pdf
[dostęp: 20.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Mr. Argyle R. Mackey Commissioner of Immigration and Naturalization Department of
Justice Washington 25, D.C. SUBJECT: Mykola LEBED, 5 May 1952, https://www.cia.
gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0022.pdf [dostęp: 20.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Mr.  Argyle  R.  Mackey  Commisioner  of  Immigration  and  Naturalization  Department
of Justice Washington 25, D.C. SUBJECT: Mykola Lebed, 1954, https://www.cia.gov/
readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0026.pdf [dostęp: 20.09.2023]. 263 Bibliografia do części II
Central  Intelligence  Agency  –  Freedom  of  Information  Act  Electronic  Archive  (CIA-
-FOIA),  From Acting  Chief  FDS  to:  STC,  SUBJECT:  Mykola  Lebed,  1  June  1951,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0015.pdf [dostęp:
20.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
John Edgar Hoover, Director Federal Bureau of Investigation to Director Central Intel-
ligence Agency 2430 E Street, Northwest Washington, D.C. Subject: MIKOLA LEBED,
was. INTERNAL SECURITY – UK, August 12, 1953 https://www.cia.gov/readingroom/
docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0025.pdf [dostęp: 20.09.2023].
Central  Intelligence  Agency  –  Freedom  of  Information  Act  Electronic  Archive  (CIA-
-FOIA), FEDERAL BUREAU OF i NVESTIGATION, Report, Mykola Lebed, 6/5/53,
https://www.cia.gov/readingroom/docs/LEBED%2C%20MYKOLA_0024.pdf [dostęp:
20.09.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Conason J. To Catch a Nazi, The Village Voice, 11 February 1986, https://www.cia.gov/
readingroom/docs/CIA-RDP90-00552R000303580001-3.pdf [dostęp: 6.10.2023].
Central Intelligence Agency – Freedom of Information Act Electronic Archive (CIA-FOIA),
Security  Information,  Subject:  AERODYNAMIC  Ops.  Vs.  BANDERA-JAVELIN,  25
August  1953,  https://www.cia.gov/readingroom/docs/AERODYNAMIC%20%20%20
VOL.%2011%20%20%28OPERATIONS%29_0024.pdf [dostęp: 23.08.2023].
Cummings R.H., From the Secret Pages of History: Origins of the CIA Clandestine Radio
Station  Nova  Ukraina,  1955–1959  (II),  Dec.  22,  2021,  https://archive.kyivpost.com/
ukraine-politics/from-the-secret-pages-of-history-origins-of-the-cia-clandestine-radio-
station-nova-ukraina-1955-1959-ii.html [dostęp: 21.08.2023].
Dahlburg J.T., Bush’s ‘Chicken Kiev Talk an Ill- ‐Fated U.S. Policy: Ukraine: Efforts to keep
the Soviet Union intact are recalled with bitterness by some in new nation, Los Angeles
Times, 19 December 1991, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1991-12-19-mn-
1010-story.html [dostęp: 15.09.2023].
Janczarek P., Pawło Szandruk. Jedyny esesman z Virtuti Militari, 14.08.2021, https://two-
jahistoria.pl/2021/08/14/pawlo-szandruk-jedyny-esesman-z-virtuti-militari/ [dostęp:
11.08.2023].
Kihss P., Adm. Roscoe H. Hillenkoetter, 85, First Director of the C.I.A., Dies, „The New York
Times”, June 21, 1982, https://www.nytimes.com/1982/06/21/obituaries/adm-roscoe-h-
hillenkoetter-85-first-director-of-the-cia-dies.html [dostęp: 11.05.2023].
Кузьо T., Стратегії націоналістів-емігрантів і українсько-радянські реалії. 28 листопада
2011, https://www.istpravda.com.ua/columns/2011/11/28/62812/ [dostęp:11.09.2023].
Miłosz M., Niemiecki cud gospodarczy: fakty i mity, forsal.pl, 3 kwietnia 2013, https://forsal.
pl/artykuly/700652,niemiecki-cud-gospodarczy-fakty-i-mity.html [dostęp: 26.05.2023]. 264 Bibliografia do części II
Motyka G., Czy zbrodnia wołyńsko-galicyjska 1943-1945 była ludobójstwem? Spór o kwa-
lifikację prawną „antypolskiej akcji” UPA?  Spór o kwalifikację prawną „antypolskiej
akcji” UPA. DOI: 10.35757/RPN.2016.24.15 [dostęp: 4.05.2023].
Musiał D., Blokada Berlina 1948–1949. Aby zmusić Zachód do ustępstw Stalin wziął dwa
miliony  zakładników,  27  marca  2022,  https://wielkahistoria.pl/blokada-berlina-1948-
1949-aby-zmusic-zachod-do-ustepstw-stalin-wzial-dwa-miliony-zakladnikow/ [dostęp:
25.08.2023].
National Security Council Directive on Office of Special Projects, Washington, June 18, 1948,
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945-50Intel/d292 [dostęp 11.05.2023].
Nazi  War  Disclocure Act,  October  8,  1998.  National Archives,  https://www.archives.gov/
about/laws/nazi-war-crimes.html [dostęp: 10.10.2023].
Охримович Василь Остапович. Кримінальна справа №149912. В 6 т. Галузевий державний
архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 5, спр. 445, т. 1, арк. 43, za:
А.  РУСНАЧЕНКО,  ВАСИЛЬ  ОХРИМОВИЧ  У  1951–1954  роках  (за  матеріалами
кримінальної справи), https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/9787-
-18824-1-PB.pdf [dostęp: 22.08.2023].
Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN) https://www.ukrainiansintheuk.info/eng/03/
oun29-e.htm [dostęp: 2.08.2023].
Organizacja  Ukraińskich  Nacjonalistów.https://www-encyclopediaofukraine-com.translate.
goog/display.asp?linkpath=pages%5CO%5CR%5COrganizationofUkrainianNationali
sts.htm&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl [dostęp: 6.08.2023].
Prolog Research Corporation, Internet Encyklopedia of Ukraine, https://www.encyclopedia-
ofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CP%5CR%5CPrologResearchCorporat
ion.htm [dostęp: 10.10.2023].
Public Papers Remarks to the Supreme Soviet of the Republic of the Ukraine in Kiev, Soviet
Union, 1991-08-01, George H.W. Busch Presidential Library & Museum, https://bush-
41library.tamu.edu/archives/public-papers/3267 [dostęp: 15.09.2023].
Ranelagh J., The Agency (1986), Michael Warner, Salvage and Liquidation: The Creation of
the  Central  Intelligence  Group,  https://web.archive.org/web/20070613113732/https://
www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/
studies/96unclass/salvage-and-liquidation.html [dostęp: 11.05.2023].
REPORT BY THE Comptroller General OF THE UNITED STATES, Nazis And Axis Collabo-
rators Were Used To Further U.S. Anti-Communist Objectives In Europe – Some Immi-
grated To The United States, June 28, 1985, https://www.gao.gov/assets/ggd-85-66.pdf
[dostęp: 20.09.2023].
Research  Aid:  Cryptonyms  and  Terms  in  Declassified  CIA  Files  Nazi  War  Crimes  and
Japanese  Imperial  Government  Records  Disclosure  Acts,  https://www.archives.gov/
files/iwg/declassified-records/rg-263-cia-records/second-release-lexicon.pdf. [dostęp:
12.05.2023].Bibliografia do części II
Semka  P., Cud  nad Renem,  rp.pl, 5 lipca 2008, https://www.rp.pl/plus-minus/art8127941-
-cud-nad-renem [dostęp: 26.05.2023].
Skóra W., Niemiecki aspekt sprawy zabójsktwa ministra Bronisława Pierackiego, Słupskie Stu-
dia Historyczne 5, 1997, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Slupskie_Studia_Histo -
ryczne/Slupskie_Studia_Historyczne-r1997-t5/Slupskie_Studia_Historyczne-r1997-t5-
-s119-137/Slupskie_Studia_Historyczne-r1997-t5-s119-137.pdf [dostęp: 4.08.2023].
Stepan Bandera – ukraiński bohater, wróg Rzeczypospolitej, https://www.polskieradio.pl/39/156/
artykul/955276,stepan-bandera-%E2%80%93-ukrainski-bohater-wrog-rzeczypospolitej
[dostęp: 11.08.2023].
Śladewska  M.,  Ukraińscy  nacjonaliści  w  służbie  Niemiec,  http://www.binek.pl/A_68.htm
[dostęp: 26.05.2023].
The Charge in the Soviet Union (Kennan) to the Secretary of State, Moscow, February 22,
1946–9  p.m.,  https://nsarchive2.gwu.edu/coldwar/documents/episode-1/kennan.htm
[dostęp: 11.05.2023].
Ukraïnska trybuna, the Encyclopedia of Ukraine, vol. 5 (1993), https://www.encyclopedia-
ofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU%5CK%5CUkraI5nshDAkatrybu-
naIT.htm [dostęp: 4.08.2023].
Ukraiński historyk opisuje luksusy Bandery w obozie w Sachsenhausen, 13.07.2016, https://kresy.
pl/wydarzenia/ukrainski-historyk-opisuje-luksusy-bandery-w-obozie-sachsenhausen/
[dostęp: 2.08.2023].
UNITED  STATES  INTELLIGENCE  ACTIVITIES  EO  12333  4  December  1981,  https://
ia803105.us.archive.org/28/items/executiveorder12333unitedstatesintelligenceactivitie
sdecember41981/Executive%20Order%2012333%20%20United%20States%20Intelli-
gence%20Activities%20December%204%201981.pdf [dostęp: 16.05.2023].
Viatrovych V., The Ukrainian Insurgent Army: a History of Ukraine’s Unvanquished Freedom
Fighters, Center for Research on the Liberation Movement, Lwow, 2008, https://shron3.
chtyvo.org.ua/Viatrovych_Volodymyr/The_Ukrainian_Insurgent_Army_A_History_
of_Ukraines_Unvanquished_Freedom_Fighters__en.pdf?PHPSESSID=rnvim258n-
0sii4puge9dod75k1 [dostęp: 4.05.2023].
https://www.gao.gov/ [dostęp: 19.09.2023].
https://www.ukrainiansintheuk.info/eng/03/ounb-e.htm [dostęp: 2.08.2023].
https://www.ukrainiansintheuk.info/eng/03/ounm-e.htm [dostęp: 2.08.2023].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Kontrola służb specjalnych w Polsce

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Definicja i zakres prawa służb spec...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo militarne Polski w r...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo międzynarodowe w erz...

125.10 zł 139.00 zł Cena netto: 119.14 zł

Najczęściej kupowane