• Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości

Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości

 • Autor: Bronisław Micherda redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-836-0
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 292/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 52.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanow kompleksowe, wieloaspektowe podejście do współczesnych uwarunkowań kwantyfikacji w rachunkowości, pokazanie problemów z tym związanych zarówno w systemie rachunkowości, jak również w analizie i rewizji finansowej. Poszczególne rozdziały opracowania naświetlają problemy kwantyfikacji na różnych płaszczyznach: w ujęciu etycznym, w teorii rachunkowości, w aspektach kategorii wyceny, w polityce rachunkowości, w aspektach praktycznej wyceny, w analizie finansowej, w procedurze badania sprawozdań finansowych. Reasumując należy stwierdzić, że poruszona w opracowaniu tematyka współczesnych problemów kwantyfikacji w rachunkowości, w analizie i rewizji finansowej powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków rachunkowości. Jej wydanie wzbogaci rynek prac z zakresu rachunkowości.

Spis treści:
 
Wstęp
 
1. Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości
Bronisław Micherda
 
1.1. Wprowadzenie
1.2. Kontrola jakości w sporządzaniu i badaniu sprawozdania finansowego
1.3. Kodyfikacja zasad etyki zawodowych księgowych
1.4. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne i certyfikacja kompetencji zawodowych
1.5. Podsumowanie
 
2. Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Bronisław Micherda, Małgorzata Szulc
 
2.1. Wprowadzenie
2.2. Przesłanki kwantyfikacji życia gospodarczego
2.3. Wartość godziwa
2.4. Poprawna wycena podstawą szerokiego wykorzystania rachunkowości
2.5. Subiektywizm i względność wyceny w rachunkowości
2.6. Deformacje systemowe prezentacji wartości w rachunkowości
2.7. Istota i przesłanki deformacji inflacyjnych wyceny w rachunkowości
2.8. Praktyka przecen w rachunkowości
2.9. Koncepcje zachowania kapitału
2.10. Jakość informacji celem rachunkowości
2.11. Podsumowanie
 
3. Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych
Ewa Babuśka
 
3.1. Wprowadzenie
3.2. Istota wyceny w rachunkowości i jej uwarunkowania
3.3. Podstawy pomiaru wartości w rachunkowości
3.4. Kategorie cenowe stosowane w rachunkowości
3.5. Podsumowanie
 
4. Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości
Konrad Stępień
 
4.1. Wprowadzenie
4.2. Przyczyny deformacji wyceny zjawisk ekonomicznych w systemie rachunkowości
4.3. Wycena zasobów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wielkości szacunkowych
4.4. Podsumowanie
 
5. Zasadność stosowania w rachunkowości wyceny opartej na wartości godziwej
Marcin Kędzior
 
5.1. Wprowadzenie
5.2. Przegląd podstawowych systemów wyceny w rachunkowości
5.3. Stosowanie wartości godziwej w praktyce gospodarczej
5.4. Ocena wyceny opartej o wartość godziwą
5.5. Podsumowanie
 
6. Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw
Maciej Szobak, Paweł Zieniuk
 
6.1. Wprowadzenie
6.2. Polityka rachunkowości źródłem informacji o kwantyfikowanych wartościach
6.3. Znaczenie informacji dodatkowej dla właściwej interpretacji wartości wynikających ze sprawozdania finansowego
6.4. Zwiększanie wymagań informacyjnych dotyczących technik wyceny według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
6.5. Podsumowanie
 
7. Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości
Witold Furman, Barbara Kawa
 
7.1. Wprowadzenie
7.2. Miejsce polityki rachunkowości w systemie rachunkowości jednostki gospodarczej
7.3. Proces dokumentowania polityki rachunkowości
7.4. Prawa wyboru w kształtowaniu polityki rachunkowości
7.5. Polityka rachunkowości a analiza finansowa
7.6. Podsumowanie
 
8. Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości
Danuta Krzywda
 
8.1. Wprowadzenie
8.2. Zasada ciągłości warunkiem porównywalności sprawozdań finansowych
8.3. Istota i znaczenie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz ujmowanie ich zmian
8.4. Wartości szacunkowe oraz ujmowanie ich zmian
8.5. Podsumowanie
 
9. Kwantyfikacja i ujęcie lokat kapitałowych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych
Katarzyna Świetla
 
9.1. Wprowadzenie
9.2. Nowe regulacje w zakresie jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości grup kapitałowych
9.3. Kwantyfikacja inwestycji finansowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestora
9.4. Lokaty kapitałowe, ich rodzaje oraz metody wyceny w sprawozdaniu finansowym inwestora
9.5. Wycena lokat kapitałowych w wybranych spółkach giełdowych
9.6. Podsumowanie
 
10. Dylematy wyboru w zakresie problemu rozpoznania przychodów we wspólnym projekcie IASB i FASB
Konrad Grabiński
 
10.1. Wprowadzenie
10.2. Wynik finansowy, przychody i koszty w międzynarodowych regulacjach prawnych
10.3. Projekt wspólnego standardu IASB i FASB dotyczącego dochodów
10.4. Ocena skutków projektu dla praktyki gospodarczej i wiarygodności sprawozdań finansowych
10.5. Podsumowanie
 
11. Pomiar i prezentacja wyniku całościowego w rachunkowości – wybrane problemy
Bogusława Bek-Gaik
 
11.1. Wprowadzenie
11.2. Pomiar wyniku w rachunkowości
11.3. Zasady prezentacji comprehensive income wg SFAC 130 i MSR1
11.4. Komponenty innych całkowitych dochodów – zasady ustalania
11.5. Podsumowanie
 
12. Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych – próba oceny
Bartłomiej Wrona
 
12.1. Wprowadzenie
12.2. Zasady finansowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i kontraktowania świadczeń
12.3. Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej – próba oceny stanu obecnego
12.4. Podsumowanie
 
13. Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie kwantyfikacji osiągnięć spółki
Joanna Krasodomska
 
13.1. Wprowadzenie
13.2. Podstawy prawne prezentacji kluczowych wskaźników efektywności
13.3. Istota kluczowych wskaźników efektywności i problemy związane z ich stosowaniem
13.4. Wskaźniki GRI
13.5. Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek brytyjskich
13.6. Prezentacja kluczowych wskaźników efektywności w zintegrowanym raporcie rocznym spółki LOTOS SA
13.7. Podsumowanie
 
14. Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń
Krzysztof Jonas
 
14.1. Wprowadzenie
14.2. Badanie rentowności zakładu ubezpieczeń
14.3. Badanie rentowności w wybranych systemach wczesnego ostrzegania
14.4. Badanie płynności zakładów ubezpieczeń
14.5. Badanie płynności w wybranych systemach wczesnego ostrzegania
   14.6. Podsumowanie
 
15. Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw
Anna Mazurczak, Monika Turek-Radwan
 
15.1. Wprowadzenie
15.2. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania upadłości
15.3. Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstwa
15.4. Metody kwantyfikacji ryzyka upadłości w warunkach polskich
15.5. Weryfikacja skuteczności zaprezentowanych modeli przewidywania upadłości przedsiębiorstw w warunkach polskich
15.6. Podsumowanie
 
16. Istotność ogólna a poziom ryzyka badania w procedurach rewizji sprawozdań finansowych – wyniki badań
Mariusz Andrzejewski
 
16.1. Wprowadzenie
16.2. Metody ustalania istotności ogólnej
16.3. Metodologia szacowania elementów składowych ryzyka badania
16.4. Badanie relacji pomiędzy wielkościami szacowanej istotności ogólnej a ryzykiem badania
16.5. Podsumowanie
 
Bibliografia

Bronisław Micherda redakcja naukowa

prof. dr hab., biegły rewident, prodziekan Wydziału Finansów i kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pełnił funkcje wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członka Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członka Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Zmarł 10 lutego 2016 roku.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane