• Współczesne modele i strategie resocjalizacji

Współczesne modele i strategie resocjalizacji

 • Autor: Robert Opora Radosław Breska Joanna Jezierska Małgorzata Piechowicz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-324-9
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 312/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Każdy w swoim życiu styka się ze zjawiskami patologii społecznej. Warto zauważyć, że istnieje szereg publikacji koncentrujących się wyłącznie na teoretycznych zagadnieniach. Niniejsza książka jest próbą zbudowania pomostu pomiędzy teorią a praktyką resocjalizacyjną. Zakłada wskazanie nowych kierunków badawczych i metodycznych.

Publikacja skierowana jest do osób, które chcą się dowiedzieć, jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Czytelnicy dowiedzą się, jakie są współczesne tendencje w resocjalizacji oraz jakie dylematy pojawiają się w pracy wychowawczej. Obok pracowników instytucji podejmujących działania na rzecz osób naruszających normy społeczne i ich rodzin publikacja, ze względu na opisywane badania naukowe, zainteresuje również badaczy tych zagadnień.

Książka prezentuje nowatorskie spojrzenie na zagadnienia dotyczące resocjalizacji. Celem publikacji jest opisanie modeli resocjalizacyjnych oraz praktycznych strategii przydatnych w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poznanie przedstawionych w niej treści sprawi, że czytelnicy z większą odwagą i pewnością będą rozwiązywać problemy w obszarze zjawisk patologii społecznej. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać dla siebie oraz innych, poznają wiele nowych i interesujących sposobów rozumienia interwencji resocjalizacyjnych. Jednocześnie będą mogli również uniknąć wielu konfliktów, dzięki czemu poczują się lepiej i zaczną pewniej wykonywać swoją pracę.

Spis treści:

Wstęp

Część pierwsza. Sprawcy przestępstw: modele i formy oddziaływań resocjalizacyjnych

Andrzej Bałandynowicz
1. Metody wykorzystywane w probacji organizowanej strategią indywidualnych przypadków

Robert Opora
2. Warunki efektywnych programów resocjalizacyjnych w ujęciu ekologii społecznej

Maciej Bernasiewicz
3. Dobre praktyki w zakresie sprawiedliwości naprawczej w USA i Europie

Anetta Jaworska
4. Poziom aktywności fizycznej a zaburzenia depresyjne wśród mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności

Dariusz Sarzała
5. Wykształcenie jako czynnik inkluzji społecznej skazanych

Mariusz Snopek
6. Praca wychowawcy penitencjarnego ze zbiorowością osób zdegradowanych w społeczności więziennej

Lidia Pustkowiak
7. Przewidywanie przestępczości jako element składowy procedury resocjalizacji

Monika Marczak
8. Diagnoza penitencjarna i jej rola w projektowaniu oddziaływań penitencjarnych

Bożena Liegmann
9. Grupy ryzyka powrotu do przestępstwa na gruncie Kodeksu karnego wykonawczego. Rola i zadania kuratora wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

Katarzyna Nawrocka, Marta Scheie
10. Analiza preferencji wartości kobiet skazanych za zabójstwo

Część druga. Resocjalizacja osób niedostosowanych i wykluczonych społecznie

Irena Mudrecka
1. Wykorzystanie konfliktu motywacyjnego w procesie resocjalizacji

Hubert Kupie
2. Rozmowa indywidualna wychowanka z wychowawcą w placówce resocjalizacyjnej

Beata Zajęcka
3. Złe dzieci czy źli rodzice? Rodzina pochodzenia a funkcjonowanie nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

Monika Zięciak
4. Obawy i oczekiwania w zakresie usamodzielniania wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie

Justyna Siemionow
5. Poczucie bezpieczeństwa chłopców niedostosowanych społecznie przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

Ewa Kiliszek
6. Metoda Balinta – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i wsparcie oddziaływań kadry pedagogicznej

Marta Pięta
7. Poczucie koherencji osób uzależnionych od narkotyków

Małgorzata Puchowska
8. Teatr jako narzędzie adaptacji społecznej

Joanna Jezierska
9. Wykorzystanie metod, technik i narzędzi psychologicznych w pracy resocjalizacyjnej

Małgorzata Piechowicz
10. Bezdomność kobiet z dziećmi a możliwości profilaktyki

prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz:

Zawarte w tym tomie opracowania poruszają istotne dla pedagogiki resocjalizacyjnej zagadnienia, związane z diagnozą problemów osoby resocjalizowanej, jak i z samym procesem resocjalizacji. Ich Autorów łączy troska o właściwy, pożądany rezultat wysiłków, jakie są podejmowane względem przestępcy w celu jego zresocjalizowania. Dzięki szerokiemu spektrum zagadnień, w jakich się specjalizują, otrzymaliśmy książkę, ukazującą resocjalizację wielopłaszczyznowo: jako ważne społecznie i zarazem trudne zadanie, ale także jako proces dokonywania się istotnych przeobrażeń […]. Przedstawione propozycje powinny zainteresować pedagogów pracujących w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnich, jak i studentów pedagogiki resocjalizacyjnej.

Robert Opora

Książki tego autora

Radosław Breska

Książki tego autora

Joanna Jezierska

Książki tego autora

Małgorzata Piechowicz

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Polski system penitencjarny. Racjon...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Profilaktyka i resocjalizacja niele...

68.40 zł 76.00 zł Cena netto: 65.14 zł

Kierunki zmian organizacyjno-techni...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Instytucjonalna resocjalizacja niel...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Resocjalizacja nieurojona. O zawłas...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Technologia w ochronie penitencjarn...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Negocjacje policyjne i więzienne

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zarys psychologii penitencjarnej. P...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Następstwa braku bezpieczeństwa w p...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca socjalna z więźniami i ich ro...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Więzienie ten dom (mało) dobry. Obl...

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Penitencjarystyka z resocjalizacją ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane