• Współczesna polityka pieniężna. Perspektywa XXI wieku

Współczesna polityka pieniężna. Perspektywa XXI wieku

 • Autor: Wiesława Przybylska-Kapuścińska Magdalena Szyszko redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-513-7
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 256/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów wydziałów ekonomii i zarządzania oraz kierunków finansowych bądź ogólnoekonomicznych – wyższych uczelni ekonomicznych i uniwersytetów oraz innych szkół, prowadzących edukację ekonomiczno-finansową. Wspierać może zarówno kształcenie studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak i studentów uczestniczących w studiach doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych. Książka stanowi podręcznik podstawowy do przedmiotów polityka pieniężna czy bankowość centralna oraz lekturę uzupełniającą do przedmiotów takich, jak: ekonomia, makroekonomia, finanse i pokrewnych. Książka adresowana jest także do specjalistów z dziedziny finansów i bankowości oraz praktyków gospodarczych, zajmujących się polityką makroekonomiczną oraz rynkiem pieniężnym i kapitałowym.

Podręcznik zawiera przejrzysty, usystematyzowany wykład na temat współczesnej polityki pieniężnej. Zgodnie z tytułową zapowiedzią prezentuje najnowsze spojrzenie na stojące przed nią wyzwania. W szczególności zawiera dwa rozdziały nieujęte dotychczas w innych podręcznikach prezentujących kompleksowo treści związane z polityką pieniężną: rozdział poświęcony roli banków centralnych w polityce makroostrożnościowej oraz rozdział charakteryzujący niestandardowe narzędzia polityki monetarnej. Kontekst pokryzysowych wyzwań stojących przed bankami centralnymi w XXI wieku, szczególnie konieczność operowania w środowisku niskich stóp procentowych, zawierają także pozostałe części podręcznika.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Istota i cele polityki pieniężnej w świetle ewolucji teorii ekonomii   
Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko

1.1. Istota polityki monetarnej
1.2. Klasyfikacja polityki monetarnej
1.3. Ewolucja teorii ekonomii a przesłanki dla polityki pieniężnej
1.4. Zmienność celów polityki pieniężnej i współczesny system celów
1.5. Polityka monetarna jako element polityki gospodarczej

Rozdział 2. Stabilność finansowa i nadzór makroostrożnościowy w działaniach banku centralnego
Błażej Dudkiewicz, Magdalena Szyszko

2.1. Pojęcie stabilności systemu finansowego
2.2. Istota, funkcje, organizacja nadzoru makroostrożnościowego
2.2.1. Organizacja nadzoru makroostrożnościowego w praktyce
2.2.2. Instrumenty nadzoru makroostrożnościowego
2.3. Ewolucja zaangażowania banku centralnego na rzecz stabilności systemu finansowego

Rozdział 3. Mechanizm transmisji monetarnej   
Wiesława Przybylska-Kapuścińska

3.1. Zarys problematyki transmisji monetarnej
3.2. Istota i rodzaje impulsów pieniężnych
3.3. Klasyfikacja mechanizmu transmisji impulsów monetarnych i jego kanałów
3.4. Transmisja za pośrednictwem stóp procentowych
3.5. Kanał kursu walutowego
3.6. Kredytowe kanały transmisji
3.7. Kanał oczekiwań inflacyjnych w polityce pieniężnej
3.8. Mechanizm transmisji impulsów monetarnych i opóźnienia w polityce pieniężnej

Rozdział 4. Strategie polityki pieniężnej   
Magdalena Szyszko

4.1. Strategiczne podejście do realizacji celów monetarnych
4.2. Koncepcje realizacji polityki pieniężnej oparte na celach pośrednich
4.3. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego
4.4. Alternatywne strategie nowoczesne
4.4.1. Eklektyczna strategia monetarna
4.4.2. Strategie celowania w poziom cen i w poziom PKB
4.5. Instytucjonalne podstawy polityki pieniężnej
4.6. Prognozowanie inflacji przez bank centralny

Rozdział 5. Standardowe narzędzia banku centralnego   
Hanna Żywiecka

5.1. Istota i klasyfikacje instrumentów polityki pieniężnej
5.2. Rezerwa obowiązkowa
5.3. Operacje depozytowo-kredytowe
5.4. Operacje otwartego rynku
5.5. System instrumentów polityki pieniężnej a stopy rynkowe
 
Rozdział 6. Nadzwyczajne instrumenty polityki pieniężnej   
Błażej Dudkiewicz, Wiesława Przybylska-Kapuścińska

6.1. Istota i przesłanki wdrożenia niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej
6.2. Polityka informacyjna banków centralnych (forward guidance)
6.3. Polityka bilansowa banków centralnych
6.4. Koszty i skuteczność niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej oraz problem strategii wyjścia

Rozdział 7. Kurs walutowy w polityce pieniężnej   
Hanna Kołodziejczyk

7.1. Istota i funkcje kursów walutowych
7.2. Przegląd teorii i determinant kształtowania się kursów walutowych
7.3. Polityka kursowa
7.3.1. Systemy kursowe
7.3.2. Instrumenty polityki kursowej
7.3.3. Rola kursu walutowego we współczesnej polityce pieniężnej
7.4. Zarządzanie rezerwami walutowymi

Zakończenie
Bibliografia
Spis ramek z przykładami
Spis tabel
Spis schematów
Spis wykresów
Notki o autorach

Wiesława Przybylska-Kapuścińska
dr hab. nauk ekonomicznych, profesor AE w Poznaniu. Kieruje Katedrą Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia bankowości, pieniądza i polityki pieniężnej, rynku kapitałowego oraz problematykę makroekonomiczną. Posiada bogaty dorobek naukowy liczący ponad 160 pozycji. Pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Recenzentów w ramach dyscypliny Finanse, bankowość i rachunkowość przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Rady Naukowej Banku i Kredytu. Uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Książki tego autora

Magdalena Szyszko
adiunkt na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Współpracuje również z Katedrą Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2003 roku ukończyła studia ekonomiczne, a w 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Działalność naukowa autorki koncentruje się wokół zagadnień związanych z teorią monetarną i jej przełożeniem na praktykę banków centralnych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane