• Współczesna polityka pieniężna

Współczesna polityka pieniężna

 • Autor: Wiesława Przybylska-Kapuścińska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-945-0
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 312/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  12.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera przejrzysty, usystematyzowany wykład na temat współczesnej polityki pieniężnej, prezentuje najnowsze spojrzenie na jej istotę, rolę i dylematy funkcjonowania – zarówno w koncepcjach teoretycznych, jak i w praktyce banków centralnych. Autorzy wykorzystują bogatą literaturę przedmiotu, wprowadzając w aktualne kwestie polityki monetarnej. W pracy wyeksponowano kluczową rolę stabilności cenowej i polityki stóp procentowych, nadających nowoczesny kształt sterowaniu pieniądzem w jego narodowych, ponadnarodowych i międzynarodowych uwarunkowaniach.

W podręczniku szczegółowo omówiono najważniejsze problemy polityki pieniężnej:

- istotę, rodzaje i cele,
- strategie i instrumenty,
- politykę kursową,
- mechanizm transmisji,
- cechy jakościowe,
- prognozy in?acyjne.
 
Adresatami publikacji są przede wszystkim studenci uniwersytetów i szkół ekonomicznych, kierunków ekonomii i zarządzania, kształcących słuchaczy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z zakresu nauk finansowych, a w szczególności w specjalności finanse i rachunkowość. Powinni nią także zainteresować się specjaliści-praktycy bankowości i finansów oraz rynków kapitałowych.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota i cele polityki pieniężnej
Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Wstęp
1.1. Istota polityki pieniężnej
1.2. Klasyfikacja celów polityki pieniężnej
1.3. Zmienność celów polityki pieniężnej
1.4. Ewolucja poglądów na temat skuteczności polityki pieniężnej
1.5. Polityka pieniężna jako element polityki gospodarczej

Rozdział 2. Strategie polityki pieniężnej
Magdalena Musielak-Linkowska

Wstęp
2.1. Tradycyjna koncepcja realizacji polityki pieniężnej
2.1.1. Cele strategiczne (finalne)
2.1.2. Cele pośrednie
2.1.3. Cele operacyjne
2.2. Nowoczesna koncepcja strategii BCI – bezpośredniego celu inflacyjnego
2.2.1. Charakterystyka strategii BCI
2.2.2. Wady i zalety strategii BCI
2.2.3. Techniczno-organizacyjne problemy jej realizacji
2.2.4. Prognozowanie inflacji
2.2.5. Wprowadzanie strategii bezpośredniego celu inflacyjnego
2.3. Strategia polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW)

Rozdział 3. Instrumenty polityki pieniężnej
Magdalena Cendal

Wstęp
3.1. Klasyfikacja instrumentów polityki pieniężnej
3.2. Praktyczne wykorzystanie instrumentów polityki pieniężnej
3.2.1. Rezerwa obowiązkowa
3.2.2. Operacje depozytowo-kredytowe
3.2.3. Operacje otwartego rynku
3.3. System instrumentów polityki pieniężnej

Rozdział 4. Kurs walutowy
Magdalena Cendal

Wstęp
4.1. Kurs walutowy jako zmienna makroekonomiczna
4.2. Polityka kursowa a polityka pieniężna
4.3. Determinanty kształtowania się kursu walutowego

Rozdział 5. Mechanizm i kanały transmisji polityki pieniężnej
Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Wstęp
5.1. Istota, przyczyny i rodzaje impulsów pieniężnych
5.2. Podstawy i prezentacja ujęć mechanizmu transmisji impulsów monetarnych
5.3. Systematyka kanałów transmisji impulsów polityki pieniężnej
5.4. Transmisja za pośrednictwem stóp procentowych
5.5. Transmisja poprzez ceny innych aktywów
5.5.1. Kanał kursu walutowego
5.5.2. Kanał cen nieruchomości
5.5.3. Kanał cen kapitału (akcji)
5.6. Kredytowa ścieżka transmisji
5.6.1. Kanał pożyczek bankowych
5.6.2. Kanały bilansowe
5.7. Mechanizm transmisji impulsów monetarnych i opóźnienia w polityce pieniężnej

Rozdział 6. Instytucjonalne podstawy polityki pieniężnej
Magdalena Kowalak

Wstęp
6.1. Koncepcja niezależności banku centralnego
6.2. Dyskusja nad niezależnością banku centralnego
6.3. Niezależność baku centralnego w świetle badań empirycznych
6.4. Znaczenie niezależności dla skuteczności polityki banku centralnego
6.5. Sposoby interpretowania wiarygodności polityki banku centralnego
6.6. Podstawy wiarygodności polityki banku centralnego
6.7. Próby oceny wiarygodności polityki banku centralnego
6.8. Wpływ wiarygodności na skuteczność polityki banku centralnego
6.9. Powiązania między przejrzystością polityki banku centralnego i jego odpowiedzialnością demokratyczną
6.10. Koncepcja odpowiedzialności demokratycznej
6.11. Narzędzia sprawowania demokratycznej kontroli świetle badań empirycznych
6.12. Problem ukształtowania jakościowych aspektów polityki banku centralnego z punktu widzenia jej skuteczności

Rozdział 7. Wykorzystanie prognoz inflacyjnych w polityce pieniężnej
Magdalena Cendal

Wstęp
7.1. Istota prognozowania inflacji
7.2. Tradycyjne strategie polityki pieniężnej a prognozy banków centralnych
7.3. Prognozy inflacyjne w wieloparametrycznych strategiach polityki pieniężnej
7.3.1. Rodzaje prognoz inflacyjnych
7.3.2. Funkcje prognoz inflacyjnych
7.3.3. Podawanie wyników prognoz do publicznej wiadomości
7.4. Techniczne aspekty systemów prognozowania inflacji
7.5. Systemy prognostyczne w praktyce

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Wiesława Przybylska-Kapuścińska
dr hab. nauk ekonomicznych, profesor AE w Poznaniu. Kieruje Katedrą Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia bankowości, pieniądza i polityki pieniężnej, rynku kapitałowego oraz problematykę makroekonomiczną. Posiada bogaty dorobek naukowy liczący ponad 160 pozycji. Pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Recenzentów w ramach dyscypliny Finanse, bankowość i rachunkowość przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Rady Naukowej Banku i Kredytu. Uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane