• Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych. Wirtualne grupy samopomocowe

Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych. Wirtualne grupy samopomocowe

 • Autor: Marta Kondracka-Szala
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-014-9
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 204/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną w społeczeństwie polskim stygmatyzację osób chcących popełnić samobójstwo, osób homoseksualnych, dotkniętych niepełnosprawnością, schizofrenią, przemocą w rodzinie czy alkoholizmem oraz ich bliskich. Wskazuje duże znaczenie wirtualnych grup samopomocowych jako źródła wsparcia, poddając analizie jego rodzaje i przejawy odzwierciedlone w badanych relacjach.

Książka jest skierowana do wszystkich, którzy mają kontakt z osobami w sytuacji trudnej oraz udzielają im wsparcia, m.in. do pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych czy lekarzy. Stanowi próbę wypełnienia luki w polskojęzycznej literaturze przedmiotu z tego zakresu. Być może skłoni ona Czytelnika do refleksji nad sytuacją osób stygmatyzowanych w Polsce, a także nad jakością pomocy, która jest im oferowana.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Wsparcie społeczne jako interakcja społeczna

1. Pojęcie wsparcia społecznego
2. Sposoby ujmowania wsparcia społecznego
2.1. Wsparcie społeczne w ujęciu strukturalnym
2.2. Wsparcie społeczne w ujęciu funkcjonalnym
3. Modele wsparcia społecznego
3.1. Model efektu głównego
3.2. Model buforowy
4. Czynniki wpływające na skuteczność wsparcia społecznego
5. Negatywne konsekwencje wsparcia społecznego i pomocy

Rozdział II. Samopomoc realizowana za pośrednictwem internetu

1. Idea samopomocy i grup samopomocowych
2. Wirtualne grupy samopomocowe

Rozdział III. Zjawisko stygmatyzacji społecznej

1. Proces stygmatyzacji społecznej
2. Wybrane grupy stygmatyzowane w społeczeństwie polskim
2.1. Osoby chcące popełnić samobójstwo i niedoszli samobójcy oraz rodziny samobójców (również niedoszłych)
2.2. Osoby chore na schizofrenię
2.3. Osoby niepełnosprawne
2.4. Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu
2.5. Ofiary przemocy domowej
2.6. Osoby homoseksualne
3. Konsekwencje stygmatyzacji społecznej jednostki/grupy stygmatyzowanej i sposoby radzenia sobie ze stygmatem

Rozdział IV. Projekt badawczy

1. Paradygmat i strategia badawcza
2. Metody, techniki i narzędzia badań własnych
3. Organizacja badań i charakterystyka terenu badań

Rozdział V. Wyniki badań własnych

1. Cechy analizowanych forów internetowych przynależnych do wybranych wirtualnych grup samopomocowych
2. Źródła wsparcia społecznego badanych osób
3. Rodzaje wsparcia społecznego otrzymywane przez badane osoby stygmatyzowane w wirtualnych grupach samopomocowych i poza nimi
4. Powody poszukiwania wsparcia społecznego w wirtualnych grupach samopomocowych przez respondentów  
5. Dodatkowe korzyści wynikające z udziału w wirtualnej grupie samopomocowej odczuwane przez badane osoby
6. Wnioski z badań

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, schematów i wykresów

prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz:

Wnikliwa analiza wyników badań, obszerna i merytoryczna dyskusja nad nimi upoważniła Autorkę do wysnucia sformułowanych wniosków. Wydają się być trafne dla praktyki pedagogicznej, szczególnie w sferze pedagogiki opiekuńczej, w której rozwijanie form nieinstytucjonalnej pomocy, w tym i poradnictwa, wydają się być coraz częściej podejmowanym zadaniem. Ta praca pokazuje, że takie możliwości tworzy internet jako płaszczyzna bezpiecznego poszukiwania pomocy.

Marta Kondracka-Szala
dr pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytut Pedagogiki.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Depresja i samobójstwa dzieci i mło...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Niekoniecznie depresja. Zrozum swoj...

41.27 zł 46.90 zł Cena netto: 39.31 zł

Najczęściej kupowane