• Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wartość przedsiębiorstwa

 • Autor: Paweł Ożga
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-061-3
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 205/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Prawo bilansowe pozwala przedsiębiorstwom na ujmowanie zabezpieczających instrumentów pochodnychwedług różnych zasad, przy czym ich wybór leży w gestii kierownika jednostki gospodarczej. W konsekwencji efekty działań zabezpieczających mogą być prezentowane w sprawozdaniach finansowych na kilka sposobów, przy czym nie zawsze odzwierciedlony zostanie ekonomiczny efekt hedgingu. Może to prowadzić do obniżenia jakości informacji przekazywanej w formie sprawozdania finansowego i wprowadzenia w błąd inwestorów na rynku kapitałowym.

Książka przedstawia warianty rachunkowości instrumentów pochodnych dopuszczone przez prawo bilansowe oraz konsekwencje ich stosowania. Celem jest zidentyfikowanie i zweryfikowanie wpływu modelu rachunkowości zabezpieczeń na zmienność wyników finansowych, koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa.

Spis treści:
 
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Instrumenty pochodne w teorii finansów

1.1. Ryzyko w teorii finansów
1.2. Instrumenty pochodne jako narzędzia transferu ryzyka rynkowego
1.3. Zarządzanie ryzykiem w teorii przedsiębiorstwa i rynków kapitałowych
1.4. Wpływ instrumentów pochodnych na wartość przedsiębiorstwa
1.5. Wzrost zmienności wyników finansowych jako niepożądany skutek hedgingu

ROZDZIAŁ 2. Instrumenty pochodne w teorii rachunkowości
 
2.1. Istota i cele rachunkowości
2.2. Rachunkowość w teorii rynków kapitałowych
2.3. Instrumenty pochodne w prawie bilansowym
2.4. Ogólne zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych
2.5. Ocena ogólnego modelu rachunkowości instrumentów pochodnych w kontekście zachowania nadrzędnych zasad rachunkowości

ROZDZIAŁ 3. Rachunkowość zabezpieczeń a koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu

3.1. Założenia i wymogi stosowania rachunkowości zabezpieczeń
3.2. Zasady rachunkowości zabezpieczeń
3.3. Ocena rachunkowości zabezpieczeń w kontekście zachowania nadrzędnych zasad rachunkowości
3.4. Modele rachunkowości instrumentów pochodnych a problem zmienności wyników finansowych
3.5. Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wartość przedsiębiorstwa w kontekście dotychczasowych badań empirycznych

ROZDZIAŁ 4. Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na zmienność wyników finansowych i wartość przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

4.1. Skala stosowania instrumentów pochodnych na GPW
4.2. Rachunkowość zabezpieczeń w spółkach niefinansowych notowanych na GPW
4.3. Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na zmienność wyników finansowych
4.4. Rachunkowość zabezpieczeń a koszt kapitału
4.5. Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wartość przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Paweł Ożga

doktor­ nauk ­ekonomicznych,­biegły ­rewident,­członek­ Professional­ Risk­ Managers? International­ Association ­(PRMIA). ­Ma­ szeroką­ wiedzę ­o ­instrumentach­ pochodnych­ i ­rachunkowości­ zabezpieczeń ­oraz­ praktyczną­ znajomość­ tych­ zagadnień;­ zarówno­ norm polskich,­ jak­ i­ międzynarodowych.­ Karierę­ zawodową­ rozpoczynał­ w­ Deloitte.­ Przez­ ponad­ 5­ lat­ kierował­ Działem­ Rachunkowości­ Zabezpieczeń­ w­ Zakładach­ Górniczo-Hutniczych ?Bolesław?­ S.A.­ Obecnie­ pełni­ funkcję­ managera­ ds.­ ryzyka­ finansowego ­w­ grupie Spearhead­ International,­ gdzie­ jest­ odpowiedzialny­ za­ zarządzanie­ ryzykiem­ rynkowym i rachunkowość­ zabezpieczeń­ w­ ponad­ 20 ­spółkach­ z ­5 ­krajów.­ Jest­ autorem­ publikacji­ z­zakresu ­zarządzania­ ryzykiem ­i­ rachunkowości ­instrumentów ­pochodnych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane