• Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego

 • Autor: Mirosław Banasik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-576-2
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 214/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest poświęcona problemom teorii i praktyki wojny hybrydowej oraz konsekwencji dla środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. W pracy koncentrowano się na ustaleniu znaczenia wojny hybrydowej dla osiągania strategicznych celów geopolitycznych oraz zidentyfikowaniu przedsięwzięć w wymiarze międzynarodowym i narodowym, które pozwoliłyby na skuteczne przeciwstawienie się zagrożeniom będących konsekwencją imperialnej polityki Federacji Rosyjskiej.

Spis treści:

Wstęp
   
Rozdział 1. Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku
   
1.1. Nowy wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego
1.2. Zasady prowadzenia wojny niekonwencjonalnej i nieograniczonej
1.3. Wyzwania i zagrożenia wynikające z wojny prowadzonej w szarej strefie
1.4. Konkluzje
   
Rozdział 2. Konceptualizacja wojny hybrydowej prowadzonej przez Federację Rosyjską
   
2.1. Geneza wojny hybrydowej
2.2. Pojęcie i istota wojny hybrydowej
2.3. Współczesny wymiar wojny hybrydowej
2.4. Konkluzje
   
Rozdział 3. Rosyjska wojna hybrydowa instrumentem do osiągania celów strategicznych w rywalizacji z Zachodem
   
3.1. Sposób prowadzenia przez Federację Rosyjską wojny hybrydowej na Ukrainie
3.2. Strategia konfrontacji Federacji Rosyjskiej z Zachodem
3.3. Konkluzje

Rozdział 4. NATO i Unia Europejska wobec rosyjskiej wojny hybrydowej
   
4.1. Wyzwania dla NATO w aspekcie decyzji podjętych na szczycie w Newport
4.2. Zagrożenia dla przestrzeni euroatlantyckiej kreowane przez Federację Rosyjską
4.3. Metody przeciwstawiania się wojnie hybrydowej prowadzonej przez Federację Rosyjską
4.4. Konkluzje
   
Rozdział 5. Kształtowanie bezpieczeństwa euroatlantyckiego po szczycie w Warszawie
   
5.1. Konsekwencje szczytu w Warszawie
5.2. Adaptacja systemu zarządzania kryzysowego NATO do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego
5.3. Kształtowanie przez NATO bezpieczeństwa w obszarze odpowiedzialności traktatowej i w regionie Morza Czarnego
5.4. Konkluzje
   
Zakończenie
   
Bibliografia

prof. dr hab. Mariusz Zieliński:

[...] Uważam, że opracowanie ma konstrukcję problemową i uwzględnia chronologiczne następstwa wydarzeń, jakie miały miejsce w omawianym przedziale czasowym i przestrzeni. Stwierdzam, że praca Pana Mirosława Banasika podkreśla jego rozbudowaną wiedzę specjalistyczną, umiejętność stosowania metod badawczych oraz samodzielność, dociekliwość i skuteczność w osiąganiu założonych rezultatów. Podkreślam również umiejętność zwięzłego formułowania myśli i swobodę oceny złożonych zdarzeń i związków przyczynowo-skutkowych, a także relatywizowania niełatwych problemów.

prof. nadzw. dr hab. Bogdan Panek:

Autor, według mojej oceny, wychodząc naprzeciw potrzebom poznawczym i dydaktycznym, opracował książkę w komunikatywnej formie, a jej treści ułatwiają zrozumienie i przyswajanie przez przyszłych Czytelników najistotniejszych problemów międzynarodowej polityki bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej. Stwierdzam, że recenzowane opracowanie jest wartościową pozycją w prezentowanym zakresie przedmiotowym. Uznaję, że będzie cenną pomocą dydaktyczną dla studentów na takich kierunkach, jak m.in. bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe oraz europeistyka. Przedłożone w monografii treści są również wartościowe dla osób zainteresowanych problematyką współczesnego i przyszłego bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym.

Mirosław Banasik
doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował szereg stanowisk dowódczych i sztabowych. Był między innymi Zastępcą Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dorobek naukowy obejmuje 10 monografii i ponad 70 opublikowanych w Polsce i za granicą opracowań naukowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym, planowaniem strategicznym, prowadzeniem wojen nowej generacji, zarządzaniem kryzysowym i pozyskiwaniem nowych zdolności operacyjnych.

Assoc. Prof. in the discipline of security sciences, certified Colonel of the Polish Army, graduated from doctoral studies at the National Defence Academy in Warsaw and studies of defence policy from the NATO Defence Academy in Rome. He held several command and staff positions. He was, among others, Deputy of the Polish National Military Representative at the Headquarters of NATO Allied Forces in Europe, Head of the Crisis Management Centre of the Ministry of Defence and the Operations Centre of the Minister of National Defence. Currently employed as an university professor in the Department of Security Sciences of the Faculty of Law and Social Sciences of the Jan Kochanowski University in Kielce. His scientific output includes 12 monographs and over 80 scientific studies published in Poland and abroad. His research interests focus on issues related to national and international security, strategic planning, conducting new generation wars, crisis management and acquisition new operational capabilities.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Dominacja strategiczna w środowisku...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane