• Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX wieku

Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX wieku

 • Autor: Zbigniew Władek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-545-1
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 244/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  9.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.00 zł

  80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka w sposób kompleksowy poddaje analizie problematykę własności prywatnej XX wieku tj. począwszy od papieża Piusa XI, poprzez Sobór Watykański II, aż do Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Publikacja analizuje zagadnienie własności prywatnej z punku widzenia doktryny społecznej Kościoła katolickiego XX wieku. Doktryna społeczna Kościoła katolickiego w pełni ukształtowana w XX wieku podejmuje rozważania odnoszące się do strony społecznej, gospodarczej, politycznej i prawnej naszego życia. Natomiast z problematyką własności prywatnej łączy się wiele złożonych problemów, które dotykają państwa, poszczególne społeczeństwa, rodziny i jednostki. Publikacja analizując złożoną tytułową problematykę, wskazuje jaki kierunek myślenia i działania powinien być brany pod uwagę, aby własność prywatna stała się fundamentem wielopłaszczyznowego rozwoju a także dobrobytu jednostek, rodzin, społeczeństw oraz zamożności państw. Przedstawiana w książce koncepcja własności prywatnej z perspektywy doktryny społecznej Kościoła katolickiego – dla której aspekt prawny jest także istotny – może stanowić wskazówkę do programu skutecznie przeciwstawiającego się – niestety często obserwowanym współcześnie – wielopłaszczyznowym kryzysom.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp
 
Rozdział 1. Podstawowy zakres rozważań
 
1.1. Przedmiot i elementy konstytutywne katolickiej nauki społecznej
A. Pojęcia, źródła i ogólna charakterystyka katolickiej doktryny społecznej
B. Własność prywatna – pojęcia i zakres rozważań
1.2. Encyklika Rerum Novarum Leona XIII z 1891 roku jako „nieśmiertelny dokument”
 
Rozdział 2. Własność prywatna w doktrynie społecznej Piusa XI i Piusa XII
 
2.1. Aktualny kontekst sytuacji społeczno-gospodarczej w okresie pontyfikatu Piusa XI
2.2. Własność prywatna w ujęciu doktryny społecznej Piusa XI według encykliki Quadragesimo anno
A. Podwójny charakter własności prywatnej
B. Ustrój własności
2.3. Własność prywatna według Orędzi radiowych Piusa XII
A. Własność prywatna w świetle wybranych Orędzi radiowych Piusa XII
B. Cel zasady prywatnej własności
 
Rozdział 3. Własność prywatna według doktryny społecznej Jana XXIII, Dokumentu Vaticanum II oraz doktryny społecznej Pawła VI
 
3.1. Sytuacja społeczno-gospodarcza poprzedzająca wydanie encyklik Mater et magistra i Pacem in terris Jana XXIII, Konstytucji Gaudium et spes oraz encykliki Populorum progressio Pawła VI
3.2. Własność prywatna w świetle encyklik społecznych Jana XXIII
A. Własność prywatna w encyklice Mater et Magistraz 15 maja 1961 roku
B. Wynagrodzenie
C. Nowe aspekty kwestii społecznej
D. Własność prywatna w optyce praw i wolności człowieka
3.3. Własność prywatna w encyklice Pacem in terris z 11 kwietnia 1963 r.
A. Pacem in terris w optyce własności prywatnej
B. Kontynuacje i nowe aspekty analizy
3.4. Gaudium et spes – Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II z 1965 r., a własność prywatna
A. Własność prywatna według Gaudium et spes
B. Gaudium et Spes – powtórzenie czy rozwinięcie nauczania w sprawie własności prywatnej?
3.5. Własność prywatna w ujęciu Pawła VI według encykliki Populorum progressio z 26 marca 1967 r.
A. Tematyka encykliki
B. Problematyka własności prywatnej w Populorum progressio
C. Nowość encykliki Populorum progressio w optyce Jana Pawła II
D. Populorum progressio z perspektywy Caritas in veritateBenedykta XVI
E. Rozwój i własność prywatna
 
Rozdział 4. Własność prywatna w doktrynie społecznej Jana Pawła II
 
4.1. Sytuacja społeczno-gospodarcza poprzedzająca wydanie encyklik Jana Pawła II
4.2. Własność prywatna w ujęciu encykliki Laborem exercens Jana Pawła II z 14 września 1981 r.
A. Własność prywatna a biblijne słowa „czyńcie sobie ziemię podaną”
B. Kapitalizm a własność prywatna
C. Praca i własność
D. Własność prywatna – dziewięćdziesiąt lat po Rerum novarum
4.3. Encykliki Sollicitudo rei socialis i Centesimus annus Jana Pawła II z perspektywy własności prywatnej
A. Własność prywatna w encyklice Sollicitudo rei socialis
B. Własność prywatna i powszechne przeznaczenie dóbr w encyklice Centesimus annus
C. „Rzeczy stare” i „Rzeczy nowe” w idei własności prywatnej
 
Zakończenie
Bibliografia

Zbigniew Władek
doktor nauk prawnych. Od 2007 roku adiunkt w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor trzynastu opublikowanych artykułów naukowych. Czynny uczestnik kilkunastu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Kilkukrotnie pełnił funkcję Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Aktualnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZNP przy UMCS. Współpracuje z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Prowadzi również współpracę z kancelariami prawnymi dla których sporządza opinie prawne. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół własności prywatnej w wymiarze idei oraz instytucji, demokratycznego państwa prawnego, a także płaszczyzn organizacyjno-prawnych funkcjonowania administracji publicznej. Prowadzi wykłady m. in. z zakresu prawa, współczesnych kultur prawnych, ochrony własności intelektualnej, własności prywatnej w doktrynach prawnych, filozofii prawa natury.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane