• Włączanie społeczne w placówce specjalnej

Włączanie społeczne w placówce specjalnej

 • Autor: Leszek Ploch
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-452-2
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 328/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  9.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.00 zł

  85% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym celem publikacji jest przedstawienie i opisanie propozycji, wskazówek wychowania włączającego podopiecznych o obniżonej sprawności umysłowej w warunkach systemowego kształcenia i zorganizowanej opieki w placówce specjalnej. Przybliżono zjawiska, procesy, prawidłowości i wskazania strategii włączającej w aspekcie zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych podopiecznych, jak też trudnej i skomplikowanej pracy pedagogiczno-integracyjnej. Tym samym prezentowane opracowanie może więc być dowodem na nieograniczone możliwości placówki w strategii włączania społecznego podopiecznych na wspólnej płaszczyźnie z działaniami środowiska i w środowisku.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pedagogów-wychowawców, terapeutów, specjalistów, studentów o kierunku pedagogiczno-nauczycielskim, rodziców oraz osób wspierających podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Partycypacja placówki specjalnej w procesie włączania społecznego podopiecznych
 
1.1. Placówka specjalna w sektorze wychowania i sprawowania opieki
1.2. Koncepcja strategii włączającej podopiecznych w placówce specjalnej
1.3. Organizacja procesu włączania społecznego podopiecznych w placówce specjalnej
1.4. Cele procesu włączania społecznego podopiecznych w placówce specjalnej
1.5. Zadania procesu włączania społecznego podopiecznych w placówce specjalnej
1.6. Zasady włączania społecznego podopiecznych w placówce specjalnej
 
Rozdział 2. Optymalizacja modelu placówki specjalnej w procesie włączania społecznego podopiecznych
 
2.1. Optymalizacja procesu włączania podopiecznych w placówce
2.2. Przestrzeń placówki miejscem funkcjonowania grup społeczności uczniowskiej
2.3. Organizacja życia codziennego podopiecznych
2.4. Wspomagane włączanie podopiecznych w strukturze wewnętrznej placówki
2.4.1. Gromadzenie informacji o podopiecznych
2.4.2. Utrwalanie i pogłębianie doświadczeń społecznych
2.4.3. Aktywizacja pracy własnej podopiecznych
2.4.4. Wypracowanie modelu aktywizacji własnej i na rzecz środowiska
2.4.5. Organizowanie współpracy wspomagającej
 2.4.6. Rozwiązywanie trudności komunikacyjnych wychowanków
2.4.7. Przygotowanie do wyboru zawodu
2.4.8. Pedagogiczne aspekty włączania społecznego
2.4.9. Pedagogiczne wsparcie rodziny
2.5. Optymalizacja rozwoju współpracy placówki ze środowiskiem
 
Rozdział 3. Obszar placówki miejscem nabywania kompetencji społecznych podopiecznych
 
3.1. Strategia włączania społecznego podopiecznych w placówce
3.2. Sfery włączania społecznego w działalności praktyczno-użytecznej podopiecznych
3.3. Rozwój umysłowy w edukacji włączającej podopiecznych
3.4. Wsparcie usamodzielniające życiowo podopiecznych
3.4.1. Samoobsługa
3.4.2. Prace użyteczno-społeczne
3.4.3. Przygotowanie do życia w rodzinie
3.4.4. Doskonalenie umiejętności praktycznych
3.4.5. Aktywizacja zawodowa
3.4.6. Rozwój kontaktów społecznych w środowisku
3.4.7. Wyrabianie właściwego stosunku do pracy własnej i innych
3.4.8. Inicjowanie działalności samorządowej
3.4.9. Wdrażanie alternatywnych form porozumiewania się w środowisku
3.4.10. Podnoszenie poziomu kompetencji życiowych
3.5. Normalizacja współdziałania podopiecznych w środowisku
3.6. Włączająca edukacja artystyczna podopiecznych
3.7. Obszary aktywizacji włączającej w czasie wolnym podopiecznych
 
Rozdział 4. Metodyczne aspekty procesu włączania społecznego w placówce specjalnej
 
4.1. Planowanie strategii włączającej społecznie
4.2.Zakres działań pedagoga-wychowawcy w strategii włączania podopiecznych
4.2.1. Zachowanie poczucia niezależności i swobody prowadzących
4.2.2. Wzbogacanie własnego rozwoju o elementy kreatywności i kwalifikacji zawodowych
4.2.3. Otwarcie na wpływy i zmiany środowiska
4.2.4. Doskonalenie doświadczenia pedagogiczno-organizacyjnego i menedżera
4.2.5. Doskonalenie poczucia własnej przydatności
4.2.6. Utrwalanie skutecznych działań
4.2.7. Poszukiwanie innowacyjnych form aktywności usamodzielniającej
4.3. Wybrane metody w procesie włączania społecznego podopiecznych
4.3.1. Klasyfikacja stosowanych metod wychowania i terapii
4.3.2. Wybrane alternatywne metody w placówkach specjalnych
 
Rozdział 5. Innowacyjność placówki w procesie włączania społecznego
 
5.1. Kompetencje placówki w zintegrowanym procesie włączania podopiecznych
5.2. Postępowanie włączające wobec indywidualnych potrzeb podopiecznych
5.2.1. Indywidualne potrzeby w obszarze strategii włączania społecznego
5.2.2. Postępowanie terapeutyczne w strategii włączania społecznego
5.3. Aktywność integracyjna podopiecznych
5.3.1. Warunki skutecznej aktywizacji integracyjnej
5.3.2. Placówka jako miejsce tworzenia podstaw integracji ze środowiskiem
5.3.3. Rola pedagoga-wychowawcy w aktywizacji integracyjnej
 
Podsumowanie
Bibliografia

prof. dr hab. Andrzej Giryński:

Książka Leszka Plocha ma niewątpliwą wartość dla kształtowania nowoczesnej rehabilitacji społecznej, opartej na modelu edukacji kreatywnej przyjmującej ideę i praktykę współczesnych nurtów związanych z pedagogiką krytyczną, antypedagogiką oraz z pedagogiką humanistyczną. Należy wyrazić nadzieję, że zawarte w opracowaniu treści będą inspirowały różne podmioty do podejmowania twórczych, racjonalnych, przemyślanych działań na rzecz doskonalenia procesu wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Leszek Ploch
profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki, muzyk, muzykoterapeuta. Autor samodzielnych publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce aktywizacji twórczej, arteterapii, socjalizacji osób z niepełnosprawnością. Od przeszło czterdziestu lat inicjuje różnorodne akcje, imprezy, wydarzenia artystyczne i kulturalne z udziałem i na rzecz włączania społecznego do kultury dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością.
Założyciel i Prezes Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.
Twórca i Kierownik Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWIACY
Założyciel i Prowadzący Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych w Warszawie TEATR N.
Założyciel Integracyjnego Studia Pantomimy w Warszawie.
Założyciel i Prowadzący Ogólnopolską Scenę Muzyka Niepełnosprawnego przy Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Niedostosowanie społeczne nieletnic...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Kariera szkolna uczniów o inteligen...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Trudności w czytaniu i pisaniu. Roz...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Problemy uczniów niedostosowanych s...

9.00 zł 60.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Uczeń o specjalnych potrzebach wych...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Praca z uczniami ze specjalnymi pot...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Warunki skutecznej pracy wychowawcz...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Błędy językowe uczniów z inteligenc...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Skuteczna praca z wychowankiem nied...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane