• Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym

Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym

 • Autor: Sławomir Franek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-877-3
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 292/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W prowadzonych w pracy rozważaniach szczególną uwagę zwrócono na związek wieloletniego planowania budżetowego z tworzeniem warunków w za- kresie odpowiedzialności, przejrzystości oraz wiarygodności finansów publicz- nych. Takie podejście pozwala na uwzględnienie wieloletniego planowania budżetowego jako narzędzia wzmacniającego jakość finansów publicznych. W ocenie jakości wieloletniego planowania budżetowego wykorzystano autorską metodę opartą na stworzeniu Indeksu Jakości Wieloletniego Planu Budżetowego, obejmującego indeksy cząstkowe w postaci: indeksu jakości celów, indeksu jakości mierników, indeksu związków WPFP z dokumentami strategicznymi, indeksu związku WPFP z budżetem na kolejny rok. Wskazane przez autora kryteria oceny wieloletniego planu budżetowego rozszerzają podejście stosowane dotychczas w literaturze światowej.


Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Planowanie budżetowe w nauce finansów publicznych
 
1.1. Przedmiot nauki finansów publicznych a planowanie budżetowe
1.2. Planowanie budżetowe a budżetowanie publiczne
1.3. Rola planowania budżetowego w zarządzaniu finansami państwa
1.4. Podsektor rządowy jako kluczowe ogniwo badań nad planowaniem budżetowym
 
Rozdział 2. Paradygmat wieloletniości w koncepcjach good governance oraz jakości finansów publicznych
 
2.1. Paradygmat wieloletniości w nauce finansów publicznych
2.2. Wieloletnie planowanie budżetowe a odpowiedzialność w ramach koncepcji good governance
2.3. Wieloletnie planowanie budżetowe a przejrzystość finansów publicznych
2.4. Wieloletnie planowanie budżetowe a jakość finansów publicznych
 
Rozdział 3. Metodyka wieloletniego planowania budżetowego
 
3.1. Ewolucja metod planowania budżetowego
3.2. Modele i wzorce wieloletniego planowania budżetowego
3.3. Wsparcie instytucjonalne dla wieloletniego planowania budżetowego – reguły fiskalne i niezależne instytucje fiskalne
 
Rozdział 4. Wieloletnie planowanie budżetowe – ocena doświadczeń międzynarodowych i regulacji polskich
 
4.1. Przegląd rozwiązań międzynarodowych w zakresie wieloletniego planowania budżetowego
4.2. Strategiczny wymiar wdrażania wieloletniego planowania budżetowego
4.3. Proceduralne aspekty wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w Polsce a realizacja wzorca wieloletniego planowania budżetowego
 
Rozdział 5. Wyniki badań kluczowych elementów wieloletniego planowania budżetowego w podsektorze rządowym
 
5.1. Analiza rozbieżności prognoz stosowanych w programach konwergencji i programach stabilności
5.2. Priorytetyzacja zadań państwa a wieloletnie planowanie budżetowe
5.3. Programy wieloletnie – ocena wymiaru budżetowego i sprawnościowego
5.4. Wieloletni Plan Finansowy Państwa – kryteria oceny
5.5. Ocena polskich rozwiązań w zakresie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w świetle badań ankietowych
5.6. Pomiar jakości Wieloletniego Planu Finansowego Państwa
 
Zakończenie
 
Bibliografia

Spis tabel
 
Spis rysunków

prof. dr hab. Alicja Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

Publikacja stanowi oryginalne i udane rozwiązanie istotnego, trudnego i szczególnie aktualnego oraz nowego w polskich warunkach problemu (…), zawiera wnikliwą analizę i ocenę rozwiązań normatywnych nie tylko polskich, ale i zagranicznych, a także dokonuje przeglądu doświadczeń zagranicznych w zakresie wdrażania i funkcjonowania w nich różnorodnych modeli wieloletniego planowania budżetowego oraz ich pogłębioną ocenę, jak też prezentuje konkretne propozycje dotyczące niezbędnych zmian przyjętych w Polsce rozwiązań normatywnych w tymże zakresie. Za sprawą wysokiego poziomu intelektualnego rozważań praca inspiruje do dyskusji i poważnej refleksji naukowej (…). Za szczególnie cenny i oryginalny uznać należy zaproponowany przez Autora zestaw ogólnych zasad, na których winien opierać się system prawidłowego wieloletniego planowania budżetowego, służący powiązaniu wydatków z priorytetami władzy publicznej.

prof. dr hab. Teresa Lubińska, Uniwersytet Szczeciński:

Unikalność badań Autora widzieć należy w podejściu, które uwzględnia dwa następujące fakty: wieloetapowość planowania od poziomu prognozy makroekonomicznej do poziomu mikroplanu oraz wielopłaszczyznowość etapów planowania (wymiar finansowy, rzeczowy, zarządczy). Każdy z etapów procesu wieloletniego planowania budżetowego oraz każdą z płaszczyzn planowania Autor stara się wiązać z wymiarem instytucjonalnym (…). Fakt uwzględnienia wątku instytucjonalnego w pracy zasługuje na wyróżnienie. Pozwala to widzieć proponowane w pracy rozwiązania i wzorce również w aspekcie odpowiedzialności za cele i wydatkowane środki na zadania publiczne (…). Opracowane przez Autora podejście metodyczne do oceny użyteczności stanowi instrumentarium oceny użyteczności funkcjonującego w Polsce wieloletniego planowania budżetowego (…). Zgodnie z autorską formułą użyteczności wieloletniego planowania budżetowego opartą na trzech filarach Autor opracował tzw. Indeks Jakości Wieloletniego Planu Budżetowego. Indeks ten jest ważnym efektem prac badawczych dr. S. Franka i ma charakter nowatorski.

Sławomir Franek
z-ca Dyrektora Instytutu Finansów,autor publikacji naukowych z zakresu finansów, w tym w szczególności:finansów publicznych i samorządowych, bankowości, rynków finansowych i polityki pieniężnej. Uczestnik wielu projektów badawczych i prac eksperckich. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w sektorze bankowym oraz w organach nadzorczych spółek. Pełnił funkcję Doradcy Ministra Finansów oraz Doradcy Ekonomicznego Marszałka Sejmu. W latach 2008-2014 współpracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2016-2017 roku członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2017 roku członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane