• Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie

Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie

 • Autor: Aneta Paszkiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-606-0
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 234/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Adresatami publikacji są wszyscy ci, którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie i dążą do tego, aby ich praca wychowawcza stała się bardziej skuteczna, tj.: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grupy, ale także studenci pedagogiki, psychologii, socjologii. Zawarte w niej rozważania będą przydatne w projektowaniu indywidualnych programów pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie na poziomie stawiania diagnozy, tworzenia samego programu i doboru właściwych metod. Pozwolą spojrzeć na wychowanka niedostosowanego społecznie nie tylko jako na osobę, która przysparza swoim zachowaniem wielu problemów, ale także jako na człowieka, który doświadcza wielu trudności, niepowodzeń, nie potrafi odnaleźć się w istniejącej rzeczywistości, przez co sam jest nieszczęśliwy i cierpi.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wychowanie dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie

1.1. Wychowanie w kontekście przyczyn niedostosowania społecznego  
1.2. Granice a wychowanie  
1.3. Wychowanie versus manipulacja  

Rozdział 2. Współpraca środowisk wychowawczych w pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie  

Rozdział 3. Oczekiwania i wymagania wobec wychowawców dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie  

3.1. Autorytet w wychowaniu  
3.2. Osobowość wychowawcy dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie  
3.3. Kompetencje wychowawcze niezbędne w pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie  

Rozdział 4. Wybrane umiejętności interpersonalne i komunikacyjne przydatne w pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie  

4.1. Umiejętność rozwiązywanie konfliktów   
4.2. Umiejętność prowadzenia negocjacji  
4.3. Umiejętności komunikacyjne

Rozdział 5. Diagnoza dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie a skuteczność pracy wychowawczej

5.1. Diagnoza i jej rodzaje  
5.2. Podstawowe zasady diagnozy dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie  
5.3. Kontakt diagnostyczny – charakter relacji pomiędzy diagnostą a diagnozowanym
5.4. Dyspozycje diagnosty

Rozdział 6. Planowanie oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych wobec wychowanka niedostosowanego społecznie

Rozdział 7. Dostosowanie metod wychowawczych do cech psychicznych dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie

7.1. Wychowanek niedostosowany społecznie
7.2. Dostosowanie metod wychowawczych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych wychowanka i jego cech psychicznych

Rozdział 8. Metody sterowania resocjalizującego w ujęciu Czesława Czapówa

8.1. Metody stymulowania i wzmacniania aktywności wychowanka  
8.2. Metody podtrzymywania doświadczeń

Rozdział 9. Wykorzystanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie

9.1. Terapia behawioralna
9.2. Terapia poznawczo-behawioralna

Rozdział 10. Zastosowanie wybranych metod Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie  

10.1. Akceptacja uczuć wychowanka  
10.2. Zachęcanie wychowanka do współpracy
10.3. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
10.4. Wpisywanie wychowanka w role i uwalnianie od grania ról  
10.5. Pułapki stosowania kar, alternatywne metody pracy z wychowankiem prowadzące do samodyscypliny
10.6. Pomocna pochwała i zachęta

Rozdział 11. Metoda kontraktu w pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie  

Rozdział 12. Metody twórczej resocjalizacji


Zakończenie 
Bibliografia

» Małgorzata Koroś, Skuteczna praca wychowawcza, edukator.edu.pl »

prof. dr hab. Krystyna Ostrowska:

(…) Autorka w sposób konsekwentny połączyła dotychczasowy dorobek pedagogów klasyków, zajmujących się problematyką niedostosowania społecznego z aktualnymi trendami teoretycznymi i propozycjami konkretnej pracy wychowawczej. W ten sposób czytelnik otrzymuje cenne kompendium wiedzy i warunków praktycznego działania, tak w zakresie diagnozy, jak i oddziaływań wychowawczych. Jest to swego rodzaju wiedza zawarta w pigułce teorii i praktyki pedagogiki wobec dziecka i młodzieży niedostosowanych społecznie. Zgodnie z intencją Autorki może być bardzo przydatna także innym służbom społecznym. Jest też cennym to, że Autorka zebrała poglądy polskich teoretyków i praktyków rozwiązujących na gruncie pedagogiki problem niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

Aneta Paszkiewicz
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie oraz wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Autorka książek oraz artykułów pomieszczonych w pismach fachowych m.in. w Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Psychologii w Szkole. Od kilku lat współprowadząca Szkoły dla rodziców i wychowawców; wg metody Mazlish i Faber. Zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach, warsztaty dla nauczycieli i wychowawców.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Niedostosowanie społeczne nieletnic...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Włączanie społeczne w placówce spec...

9.00 zł 60.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Kariera szkolna uczniów o inteligen...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Trudności w czytaniu i pisaniu. Roz...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Problemy uczniów niedostosowanych s...

9.00 zł 60.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Uczeń o specjalnych potrzebach wych...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Skuteczna praca wychowawcza nauczyc...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca z uczniami ze specjalnymi pot...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Błędy językowe uczniów z inteligenc...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Skuteczna praca z wychowankiem nied...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane