• W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie

W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie

 • Autor: redakcja naukowa Juliusz Piwowarski Janusz Gierszewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-601-1
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 302/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera przede wszystkim rozważania o teoretycznych i praktycznych problemach związanych z tożsamością nauk o bezpieczeństwie, które odbywają się w ramach trwającej debaty nad wyodrębnieniem tej samodzielnej dyscypliny naukowej. Z jednej strony jest to świadomość wspólnoty wartości i sposobów działania środowiska skupionego wokół nauk o bezpieczeństwie. Z drugiej strony jest to poszukiwanie odrębności do innych środowisk zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. W okresie ostatnich kilkunastu lat, w wyniku dostrzeżenia nowych zagrożeń bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa czy wreszcie państwa, nastąpił dynamiczny rozwój środowisk badających tematykę bezpieczeństwa. Stąd też istnieje potrzeba dokonania szerszej refleksji nad określeniem uniwersalnego paradygmatu dla tej ważnej ze społecznego punktu widzenia dyscypliny naukowej. Wydaje się bowiem, że tylko nauki o bezpieczeństwie są w stanie udzielić odpowiedzi na niektóre pytania z obszaru bezpieczeństwa.

Książka ta wpisuje się w obowiązkową lekturę dla osób zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi aspektami bezpieczeństwa w ramach nauk o bezpieczeństwie. Jest pomocna również w studiowaniu problemów bezpieczeństwa przez przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, gdyż prezentuje postrzeganie bezpieczeństwa z różnych perspektyw badawczych i praktycznych. Z pewnością jej dydaktyczna użyteczność sprawdzi się na uczelniach prowadzących kierunki oraz studia doktoranckie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Koncepcje teoretyczne

Rozdział 1. Paradygmatyczne ramy badań w naukach społecznych – inspiracje dla nauk o bezpieczeństwie [Andrzej URBANEK]

1.1. Pojęcie i istota paradygmatów
1.2. Teoretyczne inspiracje współczesnych paradygmatów nauk społecznych
1.3. Paradygmat badań ilościowych i jakościowych
1.4. Paradygmat pozytywistyczny, interpretatywny, krytyczny i postmodernistyczny

RozdzIał 2. Podmiotowy wymiar bezpieczeństwa w perspektywie naukowej  
deskrypcji [Krzysztof DRABIK]

2.1. Człowiek jako podmiot bezpieczeństwa
2.2. Społeczno-strukturalny wymiar bezpieczeństwa
2.3. Bezpieczeństwo jako współczesna zasada powszechności
2.4. Bezpieczeństwo jako kategoria kulturowa
2.5. Bezpieczeństwo wobec koncepcji naukowej klasyfikacji

RozdzIał 3. Nauka o bezpieczeństwie, filozofia bezpieczeństwa. Filozofia. Porównanie metodologii [Jerzy OCHMANN]

3.1. Tematyka nauki o bezpieczeństwie a filozofii bezpieczeństwa
3.2. Tematyka filozofii (ogólnej) a filozofia bezpieczeństwa
3.3. Metodologia

RozdzIał 4. Systematyka w naukach o bezpieczeństwie [Piotr MAJER, Andrzej WAWRZUSISZYN]

4.1. Dyscyplina naukowa w ujęciu definicyjnym
4.2. Specjalności naukowe
4.3. Systematyka w naukach o bezpieczeństwie
4.4. Działy nauki o bezpieczeństwie

RozdzIał 5. Problemy tożsamości nauk o bezpieczeństwie w perspektywie subdyscyplin i nauk pomocniczych [Janusz GIERSZEWSKI]

5.1. Dyscyplina naukowa
5.2. Wieloaspektowość bezpieczeństwa
5.3. Subdyscypliny i nauki pomocnicze w naukach o bezpieczeństwie
5.4. Bezpieczeństwo w obszarze nauk społecznych

Część II. Perspektywy poznawcze nauk o bezpieczeństwie

RozdzIał 1. Terroryzm jako przedmiot badań w ramach nauk o bezpieczeństwie  
[Tomasz ALEKSANDROWICZ]

1.1. Tożsamość nauk o bezpieczeństwie
1.2. Terroryzm jako przedmiot badań
1.3. Wnioski

RozdzIał 2. Rola Centralnego Biura śledczego Policji w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski [Marcin DROŻDŻAK]

RozdzIał 3. Wymiary i konteksty bezpieczeństwa społeczności lokalnych [Bogdan CHMIELIŃSKI]

3.1. Teoretyczne rozważania nad bezpieczeństwem społeczności lokalnych

RozdzIał 4. Kultura bezpieczeństwa komunikacyjnego w naukach o bezpieczeństwie – wybrane problemy [Bogdan BAJORSKI]

RozdzIał 5. Tao rządzenia według Wang Chen a bezpieczeństwo państwa według arystotelesa [Teresa GRABIŃSKA]

5.1. Tao i Te
5.2. Manowce dążenia do posiadania i władania
5.3. Tajemnica rządzenia a bezpieczeństwo państwa
5.4. Bezpieczeństwo personalne poddanych

Część III. Nauki o bezpieczeństwie. Metodologiczne i dydaktyczne  
rozterki tożsamościowe

RozdzIał 1. Podstawowe koncepcje teorii security sciences (nauk o bezpieczeństwie) z czeskiej perspektywy badawczej [Juliusz PIWOWARSKI, Viktor PORADA]

1.1. Security sciences proponują własną terminologię naukową
1.2. Interpretacja pojęć bezpieczeństwo, incydent bezpieczeństwa
1.3. Incydent bezpieczeństwa (zdarzenie)
1.4. Charakterystyka, rodzaj i elementy incydentu bezpieczeństwa
1.5. Znaczenie wiedzy dotyczącej incydentu bezpieczeństwa
1.6. Sytuacja bezpieczeństwa
1.7. Treść i zakres pojęcia sytuacja bezpieczeństwa
1.8. Podstawowe elementy sytuacji bezpieczeństwa
1.9.  Informacja – środek poznania sytuacji bezpieczeństwa oraz narzędzie do określania późniejszych działań związanych z bezpieczeństwem
1.10. Znaczenie badania i oceny sytuacji bezpieczeństwa
1.11. Identyfikacja bezpieczeństwa
1.12. Identyfikacja działań policyjnych w  zakresie bezpieczeństwa

RozdzIał 2. Kryminalistyka jako przedmiot nauczania w systemie nauk o bezpieczeństwie [Jerzy GĄSIOROWSKI]

2.1. Nauki o bezpieczeństwie w powszechnym systemie edukacji
2.2. Kryminalistyka jako przedmiot nauczania w systemie nauk o bezpieczeństwie
2.3.  System powszechnej edukacji dla bezpieczeństwa i kształcenia  
funkcjonariuszy służb mundurowych

RozdzIał 3. Wychowanie dla bezpieczeństwa a pierwszy i drugi strumień energii kultury bezpieczeństwa [Juliusz PIWOWARSKI]

3.1. Bezpieczeństwo obywateli
3.2. Kultura bezpieczeństwa jako fenomen społeczny
3.3. Czy cenny dla nas kapitał ludzki może być zagrożeniem?
3.4. Kapitał społeczny – rdzeń koncepcji wychowania dla kultury bezpieczeństwa
3.5. Co to jest infrastruktura etyczna?
3.6. Zasady etyki członka grupy dyspozycyjnej
3.7. Uczenie i wychowanie do etyczności

RozdzIał 4. Socjologiczne problemy bezpieczeństwa. W stronę nowego paradygmatu? [Urszula SOLER]

4.1. Bezpieczeństwo pod socjologiczną lupą
4.2. Socjologiczne obszary bezpieczeństwa

RozdzIał 5. Tabu a bezpieczeństwo personalne. Czyli myślenie i język w badaniach poczucia bezpieczeństwa [Wojciech CZAJKOWSKI, Radosława RODASIK]

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

redakcja naukowa

Juliusz Piwowarski
dr hab. profesor WSBPI Apeiron w Krakowie, jej rektor i założyciel (2005). Współzałożyciel Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Bodyguard (1994). Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w ujęciu transdyscyplinarnym w powiązaniu z psychologią społeczną, filozofią bezpieczeństwa, prakseologią oraz socjologią moralności rozumianą, jako czynnik pierwszego i drugiego filaru kultury bezpieczeństwa. Autor czternastu monografii i około stu artykułów naukowych. W 2012 roku założył Cracow Research Institute for Security and Defence WSBPI Apeiron, którego zadaniem jest intensyfikacja międzynarodowych kontaktów, doświadczeń naukowych i dydaktycznych, m.in. poprzez cyklicznie odbywającą się latem w Krakowie konferencję Security Forum Cracow oraz publikacje dotyczące szerokiego zakresu problematyki, jaką obejmują współczesne badania problemów bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Janusz Gierszewski
profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a w szczególności bezpieczeństwa społecznego i publicznego (w ujęciu personalnym i strukturalnym). Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia organizacyjnej, prawnej, kulturowej oraz metodologicznej problematyki tego obszaru. Autor przeszło stu publikacji poświęconych wielu aspektom bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wokół uniwersum nauk o bezpieczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Poradnik dla doktorantów i habilita...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane