• W kręgu nauki o bezpieczeństwie - twarda okładka

W kręgu nauki o bezpieczeństwie - twarda okładka

 • Autor: redakcja naukowa Marcin Jurgilewicz Stanisław Sulowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-670-7
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 243/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka dedykowana Profesorowi Andrzejowi Misiukowi ma wymiar nie tylko pamiątkowy, ale także wysoce naukowy.

Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zwłaszcza funkcjonowanie Policji, jak również historia administracji i prawa, są myślą przewodnią całej twórczości naukowej Profesora Andrzeja Misiuka, na którą składają się liczne monografie, opracowania zwarte, czy też artykuły naukowe. Należy podkreślić, iż zainicjował on i przez wiele lat kontynuował badania naukowe dotyczące głównie przedwojennej Policji Państwowej, z kolei opracowanie autorstwa Profesora dotyczące historii służb specjalnych II RP stanowi pierwszą pełną monografię obejmującą tak zakreśloną tematykę. Natomiast obszarem jego aktywności zawodowej, obok pracy naukowo-dydaktycznej w uczelniach wyższych, była także działalność na rzecz służby społeczeństwu w charakterze funkcjonariusza Policji.

Spis treści:

Tytułem wstępu
Przyczynek do biografii  
Andrzeja Misiuk

CZĘŚĆ I. BEZPIECZEŃSTWO W ASPEKTACH PRAWNO-POLITOLOGICZNYCH

Rozdział 1. Rzecz o bezpieczeństwie prawnym
Marcin Jurgilewicz

Rozdział 2. Kultura przekazu informacji a bezpieczeństwo prawne w cyberprzestrzeni
Bronisław Sitek

Rozdział 3. Bezpieczeństwo w perspektywie wybranych koncepcji psychologicznych
Ewa Maria Marciniak

Rozdział 4. Korupcja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnych państw
Włodzimierz Fehler

Rozdział 5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny kształtowane aktami prawa
miejscowego stanowionymi przez wojewodów i terenowe organy administracji niezespolonej
Aleksander Babiński

Rozdział 6. Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Hiszpanii
Radosław Żmigrodzki

CZĘŚĆ II. BEZPIECZEŃSTWO W ASPEKTACH HISTORYCZNYCH

Rozdział 1. Przestrzenny wymiar bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Bogdan Chmieliński

Rozdział 2. Bezpieczeństwo granic Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego
Andrzej Wawrzusiszyn

Rozdział 3. Bezpieczeństwo państwa a kontrola ruchu granicznego w II RP
Lech Grochowski

Rozdział 4. Za kulisami działalności Abwehry przeciwko Polsce po 1918 roku
Henryk Ćwięk

Rozdział 5. Próby stworzenia nowego modelu cywilnej kontroli nad armią po zakończeniu zimnej wojny
Zenon Trejnis

CZĘŚĆ III. BEZPIECZEŃSTWO W ASPEKTACH INSTYTUCJONALNO-FORMALNYCH

Rozdział 1. Z problematyki modeli Policji
Jarosław Dobkowski

Rozdział 2. Czynności dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze w działaniach Policji
Andrzej Dana

Rozdział 3. Prywatyzacja zadań policyjnych na przykładzie usług detektywistycznych
Janusz Gierszewski

Rozdział 4. Bezpieczeństwo imprez masowych – wybrane problemy
Bolesław Grzegorz Stanejko

Rozdział 5. Istota współczesnego zarządzania jako element bezpieczeństwa
Arkadiusz Letkiewicz

Rozdział 6. Specjalne użycie broni – nowe rozwiązanie w zakresie użycia broni palnej przez Policję w ustawie o działaniach antyterrorystycznych
Kuba Jałoszyński

Bibliografia
Wykaz tabel i rysunków

redakcja naukowa

Marcin Jurgilewicz
doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Ekspert I. Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, adwokat, mediator. Autor i współautor publikacji dotyczących funkcjonowania państwa, administracji publicznej, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji, jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów prawnych. ORCID-ID: 0000-0003-2243-2165.

Książki tego autora

Stanisław Sulowski

prof. dr hab., dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Politolog, Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1975). Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, do 2016 r. dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku kieruje Ośrodkiem Analiz Politologicznych UW. Redaktor naczelny kwartalnika Studia Politologiczne, redaktor serii wydawniczej w Peter Lang Verlag: Studies in Politics, Security and Society. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Konsul RP w Niemczech w latach 1991 - 1995. Członek Rady Programowej Center Francais de Berlin w Berlinie. Współzałożyciel Red Hispano Polca de Investigación Científica. Zainteresowania badawcze: problematyka niemiecka, integracja europejska, nauka o państwie oraz nauki o bezpieczeństwie. Kilkadziesiąt publikacji naukowych, w tym książki, artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych w języku polskim , niemieckim i angielskim.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Poradnik dla doktorantów i habilita...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane