• Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?

Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?

 • Autor: Nina Ogińska-Bulik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-255-9
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 216/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 43.00 zł

  21.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 21.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest omówieniu takich uzależnień behawioralnych jak: pracoholizm, internetoholizm, jedzenioholizm, zakupoholizm i patologiczny hazard. W kolejnych rozdziałach dokonano charakterystyki zjawiska, wskazano na mechanizmy rozwoju uzależnienia, przedstawiono skutki nadmiernego angażowania się w czynności o charakterze kompulsywnym, a przede wszystkim omówiono czynniki sprzyjające ich rozwojowi.

W odniesieniu do każdego z analizowanych rodzajów „holizmów” przedstawiono badania własne, wskazujące na ich powiązania ze zmiennymi podmiotowymi, odnoszącymi się do osobowości człowieka, jego temperamentu, przeżywanych emocji, odczuwanego stresu czy preferowanych strategii radzenia sobie z nim.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Uzależnienia substancjalne i behawioralne
 
1.1. Pojęcie i kryteria uzależnienia
1.2. Teorie wyjaśniające genezę i mechanizmy uzależnień
1.3. Czynniki sprzyjające rozwojowi zachowań kompulsywnych
1.3.1. Uwarunkowania biologiczne i społeczne zachowań kompulsywnych
1.3.2. Rola właściwości podmiotowych w rozwoju uzależnień od czynności
 
Rozdział 2. Pracoholizm
 
2.1. Pojęcie i rodzaje pracoholizmu
2.2. Typy pracoholików
2.3. Czy pracoholizm spełnia kryteria uzależnienia?
2.4. Skala zjawiska
2.5. Skutki pracoholizmu
2.6. Czynniki sprzyjające rozwojowi pracoholizmu
2.7. Pomiar pracoholizmu
2.8. Badania własne
 
Rozdział 3. Internetoholizm
 
3.1. Rozpowszechnienie internetu
3.2. Mechanizmy rozwoju uzależnienia od internetu
3.3. Skala zjawiska
3.4. Negatywne skutki nadmiernego używania internetu
3.5. Czynniki sprzyjające rozwojowi internetoholizmu
3.6. Pomiar uzależnienia od internetu
3.7. Badania własne
 
Rozdział 4. Jedzenioholizm
 
4.1. Co to jest jedzenioholizm
4.2. Czy zaburzenia odżywiania się spełniają kryteria uzależnienia?
4.3. Skutki jedzenioholizmu
4.4. Czynniki sprzyjające rozwojowi jedzenioholizmu
4.5. Pomiar jedzenioholizmu
4.6. Badania własne
 
Rozdział 5. Zakupoholizm
 
5.1. Co to jest kupowanie kompulsywne?
5.2. Typy zakupoholików
5.3. Kupowanie kompulsywne jako uzależnienie
5.4. Skala zjawiska
5.5. Skutki kompulsywnego kupowania
5.6. Skąd bierze się nałóg kupowania?
5.7. Pomiar zakupoholizmu
5.8. Badania własne
 
Rozdział 6. Patologiczny hazard
 
6.1. Pojęcie, rodzaje i rozpowszechnienie
6.2. Typologia hazardzistów
6.3. Czy hazard spełnia kryteria uzależnienia?
6.4. Skala zjawiska
6.5. Skutki patologicznego hazardu
6.6. Czynniki sprzyjające angażowaniu się w patologiczny hazard
6.7. Pomiar patologicznego hazardu
6.8. Badania własne
 
Rozdział 7. Pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym
 
7.1. Terapia osób uzależnionych od czynności
7.2. Profilaktyka uzależnień od czynności
 
Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Spis tabel

prof. dr hab. Lucyna Goliński:

(...) Autorka przyjmuje, że dla wystąpienia uzależnienia od czynności musi ono – analogicznie do uzależniających substancji chemicznych – skutecznie regulować emocje. Przyjmując tę perspektywę, za główny cel badań stawia sobie sprawdzenie, czy i w jakim stopniu uzależnienia od czynności są uwarunkowane zmiennymi osobowościowymi, temperamentem, wielkością doświadczanego stresu, jak również sprawnością w zakresie radzenia sobie z nim. (...) Książka stanowi nie tylko cenne kompendium wiedzy o uzależnieniach od czynności, ale jest także próbą szukania wspólnych mechanizmów pośredniczących w przekształcaniu czynności w uzależnienia od nich. Autorka udowodniła, że uzależnienie od czynności jest niestety coraz bardziej rozprzestrzeniającą się „chorobą współczesnego świata”.(...)

prof. dr hab. Zygfryd Juczyński:

(...) Autorka stawia pytanie, na które odpowiada jednoznacznie – zachowania kompulsywne, różnego rodzaju zależności technologiczne – to nie mit, to rzeczywistość. Wskazuje przy tym na istniejące kontrowersje i odwołuje się do obowiązujących klasyfikacji chorób i zaburzeń, w których – poza hazardem – nie znalazły się jeszcze omawiane zjawiska, dlatego na ich określenie używa pojęcia „holizmu”. Ale właśnie dlatego, że zachowania te nie znalazły się jeszcze w klasyfikacji, to warto się nimi zajmować. Tym bardziej, że ich katalog, jak można sądzić, będzie się rozrastał. (...)

Nina Ogińska-Bulik
profesor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się głównie problematyką psychologii zdrowia i stresu. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące zachowań zdrowotnych, ryzyka uzależnień behawioralnych, osobowości stresowej, a ostatnio pozytywnych skutków doświadczanego stresu. Jest autorką lub współautorką 200 publikacji, w tym 24 książek.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

W pułapce piękna. Uzależnienia zwią...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Najczęściej kupowane