• Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim

Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim

 • Autor: Jerzy Węcławski Wojciech Misterek redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-570-3
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 223/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  24.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce przedstawiono czynniki finansowe i niefinansowe, które mają wpływ na możliwość absorpcji środków Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego. Wskazano ograniczenia w zakresie procedur oraz wymagań stawianych samorządom, ale także stopień rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami gmin i powiatów względem poszczególnych programów pomocowych a wielkością środków do nich skierowanych. Zaprezentowano również sytuację finansową poszczególnych samorządów z województwa lubelskiego, co pozwoliło na zdiagnozowanie ograniczeń finansowych w kontekście możliwości obsługi montażu finansowego, w oparciu o środki własne i instrumenty dłużne. W tym obszarze przeprowadzona została analiza zdolności kredytowej, pozwalająca na stwierdzenie, jak duża jest dostępność jednostek samorządowych do kapitału dłużnego.

Wyniki przedstawionych badań mogą być dla samorządów wskazówką, jak poprawić poszczególne parametry, aby zwiększyć swoje szanse w pozyskiwaniu preferencyjnego finansowania zewnętrznego, ale także pozwalają na dokonanie zmian przez odpowiednie instytucje odpowiedzialne za redystrybucję środków pomocowych.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Analiza wykorzystania środków pomocowych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2000–2010
Zdzisław Antoń, Magdalena Komaniecka
 
1.1. Fundusze przedakcesyjne
1.2. Fundusze strukturalne
 
Rozdział 2. Możliwości finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w ramach funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007–2013
Bartosz Jóźwik
 
2.1. Możliwości finansowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
2.2. Możliwości finansowania w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
2.3. Możliwości finansowania w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej
2.4. Możliwości finansowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego
2.4.1. Dofinansowanie na infrastrukturę ekonomiczną, atrakcyjność inwestycyjną, społeczeństwo informacyjne, środowisko i czystą energię
2.4.2. Dofinansowanie na transport
2.4.3. Dofinansowanie kultury, turystyki, współpracy międzyregionalnej oraz infrastruktury społecznej
 
Rozdział 3. Diagnoza planów wykorzystania środków z programów unijnych przez gminy, powiaty i samorząd województwa
Anna Korzeniowska
 
3.1. Rola wydatków na dobra i usługi społeczne we wzroście gospodarczym
3.2. Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w latach 2007–2009
3.3. Plany inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wykorzystania środków Unii Europejskiej
3.4. Plany aplikowania do programów „miękkich”
 
Rozdział 4. Wykorzystanie instrumentów planowania strategicznego i operacyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego do pozyskiwania środków z funduszy UE
Wojciech Misterek
 
4.1. Strategie rozwoju jako instrumenty planowania długookresowego
4.2. Planowanie operacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
4.2.1. Narzędzia planowania operacyjnego wykorzystywane najczęściej przez jednostki samorządu terytorialnego
4.2.2. Powszechność zastosowania dokumentów planowania operacyjnego
4.3. Ocena przydatności wykorzystania strategii rozwoju, wieloletniego planu inwestycyjnego oraz wieloletniego planu finansowego w pozyskiwaniu środków pomocowych UE
 
Rozdział 5. Bariery finansowe dla pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych
Jolanta Szołno-Koguc, Wojciech Misterek
 
5.1. Zakres oddziaływania barier finansowych wynikających z ustawowych ograniczeń zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego
5.2. Ocena oddziaływania barier finansowych na zdolność do absorpcji środków Unii Europejskiej
 
Rozdział 6. Potencjał jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego do pozyskiwania zwrotnych źródeł finansowania
Wojciech Misterek
 
6.1. Metodologia oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego
6.2. Ocena wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim
6.3. Zmiana kryteriów oceny zdolności kredytowej w latach 2001–2009
6.3.1. Analiza przyporządkowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do odpowiedniej grupy ryzyka
6.3.2. Analiza porównawcza wiarygodności kredytowej poszczególnych jednostek z ocenami nadanymi przez samorządy
6.4. Prognoza zmiany wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim

Rozdział 7. Pozafinansowe kryteria oceny procesu pozyskania środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego
Robert Zajkowski
 
7.1. Determinanty procesu aplikacji jednostek samorządu terytorialnego o wsparcie ze środków Unii Europejskiej
7.2. Znaczenie wybranych czynników pozafinansowych na etapie aplikowania o dofinansowanie projektu
7.3. Znaczenie wybranych czynników pozafinansowych na etapie realizacji projektu
7.4. Znaczenie wybranych czynników pozafinansowych na etapie rozliczania inwestycji współfinansowanej
 
Rozdział 8. Błędy przygotowania wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich
Henryk Ponikowski
 
8.1. Uwarunkowania realizacji projektów unijnych
8.2. Metodologia analizy błędów
8.3. Możliwości aplikacyjne jednostek samorządu terytorialnego
8.4. Błędy na etapie oceny formalnej wniosków
8.5. Błędy na etapie oceny merytorycznej wniosków
 
Rozdział 9. Ocena barier finansowych i pozafinansowych w opinii pracowników samorządowych oraz rekomendacje zmian
Bartosz Jóźwik, Wojciech Misterek, Robert Zajkowski
 
9.1. Ocena skuteczności jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu środków
9.2. Ocena barier pozafinansowych
9.3. Ocena barier finansowych
9.4. Wskazania dotyczące etapu realizacji projektów inwestycyjnych
9.5. Wskazania dotyczące adekwatności wsparcia na poszczególne działania i priorytety oraz rekomendacje w zakresie reorganizacji budżetów
9.6. Ocena wpływu proponowanych rekomendacji na poprawę dostępności środków Unii Europejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Jerzy Węcławski
Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wojciech Misterek

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Bankowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestnik projektu badawczego dotyczącego oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji o problematyce samorządowej.


redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane