• Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych

Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych

 • Autor: Michał Rudnicki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-509-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 370/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest identyfikacji uwarunkowań i charakterystyce kluczowych czynników współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami umożliwiającymi dystrybucję usług w sieci, w tym zwłaszcza z serwisami zakupów grupowych. Praca zainteresuje pracowników naukowych i dydaktycznych szkół wyższych, studentów oraz nauczycieli uczących w technikach o profilu turystycznym. Będzie również wartościowym źródłem wiedzy dla pracowników branży turystycznej, w tym zwłaszcza menedżerów odpowiedzialnych za promocję i sprzedaż usług hotelarskich w swoim obiekcie.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Współpraca między przedsiębiorstwami – istota, cechy, przesłanki

1.1. Definicja współpracy przedsiębiorstw
1.2. Cechy współpracy warunkujące kryteria jej klasyfikacji
1.2.1. Cechy współpracy
1.2.2. Kryteria klasyfikacji współpracy
1.3. Motywy i korzyści podejmowania współpracy przez przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Teoretyczne podstawy współpracy podmiotów na rynku usług hotelarskich

2.1. Wybrane teorie współpracy użyteczne na rynku usług hotelarskich
2.2. Teoria kosztów transakcyjnych – podstawa współpracy na poziomie relacji
2.3. Teoria zależności zasobowej – podstawa współpracy na poziomie przedsiębiorstwa
2.4. Teoria sieci – podstawa współpracy na poziomie sieci przedsiębiorstw
2.5. Formy współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie
2.5.1. Outsourcing
2.5.2. Franchising
2.5.3. Klastry
2.5.4. Partnerstwo strategiczne
2.5.5. Alianse strategiczne

Rozdział 3. Identyfikacja czynników determinujących relację obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych w obliczu zmieniających się uwarunkowań ich działalności

3.1. Obiekty świadczące usługi hotelarskie i ich cechy warunkujące współpracę
3.1.1. Złożoność usługi hotelarskiej
3.1.2. Istota obiektów świadczących usługi hotelarskie
3.1.3. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów świadczących usługi hotelarskie
3.2. Wpływ rozwoju internetu na kanały dystrybucji obiektów świadczących usługi hotelarskie
3.2.1. Pojęcie dystrybucji usług hotelarskich
3.2.2. Ewolucja systemów dystrybucji na rynku usług hotelarskich
3.3. Implikacje funkcjonowania internetowych kanałów dystrybucji na rynku turystycznym
3.3.1. Rozwój internetowych kanałów dystrybucji determinantą zmian w handlu elektronicznym
3.3.2. Zmieniająca się rola pośrednika w internetowych systemach dystrybucji usług hotelarskich
3.4. Serwisy zakupów grupowych jako partner w zakresie dystrybucji usług hotelarskich
3.4.1 Działalność serwisów zakupów grupowych na rynku e-commerce
3.4.2. Czynniki sukcesu serwisów zakupów grupowych jako narzędzia e-commerce
3.4.3. Cykl życia serwisów zakupów grupowych na tle innych internetowych kanałów dystrybucji
3.5. Klasyfikacja uwarunkowań współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych

Rozdział 4. Metodyka badań empirycznych

4.1. Cele, hipotezy i założenia badawcze
4.2. Przesłanki prowadzenia badań o charakterze jakościowym i ilościowym
4.3. Proces badawczy
4.3.1. Etapy prowadzonych badań
4.3.2. Triangulacja metod badawczych
4.3.2.1. Monitoring ofert
4.3.2.2. Wywiady
4.3.2.3. Sondaż diagnostyczny
4.3.3. Metody analizy danych empirycznych
4.3.4. Ograniczenia procesu badawczego a jakość przeprowadzonych badań
4.4. Charakterystyka badanych zbiorowości

Rozdział 5. Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych w zakresie dystrybucji usług w sieci

5.1. Stymulanty i destymulanty nawiązywania relacji z serwisami zakupów grupowych przez obiekty świadczące usługi hotelarskie
5.2. Identyfikacja czynników predysponujących obiekty świadczące usługi hotelarskie do podejmowania współpracy z serwisami zakupów grupowych
5.3. Identyfikacja czynników charakteryzujących serwisy zakupów grupowych determinujących podejmowanie współpracy przez obiekty świadczące usługi hotelarskie
5.4. Warunki współpracy i ich wpływ na kształtowanie renty relacyjnej
5.5. Ocena współpracy z serwisami zakupów grupowych i ich znaczenie wśród innych kanałów dystrybucji usług w sieci stosowanych przez obiekty świadczące usługi hotelarskie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki


Michał Rudnicki
Dr, pracownik naukowy Katedry Turystyki w Instytucie Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne obszary zainteresowań naukowych i badawczych: technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w turystyce, instrumenty e-dystrybucji usług turystycznych, usługi biznesowe oparte na wiedzy (KIBS), turystyka biznesowa (MICE) oraz transport w turystyce. Autor i współautor ponad 60 publikacji w periodykach krajowych i zagranicznych poświęconych problemom turystyki, usług biznesowych oraz wybranych aspektów ekonomii i zarządzania. Członek zespołów badawczych i eksperckich, w blisko 20 różnych projektach badawczych, w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane