• Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych

Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych

 • Autor: Magdalena Pichlak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-592-5
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 310/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W opracowaniu dokonano identyfikacji kluczowych uwarunkowań innowacyjności organizacji, funkcjonujących w specyficznych warunkach regionu przemysłowego, jakim jest województwo śląskie. Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie i opisanie kierunku oraz siły relacji pomiędzy poszczególnymi, poddanymi analizie, uwarunkowaniami a obiektywnymi i subiektywnymi miarami innowacyjności i efektywności organizacji. Podjęcie tej złożonej i wielopłaszczyznowej problematyki podyktowane zostało potrzebą identyfikacji i systematyzacji wiedzy na temat uwarunkowań determinujących skalę, zakres i dynamikę wzrostu innowacyjności i efektywności organizacji w Polsce.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Teoretyczne ujęcie innowacyjności oraz jej uwarunkowań z punktu widzenia efektywności organizacji
 
1.1. Pojmowanie innowacyjności organizacji – próba konceptualizacji
1.2. Pomiar innowacyjności organizacji
1.3. Powiązania między innowacyjnością a efektywnością organizacji
1.4. Istota i znaczenie determinant w stymulowaniu innowacyjności organizacji
 
Rozdział 2. Determinanty innowacyjności organizacji
 
2.1. Zasoby badawcze
2.2. System komunikacji
2.3. Kultura innowacyjna i jej atrybuty
2.4. Styl przywództwa w organizacji
2.5. Cechy członków zespołu zarządzającego
2.6. Struktura organizacyjna
2.7. Tworzenie więzi międzyorganizacyjnych
 
Rozdział 3. Mediatory i moderatory innowacyjności organizacji
 
3.1. Koncepcyjny model zależności pomiędzy uwarunkowaniami a poziomem innowacyjności i efektywności organizacji
3.2. Istota i znaczenie zmiennych pośredniczących (mediatorów) i regulujących (moderatorów)
3.3. Innowacyjna strategia organizacji
3.4. Wpływ otoczenia na innowacyjność organizacji
3.5. Rozmiar i okres istnienia organizacji a poziom jej innowacyjności
 
Rozdział 4. Innowacyjność organizacji oraz jej uwarunkowania – analiza empiryczna
 
4.1. Uzasadnienie podjęcia badań i cele badań
4.2. Model badawczy i hipotezy badawcze
4.3. Metodyka przeprowadzonych badań. Narzędzie badawcze. Próba badawcza
4.4. Ocena poziomu innowacyjności badanych organizacji
4.5. Identyfikacja uwarunkowań innowacyjności organizacji
 
Rozdział 5. Determinanty innowacyjności w kontekście efektywności organizacji – wyniki badań empirycznych
 
5.1. Ocena poziomu efektywności badanych organizacji
5.2. Determinanty innowacyjności w kontekście efektywności organizacji. Analiza relacji przyczynowych
5.3. Zmienne pośredniczące i regulujące a innowacyjność i efektywność organizacji
5.4. Strategia a uwarunkowania innowacyjności organizacji
5.5. Otoczenie jako moderator innowacyjności i efektywności organizacji
 
Zakończenie
 
1. Innowacyjność organizacji – podsumowanie wyników badań empirycznych
2. Uwarunkowania innowacyjności organizacji w świetle wyników badań własnych
2.1. Identyfikacja uwarunkowań innowacyjności organizacji w województwie śląskim
2.2. Zależności pomiędzy uwarunkowaniami innowacyjności a efektywnością śląskich organizacji
2.3. Zależność pomiędzy innowacyjnością a efektywnością organizacji w województwie śląskim
2.4. Analiza pośrednich i bezpośrednich zależności łączących wszystkie (ujęte w jednym modelu) zmienne
2.5. Analiza efektu mediacji, przy uwzględnieniu strategii innowacyjnej
2.6. Analiza efektu moderacji przy uwzględnieniu otoczenia badanych organizacji
3. Przesłanki podwyższania efektywności z punktu widzenia zidentyfikowanych uwarunkowań innowacyjności organizacji
4. Implikacje dla praktyki zarządzania
5. Ograniczenia i kierunki przyszłych badań
 
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Załącznik

prof. zw. dr hab. Władysław Janasz:

Książka stanowi wartościowe studium teoretyczno-empiryczne określonych zależności ekonomicznych dotyczące uwarunkowań innowacyjności organizacji funkcjonujących w specyficznych warunkach regionu przemysłowego, jakim jest województwo śląskie.

Autorka podejmuje tematykę, która odnosi się do uwarunkowań innowacji w skali mikro i mezo. Podjęty temat uważam za ważny, aktualny i wobec niewystarczających osiągnięć w zakresie budowy teorii czy wiedzy praktycznej, wymaga on różnokierunkowych badań.

Każda terytorialne zorientowana sieć, aby móc się rozwijać dynamicznie, potrzebuje potencjału innowacyjnego, a tym samym nowych produktów, usług, technologii i systemów organizacyjnych. Nie maleje zainteresowanie badawcze problematyką innowacyjności. Ma to swoje uzasadnienie w głębokim, niemal zasadniczym znaczeniu innowacyjności w rozwoju i osiągnięciu przewagi strategicznej organizacji, a znajduje swoje odzwierciedlenie w opracowaniach naukowych powstających w wyniku badań prowadzonych w wielu krajach wysoko rozwiniętych. Prace takie muszą być kontynuowane ustawicznie, bowiem nieustannie zmieniają się uwarunkowania procesów innowacyjnych, co prowadzi do powstawania nowych okoliczności ich inicjacji. Niniejsza książka wpisuje się w listę tych opracowań, które mogą być bardzo pomocne w ocenie wspomnianych uwarunkowań.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane