• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz

 • Autor: Wojciech Radecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-759-3
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 134/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  10.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

21 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2004/35/WE w sprawie zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. W razie pojawienia się bezpośredniego zagrożenia taką szkodą odpowiedzialność polega na podjęciu działań zmierzających do jej zapobieżenia, a w razie faktycznego powstania szkody - działań mających na celu usunięcie jej skutków i przywrócenie środowiska do stanu właściwego. Dyrektywa przewiduje bardzo rygorystyczne mechanizmy egzekwowania takiej odpowiedzialności.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wywiązując się z obowiązku przeniesienia postanowień Dyrektywy prawa krajowego, dnia 13 kwietnia 2007 roku uchwalił ustawę o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU nr 75, poz. 493), która weszła w życie 30 kwietnia 2007 r. Ustawa wprowadza nową, bardzo surową, a jednocześnie skomplikowaną formę odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska. Realizacja jej postanowień będzie nasuwała liczne problemy interpretacyjne. Próbę zidentyfikowania takich właśnie problemów oraz wskazania możliwych sposobów ich rozwiązania podjął w niniejszej książce Wojciech Radecki, profesor we wrocławskim Zespole Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN, zajmujący się od kilkudziesięciu lat zagadnieniami odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, w pierwszym w naszym piśmiennictwie Komentarzu do uchwalonej właśnie ustawy.

Spis treści:    

Objaśnienie ważniejszych skrótów        
Wstęp   
Kształtowanie się koncepcji odpowiedzialności prawnej za szkody w środowisku    
Pojęcie, rodzaje i funkcje odpowiedzialności prawnej
Ewolucja polskich przepisów o odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska
Komentarz do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie       

Rozdział 1. Przepisy ogólne        
Rozdział 2. Działania zapobiegawcze i naprawcze            
Rozdział 3. Koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych     
Rozdział 4. Zgłaszanie bezpośrednich zagrożeń szkodą i szkód w środowisku oraz zakończenia działań zapobiegawczych lub naprawczych     
Rozdział 5. Postępowanie w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku o charakterze transgranicznym            
Rozdział 6. Przepisy karne         
Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących         
Rozdział 8. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe           

Literatura wybrana       

Wojciech Radecki
profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, emerytowany kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz gospodarkę odpadami. Autor ponad 150 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Opłaty i kary pieniężne w ochronie ...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Analiza kosztów-korzyści w wycenie ...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Ustawa o ochronie przyrody. Komenta...

134.10 zł 149.00 zł Cena netto: 127.71 zł

Ornitologia kryminalna

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Odpowiedzialność za środowisko z pe...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prawo łowieckie z komentarzem do wy...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ustawa o ochronie przyrody z koment...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane