• Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów

Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów

 • Autor: Daria Danecka Wojciech Radecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-171-5
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 416/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 120.00 zł

  108.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja stanowi komentarz uwzględniający jedenaście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, które nastąpiły po 2018 roku. Pełnym komentarzem opatrzono trzy rozdziały ustawy: 1 („Przepisy ogólne”), 4 („Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”) i 11 („Przepisy karne”). Autorzy uwzględnili i skomentowali orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz odnoszące się do związanej z zezwoleniami problematyki opłat i kar pieniężnych. Zaletą tego komentarza jest również omówienie problematyki przepisów karnych ustawy o ochronie przyrody, które po wejściu w życie ustawy o gatunkach wymagały nowego, pogłębionego spojrzenia.

W odniesieniu do pozostałych rozdziałów ustawy o ochronie przyrody, uwagi komentatorskie zostały sporządzone do przepisów, które w ostatnich pięciu latach zostały zmienione lub nowo wprowadzone. Zwrócono także uwagę na przepisy, co do których zostały wydane nowe akty wykonawcze.

W komentarzu do wybranych przepisów ustawy o ochronie przyrody uwzględniono stan prawny na 1 stycznia 2023 r.

Patronat:             

Spis treści:

Od autorów
Objaśnienie ważniejszych skrótów

USTAWA Z 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Rozdział 1. Przepisy ustawy
Rozdział 2. Formy ochrony przyrody
Rozdział 3. Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt
Rozdział 4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
Rozdział 5. Organy ochrony przyrody
Rozdział 6. Służby ochrony przyrody
Rozdział 7. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń na obszarach chronionych
Rozdział 8. Wykonywanie ochrony przyrody
Rozdział 9. Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody
Rozdział 10. Skutki prawne objęcia ochroną
Rozdział 11. Przepisy karne
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 13. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Literatura wybrana

Daria Danecka
doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa łowieckiego, prawa wodnego, prawa o odpadach oraz problematyki odpowiedzialności prawnej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego, prawa karnego oraz teorii prawa.

Książki tego autora

Wojciech Radecki
profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, emerytowany kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz gospodarkę odpadami. Autor ponad 150 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt.

Książki tego autora

LITERATURA WYBRANA

W wykazie literatury zamieszczamy pozycje książkowe poświęcone prawu ochrony przyrody bez względu na to, kiedy zostały napisane

Bar, Magdalena / Górski, Marek / Jerzmański, Jan, Nowe przepisy o ochronie przyrody. Komentarz, Wrocław 2001.
Bojarski, Marek / Radecki, Wojciech, Kompendium dla samorządu terytorialnego.
Ochrona prawna drzew i krzewów. Stosowanie środków administracyjnych. Inicjowanie ścigania karnego, Wrocław 1997.
Brodecki, Zdzisław (red.) / Koncewicz, Tomasz / Kupczyk, Paulina / Pchałek, Marcin, Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz, Marki 2010.
Ciechanowicz-McLean, Janina (red.) / Biernat, Krzysztof / Mierzejewski, Paweł / Trzcińska, Diana, Polskie prawo ochrony przyrody, Warszawa 2006.
Fogel, Anna, Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa 2011.
Goettel, Mieczysław, Prawo ochrony przyrody. Wybór aktów prawnych, Olsztyn 2003.
Goleń, Grzegorz / Fogel, Anna (red.) / Staniewska, Anna, Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narządzi ochrony krajobrazu, Warszawa 2016.
Górski, Marek / Miłkowska-Rębowska Joanna (red.), Prawo ochrony różnorodności biologicznej, Warszawa 2013.
Gruszecki, Krzysztof, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, wydanie 1 – Kraków 2005, wydanie 2 – Warszawa 2010, wydanie 3 – Warszawa 2013.
Gruszecki, Krzysztof, Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, Wrocław 2010.
Habuda, Adam, Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013.
Habuda, Adam (red.), Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza, Warszawa 2017.
Habuda, Adam / Radecki, Wojciech, Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji, Warszawa 2017.
Jastrzębski, Ludwik, Przepisy prawne z zakresu ochrony przyrody, Warszawa 1975.
Jastrzębski, Ludwik, Prawne zagadnienia ochrony przyrody, Warszawa 1980.
Kaźmierska-Patrzyczna Aneta, Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody, Warszawa 2019.
Kaźmierska-Patrzyczna, Aneta / Król, Monika A. (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Szczecin – Łódź - Poznań 2013.
Kopeć, Dominik / Ratajczyk, Natalia (red.), Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy, Łódź 2008.
Nowak, Jan Julian, Problemy administracyjne ochrony przyrody, Kraków 1939.
Nowak, Jak Julian, Prawo i organizacja ochrony przyrody w Polsce, wydanie pierwsze – Warszawa 1964, wydanie drugie – Warszawa 1967.
Pawlikowski, Jan Gwalbert, Prawo ochrony przyrody, Kraków 1927.
Radecki, Wojciech, Ochrona prawna parków narodowych i rezerwatów przyrody, Jelenia Góra 1982.
Radecki, Wojciech, Ochrona prawna obszarów przyrodniczo cennych, Kraków 1987.
Radecki, Wojciech, Ochrona prawna przyrodniczej przestrzeni turystycznej, Warszawa 1990.
Radecki, Wojciech, Zarys dziejów prawnej ochrony przyrody i środowiska w Polsce, Kraków 1990.
Radecki, Wojciech, Problemy ochrony prawnej zieleni w znowelizowanych przepisach, Kraków 1998.
Radecki,  Wojciech,  Ustawa  o  ochronie  przyrody.  Komentarz,  wydanie  1  –  Warszawa 2006, wydanie II – Warszawa 2008, wydanie III – Warszawa 2012, wydanie IV – Warszawa 2016, wydanie V wraz z Darią Danecką – Warszawa 2018.
Radecki, Wojciech (red.), Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, Wrocław 2006.
Radecki, Wojciech, Ochrona prawna drzew i krzewów według znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku, Kluczbork 2009.
Radecki, Wojciech, Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2010.
Radecki, Wojciech, Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Warszawa 2011.
Radecki, Wojciech, Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, Warszawa 2014.
Rakoczy, Bartosz, Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009.
Rakoczy, Bartosz, Usuwanie drzew i krzewów, Warszawa 2013.
Ryszkowski, Lech / Bałazy, Stanisław, (red.), Ochrona parków krajobrazowych a działalność gospodarcza, Poznań 2001.
Sommer, Jerzy, (red.), Prawne formy ochrony przyrody, Warszawa 1990.
Sommer, Jerzy, (red.), Prawo o ochronie przyrody. Komentarz, wydanie pierwsze – Wrocław 1992, wydanie drugie – Wrocław 1994, wydanie trzecie – Wrocław 1997, wydanie czwarte – Wrocław 2001, suplement – Wrocław 2002. Stec, Roman, Straże w służbie ochrony przyrody. Straż Leśna, Łowiecka, Rybacka i Parków Narodowych. Pozycja ustrojowa oraz miejsce w systemie organizacyjno-prawnym bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2014.
Stelmasiak, Jerzy, Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym, Rzeszów 2013.
Zimniewicz, Kazimierz, (red.), Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju, Poznań 2002.
Zimniewicz, Kazimierz, Zarządzanie polskimi parkami krajobrazowymi. Próba diagnozy, Poznań 2005.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ustawa o zapobieganiu szkodom w śro...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Opłaty i kary pieniężne w ochronie ...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Analiza kosztów-korzyści w wycenie ...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Ustawa o ochronie przyrody. Komenta...

134.10 zł 149.00 zł Cena netto: 127.71 zł

Ornitologia kryminalna

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Odpowiedzialność za środowisko z pe...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prawo łowieckie z komentarzem do wy...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane