• Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy

Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy

 • Autor: Rafał Adamus Bartosz Groele Aleksandra Machowska Zbigniew Miczek Paweł Kuglarz Janusz Płoch
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-665-6
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 216/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 43.00 zł

  38.70 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 38.70 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Upadłość deweloperska. Komentarz jest opracowaniem adresowanym do uczestników tzw. rynku deweloperskiego (przedsiębiorców deweloperów, ale także ich podwykonawców w zakresie robót budowlanych, klientów na rynku usług deweloperskich) jak i do podmiotów świadczących usługi dla rynku deweloperskiego.

Opracowanie zawiera komentarz do nowych przepisów, budzących jeszcze na etapie ich vacatio legis, wiele rozbieżności i negatywnych komentarzy. Ponieważ badania empiryczne pokazują, że upadłość bardzo często dotyka branżę budowlaną, to przepisy o upadłości deweloperskiej będą musiały zmierzyć się z praktyką obrotu gospodarczego. Komentarz, przy pomocy wnikliwych analiz, stara się wyjaśnić wiele z pojawiających się wątpliwości teoretycznych jak i praktycznych.

Partner wydania:

Spis treści:

Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Wprowadzenie
 
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
(Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377) (wyciąg)
 
Rozdział 4. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa
Art. 15. [Gwarancja bankowa i ubezpieczenie jako środek zabezpieczenia ]
 
1. Uwagi ogolne o gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej
1.1. Wprowadzenie
1.2. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa jako tzw. środki ochrony
1.3. Istota gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej
1.4. Bank albo zakład ubezpieczeń jako gwarant
1.5. Wysokość sumy gwarancyjnej
1.6. Charakterystyka gwarancji w kontekście wymogu tzw. środka ochrony
1.7. Konstrukcja prawna tzw. potwierdzenia gwarancji
1.8. Regwarancja
1.9. Przedawnienie roszczeń z tytułu gwarancji
1.10. Upadłość gwaranta
2. Tytuły do realizacji roszczeń z tytułu gwarancji
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Upadłość dewelopera
2.3. Odstąpienie od umowy deweloperskiej
3. Zarzuty banku – gwaranta względem beneficjenta gwarancji
4. Ograniczenie wysokości wypłaty z tytułu gwarancji
5. Wygaśnięcie gwarancji
 
Art. 16. [ Regres gwaranta. Zakres roszczenia gwarancyjnego]
 
1. Uwagi wstępne
2. Regres banku gwaranta
3. Zakres roszczenia gwarancyjnego – uzupełnienie
 
Art. 4251 p.u.n. [Przepisy przejściowe]
Art. 4252 p.u.n. [Osobne masy upadłości]
 
1. Uwagi wstępne. Ogolne zasady Prawa upadłościowego i naprawczego w stosunku do masy upadłości
1.1. Majątek
1.2. Inne masy
2. Osobna (osobne) masa upadłości
3. Osobna masa upadłości a zasada zachowania przedsiębiorstwa upadłego. Dopuszczalność łącznej likwidacji składników majątkowych wchodzących w skład ogólnej i osobnej masy upadłości
4. Koncepcja osobnych mas upadłości w innych postępowaniach odrębnych. Uzasadnienie uprzywilejowania. Zagadnienie możliwych kolizji pomiędzy osobnymi masami upadłości tworzonymi w ramach rożnych postępowań odrębnych
4.1. Uzasadnienie uprzywilejowania
4.2. Kwestia kolizji
5. Składniki majątkowe wchodzące do osobnych mas upadłości
5.1. Uwagi ogolne
5.2. Zagadnienie środkow zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym jako element osobnej masy upadłości
6. Kryterium wyodrębnienia osobnych mas upadłości
7. Tryb oznaczenia osobnych mas upadłości
8. Konsekwencje prawne wyodrębnienia osobnych mas upadłości
8.1. Koszty
9. Wnioski de lege ferenda
 
Art. 4253 p.u.n. [Niezaspokojenie zobowiązań niepieniężnych]
Art. 4254 p.u.n. [ Zgromadzenie nabywcow]
 
1. Uwagi ogolne o zgromadzeniu nabywców
2. Skład osobowy zgromadzenia nabywców. Kryteria podmiotowe i przedmiotowe
3. Obligatoryjny charakter zgromadzenia nabywców
4. Kompetencje zgromadzenia nabywców. Kompetencje zgromadzenia wierzycieli i rady wierzycieli w upadłości
deweloperskiej
5. Treść uchwał zgromadzenia nabywców a tryb postępowania upadłościowego
6. Treść uchwał zgromadzenia nabywców a skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla umow wzajemnych
7. Treść uchwał zgromadzenia nabywców a skutki wstępnego zgromadzenie wierzycieli
8. Zasady podejmowania uchwał przez zgromadzenie nabywców
9. Kontrola uchwał zgromadzenia nabywców
10. Obligatoryjność zwołania zgromadzenia nabywców
11. Przebieg zgromadzenia nabywców
12. Zasady podejmowania uchwał przez zgromadzenie nabywców
13. Konsekwencje podjęcia uchwały w przedmiocie zaspokojenia się ze środków zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych
14. Wnioski końcowe
 
Art. 4255 p.u.n. [Przeniesienie prawa do nieruchomości]
Art. 37. [Zagadnienia intertemporalne]
Art. 38. [ Zagadnienia intertemporalne]
Art. 39. [ Zagadnienia intertemporalne]
Art. 39. [Zagadnienia intertemporalne]
Art. 41. [Data obowiązywania]
 
Załączniki
Bibliografia
 

Rafał Adamus
Dr hab., profesor w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym. Autor kompleksowych komentarzy do prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, kilkunastu monografii poświęconych prawu o niewypłacalności. Autor opracowań naukowych publikowanych w Polsce i za granicą, licznych opinii prawnych z prawa handlowego.

Książki tego autora

Bartosz Groele

Aleksandra Machowska

Zbigniew Miczek

Paweł Kuglarz

Janusz Płoch

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane