• Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne

Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne

 • Autor: Rafał Adamus
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-879-7
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 223/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Problematyka zobowiązań cywilnoprawnych na wypadek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy należy do węzłowych zagadnień prawa upadłościowego. Problemy – zarówno teoretyczne jak i praktyczne – powstające na tym tle mają trudne do przecenienia znaczenie. W niniejszej monografii poruszono zagadnienie skutków ogłoszenia upadłości dla zobowiązań cywilnoprawnych upadłego, zarówno w płaszczyźnie upadłości z możliwością zawarcia układu, jak i w płaszczyźnie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Oprócz analizy aktualnego stanu prawnego w niektórych kwestiach przedstawiono wnioski de lege ferenda.

Spis treści:
 
Wykaz ważniejszych skrótów
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Ogólna problematyka zobowiązań cywilnoprawnych w kontekście upadłości dłużnika
 
1.1. Zobowiązania cywilnoprawne w postępowaniu upadłościowym
1.2. Pojęcie „zobowiązania” w rozumieniu prawa cywilnego
1.3. Pojęcie „zobowiązania” w innych dziedzinach prawa
1.4. Aparatura języka prawnego w obrębie pojęcia „zobowiązanie” w przepisach prawa upadłościowego
1.5. Struktura stron stosunku prawnego a uczestnicy postępowania upadłościowego
1.6. Niejednorodność pojęć „upadłość” i „zobowiązanie”
1.7. Zagadnienie powstania, wymagalności i wykonania zobowiązania
1.8. Zobowiązanie w kontekście stadiów postępowania upadłościowego
1.9. Zmiana trybu postępowania upadłościowego a ogólne zagadnienie zobowiązań
1.10. Prawo upadłościowe a zobowiązania według rekomendacji UNCITRAL
 
Rozdział 2. Upadłość układowa a zobowiązania cywilnoprawne
 
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Wpływ ogłoszenia upadłości układowej na zobowiązania
2.2.1. Zakaz spełniania świadczeń z wierzytelności objętych z mocy prawa układem
2.2.2. Wyłączenie stosowania uprawnień kształtujących w odniesieniu do niektórych rodzajów umów
2.3. Wpływ układu na zobowiązania upadłego
2.3.1. Rodzaj wierzytelności podlegających restrukturyzacji na mocy układu
2.3.2. Zagadnienie zobowiązań z niewykonanych umów wzajemnych
2.3.3. Granice i rodzaj propozycji restrukturyzacji zobowiązań
2.3.3.1. Podmioty uprawnione do złożenia propozycji restrukturyzacji zobowiązań
2.3.3.2. Wzorzec kompetencji generalnej w odniesieniu do propozycji restrukturyzacji zobowiązań w postępowaniu upadłościowym
2.3.3.3. Granice prawne propozycji restrukturyzacji zobowiązań
2.3.3.4. Zasada równego traktowania wierzycieli w związku z restrukturyzacją zobowiązań
2.3.3.5. Zasada równego stopnia restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych
2.3.3.6. Rodzaje propozycji restrukturyzacji zobowiązań
2.3.4. Restrukturyzacja zobowiązań upadłego na mocy układu
2.3.4.1. Istota układu w postępowaniu upadłościowym
2.3.4.2. Układ a inne instytucje prawne
2.3.4.3. Skutki układu zawartego w postępowaniu upadłościowym dla zobowiązań dłużnika
2.3.4.3.1. Uwagi wstępne
2.3.4.3.2. Wierzytelności objęte układem
2.3.4.3.3. Układ a zobowiązania współdłużnika i poręczyciela za upadłego
2.3.4.3.4. Układ a prawa wynikające z zabezpieczeń rzeczowych
2.4. Materialnoprawne zagadnienia zmiany układu
2.5. Materialnoprawne zagadnienia uchylenia układu
 
Rozdział 3. Upadłość likwidacyjna a zobowiązania cywilnoprawne
 
3.1. Podstawowe skutki upadłości likwidacyjnej dla zobowiązań upadłego
3.2. Upadłość likwidacyjna a zobowiązania z niewykonanej umowy wzajemnej zawartej przez upadłego
3.2.1. Pojęcie umowy wzajemnej
3.2.2. Regulacja problematyki umów wzajemnych w kontekście upadłości likwidacyjnej
3.2.3. Uprawnienie przemienne syndyka w odniesieniu do niewykonanej umowy wzajemnej, w oparciu o art. 98 ust. 1 p.u.n
3.2.4. Pozycja prawna kontrahenta upadłego wobec uprawnień syndyka, o których mowa w treści art. 98 ust. 1 p.u.n.
3.2.5. Wykonanie przez syndyka jednego z uprawnień przemiennych
3.2.6. Skutki prawne wykonania uprawnień przemiennych przez syndyka
3.2.7. Dopuszczalność zmiany treści umowy, odnowienia, świadczenia w miejsce wypełnienia, odstąpienia, rozwiązania umowy itp.
3.2.8. Wykonanie umowy wzajemnej a zagadnienie sprzedaży przedsiębiorstwa przez syndyka, zakończenia, umorzenia i uchylenia postępowania upadłościowego
3.3. Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla poszczególnych typów zobowiązań umownych upadłego
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Zagadnienie umów z elementem obcym
3.3.3. Wpływ upadłości likwidacyjnej na niektóre podtypy umowy sprzedaży
3.3.4. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę najmu i dzierżawy
3.3.5. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę leasingu
3.3.6. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę użyczenia
3.3.7. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę pożyczki
3.3.8. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę kredytu
3.3.9. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych upadłego
3.3.10. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę zlecenia
3.3.11. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę o zarządzanie papierami wartościowymi upadłego
3.3.12. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę agencyjną
3.3.13. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę komisu
3.3.14. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania zawarte przez upadłego z bankiem 3.3.15. Wpływ upadłości likwidacyjnej na umowę obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego
3.4. Skutki zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
 
Bibliografia

Rafał Adamus
Dr hab., profesor w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym. Autor kompleksowych komentarzy do prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, kilkunastu monografii poświęconych prawu o niewypłacalności. Autor opracowań naukowych publikowanych w Polsce i za granicą, licznych opinii prawnych z prawa handlowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane