• Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

 • Autor: redakcja naukowa Marek Rewizorski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-542-0
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 242/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka ma na celu ukazanie czytelnikowi złożonego, wieloaspektowego i nie zawsze zrozumiale prezentowanego w środkach masowego przekazu obrazu Unii Europejskiej, która niedawno stała się pełnoprawną organizacją międzynarodową.

Autorzy dokonując analizy w zakresie politologii, historii, ekonomii i prawa, podejmują tak ważną problematykę jak: relacje UE z innymi organizacjami międzynarodowymi, stosunki transatlantyckie, czy też stanowisko wspomnianego ugrupowania wobec niepokojów społecznych na Bliskim Wschodzie.

Książka w zamyśle autorów ma być jak najbardziej obiektywnym, twórczym i oryginalnym wkładem w dorobek nauki polskiej, wpisującym się jednocześnie w główne nurty nauki europejskiej. Niniejszy podręcznik ma pełnić zarówno funkcję wyjaśniającą ale również popularyzującą wyniki badań i mającą zainteresować czytelnika do dalszych poszukiwań badawczych.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych
Marek Rewizorski
 
Wprowadzenie
1.1. Uwagi ogólne na temat podmiotowości prawnomiędzynarodowej
1.2. Status prawnomiędzynarodowy Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu z Lizbony
1.3. Unia Europejska a inne organizacje międzynarodowe
1.4. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polityki zagranicznej Unii Europejskiej
1.5. Wnioski
Pytania kontrolne
Bibliografia
 
Rozdział 2. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - ewolucja, mechanizm, obszary zaangażowania
Beata Przybylska-Maszner
 
2.1. Geneza i rozwój współpracy w obszarze polityki bezpieczeństwa i obrony
2.2. Mechanizm instytucjonalny i decyzyjny wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
2.3. Zarządzanie kryzysowe Unii Europejskiej
2.4. Wnioski
Pytania kontrolne
Bibliografia

Rozdział 3. Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem w latach 1993-2011
Witold Ostant

Wprowadzenie
3.1. Działania wewnątrzunijne w dziedzinie zwalczania terroryzmu - rola najważniejszych instytucji unijnych
3.2. Współdziałanie UE z wybranymi państwami w zwalczaniu terroryzmu
3.3. Współpraca UE w zwalczaniu terroryzmu z kluczowymi organizacjami międzynarodowymi
3.4. Wnioski
Pytania kontrolne
Bibliografia
 
Rozdział 4. Polityka Unii Europejskiej wobec regionu Bliskiego Wschodu
Przemysław Osiewicz
 
Wprowadzenie
4.1. Podstawy prawne i organizacyjne współpracy UE z państwami Bliskiego Wschodu
4.2. Płaszczyzny współpracy i rywalizacji . zbieżne i rozbieżne interesy
4.3. Stanowiska Unii Europejskiej w sprawie wybranych sporów i konfliktów na Bliskim Wschodzie
4.4. Irański program atomowy a stanowisko UE
4.5. Stanowisko Unii Europejskiej podczas niepokojów społecznych na Bliskim Wschodzie na początku 2011 roku
Wnioski
Pytania kontrolne
Bibliografia
 
Rozdział 5. Unia Europejska wobec wzrostu ekspansji zagranicznej Chin
Zdzisław W. Puślecki
 
Wprowadzenie
5.1. Czynniki i kierunki rozwoju gospodarczego Chin
5.2. Intensyfikacja stosunków dwustronnych UE i Chin
5.3. Ekspansja handlowa Chin na jednolitym rynku Unii Europejskiej
5.4. Zmiany w strukturze towarowej handlu zagranicznego
5.5. Zwiększanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
5.6. Perspektywy współpracy Unii Europejskiej i Chin
5.7. Wnioski
Pytania kontrolne
Bibliografia
 
Rozdział 6. Stany Zjednoczone Ameryki i Unia Europejska - partnerstwo i rywalizacja na początku XXI wieku
Jacek Raubo
 
6.1. Stosunki USA i Europy w ujęciu historycznym
6.2. Relacje transatlantyckie w obliczu zimnej wojny
6.3. Nowe miejsce dla stosunków WE/UE.USA po zakończeniu zimnej wojny
6.4. Instytucjonalizacja współpracy oraz płaszczyzny porozumień wzajemnych
6.5. Główne determinanty zbliżenia transatlantyckiego na początku XXI w.
6.6. Punkty sporne w relacjach dawniej i dziś
6.7. Scenariusze na przyszłość
Pytania kontrolne
Bibliografia
 
Rozdział 7. Unia Europejska - Ameryka Łacińska - droga ku rzeczywistemu partnerstwu
Anna Potyrała
 
7.1. Geneza współpracy
7.2. Przejawy partnerstwa
7.3. Problemy we wzajemnych relacjach
Pytania kontrolne
Bibliografia

redakcja naukowa

Marek Rewizorski
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, prawnik, adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Absolwent politologii (2003, specjalność: stosunki międzynarodowe) i prawa (2004, specjalność: prawo cywilne materialne) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu politologii i historii najnowszej (w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu). Członek Polskiego, Brytyjskiego i Europejskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, a także Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jeden z redaktorów czasopisma "International Relations and Diplomacy", recenzent m.in. w czasopismach: "Journal of International Relations and Development", "Rocznik Integracji Europejskiej", "Refleksje", "Stosunki Międzynarodowe" "International Relations", "Przegląd Zachodni". Ekspert portali Nowa Politologia i uniaeuropejska.org z dziedziny stosunków międzynarodowych i studiów europejskich. Współpracownik G8/G20 Research Group. Wykładał m.in. w Instytucie Politologii i Zarządzania Uniwersytetu w Tallinie. Autor ośmiu książek, w tym trzech w języku angielskim, oraz licznych analiz, studiów i artykułów. Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze, zwłaszcza zagadnienia związane z regionalizacją i globalizacją gospodarki światowej, problematyka global economic governance, teoria stosunków międzynarodowych, instytucje międzynarodowe, bezpieczeństwo ekonomiczne.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane