• Unia bankowa

Unia bankowa

 • Autor: Małgorzata Zaleska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-835-3
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 171/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia omawia wyzwania związane z unią bankową, wskazuje zalety i wady proponowanych rozwiązań, szanse i zagrożenia wynikające z niej dla polskiego sektora bankowego, a ponadto wzbogacona została próbą prezentacji modelowych, optymalnych rozwiązań w zakresie sieci bezpieczeństwa.

Spis treści:
 
Informacje o Polskim Stowarzyszeniu Finansów i Bankowości
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Unia bankowa ? koncepcja i wyzwania
Małgorzata Zaleska
 
Wstęp
1.1. Idea unii bankowej
1.2. Podmiotowy zakres europejskiego nadzoru bankowego
1.3. Przedmiotowy zakres europejskiego nadzoru bankowego
1.4. Organizacja nadzoru bankowego w ramach EBC
1.5. Koszty i harmonogram wdrażania europejskiego nadzoru bankowego
1.5.1. Koszty funkcjonowania europejskiego nadzoru bankowego
1.5.2. Harmonogram wdrażania europejskiego nadzoru bankowego
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Summary
 
Rozdział 2. Koncepcja unii bankowej – szanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce
Krzysztof Waliszewski
 
Wstęp
2.1. Przyczyny powstania koncepcji unii bankowej
2.2. Filary unii bankowej
2.3. Skutki unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w Polsce
2.3.1. Stan obecny sektora banków komercyjnych w Polsce na tle europejskim
2.3.2. Szanse związane z unią bankową dla sektora banków komercyjnych w Polsce
2.3.3. Zagrożenia związane z unią bankową dla sektora banków komercyjnych w Polsce
2.3.4. Opinie polskich ekonomistów na temat unii bankowej
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Summary
 
Rozdział 3. Unia bankowa – szanse i zagrożenia dla nadzoru nad instytucjami finansowymi w Unii Europejskiej
Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Michał Skopowski
 
Wstęp
3.1. Kwestia home vs. host country control
3.2. Wybór modelu nadzoru specjalistycznego na poziomie europejskim
3.3. Rola krajowych nadzorów bankowych w SSM
3.4. Podział kompetencji nadzorczych na poziomie europejskim pomiędzy różne instytucje
3.5. Potencjalny konflikt interesów w EBC
3.6. Tempo wdrażania zmian
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Summary
 
Rozdział 4. Polityka mikroostrożnościowa a polityka pieniężna EBC w kontekście zintegrowanych ram finansowych
Magdalena Szyszko
 
Wstęp
4.1. Porównanie polityki pieniężnej i polityki nadzorczej
4.2. Dyskusja wokół złożenia nadzoru bankowego w rękach EBC
4.3. Umiejscowienie nadzoru mikroostrożnościowego w strukturze EBC
4.4. EBC jako podmiot prowadzący politykę pieniężną i ostrożnościową
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Summary
 
Rozdział 5. Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów
Jan Koleśnik
 
Wstęp
5.1. Docelowy model systemu gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej
5.1.1. Zakres integracji ponadnarodowej i zasady przynależności do systemu
5.1.2. Zakres działania i sposób finansowania
5.2. Docelowy model restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w Unii Europejskiej oraz jego miejsce w ramach zarządzania kryzysowego
5.2.1. Nowe ramy zarządzania kryzysowego
5.2.2. Środki zarządzania kryzysowego
5.2.3. Źródła finansowania zarządzania kryzysowego
5.3. Integracja systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz systemu gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Summary
 
Rozdział 6. Skuteczny nadzór nad agencjami ratingowymi jako warunek sine qua non osiągnięcia celów europejskiejunii bankowej
Paweł Niedziółka
 
Wstęp
6.1. Istota ratingu oraz działalności agencji ratingowych
6.2. Znaczenie nadzoru nad agencjami ratingowymi dla funkcjonowania europejskiej unii bankowej
6.3. Ewolucja najważniejszych regulacji określających zasady funkcjonowania agencji ratingowych w Unii Europejskiej
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Summary
 
Rozdział 7. Pokusa nadużyć unii bankowej
Jan K. Solarz
 
Wstęp
7.1. Koncepcja pokusy nadużyć i instrumenty jej ograniczania
7.2. Pokusa nadużyć w ramach jednolitego nadzoru bankowego
7.3. Pokusa nadużyć w ramach europejskiego systemu gwarantowania depozytów
7.4. Pokusa nadużyć w ramach procedur uporządkowanej upadłości instytucji kredytowych
7.5. Dyskusja. Błędy diagnozy
7.5.1. Komplementarność regulacji i nadzoru krajowego oraz zagranicznego
7.5.2. Too Big To Finance
7.5.3. Sieciowość i skala systemowo ważnych instytucji finansowych
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Summary
 
Rozdział 8. Dylematy regulacji sektora bankowego (na marginesie debaty o unii bankowej)
Stanisław Flejterski
 
Wstęp
8.1. Bezpieczeństwo versus efektywność systemów bankowo-finansowych
8.2. Cykl deregulacyjno-reregulacyjny – w poszukiwaniu optimum
8.3. Unia bankowa a sektor bankowy w Polsce
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

prof. Małgorzata Zaleska:

Prezentowana monografia omawia wyzwania związane z unią bankową, wskazuje zalety i wady proponowanych rozwiązań, szanse i zagrożenia wynikające z niej dla polskiego sektora bankowego, a ponadto wzbogacona została próbą prezentacji modelowych, optymalnych rozwiązań w zakresie sieci bezpieczeństwa. Teksty zaprezentowane przez współautorów (naukowców i równocześnie praktyków bankowych) można z pewnością uznać za nowatorskie i unikatowe. Dziękując Współautorom i Recenzentowi oraz Wydawnictwu życzę szerokiemu gronu Czytelników interesującej lektury.

prof. Jerzy Nowakowski:

Monografia pt. Unia bankowa jest pierwszą o takiej tematyce na rynku polskim, a myślę, że w takim ujęciu również na rynku europejskim. Temat monografii jest bardzo aktualny i stąd monografia jest skierowana do uczestników systemu bankowego, naukowców zajmujących się finansami i bankowością oraz studentów kierunków finansowych. Autorzy monografii omówili wszystkie, najważniejsze zagadnienia dotyczące unii bankowej. Czytelnik nie będzie miał problemów ze zrozumieniem skomplikowanego mechanizmu, jakim ma być unia bankowa. Znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
– Czy unia bankowa to kolejny nadzorca nad sektorem bankowym?
– Czy dotychczasowi nadzorcy nie wywiązali się ze swoich obowiązków?
– Kto poniesie koszty powołania i funkcjonowania unii bankowej?
– Czy powstanie unii bankowej ograniczy ryzyko bankructwa instytucji kredytowych?
Temat został opracowany i przygotowany przez wybitnych naukowców zajmujących się nie tylko naukową, ale i praktyczną stroną bankowości, do których należy zaliczyć Profesor Małgorzatę Zaleską, redaktora naukowego monografii.

Małgorzata Zaleska redakcja naukowa

Dyrektor Instytutu Bankowości SGH oraz Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN. W dorobku naukowym i popularnonaukowym posiada ponad 400 publikacji, przede wszystkim z zakresu bankowości. Swoją pracę naukowo-dydaktyczną od lat łączy z aktywnością w praktyce. Była m.in.: Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers, Członkiem International Relations Committee przy EBC, Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE, Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane