• Umowy losowe w prawie polskim

Umowy losowe w prawie polskim

 • Autor: Adam Wiśniewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-124-8
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 240/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  13.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 13.75 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem w polskim piśmiennictwie prawniczym dotyczącym umów losowych.

Autor postawił sobie za cel - po pierwsze - dokonanie kompleksowej charakterystyki pojęcia „umowa losowa” poprzez ustalenie jego treści wspólnej dla różnorakich umów losowych, jakie występują w obowiązującym w Polsce systemie prawnym, po drugie – sformułowanie katalogu umów losowych oraz po trzecie – określenie istoty zdarzenia losowego i jego cech szczególnych na tle innych kwalifikowanych zdarzeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Autor kończy rozważania postulatami de lege ferenda dotyczącymi umów losowych.

Spis treści:

Przedmowa

Wprowadzenie

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka umów losowych  

1.1. Niejednolitość terminologiczna
1.2. Definicja pojęcia „umowa losowa”
1.3. Katalog umów uznawanych za losowe
1.4. Funkcje umów uznawanych za losowe
1.5. Miejsce umowy losowej w systematyce umów

Rozdział 2. Umowa losowa – geneza regulacji prawnych  

2.1. Umowa losowa w Kodeksie Napoleona z 1804 r.
2.2. Umowa losowa w Kodeksie zobowiązań z 1933 r.
2.3. Umowa losowa w Kodeksie cywilnym z 1964 r.

Rozdział 3. Umowy hazardowe

3.1. Umowa gry i umowa zakładu – uwagi wstępne
3.1.1. Definicja umowy gry i umowy zakładu
3.1.2. Umowa gry losowej i umowa zakładu wzajemnego – uwagi wstępne
3.1.2.1. Rodzaje gier losowych i zakładów wzajemnych
3.1.2.2. Definicja umowy zakładu wzajemnego
3.1.2.3. Definicja umowy gry losowej
3.1.2.4. Cechy umowy gry losowej i umowy zakładu wzajemnego
3.1.2.5. Regulamin gry losowej lub zakładu wzajemnego
3.1.2.6. Dowód udziału w grze losowej lub zakładzie wzajemnym
3.1.2.7. Charakter prawny dowodu udziału w grze losowej lub zakładzie wzajemnym
3.1.3. Dochodzenie roszczeń z gry lub zakładu
3.1.3.1. Istota zobowiązania naturalnego
3.1.3.2. Renesans art. 413 KC – kazus terminowej transakcji walutowej NETTA
3.1.4. Gra a konkurs
3.1.5. Zakład „o przekonanie”
3.1.6. Zakład wzajemny na gonitwy konne

Rozdział 4. Umowy alimentacyjne

4.1. Umowa renty – uwagi wstępne
4.1.1. Źródła powstania uprawnień do renty
4.1.2. Charakterystyka umowy renty
4.2. Umowa dożywocia – uwagi wstępne
4.2.1. Charakterystyka umowy dożywocia

Rozdział 5. Umowy zabezpieczające

5.1. Umowa ubezpieczenia – uwagi wstępne
5.1.1. Charakter prawny umowy ubezpieczenia
5.1.2. Wypadek ubezpieczeniowy
5.2. Umowy dotyczące instrumentów pochodnych
5.2.1. Uwagi ogólne
5.2.2. Umowa opcji
5.2.3. Kwalifikacja umowy opcji
5.2.4. Kazus „opcji walutowych”
5.3. Kontrakty terminowe
5.3.1. Kontrakt forward a kontrakt futures
5.3.2. Charakter prawny kontraktu terminowego na przykładzie kontraktu futures
5.3.3. Kontrakt terminowy a inne umowy losowe
5.3.4. Kontrakt swap

Rozdział 6. Pozostałe umowy uznawane za losowe

6.1. Umowa spółki
6.2. Sprzedaż nadziei i sprzedaż rzeczy przyszłych
6.3. Umowa gwarancji bankowej, umowa gwarancji i umowa o świadczenie przez osobę trzecią
6.4. Systematyka umów losowych

Rozdział 7. Zdarzenie losowe wprawie cywilnym

7.1. Pojęcie zdarzenia losowego wprawie cywilnym
7.2. Zdarzenia losowe a pojęcia podobne
7.2.1. Zdarzenie losowe a siła wyższa
7.2.2. Zdarzenie losowe a warunek
7.2.3. Zdarzenie losowe a nadzwyczajna zmiana stosunków
7.2.4. Zdarzenie losowe a nadzwyczajne okoliczności
7.2.5. Zdarzenie losowe a szczególne zdarzenie
7.2.6. Zdarzenie losowe a szczególne okoliczności
7.2.7. Zdarzenie losowe a wypadek wyjątkowy
7.2.8. Zdarzenie losowe a przeszkoda przemijająca
7.3. Podsumowanie rozważań

Rozdział 8. Wyniki badań

8.1. Rewizja pojęcia „umowa losowa”
8.2. Podsumowanie i wnioski
8.3. Propozycje de lege ferenda

Literatura
Orzecznictwo

prof. UKSW dr hab. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Książka ta jest całościowym i wieloaspektowym ujęciem problematyki umów losowych z pozycji prawa polskiego, co nadaje jej walor szczególny, bowiem jak dotąd w literaturze przedmiotu skupiono się tylko na niektórych, wybranych umowach losowych, pomijając również zagadnienia ogólne jak zdarzenie losowe, w tym także przeprowadzenie linii demarkacyjnej między nim a takimi zdarzeniami prawnymi jak siła wyższa, nadzwyczajna zmiana stosunków, czy też zdarzenia szczególne. (...) Stanowi ona interesujące studium prawne z zakresu prawa cywilnego (...).

Adam Wiśniewski
doktor nauk prawnych, wykładowca w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ?Wszechnica Polska? w Warszawie, współpracuje z PROFESSIO Kancelarią Prawniczą Kamiński Spółka komandytowa w Warszawie. Specjalizuje się w prawie hazardowym.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane