• Ulga na złe długi i zatory płatnicze w praktyce podatkowej i rachunkowej

Ulga na złe długi i zatory płatnicze w praktyce podatkowej i rachunkowej

 • Autor: Krzysztof Biernacki Agnieszka Kowalska Artur Kowalski Mariusz Raszczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-263-5
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 182/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  9.60 zł

 • 80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji omówiona została problematyka związana z rozliczeniami przeterminowanych zobowiązań w systemie podatkowym w Polsce, z uwzględnieniem regulacji unijnych. Książka analizuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty istniejących regulacji, uwzględniając przy tym wpływ obowiązujących przepisów na prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zasady dokumentowania korekty kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Tematom prezentowanym w publikacji towarzyszą liczne przykłady, pozwalające lepiej zrozumieć analizowane zagadnienia i rozpoznać praktyczne konsekwencje obowiązujących przepisów. Przykłady uzupełnione są przez najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje polskich organów podatkowych.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Formy zapłaty w obrocie gospodarczym

1.1. Formy zapłaty
1.1.1. Formy rozliczeń gotówkowych
1.1.2. Formy rozliczeń bezgotówkowych
1.1.2.1. Polecenie przelewu
1.1.2.2. Polecenie zapłaty
1.1.2.3. Czek rozrachunkowy
1.1.2.4. Inkaso bankowe
1.1.2.5. Akredytywa
1.1.2.6. Karty płatnicze
1.1.2.7. Weksel
1.1.3. Zamiana charakteru zobowiązania jako szczególna forma płatności
1.1.3.1. Pożyczka
1.1.3.2. Emisja obligacji, udziałów, akcji
1.1.3.3. Szczególne formy wykonania zobowiązań na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

Rozdział 2. Nowe regulacje w zakresie zatorów płatniczych na gruncie ustaw o podatku dochodowym

2.1. Nowe regulacje – zakres obowiązywania
2.2. Nowe regulacje w przepisach o podatku dochodowym
2.3. Praktyczne aspekty przepisów o zatorach płatniczych
2.3.1. Koszty zakupu towarów i usług
2.3.1.1. Zakres przedmiotowy korekty kosztów
2.3.1.2. Terminy dokonywania korekty kosztów
2.3.1.3. Uregulowanie zobowiązania i powtórne zaliczenie kwoty wydatku do kosztów
2.3.1.4. Sposób dokonywania korekty kosztów
2.3.1.5. Zapłata zaległego zobowiązania w okresie, w którym powinna zostać dokonana korekta kosztów
2.3.1.6. Zakup z odroczonym terminem płatności lub zakup na raty
2.3.1.7. Kompensata, weksel i inne formy płatności
2.3.1.8. Korekta kosztów dotycząca szczególnych rodzajów wydatków
2.3.1.9. Likwidacja działalności, zmiana formy opodatkowania, a korekta kosztów
2.3.2. Koszty amortyzacji
2.3.2.1. Zakres przedmiotowy korekty kosztów amortyzacji
2.3.3. Rozliczenie umów leasingowych na tle przepisów o „zatorach płatniczych”
2.3.4. Amortyzacja podatkowa z uwzględnieniem korekty kosztów, a amortyzacja bilansowa
2.4. Skutki obowiązywania przepisów o zatorach płatniczych a prowadzenie ksiąg rachunkowych
2.4.1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.4.2. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych na tle omawianych
regulacji o zatorach płatniczych i uldze na złe długi
2.4.3. Ujęcie księgowe operacji związanych ze stosowaniem zasad ulg za złe długi w podatku VAT
2.4.3.1. Ujęcie księgowe ulgi na złe długi u wierzyciela
2.4.3.2. Ujęcie księgowe ulgi na złe długi u dłużnika
2.4.3.3. Ujecie księgowe korekty kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b PDOPrU (art. 24d PDOFizU)
2.5. Zasady dokumentowania korekty kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
2.5.1. Przepisy regulujące zasady korekty kosztów w podatkowej PKPiR
2.5.2. Zawartość dokumentów będących podstawą dokonywania korekty kosztów
2.5.3. Zmniejszenie kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań
2.5.4. Zwiększenie kosztów z tytułu zapłaty zaległego zobowiązania
2.5.5. Miesięczne zestawienia dokumentów
2.5.6. Terminy i sposób ujęcia korekty kosztów
2.5.6.1. Korekta zmniejszająca koszty
2.5.6.2. Zwiększenie kosztów w związku z zapłaceniemzobowiązania
2.5.6.3. Przypadek szczególny – korekta remanentu
2.6. Skutki podatkowe zastosowania szczególnych form płatności na gruncie ustaw o podatku dochodowym – aspekt przychodowy
2.6.1. Nowacja a datio in solutum
2.6.2. Umorzenie wierzytelności, zwolnienie z długu

Rozdział 3. Ulga na złe długi w świetle przepisów o podatku od towarów i usług

3.1. Korekta obrotu i podatku a ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT
3.1.1. Metodologia rozliczenia podatku VAT
3.1.2. Wykładnia przepisów w zakresie korekty obrotu i podatku
3.1.3. Ewolucja przepisów o korekcie obrotu i podatku
3.2. Zasady korekty po 1 stycznia 2013 r.
3.2.1. Przedmiot korekty
3.2.1.1. Korekta podatku należnego
3.2.1.2. Korekta podatku naliczonego
3.2.2. Przesłanki korekty
3.2.3. Upływ czasu
3.2.3.1. Termin 150-dniowy
3.2.3.2. Termin dwuletni
3.2.4. Uregulowanie lub zbycie
3.2.4.1. Uregulowanie wierzytelności
3.2.4.2. Zbycie wierzytelności
3.2.5. Status czynnego podatnika podatku VAT
3.2.6. Postępowanie upadłościowe lub likwidacja
3.2.6.1. Pojęcie postępowania upadłościowego i likwidacji
3.2.6.2. Korekta podatku
3.2.6.3. Zgłoszenie wierzytelności
3.2.7. Powiązania pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem
3.2.7.1. Asymetria rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi
3.2.7.2. Charakterystyka powiązań
3.3. Procedura korekty
3.3.1. Procedura korekty po stronie wierzyciela
3.3.2. Procedura korekty po stronie dłużnika
3.3.3. Sankcja
3.3.4. Następstwo prawne a korekta podatku
3.3.4.1. Sukcesja uniwersalna
3.3.4.2. Podmioty przekształcone
3.3.4.3. Podział przedsiębiorców
3.3.4.4. Korekta dokonywana przez spadkobierców
3.3.4.5. Aport
3.4. Zasady korekt do końca 2012 r.
3.4.1. Zakres różnic
3.4.2. Potwierdzenie doręczenia
3.5. Korekty na przełomie lat 2012/2013

Bibliografia
 

dr Alicja Brodzka, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

Celem książki jest omówienie problematyki związanej z rozliczeniami przeterminowanych zobowiązań w systemie podatkowym w Polsce, z uwzględnieniem regulacji unijnych. Publikacja została podzielona na trzy części, co ułatwia jej wykorzystanie w codziennej pracy. Pierwsza prezentuje różnorodne formy wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Druga oraz trzecia szczegółowo omawiają regulacje w zakresie istnienia niezapłaconych zobowiązań cywilnoprawnych, odpowiednio w podatkach dochodowych i podatku od towarów i usług. Książka analizuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty istniejących regulacji, uwzględniając przy tym wpływ obowiązujących przepisów na prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zasady dokumentowania korekty kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Tematom prezentowanym w publikacji towarzyszą liczne przykłady, pozwalające lepiej zrozumieć analizowane zagadnienia i rozpoznać praktyczne konsekwencje obowiązujących przepisów. Przykłady uzupełnione są przez najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje polskich organów podatkowych. Czyni to niniejszą pozycję interesującą lekturą dla wszystkich osób, które w codziennej praktyce mają do czynienia z rozliczeniami podatkowymi, w tym doradców podatkowych, księgowych, dyrektorów finansowych oraz menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami.

Krzysztof Biernacki
dr, doradca podatkowy oraz adiunkt Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego.

Książki tego autora

Agnieszka Kowalska
doradca podatkowy, od 2008 roku prowadzi kancelarię podatkowo-rachunkową we Wrocławiu. Autorka artykułów prasowych o tematyce podatkowej oraz współautorka publikacji książkowych na tematy podatkowe.

Książki tego autora

Artur Kowalski
doradca podatkowy, od blisko 15 lat autor niezliczonych artykułów i wypowiedzi prasowych oraz wielu publikacji książkowych o tematyce podatkowej.

Książki tego autora

Mariusz Raszczyk
absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kilkuletni pracownik tej uczelni, doradca podatkowy. Prowadzi kancelarię podatkową i biuro rachunkowe. Autor artykułów dotyczących prawa podatkowego. Specjalizuje się w tematyce związanej z praktycznymi aspektami przekształceń podmiotów gospodarczych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zagadnieniami z pogranicza prawa podatkowego, bilansowego i planowania finansowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane