• Uczeń w szkolnej przestrzeni uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych. Tom 1

Uczeń w szkolnej przestrzeni uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych. Tom 1

 • Autor: Elżbieta Stokowska-Zagdan Elżbieta Woźnicka Grażyna Cęcelek redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-311-5
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 266/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka analizuje kwestie związane z procesem nauki i edukacją, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Autorzy przedstawiają różnorodne metody i strategie pedagogiczne, które mogą być stosowane w szkolnej praktyce, aby umożliwić każdemu uczniowi rozwój i realizację jego potencjału. Książka skupia się na tematach takich jak diagnoza potrzeb edukacyjnych, dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych umiejętności i możliwości uczniów oraz tworzenie warunków sprzyjających efektywnemu uczeniu się. Autorzy podkreślają także znaczenie współpracy między nauczycielami, rodzicami i innymi specjalistami w obszarze edukacji, by stworzyć kompleksowe wsparcie dla uczniów.

Spis treści:

Wstęp

1. Kompetencje    nauczyciela współczesnej szkoły jako ważne wyznaczniki procesu kształtowania kompetencji uczniowskich
Grażyna Cęcelek

2. Nauczyciel wczesnej edukacji w roli diagnosty
Anna Szkolak-Stępień

3. Nauczyciel – mądry doradca ucznia w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości
Dorota Sipińska

4. Uczeń w relacji z mistrzem – przywołanie wzorca oratorskiego
Mirosław Wójcik

5. Znaczenie autorytetu w edukacji szkolnej
Adam Przybysz

6. Twórczość i kreatywność współczesnego ucznia
Katarzyna Miłek

7. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym jako współtwórca procesu edukacyjnego
Marlena M. Kowalczyk, Wioleta Połajdowicz, Elżbieta Smolarek

8. Odkrywanie przez dociekanie jako strategia dynamizowania rozwoju umiejętności dostrzegania problemów u uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Anna Ozga

9. Wzbogacanie szans edukacyjnych dzieci i młodszych uczniów z wykorzystaniem profilu inteligencji wielorakich
Teresa Janicka-Panek

10. Stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących w edukacji uczniów niższych klas szkoły podstawowej
Jolanta Flanz

11. Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej – w perspektywie rodziców i nauczycieli
Justyna Strykowska-Nowakowska

12. Talent to (nie) wszystko, czyli o tym, jak dzieci postrzegają znaczenie zdolności i wysiłku
Agnieszka Leszcz-Krysiak

13. Realne szanse szkoły na wychowawcze wsparcie w warunkach pracy zdalnej
Daria Modrzejewska, Joanna Paul-Kańska

14.  Metoda design thinking na poziomie planowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami
Olga Zamecka-Zalas

Noty autorskie   

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak:

Książka Uczeń w szkolnej przestrzeni uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych koncentruje się na różnych aspektach edukacji i roli nauczycieli w kształtowaniu kompetencji uczniów. Ma ona szeroki zakres tematyczny, obejmujący zagadnienia dotyczące m.in. kreatywności, edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami i nauki zdalnej. Publikacja dostarcza zarówno teoretycznych rozważań, jak i praktycznych wskazówek, co może być cenne dla nauczycieli, badaczy i innych zainteresowanych edukacją. (…) Osoby pracujące jako doradcy edukacyjni, psycholodzy szkolni czy pedagodzy szkolni mogą korzystać z tej książki, aby lepiej zrozumieć różne aspekty pracy z uczniami, w tym z uczniami o specjal- nych potrzebach edukacyjnych. Studenci pedagogiki oraz nauczyciele akademiccy mogą wykorzystać te treści jako materiał do nauki i dyskusji na kursach związanych z edukacją. Chociaż publikacja jest skierowana głównie do profesjonalistów z dziedziny edukacji, to niektóre artykuły mogą być również przydatne dla rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć proces edukacji swoich dzieci i pomóc im w rozwoju. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w dziedzinie edukacji, takie jak dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty czy politycy edukacyjni, mogą znaleźć tu ważne wskazówki dotyczące zarządzania szkołami i systemami edukacyjnymi. (…) Publikacja może przyczynić się do dalszej dyskusji nad edukacją, wzbogacaniem szans edukacyjnych uczniów oraz nad wartościami i wyzwaniami edukacji, w tym nad złożonością roli nauczyciela we współczesnej szkole.

Elżbieta Stokowska-Zagdan
doktor, profesor PUSB, rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.
Zainteresowania naukowe: kształtowanie kooperacji pedagogiki z medycyną, pedagogizowanie pacjentów, związki między naukami biologicznymi i społecznymi.

Książki tego autora

Elżbieta Woźnicka
dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka kierunku pedagogika na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe w obszarze: andragogiki, gerontologii społecznej, surdopedagogiki. Zajmuje się problematyką kształcenia dorosłych, aktywizacji osób starszych, a także zagadnieniami z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacji i sytuacji społeczno-kulturowej osób niesłyszących. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, członek redakcji Rocznika Andragogicznego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Kultura i Wychowanie.

Książki tego autora

Grażyna Cęcelek
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego. Autorka i współredaktorka monografii pedagogicznych, skryptów akademickich oraz około 150 artykułów naukowych z pogranicza pedeutologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, społecznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukacji permanentnej, e-edukacji i pedagogiki medialnej, opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach oraz monografiach naukowych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Q edukacji cyfrowej

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Design thinking. Inspiracje dla dyd...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nauczyciel w obliczu szans i zagroż...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Edukacja w zmieniającym się społecz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy r...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Szkoła przyjazna kreatywności. Czyn...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Wokół podstawowych zagadnień pedeut...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Przyszłość edukacji. Szkoła przyszł...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane