• Tutoring w polskiej szkole

Tutoring w polskiej szkole

 • Autor: Adrianna Sarnat-Ciastko
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-936-8
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 244/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest unikatową na rynku wydawniczym prezentacją rozwoju tutoringu w polskim systemie oświaty, będącego nową metodą, traktowaną jako swoista alternatywa dla wychowawstwa klasowego. Publikacja zawiera zestawienie treści porządkujących dotychczasową wiedzę o tutoringu, ze wskazaniem oryginalnych korzeni metody oraz polskiego jej wykorzystania. Obok tego wskazuje na skalę obecnego zastosowania tej metody w polskiej szkole, procedurę jej wdrażania, jak również możliwą przyszłość tutoringu. Książka uzupełniona jest opisem efektów stosowania tutoringu dla nauczyciela i ucznia, co zostało wykazane za pomocą badań porównawczych w grupie ponad 600 osób stosujących i nie stosujących tę metodę. Całość publikacji stanowi zatem kompletne źródło wiedzy dla praktyków i teoretyków, którzy szukają inspiracji do własnej działalności dydaktycznej i badawczej.

Spis treści:

Wstęp
    
Rozdział 1. Tutoring jako metoda indywidualnego nauczania i wychowania
        
1. Metoda tutoringu w perspektywie historycznej
1.1. Geneza i etymologia tutoringu
1.2. Miejsce tutoringu w anglosaskiej edukacji uniwersyteckiej
1.3. Zastosowanie tutoringu w szkołach dla dorosłych
1.4. Rozwój tutoringu rówieśniczego
2. Współczesne wykorzystanie tutoringu w polskiej edukacji
2.1. Zastosowanie metody tutoringu w polskim systemie szkolnictwa wyższego
2.2. Obecność tutoringu w polskiej szkole
2.3. Rola tutoringu w obszarze działalności pozaszkolnej
3. Metoda tutoringu jako przedmiot badań pedagogicznych
4. Podsumowanie
        
Rozdział 2. Metodologia stosowana w badaniach własnych
        
1. Charakterystyka problematyki badań
2. Zastosowane metody i techniki badawcze
3. Badania pilotażowe
4. Przebieg badań
4.1. Charakterystyka procedury badawczej
4.2. Opis szkół wdrażających metodę tutoringu
        
Rozdział 3. Rozwój metody tutoringu w polskich szkołach
        
1. ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie jako laboratorium tutoringu w polskiej szkole
1.1. Geneza Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA
1.2. Zadania, cele oraz organizacja systemu nauczania w ALA    
1.2.1. Rekrutacja w ALA
1.2.2. Indywidualny tok, plan i program nauczania
1.2.3. Promocja ucznia
1.2.4. System oceniania uczniów ALA
1.3. Założenia chrześcijańskiego personalizmu egzystencjalnego w programie wychowawczym ALA
1.4. Tutoring w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich
2. Skala stosowania metody tutoringu w polskim systemie oświaty    
3. Realizacja metody tutoringu w szkołach biorących udział w badaniach
3.1. Charakterystyka realizowanych w badanych szkołach form tutoringu
3.1.1. Tutoring szkolny
3.1.2. Tutoring rówieśniczy
3.1.3. Tutoring rodzinny
3.1.4. Tutoring nauczycieli
3.2. Procedury wprowadzenia tutoringu do badanych szkół
3.2.1. Formalne i organizacyjne aspekty wdrażania tutoringu w szkołach
3.2.2. Rola wychowawcy klasowego
3.2.3. Finansowanie oraz wsparcie ze strony instytucji zewnętrznych
3.2.4. Zauważane problemy wynikające z wdrażania tutoringu
4. Predyktywne i praktyczne aspekty zastosowania tutoringu    
4.1. Ocena tutoringu w badanych szkołach
4.2. Dostrzegane efekty korzystania z metody tutoringu
4.3. Przyszłość tutoringu w placówkach biorących udział w badaniach
4.4. Strategie rozwoju tutoringu w polskim systemie oświaty    
        
Podsumowanie
    
Aneks
        
Bibliografia
        
Spis tabel, wykresów i rysunków

» Marcin Polak, Tutoring w polskiej szkole, www.edunews.pl »
» Elżbieta Nerwińska, Centrum Pozytywnej Edukacji »


dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS:

Oryginalność tej pracy polega nie tylko na podjęciu problematyki związanej z tutoringiem jako stosunkowo nowej i mało znanej w Polsce metody pracy dydaktyczno-wychowawczej (…), wynika także z bardzo ambitnego zamiaru stworzenia całościowego obrazu tutoringu w polskich szkołach: jego genezy, skali, rodzajów i możliwości stosowania oraz efektywności. (…) Autorka udowodniła, że dysponuje pogłębioną wiedzą teoretyczną i szerokimi kompetencjami metodologicznymi zarówno w zakresie badań jakościowych, jak i ilościowych. Wykazała się nie tylko samymi umiejętnościami planowania, prowadzenia i opracowywania badań, ale również niezwykłą rzetelnością, dokładnością, starannością i dociekliwością, które zapewne w dużej mierze wynikają z jej ogromnego zaangażowania.

prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska:

Strategia badań przyjęta przez autorkę była ogromnie pracochłonna i została starannie zrealizowana. Pozwala to czytelnikowi na zapoznanie się z sytuacją tutoringu w Polsce (…). Autorka wykazała w swojej pracy znajomość obszernej literatury przedmiotu, bardzo dobrą orientację w literaturze dotyczącej wybranej koncepcji teoretycznej, wielką pracowitość i zainteresowania badawcze (…). Uzyskane wyniki wzbogacają wiedzę o metodzie tutoringu i wypełniają lukę w literaturze pedagogicznej.

Adrianna Sarnat-Ciastko
pedagog społeczny, politolog, tutor. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, nauczyciel akademicki w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obserwator rozwoju tutoringu w szkołach, pasjonat nauczycieli z pasją.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane