• Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny + płyta CD

Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny + płyta CD

 • Autor: Leszek Butowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-093-7
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 240/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  8.33 zł

 • 83% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest pierwszą w literaturze krajowej, przeprowadzoną w tak szerokim zakresie, próbą oceny zaangażowania europejskiej polityki spójności wobec sektora turystycznego. Analizę przeprowadzono dla dwóch ostatnich, zakończonych okresów programowania budżetowego UE (lata 1994-1999 i 2000-2006). Objęto nią Wspólnotę Europejską jako całość, a także indywidualnie wszystkie państwa członkowskie.

W swojej pracy autor przedstawia m.in. uwarunkowania teoretyczne uzasadniające zaangażowanie polityki spójności UE na rzecz sektora turystycznego. Poddaje także szczegółowej analizie zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny tej polityki w omawianym okresie. Książka, mimo naukowego charakteru, ma też walor aplikacyjny. Zawiera ona bowiem załącznik (na płycie CD), w którym przedstawiono przykłady projektów turystycznych (głównie krajowych), zrealizowanych przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych – w ramach europejskiej polityki spójności.

Spis treści:

Wstęp
 
1. Problem badawczy i hipotezy robocze
2. Cel pracy
3. Procedura i metody badawcze, źródła informacji
4. Układ książki
 
Rozdział 1. Turystyka w Unii Europejskiej. Zagadnienia podstawowe, aspekty prawne i funkcjonalne
 
1.1. Turystyka – zagadnienia podstawowe
1.2. Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego
1.2.1. Teoria rozwoju endogennego a zasoby turystyczne regionu
1.2.2. Teoria sieci w badaniach nad funkcją turystyki w regionach
1.2.3. Teoria bazy ekonomicznej a eksport produktu turystycznego
1.2.4. Teorie polaryzacji a obszary recepcji turystycznej
1.2.5. Zrównoważony rozwój a turystyka – próba integracji wybranych teorii rozwoju regionalnego
1.3. Turystyka w polityce Unii Europejskiej – geneza i uwarunkowania prawne
1.4. Kraje Unii Europejskiej jako obszary recepcji turystycznej
 
Rozdział 2. Europejska polityka spójności ekonomicznej i społecznej. Zagadnienia podstawowe, aspekty funkcjonalne w latach 1994-1999 i 2000-2006
 
2.1. Podstawy teoretyczne europejskiej polityki spójności
2.2. Geneza i ewolucja europejskiej polityki spójności
2.3. Ramy i instrumenty prawne europejskiej polityki spójności
2.4. Cele i zasady europejskiej polityki spójności w latach 1994-1999 i 2000-2006
2.5. Budżet oraz instrumenty finansowe europejskiej polityki spójności w latach 1994-1999 i 2000-2006
 
Rozdział 3. Turystyka w europejskiej polityce spójności gospodarczej i społecznej. Analiza według państw członkowskich
 
3.1. Austria
3.2. Belgia
3.3. Dania
3.4. Finlandia
3.5. Francja
3.6. Grecja
3.7. Hiszpania
3.8. Holandia
3.9. Irlandia
3.10. Luksemburg
3.11. Portugalia
3.12. Republika Federalna Niemiec
3.13. Szwecja
3.14. Wielka Brytania
3.15. Włochy
3.16. Cypr
3.17. Republika Czeska
3.18. Estonia
3.19. Litwa
3.20. Łotwa
3.21. Malta
3.22. Polska
3.23. Słowacja
3.24. Słowenia
3.25. Węgry
 
Rozdział 4. Turystyka w europejskiej polityce spójności gospodarczej i społecznej. Analiza zbiorcza
 
4.1. Okres programowania budżetowego 1994–1999
4.2. Okres programowania budżetowego 2000–2006
4.3. Wnioski z analizy porównawczej okresów budżetowych 1994–1999 i 2000–2006
4.4. Regiony turystyczne a regiony objęte europejską polityką spójności
4.5. Typologia projektów turystycznych realizowanych w ramach europejskiej polityki spójności
 
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
 
Załącznik (płyta CD): Studia przypadków – przykłady wybranych projektów turystycznych zrealizowanych w ramach europejskiej polityki spójności
 
Projekty turystyczne – inwestycyjne
Projekty turystyczne – nieinwestycyjne
Projekty kulturowo-turystyczne
Projekty sportowo-turystyczne
Projekty transportowe i środowiskowe wspierające rozwój turystyki
Projekty turystyczne na obszarach miejskich
Projekty turystyczne na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych
Projekty turystyczne na dawnych obszarach przemysłowych
Projekty turystyczne na dawnych obszarach wojskowych
Projekty turystyczne na obszarach nadmorskich i izolowanych
Projekty turystyczne na obszarach przygranicznych
Punktowe i obszarowe projekty turystyczne
Projekty turystyczne o różnym zasięgu oddziaływania
Komercyjne projekty turystyczne
 
Spis fotografii

prof. dr hab. Grzegorz Gołembski:

W całej pracy bardzo wysoko oceniam logikę wywodów i konsekwencję w realizacji założonych celów. Autor wyznaczył problem badawczy, hipotezy, cel główny, cele szczegółowe i z wielką konsekwencją dążył do ich realizacji. Przez to praca jest spójna, a osiągnięte rezultaty bardzo rzetelnie udokumentowane.(…) W konkluzji, chciałbym stwierdzić, iż uważam opracowanie dr Leszka Butowskiego za dzieło w pełni dojrzałe, naukowe, konsekwentnie realizowane, o wielkich walorach poznawczych, bardzo bogato udokumentowane i tym samym w pełni wiarygodne. Opracowanie to jest wysoce oryginalne i stanowi istotny wkład autora w pogłębienie wiedzy o roli turystyki w polityce spójności Unii Europejskiej.

Leszek Butowski

absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu turystyki międzynarodowej na Uniwersytecie Paryż I (Sorbona). Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce rozwoju regionów poprzez turystykę. Zajmuje się również badaniami systemowymi związanymi z organizacją turystyki. Współpracuje w tym zakresie z Polską Organizacją Turystyczną, Instytutem Turystyki, a także z samorządami wojewódzkimi i instytucjami pozarządowymi. Jest autorem kilku książek oraz blisko 100 artykułów, dotyczących wymienionych zagadnień.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane