• Trudne doświadczenia rodzinne. Jak się z nich wyzwolić i być szczęśliwym?

Trudne doświadczenia rodzinne. Jak się z nich wyzwolić i być szczęśliwym?

 • Autor: Agnieszka Kozdroń
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-694-3
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 294/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zdrowa osoba społeczna to przedmiot zainteresowania szerokiego grona odbiorców, zaczynając od rodziców, po nauczycieli, pedagogów, lekarzy, trenerów, stowarzyszenia i zwykłych czytelników pracujących nad rozwojem osobowym. Przedstawione determinanty rozwojowe w  interdyscyplinarnym ujęciu integrują wiedzę w celu: po pierwsze zrozumienia prawidłowości rozwojowych, po drugie przedstawienia metody analizy trzech zmiennych warunkujących mentalne i fizyczne blokady życia: szczególnie fakty społeczne, reguły systemu rodzinnego oraz role poszczególnych jednostek. Po trzecie zawiera narzędzia umożliwiające osobistą pracę nad poprawą jakości życia, intencjonalną pracą z zaburzeniami rozwojowymi. Książka zawiera ponadto informacje związane z taką degradacją struktury biologicznej człowieka w wyniku dewiacyjnej wielopokoleniowej socjalizacji, która finalnie kończy się zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Reasumując, zrozumienie czynników warunkujących konstytuowanie się istoty biologicznej w osobę społeczną, otwiera drzwi do intencjonalnej celowej socjalizacji wtórnej, skutkującej odzyskaniem w wielu wypadkach całkowitego zdrowia jednostki, nawet tej z zaburzeniami rozwojowymi.

Spis treści:

Wstęp
    
Rozdział 1. Konstytuowanie osoby społecznej z organizmu biologicznego w ontogenezie osobniczej
    
1. Rozwój – definicyjne ujęcie zjawiska
2. Determinanty rozwoju
3. Czynniki wpływające na rozwój
    
Rozdział 2. Biologiczne determinanty rozwoju jednostki
    
1. Geny
1.1. Rozwój społeczny warunkowany genetycznie
1.2. Emocje, genetyczny regulator rozwoju
1.3. Zaburzenia rozwojowe aktywowane genetycznie
1.4. Genetyczne podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu
1.5. Genetyczne systemy naprawcze
1.6. Geny – szanse i zagrożenia
2. Mózg
2.1. Charakterystyka procesu uczenia się mózgu
2.2. Schematy, memy, wzorce
2.4. Plastyczność mózgu
2.4.1. Czas a zjawisko plastyczności
2.4.2. Doświadczenie jako element warunkujący plastyczność
2.5. Okresy krytyczne w rozwoju
2.6. Dojrzewanie mózgu a rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych
2.6.1. Kora nowa, układ limbiczny i mózg gadzi – przegląd zagadnień
2.7. Uszkodzenia mózgu
2.7.1. Specyfika pracy mózgu w autyzmie
2.8. Systemy naprawcze w strukturach umysłu
3. Zmiana mapy mózgu
    
Rozdział 3. Wpływ środowiska społecznego na rozwój człowieka
    
1. Socjalizacja
2. Rodzina pochodzenia
3. Środowisko rodzinne dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
4. Człowiek jako element terapeutycznej socjalizacji
5. Podsumowanie
    
Rozdział 4. Aktywność własna osoby społecznej
    
1. Aktywność własna i mentalna tożsamość
2. Zaburzenia aktywności własnej i mentalnej tożsamości
3. Zaburzenia ze spektrum autyzmu
    
Rozdział 5. Analiza biograficzna w transformacji osobowości
    
1. Analiza biograficzna
2. Proces osobowego wzrostu
3. Projekty do autoanalizy i autokorekty
3.1. Poczucie własnej wartości
3.2. Życie rodzinne
3.3. Emocje i uczucia
3.4. Partnerstwo
3.5. Finanse
3.6. Zaburzenia rozwojowe
    
Zakończenie

prof. zw. dr hab. Lesław Hostyński:

Publikacja zrodziła się przede wszystkim z chęci poznania etiologii trudności życiowych, chorób, cierpienia, niepowodzeń. Powstała ona jako efekt doświadczenia zawodowego i życiowego Autorki. (...) Prezentuje czytelnikowi publikację, której zaletą jest jasność i precyzja myśli sprawiające, iż może się ona stać lekturą dla szerszego grona odbiorców aniżeli tylko specjaliści. (...) Zawiera przydatne kompendium wiedzy dotyczącej rozwoju człowieka i z powodzeniem może być wykorzystana w procesie dydaktycznym.

dr Małgorzata Matusiak:

Główne przesłanie książki można zamknąć w stwierdzeniu: «nie musimy być niewolnikami własnych genów». (...) Aby było to możliwe, konieczne jest zrozumienie mechanizmów biologicznego oraz społecznego rozwoju i funkcjonowania człowieka, który jest zawarty w bardzo szczegółowym przeglądzie literaturowym. (...) Autorka wyjaśnia, jak świat wewnętrzny jednostki ukształtowany w wyniku wielopokoleniowej transmisji kulturowej systemu rodzinnego utrwala postawy, będące wielokrotnie źródłem jej cierpienia. Świadomość, iż owo cierpienie nie wynika z zewnętrznych uwarunkowań, tylko z wdrukowanych wzorców zachowań, jest przedmiotem tej książki. Poznanie siebie i własnych zasobów, to klucz do kolejnego kroku, którym jest zdrowienie, wzrastanie, dobre życie. Czytelnik doznaje przejmującego uczucia wagi i znaczenia dotarcia do własnych korzeni i budowania na tej podstawie swojego obecnego – zdrowego – „ja”. Uważny odbiorca z pewnością znajdzie dzięki niej drogę do osobistego sukcesu.

opinia Czytelnika Adama Kręcisza – właściciela firmy z Berlina:

- Czy możliwe jest dziedziczenie doświadczeń, uczuć, emocji, ról społecznych, skutków traumatycznych wydarzeń w życiu przodków?
- Czy następne generacje mogą przejmować schematy i mechanizmy zachowań swoich przodków?
- Czy istnieją w naszym życiu wydarzenia, które występowały w poprzednich pokoleniach?
- Czy genetyczna pamięć tamtych wydarzeń ma wpływ na nasze obecne zachowania?

Autorka przytacza, na podstawie badań i obserwacji, dowody wskazujące na taką możliwość. Równocześnie wskazuje, że poznanie tych zależności pomaga znaleźć drogę do korygowania pewnych negatywnych zachowań, czy też zaburzeń psychicznych i osobowościowych. Daje też przykłady skutecznego zastosowania tej terapii zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Agnieszka Kozdroń
doktorantka na Uniwersytecie Rzeszowskim, pedagog zdrowia i profilaktyki społecznej, coach, edukator, wykładowca. Współpracuje z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry pedagogicznej oraz konsultacje indywidualne. Autorka książek i artykułów naukowych dotyczących rodziny, zdrowia i niepełnosprawności. Główne zainteresowania: poprawa jakości życia dziecka i jego rodziny, skuteczne kompensowanie zaburzeń rozwojowych oraz wzrost jakości oddziaływań dorosłych (pedagogów i rodziców) na dziecko, a przede wszystkim transformacja wewnętrznych, mentalnych programów jednostki w te o adaptacyjnym charakterze.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane