• Trauma u młodzieży. Konsekwencje i uwarunkowania

Trauma u młodzieży. Konsekwencje i uwarunkowania

 • Autor: Magdalena Kobylarczyk-Kaczmarek Nina Ogińska-Bulik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-183-8
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 220/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Współczesne czasy są źródłem licznych zagrożeń i kryzysów, związanych z różnego rodzaju wypadkami, kataklizmami, zagrażającymi życiu chorobami, aktami przemocy, a ostatnio także pandemią COVID-19 czy wojną w Ukrainie. Doświadczenie traumy w okresie dzieciństwa czy adolescencji może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki w okresie dorosłości. Zważywszy na fakt coraz większego rozpowszechnienia zdarzeń traumatycznych i pogarszającego się zdrowia psychicznego nastolatków, rośnie zapotrzebowanie na badania w tym obszarze. Można także przewidywać, że wzrośnie liczba młodych osób wymagających profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Monografia podejmuje niezwykle ważną problematykę, jaką jest doświadczanie traumy przez młodzież, jej konsekwencje i czynniki warunkujące. Monografia jest przeznaczona dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką traumy, w tym rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży po doświadczeniach traumatycznych, profesjonalistów (głównie terapeutów) pracujących z młodzieżą po traumie. Książka będzie także cennym źródłem wiedzy dla studentów psychologii, medycyny, zdrowia publicznego, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej i psychotraumatologii.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Trauma i jej konsekwencje

1.1. Definicje i klasyfikacje zdarzeń traumatycznych
1.2. Rozpowszechnienie i charakterystyka zdarzeń traumatycznych
1.3. Negatywne skutki ekspozycji na traumę
1.3.1. Zespół stresu pourazowego – definicje i klasyfikacje
1.3.2. Rozpowszechnienie występowania PTSD
1.3.3. Mechanizmy rozwoju i modele PTSD
1.3.4. Terapia PTSD
1.3.5. Inne zaburzenia potraumatyczne
1.4. Pozytywne skutki doświadczonych zdarzeń traumatycznych
1.4.1. Potraumatyczny wzrost – charakterystyka zjawiska
1.4.2. Modele wzrostu po traumie
1.4.3. Wspieranie wzrostu po traumie
1.5. Współwystępowanie negatywnych i pozytywnych skutków doświadczonych zdarzeń traumatycznych
Podsumowanie

2. Doświadczanie zdarzeń traumatycznych przez dzieci i młodzież oraz ich konsekwencje

2.1. Rozumienie traumy i jej typy występujące u dzieci i młodzieży
2.2. Rozpowszechnienie i rodzaje doświadczanych przez dzieci i młodzież zdarzeń traumatycznych
2.3. Negatywne skutki ekspozycji na traumę u dzieci i młodzieży
2.3.1. Zespół stresu pourazowego
2.3.2. Rozpowszechnienie PTSD
2.3.3. Inne zaburzenia potraumatyczne
2.4. Pozytywne następstwa ekspozycji na traumę u dzieci i młodzieży
2.4.1. Potraumatyczny wzrost
2.4.2. Występowanie potraumatycznego wzrostu u dzieci i młodzieży
2.4.3. Modele wzrostu po traumie u dzieci i młodzieży
2.5. Współwystępowanie negatywnych i pozytywnych następstw traumy u dzieci i młodzieży
2.6. Zapobieganie PTSD i wspieranie wzrostu po traumie u dzieci i młodzieży
Podsumowanie

3. Czynniki warunkujące występowanie negatywnych i pozytywnych skutków doświadczonych zdarzeń traumatycznych

3.1. Uwarunkowania sytuacyjne
3.1.1. Rodzaj zdarzenia
3.1.2. Czas, jaki upłynął od zdarzenia traumatycznego
3.1.3. Wsparcie społeczne
3.1.4. Inne formy pomocy psychologicznej
3.2. Uwarunkowania podmiotowe
3.2.1. Zmienne socjodemograficzne
3.2.2. Prężność
3.2.3. Ruminacje
3.2.4. Strategie radzenia sobie
Podsumowanie

4. Psychospołeczne uwarunkowania negatywnych i pozytywnych skutków zdarzeń traumatycznych doświadczonych przez młodzież – badania własne

4.1. Cel i metoda badań
4.2. Analiza wyników badań
4.3. Dyskusja wyników

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Indeks nazwisk i nazw

Magdalena Kobylarczyk-Kaczmarek
doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główny obszar zainteresowań dotyczy szeroko pojętej problematyki traumy w grupie dzieci i młodzieży. Współautorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu psychologii zdrowia i stresu, głównie u dzieci i młodzieży oraz jednego narzędzia pomiaru. Na co dzień zajmuje się również pracą diagnostyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą.

Książki tego autora

Nina Ogińska-Bulik
profesor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główny obszar zainteresowań dotyczy problematyki traumy. Autorka/współautorka licznych narzędzi pomiaru oraz 330 publikacji z zakresu psychologii zdrowia i stresu.

Książki tego autora


Adams, E. J. (2010). Healing invisible wounds. Reclaiming Children & Youth, 19(3), 32–33.
Agaibi, C. E., Wilson, J. P. (2005). Trauma, PTSD, and resilience: A review of the literature. Trauma,
Violence & Abuse, 6(3), 195–216.
Ahern, N. R., Kiehl, E. M., Sole, M. L., Byers, J. (2006). A review of instruments measuring resilience.
Issues in comprehensive pediatric nursing, 29(2), 103–125. doi.org/10.1080/01460860600677643
Alamdar, S., Lv, Y., Guo, J., Lu, J., Zhang, Y. (2020). Attentional bias effect on post-traumatic out-
comes in children after earthquake: Mediation role of rumination. PsyCh Journal, 9, 738–748.
doi:10.1002/pchj.360
Aldridge, A.A., Roesch, S.C. (2008). Developing coping typologies of minority adolescents: A latent
profile analysis. Journal of Adolescence, 31, 499–517.
Alibwaini, I., Thabet, A. M. (2019). Posttraumatic Stress Disorder and Resilience among Pa -
lestinian Adolescents in the Gaza Strip. Arab Journal of Psychiatry, 30(2), 151–159. doi.
org/10.12816/0053345
Alisic, E., van der Schoot, T.A., van Ginkel, J.R. Kleber, R.J. (2008). Looking Beyond Posttraumatic
Stress Disorder in Children: Posttraumatic Stress Reaction, Posttrauamtic Growth, and Qu-
ality of Life in a General Population Sample. Journal of Clinical Psychiatry, 69 (9), 1455–1461.
Alisic, E., Zalta, A. K., van Wesel, F., Larsen, S. E., Hafstad, G. S., Hassanpour, K., Smid, G. E. (2014).
Rates of post-traumatic stress disorder in trauma-exposed children and adolescents: Meta-
analysis. The British Journal of Psychiatry , 204, 335–340. doi.org/10.1192/bjp.bp.113.131227.
AlShawi, A. F. (2018). Prevalence of Posttraumatic Stress Disorders among Sample of Internally
Displaced Persons in Iraq: A Preliminary Study. Journal of Community Medicine & Health
Education, 08(02). doi:10.4172/2161-0711.1000599
American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(3rd ed.). Washington, DC.
American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(3rd ed., revised). Washington, DC.
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(4th ed.). Washington, DC.
American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(4th ed.). Washington, DC.188 Bibliografia
American Psychiatric Association (2015). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(5th ed.). Washington, DC.
An, Y., Sun, X., Le, Y., Zhou, X. (2020). Trajectory and relation between posttraumatic stress di-
sorder on resilience in adolescents following the Yancheng tornado. Personality and Individual
Differences, 164, 110097. doi:10.1016/j.paid.2020.110097
Andrades, M., García, F., Calonge, I., Martínez-Arias, R. (2018). Posttraumatic growth in children
and adolescents exposed to the 2010 earthquake in Chile and its relationship with rumina-
tion and posttraumatic stress symptoms. Journal of Happiness Studies, 19(5), 1505–1517. doi.
org/10.1007/s10902-017-9885-7
Andrades, M., García, F. E., Kilmer, R. P. (2021). Post-traumatic stress symptoms and post-trauma-
tic growth in children and adolescents 12 months and 24 months after the earthquake and
tsunamis in Chile in 2010: A longitudinal study. International Journal of Psychology, 56(1),
48–55. doi.org/10.1002/ijop.12718
Andreou, E., Tsermentseli, S., Anastasiou, O., Kouklari, E-C. (2021). Retrospective Accounts of
Bullying Victimization at School: Associations with Post-Traumatic Stress Disorder Symp-
toms and Post-Traumatic Growth among University Students. Journal of Child & Adolescent
Trauma, 14(1), 9–18. doi.org/10.1007/s40653-020-00302-4
Antoni, M.H., Lehman, J.M., Kilbourn, K., Boyers, A.E., Culver, J.L., Alferi, S.M., Yount, S.E.,
McGregor, B.A., Arena, P.L., Harris, S., Price, A.A., Carver, C.S. (2001). Cognitive-behavioral
stress management intervention decreases the prevalence of depression and enhances benefit
finding among women under treatment for early-stage breast cancer. Health psychology: official
journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association, 20(1), 20-32
doi:10.1037/0278-6133.20.1.20
Arnberg, F. K., Johannesson, K. B., Michel, P. O. (2013). Prevalence and duration of PTSD in
survivors six years after a natural disaster. Journal of Anxiety Disorders, 27(3), 347–352.
Aydin, B., Akbas, S., Turla, A., Dundar, C. (2016). Depression and post-traumatic stress disorder
in child victims of sexual abuse: Perceived social support as a protection factor. Nordic Journal
of Psychiatry, 70, 418–423. doi:10.3109/08039488.2016.1143028
Avanci, J. Q., Serpeloni, F., de Oliveira, T. P., de Assis, S. G. (2021). Posttraumatic stress disor-
der among adolescents in Brazil: a cross-sectional study. BMC Psychiatry, 21(1), 1–10. doi.
org/10.1186/s12888-021-03062-z
Badura-Madej, W., Dobrzyńska-Masterhazy, A. (2004). Wpływ traumy na funkcjonowanie dziec-
ka-świadka. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 3(1).
  https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/152
Baker, J. M., Kelly, C., Calhoun, L. G., Cann, A., Tedeschi, R. G. (2008). An examination of post-
traumatic growth and posttraumatic depreciation: Two exploratory studies. Journal of Loss
and Trauma, 13, 450–465. doi.org/10.1080/15325020802171367
Barakat, L. P., Alderfer, M. A., Kazak, A. E. (2006). Posttraumatic growth in adolescent survivors
of cancer and their mothers and fathers. Journal of Pediatric Psychology, 31(4), 413–419. doi.
org/10.1093/jpepsy/jsj058
Baran, J. (2009). Application of the conception of traumatic stress in research on children with
cancer and their parents. Psychoonkologia, 13(1), 28–32.
Barańczuk, U. Zawadzki, B. (2013). Polska adaptacja Inwentarza Poznawczych Strategii Regulacji
Stanów Afektywnych ICARUS. Psychologia – Etiologia – Genetyka. 27, 87–105.
Barskova, T., Oesterreich, R. (2009). Post-traumatic growth in people living with a serious medi-
cal condition and its relations to physical and mental health: A systematic review. Disability
Rehabilitation, 31, 1709–1733.
Baryła, W., Wojciszke, B. (2005). Kwestionariusz Ruminacji. Studia Psychologiczne, 43(4), 5–22.Bibliografia 189
Beck, C. T. (2011). Secondary traumatic stress in nurses: A systematic review. Archives of Psychiatric
Nursing, 25(1), 1–10.
Benight, C.C., Cieślak, R., Waldrep, E. (2009). Social and cognitive frameworks for understan-
dingmental health consequences of disasters. W: Y. Neria, S. Galea, F.H. Norris (red.). Mental
health and disasters (s. 161–174). Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Benjet, C., Bromet, E., Karam, E. G., Kessler, R. C., McLaughlin, K. A., Ruscio, A. M., Shahly,
V., Stein, D. J., Petukhova, M., Hill, E., Alonso, J., Atwoli, L., Bunting, B., Bruffaerts, R.,
Caldas-de-Almeida, J. M., de Girolamo, G., Florescu, S., Gureje, O., Huang, Y., ... Koenen, K.
C. (2016). The epidemiology of traumatic event exposure worldwide: results from the World
Mental Health Survey Consortium. Psychological Medicine, 46(2), 327–343. doi.org/10.1017/
s0033291715001981
Bensimon, M. (2012). Elaboration on the association between trauma, PTSD and posttraumatic
growth: The role of trait resilience. Personality and Individual Differences, 52(7), 782–787. doi.
org/10.1016/j.paid.2012.01.011
Bernstein, M., Pfefferbaum, B. (2018). Posttraumatic Growth as a Response to Natural Di-
sasters in Children and Adolescents. Current Psychiatry Reports, 20(5). doi.org/10.1007/
s11920-018-0900-4
Black,  M.  C.,  Basile,  K.  C.,  Breiding,  M.  J.,  Smith,  S.  G.,  Walters,  M.  L.,  Merrick,  M.  T.,  
Stevens, M. R. (2011). The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010
summary report. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for
Disease Control and Prevention.
Blanchard, E. B., Hickling, E. J., Mitnick, N., Taylor, A. E., Loos, W. R., Buckley, T. C. (1995). The
impact of severity of physical injury and perception of life threat in the development of post-
-traumatic stress disorder in motor vehicle accident victims. Behaviour Research and Therapy ,
33(5), 529–534. doi.org/10.1016/0005-7967(94)00079-y
Blanco, C. (2011). Epidemiology of PTSD. W: D.J. Stein, M.J. Friedman, C. Blanco (red.) World
Psychiatric Association evidence and experience in psychiatry series. Posttraumatic stress di-
sorder (s. 49–74). New York: Wiley Blackwell.
Block, J. (1993). Studying personality the long way. W: D. C. Funder, R. D. Parke, C. Tomlinson-
-Keasey, K. Widaman (red.), Studying lives through time: Personality and development (s. 9–41).
American Psychological Association. doi.org/10.1037/10127-018
Block, J. H., Block, J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of
behavior. W: W.A. Collins (red.), Development of Cognition, Affect and Social Relations: The
Minnesota Symposia on Child Psychology (vol. 13, s. 39–101). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Block,  J.,  Kremen,  A.  M.  (1996).  IQ  and  ego-resiliency:  Conceptual  and  empirical  connec-
tions and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70(2), 349–361. doi.
org/10.1037/0022-3514.70.2.349
Bogolyubova, O., Skochilov, R., Smykalo, L. (2014). Childhood Victimization Experiences of
Young Adults in St. Petersburg, Russia. Journal of Interpersonal Violence, 30(7), 1153–1167.
doi.org/10.1177/0886260514539849
Bokszczanin, A. (2003). Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź w 1997 roku.
Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
Bokszczanin, A. (2007). PTSD symptoms in children and adolescents 28 months after a flood: Age
and gender differences. Journal of Traumatic Stress, 20(3), 347–351. doi.org/10.1002/jts.20220
Bokszczanin A. (2015). Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświad-
czeniach klęski powodzi. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Bolu, A., Erdem M., Öznur, T. (2014). Travma sonrasi stres bozukluǧu. Anatolian Journal of Clinical
Investigation, 8(2), 98–104.190 Bibliografia
Borkowska, O., Platek, M. (2011). Skala przestępstwa zgwałcenia w Polsce W: J. Piotrowska,  
A. Synakiewicz (red.), Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Pol-
sce (s. 10–23). Warszawa: Feminoteka.
Borys, B. (2004). Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na stan psychiczny człowieka. Psychiatria, 2,
97–105.
Boyes, M. E., Cluver, L. D., Gardner, F. (2012). Psychometric Properties of the Child PTSD Chec-
klist in a Community Sample of South African Children and Adolescents. PLOS ONE, 7(10),
1–8. doi.org/10.1371/journal.pone.0046905
Bramsen, I., Ploeg, H. M. (2007). Fifty years later: the long-term psychological adjustment of
ageing World War II survivors. Acta Psychiatrica Scandinavica, 100(5), 350–358. doi.or-
g/10.1111/j.1600-0447.1999.tb10878.x
Breiding, M. J., Black, M. C., Ryan, G. W. (2008). Prevalence and risk factors of intimate partner
violence in eighteen U.S. states/territories, 2005. American Journal of Preventive Medicine,
34(2), 112–118. 10.1016/j.amepre.2007.10.001
Breslau, N. (2009). The epidemiology of trauma, PTSD, and other post-trauma disorders. Trauma,
Violence, & Abuse, 10(3), 198–210. doi: 10.1177/1524838009334448
Breslau, N., Kessler, R. C., Chilcoat, H. D., Schultz, L. R., Davis, G. C., Andreski, P. (1998). Trauma
and posttraumatic stress disorder in the community: The 1996 Detroit Area Survey of Trauma.
Archives of General Psychiatry, 55, 626–632.
Briere, J., Scott, C. (2012). Principles of trauma therapy (2nd ed.). New York: Sage.
Briggs-Gowan, M. J., Ford, J. D., Fraleigh, L., McCarthy, K., Carter, A. S. (2010). Prevalence of
exposure to potentially traumatic events in a healthy birth cohort of very young children in
the northeastern United States. Journal of Traumatic Stress, 23(6), 725–733. doi.org/10.1002/
jts.20593
Buckley, T. (2013). Traumatic stress and motor vehicle accidents. Pobrano 12.09.2022 zhttps://www.
aaets.org/traumatic-stress-library/traumatic-stress-and-motor-vehicle-accidents
Butler, R. W., Rizzi, L. P., Handwerger, B. A. (1996). Brief report: The assessment of posttraumatic
stress disorder in pediatric cancer patients and survivors. Journal of Pediatric Psychology, 21(4),
499–504. doi.org/10.1093/jpepsy/21.4.499
Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G. (1999). Facilitating post-traumatic growth: A clinician’s guide.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G. (2004). The foundations of posttraumatic growth. Psychological
Inquiry, 15, 93−102.
Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G. (2006). The foundations of posttraumatic growth: An expanded
framework. W: L. G. Calhoun, R. G. Tedeschi (red.), Handbook of posttraumatic growth: Re-
search and practice (s. 1–23). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Calhoun, L. G., Cann, A., Tedeschi, R. G. (2010). The posttraumatic growth model: Sociocultural
considerations. W: T. Weiss, R. Berger (red.), Posttraumatic growth and culturally competent
practice (s. 1–14). Hoboken, NJ: John Wiley.
Cann, A., Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G., Triplett, K. N., Vishnevsky, T., Lindstrom, C. M. (2011).
Assessing posttraumatic cognitive processes: the Event Related Rumination Inventory. Anxie-
ty, Stress & Coping, 24(2), 137–156. doi.org/10.1080/10615806.2010.529901
Carboon, I., Anderson, V. A., Pollard, A., Szer, J., Seymour, J. F. (2005). Posttraumatic Growth Fol-
lowing a Cancer Diagnosis: Do World Assumptions Contribute? Traumatology, 11(4), 269–283.
doi.org/10.1177/153476560501100406
Carmassi, C., Akiskal, H. S., Bessonov, D., Massimetti, G., Calderani, E., Stratta, P., Rossi, A.,
Dell’Osso, L. (2014). Gender differences in DSM-5 versus DSM-IV-TR PTSD prevalence and
criteria comparison among 512 survivors to the L’Aquila earthquake. Journal of Affective Di-
sorders, 160, 55–61. doi.org/10.1016/j.jad.2014.02.028Bibliografia 191
Carver, C. S. (2010). Resilience and Thriving: Issues, Models, and Linkages. Journal of Social Issues,
54(2), 245–266. doi.org/10.1111/j.1540-4560.1998.tb01217.x
CATS Consortium. (2007). Implementing CBT for Traumatized Children and Adolescents after
September 11: Lessons Learned from the Child and Adolescent Trauma Treatments and Servi-
ces (CATS) Project. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 36(4), 581–592.
Cebella, A., Łucka, I. (2007). Zespół stresu pourazowego – rozumienie i leczenie. Psychiatria,
4(3), 128–136.
Centers  for  Disease  Control  and  Prevention  (CDC).  (2013,  April).  Understanding  intimate
partner violence. Pobrano 17.09.2022 z: http://www.cdc.gov/VIOLENCEPREVENTION/
intimatepartnerviolence
Chan, C. S., Tang, K. N. S., Hall, B. J., Yip, S. Y. T., Maggay, M. (2016). Psychological Sequelae of
the 2013 Super Typhoon Haiyan among Survivor-Responders. Psychiatry, 79(3), 282–296. doi.
org/10.1080/00332747.2015.1129874
Chan, M. W. C., Ho, S. M. Y., Tedeschi, R. G., Leung, C. W. L. (2011). The valence of attentional
bias and cancer-related rumination in posttraumatic stress and posttraumatic growth among
women with breast cancer. Psycho-Oncology, 20(5), 544–552. doi.org/10.1002/pon.1761
Charney, D. S. (2004). Psychobiological mechanisms of resilience and vulnerability: implications
for successful adaptation to extreme stress. The American Journal of Psychiatry , 161(2), 195–216.
doi.org/10.1176/appi.ajp.161.2.195
Chemtob, C., Nakashima, J. P., Hamada, R. S., Roitblat, H. L. (2002). Psychosocial intervention
for post-disaster trauma symptoms in elementary school children: A controlled community
field study. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 156, 211–216.
Child Abuse Prevention and Treatment Act (CAPTA), The CAPTA Reauthorization Act of 2010,
Public Law 111–320 (42 U.S.C. 5106a). Pobrano 19.09.2022 z http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/
BILLS-111s3817enr/pdf
Chuang, S. S., Lamb, M. E., Hwang, C. P. (2006). Personality development from childhood to
adolescence: A longitudinal study of ego-control and ego-resiliency in Sweden. International
Journal of Behavioral Development, 30(4), 338–343. doi.org/10.1177/0165025406072795
Cicchetti, D., Toth, S. L. (2005). Child maltreatment. Annual Review of Clinical Psychology, 1,
409–438. doi:10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144029
Cichocka, A., Bilewicz, M. (2010). Co się kryje w nieistotnych efektach statystycznych? Możliwości
zastosowania analizy supresji w psychologii społecznej. Psychiatria, 5, 14, 191–198.
Cieślak, M., Bidzan, M. (2015). Wzrost osobowy u młodzieży zmagającej się z chorobą nowotworo-
wą – charakterystyka zjawiska. Psychoonkologia, 19(4), 152–160. doi:10.5114/pson.2015.57495
Cohen, S., Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological
Bulletin, 98(2), 310–357. doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310
Cohen, J.A., Mannarino, A.P, Deblinger, E. (2011). Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci
i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Cohen, J. A., Deblinger, E., Mannarino, A. P., Steer, R. A. (2004). A multisite randomized con-
trolled study of sexuallyabused, multiply traumatized children with PTSD: Initial treat-
ment outcome. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43,  
393–402.
Cohen, J. A., Bukstein, O., Walter, H., Benson, S. R., Chrisman, A., Farchione, T. R., Hamilton, J.,
Keable, H., Kinlan, J., Schoettle, U., Siegel, M., Stock, S., Medicus, J. (2010). Practice Parameter
for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents with Posttraumatic Stress
Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 49(4), 414–430.
doi.org/10.1097/00004583-201004000-00021 192 Bibliografia
Connor, K. M., Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Da -
vidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 76–82. doi.org/10.1002/
da.10113
Cryder, C.H., Kilmer, R.P., Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (2006). An exploratory study of post-
traumatic growth in children following a natural disaster. American Journal of Orthopsychia-
try, 76(1), 65–69.
Currier, J.M., Hermes, S., Phipps, S. (2009). Brief Report: Children’s Response to Serious Illness:
Perceptions of Benefit and Burden in a Pediatric Cancer Population. Journal of Pediatric Psy-
chology, 34, 1129-1134. doi.org/10.1093/jpepsy/jsp021
Cusack, K., Jonas, D. E., Forneris, C. A., Wines, C., Sonis, J., Middleton, J. C., Feltner, C., Brownley,
K. A., Olmsted, K. R., Greenblatt, A., Weil, A., i Gaynes, B. N. (2016). Psychological treatments
for adults with posttraumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical
Psychology Review, 43, 128–141. doi.org/10.1016/j.cpr.2015.10.003
Cyr, K., Chamberland, C., Clément, M.-È., Lessard, G., Wemmers, J.-A., Collin-Vézina, D., Ga-
gné, M.-H., Damant, D. (2013). Polyvictimization and victimization of children and youth:
Results from a populational survey. Child Abuse & Neglect, 37(10), 814–820. doi.org/10.1016/j.
chiabu.2013.03.009
Danhauer, S. C., Case, L. D., Tedeschi, R., Russell, G., Vishnevsky, T., Triplett, K., Ip, E. H., Avis, N.
E. (2013). Predictors of posttraumatic growth in women with breast cancer. Psycho-Oncology,
22, 2676–2683. doi.org/10.1002/pon.3298
Davis, C., Wortman, C.B., Lehman, D. R., Silver, R. (2000). Searching for Meaning in Loss: Are Cli-
nical Assumptions Correct? Death Studies, 24, 497–540. doi.org/10.1080/07481180050121471
Dąbkowska, M. (2002). Zespół stresu pourazowego u dzieci. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekar-
skiej, 2 (4), 251–254.
Dąbkowska, M. (2006), Wpływ traumatycznych doświadczeń na zdrowie psychiczne dzieci i mło-
dzieży. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 4 (6), 161–164.
Dąbkowska, M. (2008). Rozpoznawanie zespołu stresu pourazowego. Neuropsychiatria i Neu-
ropsychologia, 3(2), 80–84.
Deblinger, E., Lippman, J., Steer, R. (1996). Sexually abused children suffering posttraumatic stress
symptoms: Initial treatment outcome findings. Child Maltreatment, 1, 310 –321.
Didkowska, J. (2011). Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce. W: J. Meder (red.), Podsta-
wy onkologii klinicznej (s. 5–16). Warszawa: Wydawnictwo Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego.
Dorsey, S., Briggs, E. C., Woods, B. A. (2011). Cognitive behavioral treatment of posttraumatic
stress disorder in children and adolescents. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North
America, 20, 255–269. doi:10.1016/j.chc.2011.01.006
Dragan, M., Lis-Turlejska, M., Popiel, A., Szumiał, S., Dragan, W. Ł. (2012). The validation of the
Polish version of the Posttraumatic Diagnostic Scale and its factor structure. European Journal
of Psychotraumatology, 3, 10.3402/ejpt.v3i0.18479. doi.org/10.3402/ejpt.v3i0.18479
Dudek, B. (2003). Zaburzenie po stresie traumatycznym. Gdańsk: GWP.
Dudek, B., Koniarek, J. (2004). Osobowościowe uwarunkowania rozwoju zaburzenia po stresie
traumatycznym. W: J. Strelau (red.), Osobowość a ekstremalny stres (s. 183–198). Gdańsk: GWP.
Duraković-Belko, E., Kulenović, A., Dapić, R. (2003). Determinants of posttraumatic adjustment
in adolescents from Sarajevo who experienced war. Journal of Clinical Psychology, 59, 27–40.
doi.org/10.1002/jclp.10115.
Ehlers, A., Clark, D.M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour
Research and Therapy , 38, 319–345.Bibliografia 193
Ehrensaft, M. K., Moffitt, T. E., Caspi, A. (2004). Clinically abusive relationships in an unselected
birth cohort: Men’s and women’s participation and developmental antecedents. Journal of
Abnormal Psychology, 113(2), 258. doi:10.1037/0021-843X.113.2.258
Ehring, T., Ehlers, A. (2014). Does rumination mediate the relationship between emotion regu-
lation ability and posttraumatic stress disorder? Psychotraumatology, 5, 23547, doi: 10.3402/
ejpt.v.523547
Elhai, J. D., Palmieri, P. A. (2011). The factor structure of posttraumatic stress disorder: a literature
update, critique of methodology, and agenda for future research. Journal of Anxiety Disorders,
25(6), 849–854.
Elhai, J. D., Miller, M. E., Ford, J. D., Biehn, T. L., Palmieri, P. A., Frueh, B.C. (2012). Posttrauma-
tic stress disorder in DSM-5: Estimates of prevalence and symptom structure in a nonclini-
cal sample of college students. Journal of Anxiety Disorders, 26(1), 58–64. doi.org/10.1016/j.
janxdis.2011.08.013
Elklit, A. (2002). Victimization and PTSD in a Danish National Youth Probability Sample.
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41(2), 174–181. doi.
org/10.1097/00004583-200202000-00011
Ellonen, N., Salmi, V. (2011). Poly-victimization as a life condition: Correlates of poly-victimization
among Finnish children. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention,
12, 20-44. doi:10.1080/14043858.2011.561621
Eray, Ş., Uçar, H. N., Murat, D. (2017). The effects of relocation and social support on long-term
outcomes of adolescents following a major earthquake: A controlled study from Turkey. Inter-
national Journal of Disaster Risk Reduction, 24, 46–51. doi:10.1016/j.ijdrr.2017.05.026
Erickson,  S.J.,  Steiner,  H.  (2001).  Trauma  and  Personality  Correlates  in  Long  Term  Pe-
diatric  Cancer  Survivors.  Child  Psychiatry  and  Human  Development,  31(3),  195–213.
doi:10.1023/a:1026477321319
Esan, D., Adeleke, B.O. (2018). A Review of Accidents in Adolescents. Adolescent and Youth Health.
Journal of the Obafemi Awolowo University Medical Students’ Association, 22(1). https://www.
academia.edu/es/42066115/a_review_of_accidents_in_adolescents
Evers, A. W. M., Kraaimaat, F. W., van Lankveld, W., Jongen, P. J. H., Jacobs, J. W. G., Bijl-
sma, J. W. J. (2001). Beyond unfavorable thinking: The Illness Cognition Questionnaire
for chronic diseases. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69(6), 1026–1036. doi.
org/10.1037/0022-006x.69.6.1026
Fan, F., Long, K., Zhou, Y., Zheng, Y., Liu, X. (2015). Longitudinal trajectories of post-traumatic
stress disorder symptoms among adolescents after the Wenchuan earthquake in China. Psy-
chological Medicine, 45(13), 2885–2896. doi.org/10.1017/s0033291715000884
Figley, C.R., Kleber, R.J. (1995). Beyond the „victim”. Secondary traumatic stress. W: R.J. Kleber,
Ch.R. Figley, B.P. Gerson (red.), Beyond Trauma: Cultural and societal dynamics (s. 75–98).
New York: Plenum Press.
Fincham, D. S., Altes, L. K., Stein, D. J., Seedat, S. (2009). Posttraumatic stress disorder symptoms
in adolescents: risk factors versus resilience moderation. Comprehensive Psychiatry, 50(3),
193–199. doi:10.1016/j.comppsych.2008.09.001
Finkel, E. J., Eckhardt, C. I. (2011). Intimate partner violence. In The Oxford handbook of close
relationships. New York, NY: Oxford.
Finkelhor, D., Ormrod, R. K., Turner, H. A. (2007). Re-victimization patterns in a national lon-
gitudinal sample of children and youth. Child Abuse & Neglect, 31, 479–502. doi:10.1016/j.
chiabu.2006.03.012194 Bibliografia
Finkelhor,  D.,  Ormrod,  R.,  Turner,  H.,  Hamby,  S.  L.  (2005).  The  Victimization  of  Child -
ren and Youth: A Comprehensive, National Survey. Child Maltreatment, 10(1), 5–25. doi.
org/10.1177/1077559504271287
Finkelhor, D., Turner, H., Ormrod, R., Hamby, S. L. (2009). Violence, Abuse, and Crime Exposure
in a National Sample of Children and Youth. Pediatrics, 124(5), 1411–1423. doi.org/10.1542/
peds.2009-0467
Finkelhor, D., Turner, H. A., Shattuck, A., Hamby, S. L. (2013). Violence, Crime, and Abuse Expo-
sure in a National Sample of Children and Youth. JAMA Pediatrics, 167(7), 614. doi.org/10.1001/
jamapediatrics.2013.42
Finkelhor, D., Turner, H. A., Shattuck, A., Hamby, S. L. (2015). Prevalence of childhood exposure
to violence, crime, and abuse: Results from the national survey of Children’s Exposure to
Violence. JAMA Pediatrics, 169(8), 746–754. doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.0676
Foa, E.B., Rothbaum, B.O. (1998). Treating the trauma of rape: Cognitive-behavioral therapy for
PTSD. New York: The Guilford Press.
Foa, E.B., Chrestman, K.R., Gilboa-Schechtman, E. (2014). Przedłużona eskpozycja w terapii PTSD
nastolatków. Sopot: GWP.
Folkman, S., Moskowitz, J. T. (2000). Positive affect and the other side of coping. American Psy-
chologist, 55(6), 647–654. doi.org/10.1037/0003-066x.55.6.647
Frans, O., Rimmo, P.-A., Aberg, L., Fredrikson, M. (2005). Trauma exposure and post-traumatic
stress disorder in the general population. Acta Psychiatrica Scandinavica, 111(4), 291–290.
doi:10.1111/j.1600-0447.2004.00463.x
Frazier,  P.,  Conlon,  A.,  Glaser,  T.  (2001).  Positive  and  negative  life  changes  following
sexual  assault.  Journal  of  Consulting  and  Clinical  Psychology,  69(6),  1048–1055.  doi.
org/10.1037/0022-006x.69.6.1048
Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden -
-and-build  theory  of  positive  emotions.  American  Psychologist,  56(3),  218–226.  doi.
org/10.1037/0003-066x.56.3.218
Galea, S., Tracy, M., Norris, F., Coffey, S. F. (2008). Financial and social circumstances and the
incidence and course of PTSD in Mississippi during the first two years after Hurricane Katrina.
Journal of Traumatic Stress, 21(4), 357–368. doi.org/10.1002/jts.20355
Gil-Rivas, V., Hypes, A., Kilmer, R. P., Williams, J. (2007, November). Child resources and chil-
dren’s PTS symptoms post-Hurricane Katrina. Poster presented at the 23rd Annual Meeting
of the International Society for Traumatic Stress Studies, Baltimore, MD.
Glaesmer, H., Gunzelmann, T., Braehler, E., Forstmeier, S., Maercker, A. (2010). Traumatic expe-
riences and post-traumatic stress disorder among elderly Germans: results of a representati-
ve population-based survey. International Psychogeriatrics, 22(4), 661–670. doi.org/10.1017/
s104161021000027x
Glück, T.M., Tran, U.S., Lueger-Schuster, B. (2012). PTSD and trauma in Austria’s elderly: influence
of wartime experiences, postwar zone of occupation, and life time traumatization on today’s
mental health status—an interdisciplinary approach. European Journal of Psychotraumatology,
3(1), 17263. doi.org/10.3402/ejpt.v3i0.17263
Green, B. L., Rowland, J. H., Krupnick, J. L., Epstein, S. A., Stockton, P., Stern, N. M., Spertus, I. L.,
Steakley, C. (1998). Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder in Women with Breast Cancer.
Psychosomatics, 39(2), 102–111. doi.org/10.1016/s0033-3182(98)71356-8
Griffin, G. (2020). Defining trauma and a trauma-informed COVID-19 response.  Psychological
Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy , 12(S1), S279–S280. doi.org/10.1037/tra0000828
Griffin, G., McClelland, G., Holzberg, M., Stolbach, B., Maj, N., Kisiel, C. (2011). Addressing the
impact of trauma before diagnosing mental illness in child welfare. Child Welfare, 90(6), 69–89.Bibliografia 195
Hafstad,  G.  S.,  Gil-Rivas,  V.,  Kilmer,  R.  P.,  Raeder,  S.  (2010).  Parental  adjustment,  family
functioning, and posttraumatic growth among Norwegian children and adolescents fol-
lowing  a  natural  disaster.  American  Journal  of  Orthopsychiatry,  80(2),  248–257.  doi.
org/10.1111/j.1939-0025.2010.01028.x
Harmon, J., Venta, A. (2021). Adolescent Posttraumatic Growth: A Review. Child Psychiatry &
Human Development. 52(4), 596–608. doi:10.1007/s10578-020-01047-9
Hébert, M., Lavoie, F., Blais, M. (2014). Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD in adolescent victims
of sexual abuse: resilience and social support as protection factors. Ciência & Saúde Coletiva,
19(3), 685–694. doi:10.1590/1413-81232014193.15972013
Hedjazi, S.A., Moosavi, N. B., Sajjadi, R.B., Niroumand, S. (2022). The epidemiological assessment
of sexual assault. Journal of Fundamentals of Mental Health, 61–65.
Heid, A. R., Pruchno, R., Cartwright, F. P., Wilson-Genderson, M. (2016). Exposure to Hurricane
Sandy, neighborhood collective efficacy, and post-traumatic stress symptoms in older adults.
Aging & Mental Health, 21(7), 742–750. doi.org/10.1080/13607863.2016.1154016
Heim, C., Shugart, M., Craighead, W.E., Nemeroff, C.B. (2010). Neurobiological and psychia -
tric consequences of child abuse and neglect. Developmental Psychobiology, 52(7), 671–690.
doi:10.1002/dev.20494
Heitzman, J. (2011). Advances in diagnosis and treatment of mental disorders. Przewodnik Lekarza/
Guide for GPs, 14(1), 175–181.
Helgeson,  V.  S.,  Reynolds,  K.  A.,  Tomich,  P.  L.  (2006).  A  meta-analytic  review  of  bene-
fit  finding  and  growth.  Journal  of  Consulting  and  Clinical  Psychology,  74(5),  797–816.
doi:10.1037/0022-006x.74.5.797
Helios, J., Jedlecka, W. (2019). Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie
prawa. Warszawa: Difin.
Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Heszen-Celińska, I., Sęk, H. (2020). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hobfoll, S. E., Hall, B. J., Canetti-Nisim, D., Galea, S., Johnson, R. J., Palmieri, P. A. (2007).
Refining our Understanding of Traumatic Growth in the Face of Terrorism: Moving from
Meaning Cognitions to Doing what is Meaningful. Applied Psychology, 56(3), 345–366. doi.
org/10.1111/j.1464-0597.2007.00292.x
Hoge, C. W., Castro, C. A., Messer, S. C., McGurk, D., Cotting, D. I., Koffman, R. L. (2004). Combat
duty in Iraq and Afghanistan, mental health problems, and barriers to care. The New England
Journal of Medicine, 351(1), 13–22. doi.org/10.1056/NEJMoa040603
Horowitz, M., Wilner, N., Alvarez, W. (1979). Impact of Event Scale: A Measure of Subjective
Stress. Psychosomatic Medicine, 41(3), 209–218. doi.org/10.1097/00006842-197905000-00004
Horwitz, A.V. (2018). PTSD: A Short History. Johns Hopkins University Press.
Hunter, A. J., Chandler, G. E. (1999). Adolescent resilience. Image: The Journal of Nursing Scho -
larship, 31(3), 243–247.
Izydorczyk, E., Zielona-Jenek, M, Zdankiewicz-Ścigała, E. (2020). Pozostałe zaburzenia w okresie
dzieciństwa i adolescencji. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borowska (red.),
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. (s. 451–522) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jaffee, S.R., Moffitt, T.E., Caspi, A., Taylor, A., Arseneault, L. (2002). Influence of Adult Domestic
Violence on Children’s Internalizing and Externalizing Problems: An Environmentally Infor-
mative Twin Study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41(9),
1095–1103. doi:10.1097/00004583-200209000-00010
Janiri, D., Carfì, A., Kotzalidi, G.D., Bernabei, R., Landi, F., & Sani, G. (2021). Posttraumatic
stress disorder in patients after severe COVID-19 infection. JAMA Psychiatry, 78(5), 567–569.
doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.0109196 Bibliografia
Janoff-Bulman, R. (1989). Assumptive Worlds and the Stress of Traumatic Events: Applications of
the Schema Construct. Social Cognition, 7(2), 113–136. doi:10.1521/soco.1989.7.2.113
Janoff-Bulman, R. (1992). Shattered assumptions. New York: The Free Press.
Janoff-Bulman,  R.  (2004).  Posttraumatic  Growth:  Three  Explanatory  Models.  Psychological
Inquiry, 15(1), 30–34.
Jarmakowski, T. (2011). Rola myślenia ruminacyjnego w podatności na wyuczoną bezradność.
Studia Psychologiczne, 49(1), 61-72.
Jaser, S., Fear, J., Reeslund, K., Champion, J., Reising, M., Compas, B. (2008). Maternal sad-
ness and adolescents’ responses to stress in offspring of mothers with and without a hi-
story of depression. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 736–746. doi.
org/10.1080/15374410802359742
Jaser, S., Langrock, A.M., Keller, G., Merchant, M.J., Benson, M.A., Reeslund, K., Champion, J.E.,
Compas, B.E. (2005). Coping with the Stress of Parental Depression II: Adolescent and Parent
Reports of Coping and Adjustment. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 34(1),
193-205. doi:10.1207/s15374424jccp3401_18
Jensen, T. K., Dyb, G., Nygaard, E. (2009). A longitudinal study of posttraumatic stress reactions
in Norwegian children and adolescents exposed to the 2004 tsunami. Archives of Pediatrics &
Adolescent Medicine, 163(9), 856–861. doi.org/10.1001/archpediatrics.2009.151
Jia, X., Liu, X., Ying, L., Lin, C. (2017). Longitudinal relationships between social support and
posttraumatic growth among adolescent survivors of the Wenchuan earthquake. Frontiers in
Psychology, 8, 1275. doi:10.3389/fpsyg.2017.01275
Jin, Y., Xu, J., Liu, D. (2014). The relationship between post traumatic stress disorder and post
traumatic growth: gender differences in PTG and PTSD subgroups. Social Psychiatry and
Psychiatric Epidemiology, 49(12), 1903–1910. doi:10.1007/s00127-014-0865-5
Jin, Y., Deng, H., An, J., Xu, J. (2019). The Prevalence of PTSD Symptoms and Depressive Symp -
toms and Related Predictors in Children and Adolescents 3 Years after the Ya’an Earthquake.
Child Psychiatry & Human Development, 50(2), 300–307. doi.org/10.1007/s10578-018-0840-6
Johnson, H., Thompson, A. (2008). The development and maintenance of post-traumatic stress
disorder (PTSD) in civilian adult survivors of war trauma and torture: A review. Clinical
Psychology Review, 28(1), 3 6–47.
Jordan, C. E., Campbell, R., Follingstad, D. (2010). Violence and women’s mental health: the im-
pact of physical, sexual, and psychological aggression. Annual Review of Clinical Psychology,
6, 607–628. doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-090209-151437
Joseph, S., Linley, P. A. (2006). Growth following adversity: theoretical perspectives and impli-
cations for clinical practice. Clinical Psychology Review, 26(8), 1041–1053. doi.org/10.1016/j.
cpr.2005.12.006
Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2009). Pomiar zaburzeń po stresie traumatycznym – polska
wersja zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń. Psychiatria, 6, 15–25.
Juczyński, Z., Kwiecińska, L., Ogińska-Bulik, N. (2023) Ruminations as predictors of posttraumatic
stress disorder after hospitalization for Covid-19. Psychiatria Polska (w druku).
Kalaf, J., Coutinho, E., Vilete, L., Luz, M. P., Berger, W., Mendlowicz, M., Volchan, E., Andreoli,
S. B., Quintana, M. I., de Jesus Mari, J., Figueira, I. (2017). Sexual trauma is more strongly
associated with tonic immobility than other types of trauma – A population based study.
Journal of Affective Disorders, 215, 71–76. doi.org/10.1016/j.jad.2017.03.009
Kersting, A., Dölemeyer, R., Steinig, J., Walter, F., Kroker, K., Baust, K., Wagner, B. (2013). Brief
Internet-based intervention reduces posttraumatic stress and prolonged grief in parents after
the loss of a child during pregnancy: a randomized controlled trial. Psychotherapy and psy-
chosomatics, 82(6), 372–381. doi.org/10.1159/000348713Bibliografia 197
Kessler, R. C., Chiu, W. T., Demler, O., Merikangas, K. R., Walters, E. E. (2005). Prevalence, se-
verity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey
Replication. Archives of General Psychiatry, 62(6), 617–627. doi.org/10.1001/archpsyc.62.6.617
Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., Nelson, C. B. (1995). Posttraumatic stress di-
sorder in the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry, 52(12), 1048–1060.
doi.org/10.1001/archpsyc.1995.03950240066012
Khamis, V. (2015). Coping with war trauma and psychological distress among school-age Palesti-
nian children. The American Journal of Orthopsychiatry , 85, 72–79. doi.org/10.1037/ort0000039
Khamis, V. (2019). Posttraumatic stress disorder and emotion dysregulation among Syrian refugee
children and adolescents resettled in Lebanon and Jordan. Child Abuse & Neglect, 89, 29–39.
doi:10.1016/j.chiabu.2018.12.013
Kienzler,  H.  (2008).  Debating  war-trauma  and  post-traumatic  stress  disorder  (PTSD)  in
an  interdisciplinary  arena.  Social  Science  &  Medicine,  67(2),  218–227.  doi.org/10.1016/j.
socscimed.2008.03.030
Kilmer,  R.  P.  (2006).  Resilience  and  posttraumatic  growth  in  children.  W:  L.  G.  Calhoun,  
R. G. Tedeschi (red.), Handbook of posttraumatic growth: Research and practice (s. 264 –288).
Mahwah, NJ: Erlbaum.
Kilmer, R. P., Gil-Rivas, V. (2008). Posttraumatic growth in youth following disasters. The Pre -
vention Researcher, 15, 18 –20.
Kilmer, R. P., Gil-Rivas, V. (2010). Exploring Posttraumatic Growth in Children Impacted by
Hurricane Katrina: Correlates of the Phenomenon and Developmental Considerations. Child
Development, 81(4), 1211–1227. doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01463.x
Kilmer, R. P., Gil-Rivas, V., Hypes, A. W., Roof, K. A., Williams, J. L. (2009). Exploring associa-
tions between child self-system functioning and post-disaster depressive symptoms. Poster
presented at the 26th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies,
Atlanta, GA.
Kilmer, R. P., Gil-Rivas, V., Griese, B., Hardy, S. J., Hafstad, G. S., Alisic, E. (2014). Posttraumatic
growth in children and youth: Clinical implications of an emerging research literature. Ame-
rican Journal of Orthopsychiatry, 84(5), 506–518. doi:10.1037/ort0000016
Kilpatrick, D. G., Resnick, H. S., Milanak, M. E., Miller, M. W., Keyes, K. M., Friedman, M. J. (2013).
National estimates of exposure to traumatic events and PTSD prevalence using DSM-IV and
DSM-5 criteria. Journal of Traumatic Stress, 26(5), 537–547. doi.org/10.1002/jts.21848
Kimhi, S., Eshel, Y., Zysberg, L., Hantman, S. (2009). Postwar winners and losers in the long run:
determinants of war related stress symptoms and posttraumatic growth. Community Mental
Health Journal, 46(1), 10–19. doi.org/10.1007/s10597-009-9183-x
King, D. W., King, L. A., Gudanowski, D. M., Vreven, D. L. (1995). Alternative representations of
war zone stressors: Relationships to posttraumatic stress disorder in male and female Vietnam
veterans. Journal of Abnormal Psychology, 104(1), 184–196. doi.org/10.1037/0021-843x.104.1.184
King, D. W., Leskin, G. A., King, L. A., Weathers, F. W. (1998). Confirmatory factor analysis of the
clinician-administered PTSD Scale: Evidence for the dimensionality of posttraumatic stress
disorder. Psychological Assessment, 10(2), 90–96. doi.org/10.1037/1040-3590.10.2.90
Kira, I., Aboumediene, S., Ashby, J., Odenat, L., Mohanesh, J., Alamia, H. (2013). The Dynamics
of Posttraumatic Growth across Different Trauma Types in a Palestinian Sample. Journal of
Loss & Trauma, 18(2), 120–139. doi.org/10.1080/15325024.2012.679129
Kira, I. A., Templin, T., Lewandowski, L., Clifford, D., Wiencek, P., Hammad, A., Mohanesh, J.,
Al-haidar, A.-M. (2006). The effects of torture: Two community studies. Peace and Conflict:
Journal of Peace Psychology, 12(3), 205–228. doi.org/10.1207/s15327949pac12031198 Bibliografia
Kirkner,  A.,  Ullman,  S.  E.  (2019).  Sexual  Assault  Survivors’  Post-Traumatic  Growth:  Indi-
vidual  and  Community-Level  Differences.  Violence  Against  Women,  107780121988801.
doi:10.1177/1077801219888019
Klecka, M., Palicka, I. (2018). Trauma rozwojowa u dzieci – perspektywa neurorozwojowa. Dziecko
Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 17(2), 26–37.
Kleim, B., Ehlers, A. (2009). Evidence for a curvilinear relationship between posttraumatic growth
and posttrauma depression and PTSD in assault survivors. Journal of Traumatic Stress, 22(1),
45–52. doi.org/10.1002/jts.20378
Klohnen, E. C. (1996). Conceptual analysis and measurement of the construct of ego-resiliency. Jour-
nal of Personality and Social Psychology, 70(5), 1067–1079. doi.org/10.1037/0022-3514.70.5.1067
Kmiecik-Baran, K. (2000). Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. Publikacja
nr 4 z serii Młodzież i Przemoc. Gdańsk: Wydawnictwo Przegląd Oświatowy.
Kobylarczyk, M., Ogińska-Bulik, N. (2018). Assessing resiliency and personal growth in a group
of adolescents experiencing negative life events: The mediating role of emotional intelligence.
Current Issues in Personality Psychology, 6(2), 91-101. doi.org/10.5114/cipp.2017.68341
Kolko, D. J., Swenson, C. C. (2002). Assessing and treating physically abused children and families:
A cognitive-behavioral approach. Thousand Oaks, CA: Sage.
Koopman, C., Butler, L. D., Classen, C., Giese-Davis, J., Morrow, G. R., Westendorf, J., Banerjee, T.,
Spiegel, D. (2002). Traumatic stress symptoms among women with recently diagnosed primary
breast cancer. Journal of Traumatic Stress, 15(4), 277–287. doi.org/10.1023/a:1016295610660
Koutrouli, N., Anagnostopoulos, F., Potamianos, G. (2012). Posttraumatic Stress Disorder and
Posttraumatic Growth in Breast Cancer Patients: A Systematic Review. Women & Health,
52(5), 503–516. doi.org/10.1080/03630242.2012.679337
Kowalik, J., Weller, J., Venter, J., Drachman, D. (2011). Cognitive behavioral therapy for the tre-
atment of pediatric posttraumatic stress disorder: A review and meta-analysis. Journal of
Behavior Therapy and Experimental Psychiatry , 42, 405– 413. doi:10.1016/j.jbtep.2011.02.002
Kucharska, J. (2015). Feminist identity styles, sexual and non-sexual traumatic events, and psy-
chological well-being in a sample of Polish women. Journal of Interpersonal Violence, 33(1),
117–136. doi:10.1177/0886260515600163
Kuwert, P., Spitzer, C., Träder, A., Freyberger, H. J., Ermann, M. (2006). Sixty years later: post-
-traumatic stress symptoms and current psychopathology in former German children of World
War II. International Psychogeriatrics, 19(5), 955–961. doi.org/10.1017/s104161020600442x
Kübler-Ross, E. (1979). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Wyd. Media Rodzina.
La Greca, A. M., Lai, B. S., Llabre, M. M., Silverman, W. K., Vernberg, E. M., Prinstein, M. J. (2013).
Children’s Postdisaster Trajectories of PTS Symptoms: Predicting Chronic Distress. Child &
Youth Care Forum, 42(4), 351–369. doi.org/10.1007/s10566-013-9206-1
Langrock, A. M., Compas, B. E., Keller, G., Merchant, M. J. (2002). Coping with the stress of
parental depression: parents’ reports of children’s coping and emotional/behavioral pro-
blems. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 31, 312–324. doi.org/10.1207/
S15374424JCCP3103_03.
Laufer, A., Solomon, Z. (2006). Posttraumatic Symptoms and Posttraumatic Growth among Israeli
Youth Exposed to Terror Incidents. Journal of Social and Clinical Psychology, 25, 429-447.
dx.doi.org/10.1521/jscp.2006.25.4.429
Laufer, A., Raz-Hamama, Y., Levine, S., Solomon, Z. (2009). Posttraumatic growth in adolescence:
The role of religiosity, distress, and forgiveness. Journal of Social and Clinical Psychology, 28,
862–880. doi:10.1521/jscp.2009.28.7.862Bibliografia 199
Lauterbach, D., Vrana, S. (2001). The relationship among personality variables, exposure to trauma -
tic events, and severity of posttraumatic symptoms. Journal of Traumatic Stress, 14, 1, 29-45.
doi.org/10.1023/a:1007831430706
Lawrence, J. W., Fauerbach, J. A. (2003). Personality, Coping, Chronic Stress, Social Support and
PTSD Symptoms among Adult Burn Survivors. Journal of Burn Care & Rehabilitation, 24(1),
63–72. doi.org/10.1097/00004630-200301000-00016
Lechner, S.C., Antoni, M.H. (2004). Posttraumatic Growth and Group-Based Interventions for
Persons Dealing With Cancer: What Have We Learned So Far? Psychological Inquiry, 15, 35–41.
Lepore, S. J., Revenson, T. A. (2006). Resilience and Posttraumatic Growth: Recovery, Resistance,
and Reconfiguration . New York: Lawrence Erlbaum.
Lepore, S. J., Ragan, J. D., Jones, S. (2000). Talking facilitates cognitive–emotional processes of
adaptation to an acute stressor. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 499–508.
doi:10.1037/0022-3514.78.3.499
Letzring, T.D., Block, J., Funder, D.C. (2005). Ego-control and ego-resiliency: Generalization of
self-report scales based on personality descriptions from acquaintances, clinicians, and the
self. Journal of Research in Personality, 39, 395–422.
Levine, S. Z., Laufer, A., Hamama-Raz, Y., Stein, E., Solomon, Z. (2008). Posttraumatic growth
in adolescence: Examining its components and relationship with PTSD. Journal of Traumatic
Stress, 21(5), 492–496. doi.org/10.1002/jts.20361
Levine, S. Z., Laufer, A., Stein, E., Hamama-Raz, Y., Solomon, Z. (2009). Examining the relation-
ship between resilience and posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress, 22(4), 282–286.
doi.org/10.1002/jts.20409
Lewis, C. (2020). The making and re-making of the “rape capital of the world”: on colonial dura -
bilities and the politics of sexual violence statistics in DRC. Critical African Studies, 1–18. do
i:10.1080/21681392.2021.1902831
Lewis, S. J., Arseneault, L., Caspi, A., Fisher, H. L., Matthews, T., Moffitt, T. E., Odgers, C. L., Stahl,
D., Teng, J. Y., Danese, A. (2019). The epidemiology of trauma and post-traumatic stress disor-
der in a representative cohort of young people in England and Wales. The Lancet Psychiatry ,
6(3), 247–256. doi.org/10.1016/s2215-0366(19)30031-8
Li, X., Zhang, X., Pan, Y., Wu, X., Ge, L., Zhang, X. (2017). Effect of cognitive adaptation process
on spiritual well—being of patients with advanced lung cancer. Guangdong Medical Journal
(Chinese), 40(07), 902–907.
Li, L., Li, S., Wang, Y., Yi, J., Yang, Y., He, J., Zhu, X. (2017). Coping profiles differentiate psycho -
logical adjustment in Chinese women newly diagnosed with breast cancer. Integrative Cancer
Therapies, 16, 196–204. doi.org/10.1177/1534735416646854
Linley, P. A., Joseph, S. (2004). Positive change following trauma and adversity: a review. Journal
of Traumatic Stress, 17(1), 11–21. doi.org/10.1023/B:JOTS.0000014671.27856.7e
Lis-Turlejska, M. (2004). Rozpowszechnienie traumatycznych zdarzeń oraz objawów potrauma-
tycznych w nieklinicznej próbie studentów wyższych uczelni. W: J. Strelau (red.), Osobowość
a ekstremalny stres. (s.100–118). Gdańsk: GWP.
Lis-Turlejska, M. (2009). Zdarzenia traumatyczne – sposoby definiowania, pomiar i rozpowszech -
nienie. W: J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red.), Konsekwencje psychiczne traumy.
Uwarunkowania i terapia (s.15–33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Lis-Turlejska, M., Łuszczyńska, A., Szumiał, S. (2016). PTSD prevalence among Polish World War
II survivors. Rozpowszechnienie PTSD wśród osób, które przeżyły II wojnę światową w Polsce.
Psychiatria Polska, 50(5), 923–934. doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/60171200 Bibliografia
Liu, A., Wang, W., Wu, X. (2021). The medating role of rumination in the relation between self-
-compassion, posttramatic stress disorder and posttraumatuc growth among adolescents after
Jiuzhaigou earthquake. Current Psychology, April. doi:10.1007/s12144-021-01643-5
Liu, M., Wang, L., Shi, Z., Zhang, Z., Zhang, K., Shen, J. (2011). Mental health problems among chil-
dren one-year after Sichuan earthquake in China: A follow-up study. PLoS One, 6(2), e14706.
Liu, P., Wang, L., Cao, C., Wang, R., Zhang, J., Zhang, B., Elhai, J. D. (2014). The underlying di-
mensions of DSM-5 posttraumatic stress disorder symptoms in an epidemiological sample
of Chinese earthquake survivors. Journal of Anxiety Disorders, 28(4), 345–351. doi:10.1016/j.
janxdis.2014.03.008
Lu, W., Xu, C., Hu, X., Liu, J., Zhang, Q., Peng, L., Li, M., Li, W. (2022a). The relationship between
resilience and posttraumatic growth among the primary caregivers of children with develop-
mental disabilities: The mediating role of positive coping style and self-efficacy.  Frontiers in
Psychology, 12. doi.org/10.3389/fpsyg.2021.765530
Lu, W., Yanos, P. T., Waynor, W., Jia, Y., Siriram, A., Leong, A., Gill, K., Mueser, K. T. (2022b).
Psychometric properties of post-traumatic stress disorder (PTSD) checklist for DSM-5 in
persons with serious mental illness. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). doi.org/
10.1080/20008198.2022.2038924
Luthar, S. S., Cicchetti, D., Becker, B. (2000). The construct of resilience: a critical evaluation and
guidelines for future work. Child development, 71(3), 543–562. doi.org/10.1111/1467-8624.00164
Łosiak, W. (2005). Słownik psychologii. Kraków: Zielona Sowa.
Maalouf, F. T., Haidar, R., Mansour, F., Elbejjani, M., Khoury, J. E., Khoury, B., Ghandour, L. A.
(2022). Anxiety, depression and PTSD in children and adolescents following the Beirut port
explosion. Journal of Affective Disorders, 302, 58–65. doi.org/10.1016/j.jad.2022.01.086
Mahmood, H. M., Ibrahim, H., Gassmann, K. (2019). Posttraumatic stress disorder and depression
among Syrian refugees residing in the Kurdistan region of Iraq. Conflict and Health , 13, 51.
doi.org/10.1186/s13031-019-0238-5.8-1
Martin, L. M., Tesser, A. (1996). Clarifying our thoughts. W: R. S. Dyer (red.), Ruminative thoughts:
Advances in social cognition (s. 189–209). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Martin, L., Rea, S., Wood, F. (2021). A quantitative analysis of the relationship between posttrauma-
tic growth, depression and coping styles after burn. Burns. doi:10.1016/j.burns.2021.05.019
McFarlane, A.C., Papay, P. (1992). Multiple Diagnoses in Posttraumatic Stress Disorder in the
Victims of a Natural Disaster. The Journal of Nervous and Mental Disease , 180(8), 498–504.
doi.org/10.1097/00005053-199208000-00004
McMillen, J. C., Smith, E. M., Fisher, R. H. (1997). Perceived benefit and mental health after
three types of disaster. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(5), 733–739. doi.
org/10.1037/0022-006x.65.5.733
Meiser-Stedman,  R.  (2002).  Clinical  Child  and  Family  Psychology  Review,  5(4),  217–232.
doi:10.1023/a:1020982122107
Merecz-Kot, D. (2021). Diagnoza zaburzeń w stanie zdrowia po doświadczeniach traumatycznych –
perspektywa historyczno-kulturowa. W: M. Dragan, M. Rzeszutek (red.), Z badań nad traumą
psychiczną w Polsce (s. 17–40). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Meyerson, D. A., Grant, K. E., Carter, J. S., Kilmer, R. P. (2011). Posttraumatic growth among
children and adolescents: A systematic review. Clinical Psychology Review, 31(6), 949–964.
doi.org/10.1016/j.cpr.2011.06.003
Michel, G., Taylor, N., Absolom, K., Eiser, C. (2010). Benefit finding in survivors of childhood
cancer and their parents: further empirical support for the Benefit Finding Scale for Children.
Child: care, health and development, 36(1), 123–129. doi.org/10.1111/j.1365-2214.2009.01034.xBibliografia 201
Milam, J. E., Ritt-Olson, A., Unger, J. B. (2004). Posttraumatic Growth among Adolescents. Journal
of Adolescent Research, 19(2), 192–204. doi.org/10.1177/0743558403258273
Milam, J., Ritt-Olson, A., Tan, S., Unger, J., Nezami, E. (2005). The September 11th 2001 Terrorist
Attacks and Reports of Posttraumatic Growth among a Multi-Ethnic Sample of Adolescents.
Traumatology, 11(4), 233–246. doi.org/10.1177/153476560501100404
Miller, K. E., Rasmussen, A. (2010). War exposure, daily stressors, and mental health in conflict
and post-conflict settings: Bridging the divide between trauma-focused and psychosocial
frameworks. Social Science & Medicine, 70(1), 7–16. doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.09.029
Moos, R. H. (1993). CRI-Youth Form Professional Manual. Psychological Assessment Resources, Inc.
Morgan, J. K., Desmarais, S. L. (2017). Associations Between Time Since Event and Posttraumatic
Growth Among Military Veterans. Military Psychology, 29(5), 456–463. doi:10.1037/mil0000170
Morris, B. A., Shakespeare-Finch, J. (2011). Rumination, post-traumatic growth, and distress:
structural equation modelling with cancer survivors. Psycho-Oncology, 20(11), 1176–1183.
doi.org/10.1002/pon.1827
Muela, A., de Arana, E. L., Barandiaran, A., Larrea, I., Vitoria, J. R. (2012). Definition, incidence
and psychopathological consequences of child abuse and neglect. W: A. Muela (red.), Child
abuse and neglect: A multidimensional approach (s. 1–20). Rijeka, Croatia: InTech.
Nadolska, K., Sęk, H. (2007). Społeczny kontekst odkrywania wiedzy o zasobach odpornościo-
wych, czyli czym jest resilience i jak ono funkcjonuje. W: Ł. Kaczmarek, A. Słysz (red.), Bliżej
serca – zdrowie i emocje (s. 13–37). Poznań: Wydawnictwo UAM.
National Highway Traffic Safety Administration. (2013). Traffic Safety Facts 2011. Pobrano
5.09.2022 z http://www.nrd.nhtsa.dot.gov/pubs/811754ar.pdf
Neria, Y., Nandi, A., Galea, S. (2007). Post-traumatic stress disorder following disasters: a sys-
tematic review. Psychological Medicine, 38(4), 467–480. doi.org/10.1017/s0033291707001353
Nolen-Hoeksema,  S.  (2000).  The  role  of  rumination  in  depressive  disorders  and  mixed
anxiety/depressive  symptoms.  Journal  of  Abnormal  Psychology,  109(3),  504–511.  doi.
org/10.1037/0021-843x.109.3.504
Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking Rumination. Perspectives
on Psychological Science, 3(5), 400–424. doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x
Nurius, P. S., Russell, P. L., Herting, J. R., Hooven, C., Thompson, E. A. (2009). Risk and protective
profiles among never exposed, single form, and multiple form violence exposed youth. Journal
of Child & Adolescent Trauma, 2, 106–123. doi:10.1080/19361520902880798
Ogińska-Bulik, N. (2010a). Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej – rola prężności.
Polskie Forum Psychologiczne, 15, 125-139.
Ogińska-Bulik, N. (2010b). Doświadczanie sytuacji traumatycznych a zjawisko potraumatycznego
rozwoju u młodzieży. Psychologia Rozwojowa, 15 (3), 33-42.
Ogińska-Bulik, N. (2012a). Osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z chorobą nowotwo-
rową. Psychoonkologia, 1, 1-8.
Ogińska-Bulik, N. (2012b). Prężność a potraumatyczny rozwój u młodzieży. W: N. Ogińska-Bu-
lik, J. Miniszewska (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka (s. 73–85). Łódź: Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego.
Ogińska-Bulik, N.(2013a). Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamie-
niają się w perły. Warszawa: Difin.
Ogińska-Bulik, N. (2013b). Pozytywne skutki doświadczanych zdarzeń o charakterze trauma-
tycznym u dzieci i młodzieży. Kwestionariusz Osobowego Wzrostu – KOW-27 (wersja D/M
i R/O). Polskie Forum Psychologiczne, 18(1), 93-111.
Ogińska-Bulik, N. (2014a). Posttraumatic growth following the death of someone close – the role
of temperament and resiliency. Polish Journal of Applied Psychology, 3, 29–44.202 Bibliografia
Ogińska-Bulik, N. (2014b). Objawy stresu pourazowego a potraumatyczny wzrost u młodzieży —
ofiar wypadków drogowych. Psychiatria, 11(1), 49–58.
Ogińska-Bulik, N. (2015). Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń trauma-
tycznych u pracowników służb ratowniczych. Warszawa: Difin.
Ogińska-Bulik, N. (2016a). Ruminacje a skutki traumy u kobiet doświadczających przemocy w ro-
dzinie. Roczniki Psychologiczne, 19(4), 627–658.
Ogińska-Bulik, N. (2016b). Negatywne i pozytywne skutki doświadczanych zdarzeń trauma-
tycznych u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych — rola zasobów osobistych.
Psychiatria, 13(3), 123–132.
Ogińska-Bulik, N. (2016c). Negatywne i pozytywne następstwa doświadczonej traumy – rola
ruminacji. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16(3), 182–187.
Ogińska-Bulik, N. (2016d). Ruminacje a negatywne i pozytywne skutki traumy u zakażonych
HIV. Psychiatria 13(1), 8–16.
Ogińska-Bulik, N. (2016e). Rumination and personal growth in adolescents struggling with cancer
diseases. Psychoonkologia, 20(4), 161–168. doi.org/10.5114/pson.2016.66288
Ogińska-Bulik N. (2018). Intensywność traumy a objawy stresu pourazowego i potraumatycz-
ny wzrost u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych. Czasopismo Psychologiczne,  
24 (2), 279–289.
Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010a). Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar.
Psychiatria. 7(4), 129–142.
Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010b). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin.
Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar –
polska skala SPP-18. Polskie Forum Psychologiczne, 16, 1, 7–28.
Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2012). Konsekwencje doświadczanych negatywnych wydarzeń
życiowych — objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost. Psychiatria, 9(1), 1–10.
Ogińska-Bulik,  N., Juczyński, Z. (2015).  Inwentarz  Ruminacji  o  Negatywnym Zdarzeniu  –
polska adaptacja the Event Related Rumination Inventory. Przegląd Psychologiczny, 58 (3),  
383–400.
Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2016). Ruminations as predictors of negative and positive effects
of experienced traumatic events in medical rescue workers. Medycyna Pracy, 67(2), 201–211.
doi.org/10.13075/mp.5893.00321
Ogińska-Bulik. N., Juczyński, Z. (2023). Psychometric properties of the Polish version of the
Post-traumatic Stress Disorder CheckList according to DSM-5 – PCL-5. Psychiatria Polska
(w druku).
Ogińska-Bulik, N., Kobylarczyk, M. (2014). Rozwój po traumie u dzieci chorych onkologicznie
i ich rodziców. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego
i dorosłości (s. 23–38). Lublin: Wydawnictwo Proqurat.
Ogińska-Bulik, N., Kobylarczyk, M. (2015). Relation between resiliency and posttraumatic growth
in a group of medical rescue workers – the mediating role of coping strategies. International
Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28(4), 707–719 doi.org/10.13075/
ijomeh.1896.00323
Ogińska-Bulik, N., Kobylarczyk, M. (2016). Mediacyjna rola strategii radzenia sobie w relacji
między prężnością a osobowym wzrostem u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnego
wydarzenia życiowego. Przegląd Psychologiczny, 59(1), 35–56.
Ogińska-Bulik, N, Kobylarczyk, M. (2018). Skala Wpływu Zdarzeń dla Dzieci – SWZ-D-13 –
polska adaptacja the Children’s Impact of Event Scale – CRIES-13. Przegląd Psychologiczny,
61(2), 189–204. Bibliografia 203
Ogińska-Bulik, N., Kraska, K. (2017). Posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth in
HIV-infected patients – the role of coping strategies. Health Psychology Report, 5(4), 323-332.
doi.org/10.5114/hpr.2017.68017
Ogińska-Bulik, N., Kwarta, P. (2012). Rozwój potraumatyczny u dzieci i młodzieży – ofiar wy -
padków drogowych. Rola wsparcia społecznego. Pediatria Polska, 87, 552–559. doi:10.1016/j.
pepo.2012.09.005
Ogińska-Bulik, N., Nafullaeva, Z. (2020) Negatywne i pozytywne konsekwencje ekspozycji na
traumę u studentów obcokrajowców studiujących na Uniwersytecie Łódzkim. Psychiatria
17(1), 9–17.
Ogińska-Bulik, N., Michalska, P. (2021). The mediating role of cognitive processing in the rela -
tionship between negative and positive effects of trauma among female victims of domestic
violence. Journal of Interpersonal Violence; 36, (23–24).
doi:10.1177/0886260520903141
Ogińska-Bulik, N., Zadworna-Cieślak, M. (2013). Percepcja postaw rodzicielskich a osobowy
wzrost po traumie u dzieci i młodzieży – ofiar wypadków drogowych, Psychologia Rozwojo-
wa, tom 18, nr 1, 57–68.
Ogińska-Bulik, N., Zadworna-Cieślak, M. (2014). Rola prężności psychicznej w radzeniu sobie ze
stresem związanym z egzaminem maturalnym, Przegląd Badań Edukacyjnych, 19 (2), 7–24.
Oshio, A. Nakaya, M., Kaneko, H., Nagamine, S. (2002). Development and validation of an ado-
lescent resilience scale. Japanese Journal of Counseling Science. 35, 57–65.
Oshio, A., Kaneko, H., Nagamine, S., Nakaya, M. (2003). Construct validity of the Adolescent Re-
silience Scale. Psychological Reports, 93(3 Pt 2), 1217–1222. doi.org/10.2466/pr0.2003.93.3f.1217
Ostaszewski, K. (2005). Druga strona ryzyka. Remedium, 1–3.
Ozer, E. J., Best, S. R., Lipsey, T. L., Weiss, D. S. (2003). Predictors of posttraumatic stress di-
sorder and symptoms in adults: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 129(1), 52–73. doi.
org/10.1037/0033-2909.129.1.52
Park, C. L., Chmielewski, J., Blank, T. O. (2010). Post-traumatic growth: finding positive meaning
in cancer survivorship moderates the impact of intrusive thoughts on adjustment in younger
adults. Psycho-oncology, 19(11), 1139–1147. doi.org/10.1002/pon.1680
Park, C.L., Cohen, L.H., Murch, R.L. (1996), Assessment and Prediction of Stress-Related Growth.
Journal of Personality, 64, 71–105. doi.org/10.1111/j.1467-6494.1996.tb00815.x
Pereda, N., Guilera, G., Abad, J. (2014). Victimization and polyvictimization of Spanish children
and youth: Results from a community sample. Child Abuse & Neglect, 38(4), 640–649. doi.
org/10.1016/j.chiabu.2014.01.019
Pereda, N., Guilera, G., Forns, M., Gómez-Benito, J. (2009). The prevalence of child sexual abuse in
community and student sam-ples: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 29(4), 328–338.
doi:10.1016/j.cpr.2009.02.007
Perkonigg, A., Kessler, R. C., Storz, S., Wittchen, H.-U. (2000). Traumatic events and post-trauma-
tic stress disorder in the community: prevalence, risk factors and comorbidity. Acta Psychia-
trica Scandinavica, 101(1), 46–59. doi.org/10.1034/j.1600-0447.2000.101001046.x
Perrin, M., Vandeleur, C. L., Castelao, E., Rothen, S., Glaus, J., Vollenweider, P., Preisig, M.
(2014). Determinants of the development of post-traumatic stress disorder, in the general
population. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49, 447–457. dx.doi.org/10.1007/
s00127-013-0762-3
Perry, B. D. (2008). Child maltreatment: A neurodevelopmental perspective on the role of trauma
and neglect in psychpathology. W: T. P. Beauchaine, S. P. Hinshaw (red.), Child and adolescent
psychopathology (s. 93–128). New York. John Wiley & Sons Inc.204 Bibliografia
Pfeiffer, E., Behrendt, M., Adeyinka, S., Devlieger, I., Rota, M., Uzureau, O., Verhaeghe, F., Lietaert,
I., Derluyn, I. (2022). Traumatic events, daily stressors and posttraumatic stress in unaccompa-
nied young refugees during their flight: a longitudinal cross-country study. Child & Adolescent
Psychiatry & Mental Health, 16(1), 1–12. /doi.org/10.1186/s13034-022-00461-2
Phan, V. L. (2016). Crash risk models for motorcycle-dominated traffic environment of urban
roads in developing countries [Electronic Thesis or Dissertation, University of Birmingham].
Pobrano 18.08.2022 z http://etheses.bham.ac.uk//id/eprint/7121/
Phipps, S., Long, A. M., Ogden, J. (2007). Benefit Finding Scale for Children: preliminary findings
from a childhood cancer population. Journal of Pediatric Psychology, 32(10), 1264–1271. doi.
org/10.1093/jpepsy/jsl052
Pietrzak, R. H., Johnson, D. C., Goldstein, M. B., Malley, J. C., Rivers, A. J., Morgan, C. A., So-
uthwick, S. M. (2010). Psychosocial buffers of traumatic stress, depressive symptoms, and
psychosocial difficulties in veterans of Operations Enduring Freedom and Iraqi Freedom:
the role of resilience, unit support, and postdeployment social support. Journal of Affective
Disorders, 120(1–3), 188–192. doi.org/10.1016/j.jad.2009.04.015
Pine, D. S., Cohen, J. A. (2002). Trauma in children and adolescents: risk and treatment of psy-
chiatric sequelae. Biological Psychiatry, 51(7), 519–531. doi.org/10.1016/s0006-3223(01)01352-x
Pineles, S. L., Arditte Hall, K. A., Rasmusson, A. M. (2017). Gender and PTSD: different pathways to
a similar phenotype. Current Opinion in Psychology, 14, 44–48. doi:10.1016/j.copsyc.2016.11.002
Popiel, A., Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. War-
szawa: Wyd. Paradygmat.
Popiel, A., Zawadzki, B. (2021). Od badań podstawowych do wdrożenia metod terapii i profilaktyki
PTSD. Przegląd Psychologiczny, 64(1), 45–60; doi: 10.31648/pp.7320
Popiel, A., Zawadzki, B., Pragłowska, E., Habrat, P., Gajda, P. (2019). Skuteczne działanie w stresie.
Problem profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumę zawodową . Gdańsk: GWP.
Powell, S. Rosner, R., Butollo, W., Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G. (2003). Posttraumatic growth
after war: A study with former refugees and displaced people in Sarajevo. Journal of Clinical
Psychology, 59, 71–83.
Prati, G., Pietrantoni, L. (2009). Optimism, Social Support, and Coping Strategies as Factors
Contributing to Posttraumatic Growth: A Meta-Analysis. Journal of Loss and Trauma, 14(5),
364–388. doi.org/10.1080/15325020902724271
Preacher, K., Hayes, A.F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and compa-
ring indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879–891.
doi.org/10.3758/brm.40.3.879
Prince-Embury, S. (2008). The Resiliency Scales for Children and Adolescents, Psychological
Symptoms, and Clinical Status in Adolescents. Canadian Journal of School Psychology, 23(1),
41–56. doi.org/10.1177/0829573508316592
Ren-li, L., Yan, D. (2017). Qualitative research of resilience and posttraumatic growth among
adolescents in Wenchuan Earthquake region. Chinese Mental Health Journal, 31, 286–294.
Rennison, C. M., Welchans, S. (2000, May). Intimate partner violence, NCJ No. 178247. Washing-
ton, DC: U.S. Department of Justice.
Resick, P. A., Williams, L. F., Suvak, M. K., Monson, C. M., Gradus, J. L. (2012). Long-term out-
comes of cognitive-behavioral treatments for posttraumatic stress disorder among female
rape survivors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80(2), 201–210. doi.org/10.1037/
a0026602
Resnick, H. S., Kilpatrick, D. G., Dansky, B. S., Saunders, B. E., Best, C. L. (1993). Prevalence of civi-
lian trauma and posttraumatic stress disorder in a representative national sample of women. Jo-
urnal of Consulting and Clinical Psychology, 61(6), 984–991. doi.org/10.1037//0022-006x.61.6.984Bibliografia 205
Rezayat, A. A., Sahebdel, S., Jafari, S., Kabirian, A., Rahnejat, A. M., Farahani, R. H., Mosaed, R.,
& Nour, M. G. (2020). Evaluating the Prevalence of PTSD among Children and Adolescents
after Earthquakes and Floods: a Systematic Review and Meta-Analysis. Psychiatric Quarterly,
91(4), 1265–1290. doi.org/10.1007/s11126-020-09840-4
Rheingold, A. A., Zinzow, H., Hawkins, A., Saunders, B. E., Kilpatrick, D. G. (2011). Prevalence and
mental health outcomes of homicide survivors in a representative US sample of adolescents:
data from the 2005 National Survey of Adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry,
53(6), 687–694. doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02491.x
Riley, F., Wright, M., Bokszczanin, A., Essau, C. A. (2017). Poly-Victimization in Polish Adole-
scents: Risk Factors and the Moderating Role of Coping. Journal of Interpersonal Violence,
35(5–6), 1515–1538. doi.org/10.1177/0886260517696868
Robins, R. W., John, O. P., Caspi, A., Moffitt, T. E., Stouthamer-Loeber, M. (1996). Resilient, over -
controlled, and undercontrolled boys: Three replicable personality types. Journal of Personality
and Social Psychology, 70(1), 157–171. doi.org/10.1037/0022-3514.70.1.157
Rosenman, S. (2002). Trauma and Posttraumatic Stress Disorder in Australia: Findings in the Po-
pulation Sample of the Australian National Survey of Mental Health and Wellbeing. Australian
& New Zealand Journal of Psychiatry, 36(4), 515–520. doi.org/10.1046/j.1440-1614.2002.01039.x
Rothbaum, B.O., Foa, E.B. (1993). Subtypes of posttraumatic stress diosrder and duration of symp-
toms. W: J.R.T. Davidson, E.B. Foa (red.), Posttraumatic Stress Disorder: DSM-IV and Beyond.
(s. 23–35). Washington, DC: American Psychiatric Press.
Rothbaum, B.O., Rauch, S.A. (2020). PTSD – What everone needs to know. New York: Oxford
University Press.
Runyan, C.W., Gerken, E.A. (1989). Epidemiology and Prevention of Adolescent Injury: A Review
and Research Agenda. JAMA. 262(16), 2273–2279. doi:10.1001/jama.1989.03430160095038
Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Firląg-Burkacka, E. (2016). Gender differences in posttraumatic
stress symptoms and the level of posttraumatic growth among a Polish sample of HIV-positive
individuals. AIDS Care, 28(11), 1411–1415. doi:10.1080/09540121.2016.1182615
Rzeszutek, M., Lis-Turlejska, M., Palich, H., Szumiał, S. (2017). Polska adaptacja narzędzia pomiaru
ekspozycji na traumatyczne zdarzenia według definicji DSM-5: Life Events Checklist for DSM-
5 (LEC-5). Psychiatria Polska, 67, 1–12. doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69218.
Sachser, C., Goldbeck, L. (2016). Consequences of the Diagnostic Criteria Proposed for the ICD-11
on the Prevalence of PTSD in Children and Adolescents. Journal of Traumatic Stress, 29(2),
120–123. doi.org/10.1002/jts.22080
Salami, S. O. (2010). Moderating effects of resilience, self-esteem and social support on adolescents’
reactions to violence. Asian Social Science, 6, 101–110. doi:10.5539/ass.v6n12p101
Salloum, A., Overstreet, S. (2008). Evaluation of Individual and Group Grief and Trauma In-
terventions for Children Post Disaster. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37(3),
495–507. doi.org/10.1080/15374410802148194
Salsman, J. M., Segerstrom, S. C., Brechting, E. H., Carlson, C. R., Andrykowski, M. A. (2009).
Posttraumatic  growth  and  PTSD  symptomatology  among  colorectal  cancer  survivors:
a 3-month longitudinal examination of cognitive processing. Psycho-Oncology, 18(1), 30–41.
doi.org/10.1002/pon.1367
Salter, E., Stallard, P. (2004). Posttraumatic growth in child survivors of a road traffic accident.
Journal of Traumatic Stress, 17(4), 335–340. doi.org/10.1023/b:jots.0000038482.53911.01
Sayed, M. H., Hegazi, M. A., El-Baz, M. S., Alahmadi, T. S., Zubairi, N. A., Altuwiriqi, M. A.,
Saeedi, F. A., Atwah, A. F., Abdulhaq, N. M., Almurashi, S. H. (2021). COVID-19 related
posttraumatic stress disorder in children and adolescents in Saudi Arabia. PLOS ONE, 16(8),
Artykuł e0255440. doi.org/10.1371/journal.pone.0255440206 Bibliografia
Schaefer, J. A., Moos, R. H. (1998). The context for post-traumatic growth: Life crises, indivi-
dual and social resources, and coping. W: R. G. Tedeschi, C. L. Park, L. G. Calhoun (red.),
Post-traumatic growth: Positive changes in the aftermath of crisis (s. 99−125). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum.
Schaefer, J. A., Moos, R. H. (2001). Bereavement experiences and personal growth. W: M. S. Stroebe,
R. O. Hansson, W. Stroebe i H. Schut (red.), Handbook of bereavement research. Consequences,
coping, and care (s. 145–167). Washington, DC. American Psychological Association.
Schumm, J. A., Briggs-Phillips, M., Hobfoll, S. E. (2006). Cumulative interpersonal traumas and
social support as risk and resiliency factors in predicting PTSD and depression among inner-
-city women. Journal of Traumatic Stress, 19, 825–836. doi:10.1002/jts.20159
Scrignaro, M., Barni, S., Magrin, M. E. (2011). The combined contribution of social support and
coping strategies in predicting post-traumatic growth: A longitudinal study on cancer patients.
Psycho-Oncology, 20, 823–831. doi.org/10.1002/pon.1782
Sears, S. R., Stanton, A. L., Danoff-Burg, S. (2003). The yellow brick road and the emerald city:
Benefit finding, positive reappraisal coping and posttraumatic growth in women with early -
-stage breast cancer. Health Psychology, 22(5), 487–497. doi.org/10.1037/0278-6133.22.5.487
Sęk, H., Cieślak R. (2012). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia,
wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk i R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie
(s. 11–28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Shand, L. K., Cowlishaw, S., Brooker, J. E., Burney, S., Ricciardelli, L. A. (2015). Correlates of
post-traumatic stress symptoms and growth in cancer patients: a systematic review and me-
ta-analysis. Psycho-Oncology, 24(6), 624–634. doi.org/10.1002/pon.3719
Shapiro, F. (2017). Zostawić przeszłość w przeszłości. Warszawa: PTT EMDR.
Sheikh, A. I. (2004). Posttraumatic Growth in the Context of Heart Disease. Journal of Clinical
Psychology in Medical Settings, 11(4), 265–273. doi.org/10.1023/b:jocs.0000045346.76242.73
Shevlin, M., McBride, O., Armour, C., Adamson, G. (2009). Reconciling the differences between the
King et al. (1998) and Simms et al. (2002) factor models of PTSD. Journal of Anxiety Disorders,
23(7), 995–1001. doi.org/10.1016/j.janxdis.2009.07.001
Sikorska, I. (2014). Dziecięca trauma: psychologiczne konsekwencje dla dalszego rozwoju. Sztuka
Leczenia, 29(3–4).
Smyth, J. M., Hockemeyer, J. R., Heron, K. E., Wonderlich, S. A., Pennebaker, J. W. (2008). Preva-
lence, type, disclosure, and severity of adverse life events in college students. Journal of Ame-
rican College Health, 57(1), 69–76. doi.org/10.3200/JACH.57.1.69-76
Stanton, A. L., Danoff-Burg, S., Sworowski, L. A., Collins, C. A., Branstetter, A. D., Rodriguez -
-Hanley, A., Kirk, S. B., & Austenfeld, J. L. (2002). Randomized, controlled trial of written
emotional expression and benefit finding in breast cancer patients. Journal of Clinical Onco-
logy: official journal of the American Society of Clinical Oncology, 20(20), 4160–4168. doi.
org/10.1200/JCO.2002.08.521
Steel, Z., Chey, T., Silove, D., Marnane, C., Bryant, R. A., van Ommeren, M. (2009). Association
of Torture and Other Potentially Traumatic Events with Mental Health Outcomes Among
Populations Exposed to Mass Conflict and Displacement. JAMA, 302(5), 537. doi.org/10.1001/
jama.2009.1132
Stein, B. D., Jaycox, L. H., Kataoka, S. H., Wong, M., Tu, W., Elliott, M. N., Fink, A. (2003). A Men-
tal Health Intervention for Schoolchildren Exposed to Violence. JAMA, 290(5), 603. doi.
org/10.1001/jama.290.5.603
Stockton, H., Hunt, N., Joseph, S. (2011). Cognitive processing, rumination, and posttraumatic
growth. Journal of Traumatic Stress, 24(1), 85–92.Bibliografia 207
Steuden, S., Janowski, K. (2016). Trauma – kontrowersje wokół pojęcia, diagnoza, następstwa,
implikacje praktyczne. Roczniki Psychologiczne, 19 (3), 549–565.
Stupar, D., Stevanovic, D., Vostanis, P., Atilola, O., Moreira, P., Dodig-Curkovic, K., Franic, T.,
Doric, A., Davidovic, N., Avicenna, M., Multazam, I. N., Nussbaum, L., Thabet, A. A., Ubal-
de, D., Petrov, P., Deljkovic, A., Monteiro, A. L., Ribas, A., Jovanovic, M., Joana, O. (2021).
Posttraumatic stress disorder symptoms among trauma-exposed adolescents from low- and
middle-income countries. Child & Adolescent Psychiatry & Mental Health, 15(1), 1–10. //doi.
org/10.1186/s13034-021-00378-2
Su, Y.-J., Chow, C.-C. (2020). PTSD, depression and posttraumatic growth in young adult burn
survivors: Three-year follow-up of the 2015 Formosa fun coast water park explosion in Taiwan.
Journal of Affective Disorders, 274, 239–246. doi.org/10.1016/j.jad.2020.05.025
Szumiał, S. (2021). Metaanliza wyników dotyczących rozpowszechnienia PTSD w Polsce otrzy-
manych w badaniach empirycznych. W: M. Dragan, M. Rzeszutek (red.), Z badań nad traumą
psychiczną w Polsce (s. 41–52). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Szymańska, S. (1999). Rzetelność i trafność polskiego przekładu kwestionariusza Rudolfa H. Mo-
osa: Coping Responses Inventory – youth form. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Psycho-
logica, 3, 87–97.
Taku, K., Cann, A., Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G. (2008). The factor structure of the posttraumatic
growth inventory: A comparison of five models using confirmatory factor analysis. Journal of
Traumatic Stress, 21, 158–164. doi.org/10.1002/jts.20305
Taku, K., Tedeschi, R. G., Shakespeare-Finch, J., Krosch, D., David, G., Kehl, D., Grunwald, S.,
Romeo, A., Di Tella, M., Kamibeppu, K., Soejima, T., Hiraki, K., Volgin, R., Dhakal, S., Zięba,
M., Ramos, C., Nunes, R., Leal, I., Gouveia, P., … Calhoun, L. G. (2021). Posttraumatic growth
(PTG) and posttraumatic depreciation (PTD) across ten countries: Global validation of the
PTG-PTD theoretical model. Personality and Individual Differences , 169. doi.org/10.1016/j.
paid.2020.110222
Talik, E. (2022). Wybrane podmiotowe predyktory potraumatycznego rozwoju u młodzieży. W:
P. Brudek, D. Mącik, D. Kuncewicz (red.), Psychologia kliniczna w trosce o godność człowieka
(707–724). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Tang, W., Wang, Y., Lu, L., Lu, Y., Xu, J. (2020). Post-traumatic growth among 5195 adolescents at 8.5
years after exposure to the Wenchuan earthquake: Roles of post-traumatic stress disorder and
self-esteem. Journal of Health Psychology, 26(13), 2450–2459. doi.org/10.1177/1359105320913947
Tang, W., Yan, Z., Lu, Y., Xu, J. (2022). Prospective examination of adolescent emotional intelli-
gence and post-traumatic growth during and after COVID-19 lockdown. Journal of Affective
Disorders, 309, 368–374. doi.org/10.1016/j.jad.2022.04.129
Taylor, Ch. (2010). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Sopot: GWP.
Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G. (1995). Trauma and transformation: Growing in the aftermath of
suffering. Thousand Oaks, CA: Sage.
Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G. (1996). The posttraumatic growth inventory: Measuring the positive
legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3), 455–471. doi.org/10.1002/jts.2490090305
Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empi-
rical evidence. Psychological Inquiry, 15, 1–8.
Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G. (2006). Expert companions: Posttraumatic growth in clinical
practice. W: L. G. Calhoun, R. G. Tedeschi (red.), Handbook of posttraumatic growth: Research
and practice (s. 291–310). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G. (2007). Podejście kliniczne do wzrostu po doświadczeniach trauma-
tycznych. Psychologia Pozytywna w Praktyce (s. 230–248). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.208 Bibliografia
Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G. (2009). The clinician as expert companion. W: C. L. Park, S. Lech -
ner, A. Stanton i M. Antoni (red.), Medical illness and positive life change: Can crisis lead to
personal transformation (s. 215–235). Washington, DC: American Psychological Association.
Tedeschi, R. G., Kilmer, R. P. (2005). Assessing Strengths, Resilience, and Growth to Guide
Clinical Interventions. Professional Psychology: Research and Practice, 36(3), 230–237. doi.
org/10.1037/0735-7028.36.3.230
Tedeschi,  R.G.,  Park,  C.L.,  Calhoun,  L.G.  (1998).  Posttraumatic  growth:  Conceptual  issues.  
W: R.G. Tedeschi, C.L. Park, L.G. Calhoun (red.), Posttraumatic growth: Positive changes in
the aftermath of crisis (s. 1–22). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Tedeschi, R. G., Shakespeare-Finch, J., Taku, K., Calhoun, L. G. (2018). Posttraumatic growth:
Theory, research, and applications. New York: Routledge.
Terr, L. C. (1991). Childhood traumas: an outline and overview. The American Journal of Psychiatry,
148(1), 10–20. doi.org/10.1176/ajp.148.1.10
Thabet, A. M., ElRabbaiy, A. (2018). Posttraumatic Stress and Growth among War-Exposed Or-
phans in the Gaza Strip. Arab Journal of Psychiatry, 131–144. doi.org/10.12816/0051278
Thabet, A. A., Tawahina, A. A., El Sarraj, E., Vostanis, P. (2008). Exposure to war trauma and PTSD
among parents and children in the Gaza strip. European Child & Adolescent Psychiatry, 17(4),
191–199. doi.org/10.1007/s00787-007-0653-9
Thombre, A., Sherman, A. C., Simonton, S. (2010). Posttraumatic growth among cancer patients
in India. Journal of Behavioral Medicine, 33(1), 15–23. doi.org/10.1007/s10865-009-9229-0
Thornton, A. A., Perez, M. A. (2006). Posttraumatic growth in prostate cancer survivors and their
partners. Psycho-oncology, 15(4), 285–296. doi.org/10.1002/pon.953
Tian, Y., Chen, J., Wu, X. (2020). Parental attachment, coping, and psychological adjustment
among adolescents following an earthquake: a longitudinal study. Anxiety, Stress & Coping,
33(4), 429–439. doi.org/10.1080/10615806.2020.1746769
Tjaden, P., Thoennes, N. (2000). Prevalence and Consequences of Male-to-female and Female -
-to-male Intimate Partner Violence as Measured by the National Violence Against Women
Survey. Violence Against Women, 6(2), 142–161. doi.org/10.1177/10778010022181769
Tolin, D. F., Foa, E. B. (2008). Sex differences in trauma and posttraumatic stress disorder: A qu -
antitative review of 25 years of research. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and
Policy, S(1), 37–85. doi.org/10.1037/1942-9681.s.1.37
Tomita, M., Takahashi, M., Tagaya, N., Kakuta, M., Kai, I., Muto, T. (2017). Structural equation
modeling of the relationship between posttraumatic growth and psychosocial factors in women
with breast cancer. Psycho-Oncology, 26(8), 1198–1204. doi.org/10.1002/pon.4298
Torgersen, S., Vollrath, M.E. (2006). Personality Types, Personality Traits, and Risky Health Be-
havior. W: M.E. Vollrath (red.), Handbook of Personality and Health (s. 215–233). John Wiley
& Sons Ltd. doi.org/10.1002/9780470713860.ch10
Treynor, W., Gonzalez, R., Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric
analysis. Cognitive Therapy and Research , 27(3), 247–259. doi.org/10.1023/A:1023910315561
Trickey, D., Siddaway, A. P., Meiser-Stedman, R., Serpell, L., Field, A. P. (2012). A meta-analysis of
risk factors for post-traumatic stress disorder in children and adolescents. Clinical Psychology
Review, 32, 122–138. doi:10.1016/j.cpr.2011.12.001
Tsai, J., Harpaz-Rotem, I., Armour, C., Southwick, S. M., Krystal, J. H., Pietrzak, R. H. (2015).
Dimensional structure of DSM-5 posttraumatic stress disorder symptoms: Results from the
National Health and Resilience in Veterans Study. The Journal of Clinical Psychiatry , 76(5),
546–553. doi:10.4088/JCP.14m09091
Turner-Sack, A. M., Menna, R., Setchell, S. R. (2012). Posttraumatic Growth, Coping Strategies,
and Psychological Distress in Adolescent Survivors of Cancer. Journal of Pediatric Oncology
Nursing, 29(2), 70–79. doi.org/10.1177/1043454212439472Bibliografia 209
Uchnast, Z. (1997). Prężność osobowa. Empiryczna typologia i metoda pomiaru. Roczniki Filozo-
ficzne, 45(4), 27–51. Pobrano 12.08.2022 http://www.jstor.org/stable/4340966
Ulset,  V.  S.,  von  Soest,  T.  (2022).  Posttraumatic  growth  during  the  COVID-19  lockdown:
A large-scale population-based study among Norwegian adolescents. Journal of Traumatic  
Stress, 1– 14. doi.org/10.1002/jts.22801
United Nations General Assembly. (1984, December 10). Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. United Nations Treaty Series,  
1465, 85.
United Nations Office for Drugs and Crime - UNODC. (2015). Statistics on crime. Available from
www.unodc.org
Urcuyo, K.R., Boyers, A.E., Carver, Ch.S., Antoni, M.H. (2005). Finding benefit in breast cancer:
Relations with personality, coping, and concurrent well-being, Psychology & Health, 20(2),
175-192. Doi:10.1080/08870440512331317634
U.S. Department of Health and Human Services’ Children’s Bureau (2011). Child Maltreatment
Report, 2011. Washington, DC: Pobrano 17.08.2022 z www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/
cm11.pdf
van der Kolk, B. A. (2003). Psychological Trauma. American Psychiatric Association Publishing.
Washington DC.
van Meijel, E. P. M., Gigengack, M. R., Verlinden, E., van der Steeg, A. F. W., Goslings, J. C., Blo-
emers, F. W., Luitse, J. S. K., Boer, F., Grootenhuis, M. A., Lindauer, R. J. L. (2019). Long-Term
Posttraumatic Stress Following Accidental Injury in Children and Adolescents: Results of
a 2–4-Year Follow-Up Study. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 26(4), 597–607.
doi.org/10.1007/s10880-019-09615
van Niekerk, J. J. S., Lemmer-Malherbe, J., Nel, M. (2020). PTSD in South African anaesthetists
after experiencing a death on the theatre table. Southern African Journal of Anaesthesia &
Analgesia, 26(6), 280–286. doi.org/10.36303/SAJAA.2020.26.6.2386
Vaughn, A. A., Roesch, S. C., Aldridge, A. A. (2008). Stress-Related Growth in Racial/Ethnic
Minority Adolescents. Educational and Psychological Measurement, 69(1), 131–145. doi.
org/10.1177/0013164408318775
Vickers, B. (2005). Cognitive Model of the Maintenance and Treatment of Post-traumatic Stress
Disorder Applied to Children and Adolescents. Clinical Child Psychology & Psychiatry, 10(2),
217–234. Doi.org/10.1177/1359104505051212
Vin-Raviv, N., Hillyer, G. C., Hershman, D. L., Galea, S., Leoce, N., Bovbjerg, D. H., Kushi, L. H.,
Kroenke, C., Lamerato, L., Ambrosone, C. B., Valdimorsdottir, H., Jandorf, L., Mandelblatt, J.
S., Tsai, W. Y., Neugut, A. I. (2013). Racial Disparities in Posttraumatic Stress After Diagnosis
of Localized Breast Cancer: The BQUAL Study. JNCI Journal of the National Cancer Institute,
105(8), 563–572. Doi.org/10.1093/jnci/djt024
Vishnevsky, T., Cann, A., Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G., Demakis, G. J. (2010). Gender differen -
ces in posttraumatic growth: A meta analysis. Psychology of Women Quarterly, 34, 110-120.
Doi:10.1111/j.1471-6402.2009.01546.x
Wadsworth, M., Compas, B. (2002). Coping with family conflict and economic strain: The
adolescent  perspective.  Journal  of  Research  on  Adolescence,  12,  243–274.  Doi.org/doi.
org/10.1111/1532-7795.00033.
Westphal, M., Bonanno, G. A. (2007). Posttraumatic Growth and Resilience to Trauma: Dif-
ferent Sides of the Same Coin or Different Coins? Applied Psychology, 56(3), 417–427. doi.
org/10.1111/j.1464-0597.2007.00298.x
Wethington, H. R., Hahn, R. A., Fuqua-Whitley, D. S., Sipe, T. A., Crosby, A. E., Johnson, R.
L., Liberman, A. M., Mościcki, E., Price, L. N., Tuma, F. K., Kalra, G., Chattopadhyay, S. K. 210 Bibliografia
(2008). The Effectiveness of Interventions to Reduce Psychological Harm from Traumatic
Events Among Children and Adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 35(3),
287–313. doi.org/10.1016/j.amepre.2008.06.024
Williams, R. M., Davis, M. C., Millsap, R. E. (2002). Development of the cognitive processing of
trauma scale. Clinical Psychology & Psychotherapy, 9(5), 349–360. doi.org/10.1002/cpp.343
Wilson, J. P., Drozdek, B. (2004). Broken spirits: The treatment of traumatized asylum seekers,
refugees and war and torture victims. Routledge.
Winfield, L. F. (1994). Developing resilience in urban youth. NCREL: University of Southern
California
Wiseman, H., Hamilton-Giachritsis, C., Hiller, R. M. (2021). The Relevance of Cognitive Behavioral
Models of Post-Traumatic Stress Following Child Maltreatment: A Systematic Review. Trauma,
Violence & Abuse, 22(1), 191–206. doi.org/10.1177/1524838019827894
Wolchik, S. A., Coxe, S., Tein, J. Y., Sandler, I. N., Ayers, T. S. (2009). Six-Year Longitudinal Pre-
dictors of Posttraumatic Growth in Parentally Bereaved Adolescents and Young Adults. OME-
GA – Journal of Death and Dying, 58(2), 107–128. doi:10.2190/om.58.2.b
World  Health  Organization  (WHO).  (1993).  The  ICD-10  classification  of  mental  and  beha -
vioural  disorders.  World  Health  Organization.  Pobrano  15.06.2022  z  https://cdn.who.
int/media/docs/default-source/classification/other-classifications/9241544228_eng.
pdf?sfvrsn=933a13d3_1&download=true
World Health Organization (WHO). (2008). The ICD-10 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja, t.1. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia 2012.
World Health Organization (2013a). Global regional estimates of violence against women, prevalen-
ce and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence . World Health
Organization. Pobrano 15.06.2022 z https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625
World  Health  Organization  (2013b).  WHO  is  releasing  new  clinical  protocols  and  guideli-
nes to health-care workers for treating the mental health consequences of trauma and loss.
Geneva:  World  Health  Organization.  Pobrano  14.06.2022  z  https://www.who.int/news/
item/06-08-2013-who-releases-guidance-on-mental-health-care-after-trauma
World Health Organization. (2015). Global status report on road safety 2015. Geneva: World
Health  Organization.  Pobrano  15.06.2022  z  https://www.afro.who.int/sites/default/fi-
les/2017-06/9789241565066_eng.pdf
World Health Organization (2017). Child maltreatment: Infographics. Geneva: World Health
Organization.  Pobrano  15.06.2022  z  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
child-maltreatment
World Health Organization (2018a). International Classification of Diseases, 11th edition (ICD-11).
Geneva, Switzerland: World Health Organization. Pobrano 15.05.2022 z https://icd.who.int/en
World Health Organization (2018b). The Global status report on road safety . Vol. 2, Geneva.
World Health Organization. Pobrano 20.05.2022 z https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/70041/WHO_NMH_VIP_09.01_eng.pdf;sequence=1#:~:text=The%20Global%20
status%20report%20on%20road%20safety%20is,drawn%20from%20a%20standardized%20
survey%20conducted%20in%202008
World Health Organization (2020a). Global Health Estimates 2019: Deaths by Cause, Age, Sex, by
Country and by Region, 2000-2019. Geneva. World Health Organization. Pobrano 15.05.2022
z https://www.who.int/data/global-health-estimates
World Health Organization (2020b). Global health estimates: Disease burden by Cause, Age, Sex, by
Country and by Region, 2000-2019. Geneva. World Health Organization. Pobrano 15.05.2022
z https://www.who.int/data/global-health-estimatesBibliografia 211
World Health Organization (2022). World health statistics 2022: monitoring health for the SDGs,
sustainable development goals. Geneva. World Health Organization. Pobrano 15.08.2022 z ht-
tps://www.who.int/publications/i/item/9789240051157
Wu, K., Zhang, Y., Liu, Z., Zhou, P., Wei, C. (2015). Coexistence and different determinants of
posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth among Chinese survivors after
earthquake: role of resilience and rumination. Frontiers in Psychology, 6. doi.org/10.3389/
fpsyg.2015.01043
Xie, Y., Wu, J., Shen, G. (2019). Posttraumatic Growth in Tibetan Adolescent Survivors 6 Years
After the 2010 Yushu Earthquake: Depression and PTSD as Predictors. Child Psychiatry &
Human Development. 51(1), 94–103. doi:10.1007/s10578-019-00913-5
Xu, J., Liao, Q. (2011). Prevalence and predictors of posttraumatic growth among adult survivors
one year following 2008 Sichuan earthquake. Journal of Affective Disorders, 133(1–2), 274–280.
doi.org/10.1016/j.jad.2011.03.034
Yaskowich, K. M. (2003). Posttraumatic growth in children and adolescents with cancer (Unpu-
blished doctoral thesis). University of Calgary, Calgary, AB. doi:10.11575/PRISM/20242
Yehuda, R. (2006). Advances in understanding neuroendocrine alterations in PTSD and their
therapeutic implications. Annals of the New York Academy of Sciences, 1071(1), 137–166. doi.
org/10.1196/annals.1364.012
Yehuda, R., McFarlane, A., Shalev, A. (1998). Predicting the development of posttraumatic stress
disorder from the acute response to a traumatic event. Biological Psychiatry, 44(12), 1305–1313.
doi:10.1016/s0006-3223(98)00276-5
Ying, L. H., Lin, C. D., Wu, X. C., Chen, C., Greenberger, E., An, Y. Y. (2014). Trauma severity
and control beliefs as predictors of posttraumatic growth among adolescent survivors of the
Wenchuan earthquake. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy , 6(2),
192–198. doi.org/10.1037/a003196
Yu, X.-n., Lau, J. T. F., Zhang, J., Mak, W. W. S., Choi, K. C., Lui, W. W. S., Zhang, J., Chan, E. Y. Y.
(2010). Posttraumatic growth and reduced suicidal ideation among adolescents at month 1 after
the Sichuan Earthquake. Journal of Affective Disorders, 123(1–3), 327–331. doi.org/10.1016/j.
jad.2009.09.019
Yuen, A. N. Y., Ho, S. M. Y., Chan, C. K. Y. (2014). The mediating roles of cancer-related rumination
in the relationship between dispositional hope and psychological outcomes among childhood
cancer survivors. Psycho-Oncology, 23, 412–419. doi:10.1002/pon.3433
Zawadzki, B., Popiel, A. (2014). Na rozstaju dróg: struktura objawów stresu pourazowego (PTSD)
po DSM-5, a przed ICD-11. Nauka, 4, 69–86.
Zawadzki, B., Strelau, J. (2008), Zaburzenie pourazowe jako następstwo kataklizmu, Nauka, 2, 47– 55
Zdankiewicz-Ścigała, E. (2009). Nadzieja  podstawowa  jako  moderator  procesu  adaptacji  po
traumie. Konsekwencje psychiczne traumy uwarunkowania i terapia. Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe Scholar.
Zhang, W., Wang, A.-n, Yao, S.-y, Luo, Y.-h, Li, Z.-h, Huang, F.-f, Li, H., Yin, Y.-z, Zhang, J.-p
(2016). Latent Profiles of Posttraumatic Growth and Their Relation to Differences in Resi -
lience among Only-Child-Lost People in China. PLOS ONE, 11(12), Artykuł e0167398. doi.
org/10.1371/journal.pone.0167398
Zhen, R., Zhou, X. (2022). Latent Patterns of Posttraumatic Stress Symptoms, Depression, and
Posttraumatic Growth Among Adolescents During the COVID-19 Pandemic. Journal of
Traumatic Stress, 35(1), 197–209. doi.org/10.1002/jts.22720
Zhou, X., Wu, X. (2016a). Understanding the roles of gratitude and social support in posttrauma-
tic growth among adolescents after Ya’an earthquake: A longitudinal study. Personality and
Individual Differences, 101, 4–8. doi:10.1016/j.paid.2016.05.033212 Bibliografia
Zhou, X., Wu, X. (2016b).The relationship between rumination, posttraumatic stress disorder, and
posttraumatic growth among Chinese adolescents after earthquake: A longitudinal study.
Journal of Affective Disorders, 15, (193), 242-248. doi: 10.1016/j.jad.2015.12.076
Zhou, X., Wu, X., Yuan, X., Chen, J., Chen, Q. (2015). The role of core beliefs challenge, subjective
fear and intrusive rumination in associations between the severity of traumatic expose and
posttraumatic stress disorder in adolescent survivors after Yaan earthquake. Acta Psychologica
Sinica, 47, 455–465. doi.org/10.3724/SP.J.1041.2014.01509
Zhou, X., Wu, X., Zhen, R. (2018a). Self-esteem and hope mediate the relations between social
support and post-traumatic stress disorder and growth in adolescents following the Ya’an
earthquake. Anxiety, Stress & Coping, 31(1), 32–45. doi.org/10.1080/10615806.2017.1374376
Zhou, X., Wu, X., Zhen, R. (2018b). Patterns of Posttraumatic Stress Disorder and Posttrauma-
tic Growth Among Adolescents After the Wenchuan Earthquake in China: A Latent Profile
Analysis. Journal of Traumatic Stress, 31(1), 57–63. doi:10.1002/jts.22246
Zięba,  M.  (2021).  Wzrost  potraumatyczny  i  deprecjacja,  czyli  o  pozytywnych  i  negatyw-
nych  zmianach  w  myśleniu  o  sobie  i  świecie,  które  mogą  być  skutkiem  traumy.  W:  
M. Dragan, M. Rzeszutek (red.), Z badań nad traumą psychiczną w Polsce (s. 179–195). War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Depresja i samobójstwa dzieci i mło...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Psychologia relacji wewnątrzrodzinn...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Nastolatek w kryzysie. Karty terape...

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

W pułapce piękna. Uzależnienia zwią...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Godziny wychowawcze z nastolatkami....

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Prewencja ryzyka samobójstw wśród d...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania wychowania w świetle probl...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Wtórna traumatyzacja wśród funkcjon...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane