• Trauma egzystencjalna a wartości

Trauma egzystencjalna a wartości

 • Autor: Kazimierz Popielski Piotr Mamcarz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-644-2
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 154/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka stanowi rozwinięcie idei psychologii egzystencjalnej, dotyczącej fenomenologii ludzkich przeżyć i doświadczeń. Zostało w niej przedstawione autorskie pojęcie traumy egzystencjalnej. Propozycja ta odróżnia się od koncepcji Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), Ostrej Reakcji Stresowej (ASD), jak również innych jednostek nozologicznych, opisujących konsekwencje psychofizjologiczne wystąpienia zdarzenia o charakterze zagrażającym życiu i zdrowiu. Publikacja koncentruje się na noo-psychosomatycznej charakterystyce doświadczeń traumatycznych z uwzględnieniem wymiarów podmiotowo-osobowych, jak: doświadczenie egzystencjalnie znaczące, atrybucja, pamięć autobiograficzna, poczucie krzywdy, sens życia, wartości. Pojęcie traumy egzystencjalnej zostało zoperacjonalizowane za pomocą narzędzia do badania tego zjawiska: Kwestionariusz Traumy Egzystencjalnej (KTE).
Spis treści:    
            
Wstęp
        
Rozdział 1. Trauma jako doznanie psychosomatyczne
        
1.1. Pojęcie traumy w literaturze naukowej
1.1.1. Trauma fizyczna    
1.1.2. Trauma psychiatryczna
1.1.3. Post-cult trauma
1.1.4. Posttraumatyczny rozwój (wzrost)
1.2. Trauma w świetle wybranych koncepcji psychologicznych
1.3. Zagadnienia istotnie związane z traumą
1.3.1. Posttraumatyczny stres (PTSD)
1.3.2. Zespół ostrego stresu (ASD)
1.3.3. Stres ekstremalny (DESNOS)
        
Rozdział 2. Wartości jako warunek bycia i stawania się osoby
        
2.1. Definicje i rozumienie wartości w literaturze przedmiotu
2.2. Wartości w podejściu noo-logoteoretycznym
2.2.1. Wartości w ujęciu Frankla
2.2.2. System wartości jako zasada życia i podstawa zdrowia
        
Rozdział 3. Trauma jako doświadczenie „egzystencjalne znaczące”
        
3.1. Rozumienie pojęcia traumy egzystencjalnej
3.1.1. Definicja i podstawy terminologiczne
3.1.2. Obszary i symptomy traumy egzystencjalnej
        
Rozdział 4. Metodologia badań własnych
    
4.1. Problem badań i hipotezy badawcze
4.2. Opis grupy badawczej
4.3. Opis zastosowanych metod badawczych
4.3.1. Arkusz samopoznania R.B. Cattella
4.3.2. Skala preferencji wartości (SPW) K. Popielskiego
4.3.3. Test noo-dynamiki (T.N-D) K. Popielskiego
4.3.4. Lista symptomów noo-psychosomatycznych (LS NPS) K. Popielskiego
4.3.5. Kwestionariusz traumy egzystencjalnej (KTE) P. Mamcarz
        
Rozdział 5. Analiza i interpretacja wyników badań własnych
        
5.1 Analiza psychologiczna badanej grupy
5.1.1. Struktura osobowości i niepokój badanej grupy
5.1.2. Analiza wyników uzyskanych w skali preferencji wartości (SPW) K. Popielskiego    
5.1.3. Analiza dynamiki poczucia sensu życia badanej grupy    
5.1.4. Ilościowa prezentacja natężenia symptomów badań noo-psychosomatycznych
5.1.5. Analiza doświadczenia traumy egzystencjalnej
5.2. Analiza wyników korelacji zastosowanych metod w badanej grupie    
5.2.1. Analiza związku czynników osobowościowych i niepokoju z traumą egzystencjalną
5.2.2. Analiza związku preferencji wartości z traumą egzystencjalną
5.2.3. Związek poczucia sensu życia z traumą egzystencjalną
5.2.4. Zaburzenie noo-psychosomatyczne a trauma egzystencjalna    
5.3. Analiza porównawcza wyników badań
5.3.1. Struktura osobowości a doświadczanie traumy egzystencjalnej    
5.3.2. Preferencja wartości a doświadczanie traumy egzystencjalnej
5.3.3. Nasilenie symptomów noo-psychosomatycznych a doświadczanie traumy egzystencjalnej
5.3.4. Kategorie noo-dynamiki a doświadczanie traumy egzystencjalnej    
5.4. Interpretacja wyników badań kwestionariuszem traumy egzystencjalnej. Analiza regresji wielokrotnej
5.4.1. Analiza poszczególnych składowych traumy egzystencjalnej    
5.4.2. Podsumowanie analizy regresji wielokrotnej uzyskanych wyników badań
5.5. Podsumowanie wyników badań empirycznych
5.6. Przykład analizy jakościowej pytań otwartych w KTE
        
Zakończenie
        
Bibliografia
        
KTE wersja eksperymentalna (dr Piotr Mamcarz)

Kazimierz Popielski
prof. dr hab. dr h.c., ks., psycholog, psychoterapeuta, kontynuator idei twórcy III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii: Logoterapia i Analiza Egzystencjalna V.E. Frankla. Zaproponowana przez niego noo-teoria i noo-terapia jest kontynuacją i psychologicznym rozwinięciem idei V.E. Frankla, którą uzasadnił i empirycznie zoperacjonalizował (por. K. Popielski, KUL, Lublin, 1987, 1994, 1996). Za całokształt pracy i wkład w rozwój nauki K. Popielski został podwójnie uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa (Trnava 2001, UKSW, Warszawa 2014). W 2001 roku został pierwszym laureatem Wielkiej Nagrody Miasta Wiednia im. V.E. Frankla. Jest inicjatorem powstania Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic w Lublinie (2013), w którym rozwija się jego kierunek badań naukowych i myśl psychoterapeutyczną. Autor licznych książek, artykułów naukowych oraz kilku testów psychologicznych.

Książki tego autora

Piotr Mamcarz
dr, ukończył studia podyplomowe z Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, szkolenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla psychologów badających osoby posługujące się bronią wraz z uzyskaniem uprawnień, certyfikowany Kurs International Coach Federation, studia podyplomowe z Psychologii Transportu na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, szkolenie z psychoterapii specjalizacja logoterapia w ośrodku BFP oraz studia doktoranckie z Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II . Stypendysta TOP500Innovators, ekspert w zespole ds. Transferu Technologii i Komercjalizacji Wiedzy, kierownik studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Odbył staż w jednostkach naukowo-badawczych: Fraunhofer (Niemcy), Max-Planck Institute (Niemcy) oraz IBM Thomas J. Watson Research Center (USA) w ramach projektu NCBiR "SIMS". Pracował naukowo w Rice University w Houston (USA), w Dziale Badań Naukowych KUL jako specjalista ds. Programów Ramowych, w Gabinecie Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii  "Psychointerwencja"  jako psycholog i psychoterapeuta, w Dziale Koordynacji Programów Europejskich KUL jako Asystent Projektu, w Zakładach Lubelski Węgiel BOGDANKA Spółka Akcyjna jako psycholog, w Poradni Zdrowia KUL Niepubliczny Zakład  Opieki Zdrowotnej jako psycholog, w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia, Instytucie Psychologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako pracownik naukowo-dydaktyczny.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wtórna traumatyzacja wśród funkcjon...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane