• Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje

Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje

 • Autor: Bronisław Micherda redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-287-1
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 308/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Współczesną rachunkowość charakteryzuje proces ustawicznej ewolucji prowadzący do dostosowania tego system informacyjno-kontrolnego do zmieniających się stosunków rynkowych. Przesłaniem monografii jest omówienie wyników ankiety na temat piętnastu problemów współczesnej rachunkowości.

W ramach opracowania wyróżnić można pięć grup tematycznych poświęconych:

- cechom jakościowym informacji finansowych,
- metodologicznym problemom teorii rachunkowości,
- wybranym obszarom badań teoretycznych i regulacji prawnych rachunkowości,
- branżowym zagadnieniom rachunkowości,
- szczegółowym rozważaniom na temat wybranych zagadnień z zakresu regulacji krajowych i międzynarodowych rachunkowości.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Jakość informacji finansowych w teorii i w regulacjach rachunkowości

1.1. Wprowadzenie
1.2. Informacje finansowe produktem rachunkowości
1.3. Jakość informacji finansowych w świetle kwalitologii
1.4. Jakość informacji finansowych w założeniach koncepcyjnych MSSF
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości

2.1. Wprowadzenie
2.2. Definicje prawne zasad (polityki) rachunkowości
2.3. Elementy składowe zasad (polityki) rachunkowości
2.4. Nadrzędne zasady rachunkowości
2.5. Rola teorii rachunkowości w rozwoju zasad rachunkowości
2.6. Podsumowanie

Rozdział 3. Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości

3.1. Wprowadzenie
3.2. Rys historyczny polityki rachunkowości
3.3. Przegląd definicji polityki rachunkowości
3.4. Polityka rachunkowości versus polityka bilansowa
3.5. Polityka rachunkowości a zasady rachunkowości
3.6. Przesłanki istnienia i cele polityki rachunkowości przedsiębiorstwa
3.7. Ogólne regulacje prawne dotyczące polityki rachunkowości przedsiębiorstwa
3.8. Podsumowanie

Rozdział 4. Sposoby regulacji rachunkowości, wybrane teorie, uwarunkowania, praktyka stanowienia standardów

4.1. Wprowadzenie
4.2. Teorie regulacji
4.3. Sposoby regulacji rachunkowości w praktyce gospodarczej
4.4. Praktyka stanowienia standardów rachunkowości
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości

5.1. Wprowadzenie
5.2. Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości
5.3. Wartości szacunkowe w krajowych i w międzynarodowych regulacjach
rachunkowości
5.4. Badanie wartości szacunkowych według standardów rewizji finansowej
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. Badania rachunkowości w zakresie rynków kapitałowych jako kierunek rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości

6.1. Wprowadzenie
6.2. Struktura współczesnej teorii rachunkowości
6.3. Przegląd teorii szczegółowych pozytywnej teorii rachunkowości
6.4. Badania w zakresie rynków kapitałowych w rachunkowości
6.5. Potencjał rozwoju badań rynków kapitałowych w rachunkowości
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7. Odpowiedzialność w teorii i w regulacjach rachunkowości

7.1. Wprowadzenie
7.2. Istota i rodzaje odpowiedzialności przedsiębiorstwa
7.3. Rachunkowość a odpowiedzialność
7.4. Odpowiedzialność w regulacjach z zakresu rachunkowości
7.5. Podsumowanie

Rozdział 8. Wpływ czasu na użyteczność sprawozdania finansowego

8.1. Wprowadzenie
8.2. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego i założenia podstawowe a czynnik czasu
8.3. Wpływ czynnika czasu na wycenę aktywów i zobowiązań
8.4. Podsumowanie

Rozdział 9. Aktywa – ewolucja i konsekwencje podejścia

9.1. Wprowadzenie
9.2. Ewolucja definicji aktywów w perspektywie historycznej
9.3. Konsekwencje zmiany definicji aktywów
9.4. Majątek według nowej koncepcji sprawozdawczej
9.5. Podsumowanie

Rozdział 10. Ewolucja współczesnych oczekiwań wobec istniejących koncepcji prowadzenia rachunkowości

10.1. Wprowadzenie
10.2. Rachunkowość. Lustro z kryształu czy krzywe zwierciadło?
10.3. Wiedza, kompetencje i etyka księgowych w świetle planowanej deregulacji
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
10.4. Realizacja procesu obsługi rachunkowości we współczesnej gospodarce
10.5. Podsumowanie

Rozdział 11. Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych

11.1. Wprowadzenie
11.2. Memoriałowość i kasowość w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)
11.3. Podatek od towarów i usług (VAT) a zasady: memoriału i kasowa
11.4. Podsumowanie

Rozdział 12. Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej

12.1. Wprowadzenie
12.2. Specyfika i podstawy prawne rachunkowości budżetowej
12.3. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
12.4. Harmonizacja przepisów międzynarodowych
12.5. Podsumowanie

Rozdział 13. Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości

13.1. Wprowadzenie
13.2. Zastosowanie zasady memoriału i zasady współmierności przychodów i kosztów w ewidencji przychodów ubezpieczyciela
13.3. Wycena aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako przykład zastosowania zasady ostrożności
13.4. Podsumowanie

Rozdział 14. Powiązania rachunkowości z zarządzaniem w aspekcie prawnym, funkcjonalnym i przedmiotowym

14.1. Wprowadzenie
14.2. Rachunkowość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
14.3. Rachunkowość a zarządzanie w aspekcie prawnym
14.4. Funkcjonalne ujęcie rachunkowości a controllingowa orientacja przedsiębiorstwa
14.5. Ewolucja sprawozdań finansowych na potrzeby zarządzania
14.6. Podsumowanie

Rozdział 15. Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce

15.1. Wprowadzenie
15.2. Istota i znaczenie informacji sprawozdawczych o segmentach operacyjnych
15.3. Segment operacyjny i sprawozdawczy – definicja oraz sposób wyodrębniania
15.4. Zakres ujawnień na temat segmentów operacyjnych jednostki gospodarczej
15.5. Analiza ujawnień o segmentach sprawozdawczych w sprawozdaniach wybranych spółek giełdowych
15.6. Podsumowanie

Rozdział 16. Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne nzasady rachunkowości

16.1. Wprowadzenie
16.2. Nadrzędne zasady rachunkowości
16.3. Pojęcie i istota instrumentu finansowego
16.4. Nowy MSSF nr 9 „Instrumenty finansowe” i ważniejsze jego rozwiązania
16.5. Współczesne regulacje instrumentów finansowych na tle nadrzędnych zasad rachunkowości
16.6. Podsumowanie

Rozdział 17. Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną

17.1. Wprowadzenie
17.2. Gospodarka oparta na wiedzy
17.3. Wartości niematerialne i prawne
17.4. Kapitał intelektualny a wartości niematerialne i prawne
17.5. Sprawozdawczość kapitału intelektualnego
17.6. Autorska propozycja kwantyfikacji kapitału intelektualnego KI i jego prezentacji w bilansie opartym na wiedzy osobistej
17.7. Podstawowe założenia koncepcji wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym KI metodą opcyjną
17.7.1. Przykład
17.7.2. Kontrola i wnioskowanie w zakresie obliczeń wartości godziwej KI – składnika aktywów nadwyżkowych AN wraz z propozycją prezentacji KIW według bilansu opartego na wiedzy
17.8. Podsumowanie

Bibliografia
Wydawnictwa zwarte
Wydawnictwa ciągłe
Akty prawne
Witryny internetowe

prof. UE dr hab. Józef Pfaff:

Głównym założeniem Autorów monografii jest prześledzenie związku, jaki zachodzi pomiędzy teorią rachunkowości a jej współczesnymi regulacjami w zakresie prawa gospodarczego. W ramach opracowania wyróżnić można pięć grup tematycznych poświęconych:

- cechom jakościowym informacji finansowych,
- metodologicznym problemom teorii rachunkowości,
- wybranym obszarom badań teoretycznych i regulacji prawnych rachunkowości,
- branżowym zagadnieniom rachunkowości,
- szczegółowym rozważaniom na temat wybranych zagadnień z zakresu regulacji krajowych i międzynarodowych rachunkowości.

W książce znajdujemy ciekawe rozważania prowadzące do konkluzji, że obserwuje się dominujący wpływ światowych regulacji rachunkowości nie tylko w sferze praktyki, lecz również w edukacji oraz w dyskusji naukowej. Prowadzi to do zacierania się znaczenia koncepcji teoretycznych i pomijania związku, jaki winien zachodzić pomiędzy teorią i praktyką rachunkowości.

Bronisław Micherda redakcja naukowa

prof. dr hab., biegły rewident, prodziekan Wydziału Finansów i kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pełnił funkcje wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członka Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członka Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Zmarł 10 lutego 2016 roku.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane