• Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane

Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane

 • Autor: Roman Kwiecień
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-463-8
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 238/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  11.25 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11.25 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja analizuje kluczowe problemy prawa międzynarodowego w perspektywie teoretyczno – i filozoficznoprawnej. W polskim piśmiennictwie naukowym jest to pierwsze opracowanie tego typu. Jego uzasadnienie wynika z potrzeby objęcia prawa międzynarodowego pogłębioną, systemową refleksją z powodu zachodzących w nim zauważalnych przewartościowań.

Na książkę składają się analizy zagadnień, które w ostatnim czasie przykuwają szczególną uwagę nauki prawa międzynarodowego i mogą uchodzić za zasadnicze dla jego systemowych podstaw: natura międzynarodowości prawa, powszechność i jedność prawa międzynarodowego w kontekście ich zagrożeń (fragmentacja regulacji prawnych, zróżnicowanie sądownictwa międzynarodowego, hegemonializm w stosunkach międzynarodowych), legitymizacja prawa międzynarodowego, jego konstytucjonalizacja i aksjologia.

Spis treści:

Wykaz skrótów
 
Wybór orzecznictwa
 
Słowo wstępne
 
Rozdział 1. Czym jest teoria i filozofii a prawa międzynarodowego?
 
1.1. Filozofia a teoria prawa: problem wzajemnych związków
1.2. Przedmiot i definicja teorii i filozofii prawa międzynarodowego
1.3. Geneza i rola filozoficznych badań nad prawem międzynarodowym
 
Rozdział 2. Międzynarodowość prawa: historia i współczesność
 
2.1. Prawo społeczności międzynarodowej – problem genezy
2.2. Formy prawa społeczności międzynarodowych w rozwoju historycznym
2.3. Źródła wątpliwości wobec jurydycznej natury prawa międzynarodowego
2.4. „Międzynarodowość” prawa we współczesnej społeczności międzynarodowej
2.4.1. Współczesna społeczność międzynarodowa i jej prawo. Uwagi wstępne
2.4.2. Natura międzynarodowości prawa
2.4.3. „Międzynarodowość” a „transnarodowość”, „światowość” i „ponadnarodowość” prawa
 
Rozdział 3. Powszechność i jedność prawa międzynarodowego i ich zagrożenia
 
3.1. Znaczenia terminu „powszechne prawo międzynarodowe”
3.2. Normatywne podstawy powszechności i jedności prawa międzynarodowego
3.3. Zagrożenia powszechności i jedności prawa międzynarodowego
3.3.1. Hegemonializm
3.3.2. Fragmentacja prawa międzynarodowego
3.3.3. Zróżnicowanie sądownictwa międzynarodowego
 
Rozdział 4. Legitymizacja prawa międzynarodowego
 
4.1. Główne problemy związane z legitymizacją prawa międzynarodowego
4.1.1. Znaczenia pojęcia „legitymizacja prawa”
4.1.2. Źródła wątpliwości wobec prawa międzynarodowego jako legitymizowanego porządku prawnego
4.2. Klasyczne uzasadnienia legitymizacji prawa międzynarodowego i związane z nimi problemy
4.2.1. Teorie samoograniczenia państwa i woli wspólnej jako woluntarystyczne wyjaśnienia podstawy legitymizującej prawo międzynarodowe
4.2.1.1. Doktryna Lotus a legitymizacja prawa międzynarodowego
4.2.1.2. Krytyka teorii zgody
4.2.1.3. Suwerenność państwa a legitymizacja prawa międzynarodowego
4.2.2. Niepozytywistyczne wyjaśnienia legitymizacji prawa międzynarodowego
4.2.2.1. Nietetyczne (pozasystemowe) uzasadnienia legitymizacji prawa międzynarodowego
4.2.2.2. Legitymizacja prawa a legalność
4.2.2.3. Wewnątrzsystemowe uzasadnienia legitymizacji prawa międzynarodowego (Kelsen i Franck)
4.2.3. Czy stanowiska niepozytywistyczne w wystarczającym stopniu uzasadniają legitymizację prawa międzynarodowego?
4.3. Kantowska perspektywa legitymizacji prawa międzynarodowego
 
Rozdział 5. Konstytucjonalizacja międzynarodowego porządku prawnego: między oczekiwaniami a rzeczywistością
 
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Znaczenia pojęcia „konstytucja”
5.3. Funkcje konstytucji
5.4. Konstytucja, konstytucjonalizacja a społeczność międzynarodowa
5.4.1. Konstytucja a konstytucjonalizacja
5.4.2. „Prawo międzynarodowe konstytucyjne” czy „prawo konstytucyjne międzynarodowe”?
5.5. Karta Narodów Zjednoczonych – potencjalna czy rzeczywista konstytucja powszechnej społeczności międzynarodowej?
5.6. Normy peremptoryjne, zobowiązania erga omnes, prawo zwyczajowe a konstytucja społeczności międzynarodowej
 
Rozdział 6. Aksjologia prawa międzynarodowego
 
6.1. Definicja i podstawowe problemy aksjologii prawa
6.2. Wartości moralne a prawo
6.3. Wartości w prawie międzynarodowym
6.4. Problematyczność aksjologicznej podstawy współczesnego prawa międzynarodowego
6.5. Praktyczny aspekt aksjologii prawa międzynarodowego: współczesne dylematy związane z ius ad bellum
 
Bibliografia
Table of Contents
Summary in English

Roman Kwiecień
dr hab., jest profesorem w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS w Lublinie. W pracy badawczej i dydaktycznej specjalizuje się w prawie międzynarodowym. Zajmuje się również filozofią prawa i prawem europejskim.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane