• Sztuka prezentacji. Teoria i praktyka. Wydanie poprawione

Sztuka prezentacji. Teoria i praktyka. Wydanie poprawione

 • Autor: Lidia Jabłonowska Piotr Wachowiak Sławomir Winch redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-819-0
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 306/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka powstała z myślą o tych, którzy na co dzień dokonują prezentacji i oczekują wiedzy związanej z mechanizmami komunikacji ze sfery psychologii społecznej oraz poszukują konkretnych wskazówek związanych z jej przygotowaniem oraz realizacją. Intencją autorów było przedstawienie praktycznych wskazań poprzez pryzmat koncepcji teoretycznych. Tego typu ujęcie pozwala na wykorzystanie treści książki w wielu sytuacjach, np. prezentacji projektu, oferty handlowej czy planu działań marketingowych.

Spis treści:

Wstęp

Część I. PRZED PREZENTACJĄ

Rozdział 1. Efektywna komunikacja interpersonalna – wybrane zagadnienia
Katarzyna Stobińska

Rozdział 2. Komu ludzie wierzą? – budowanie wiarygodności i zaufania
Anna Winch

Rozdział 3. Uwarunkowania kulturowe w prezentacji
Dominika Mirońska

Rozdział 4. Kreowanie własnego wizerunku
Lidia Jabłonowska

Rozdział 5. Prezentacja jako źródło stresu – wykorzystanie technik poznawczych oraz regulacji emocjonalnej do jej przygotowania i realizacji
Agnieszka Wojtczuk-Turek

Rozdział 6. Istota i rodzaje prezentacji
Lidia Jabłonowska
    
Rozdział 7. Formułowanie celu i konstrukcja wypowiedzi
Lidia Jabłonowska

Rozdział 8. Przygotowanie prezentacji
Piotr Wachowiak

Rozdział 9. Sprawność prezentacji
Mirosław Oczkoś
    
Część II. W CZASIE PREZENTACJI

Rozdział 1. Rozpoczęcie prezentacji
Piotr Wachowiak

Rozdział 2. Kiedy słowo jest bronią? – perswazja w komunikacji
Sławomir Winch

Rozdział 3. Techniki wywierania wpływu w przekazie treści
Sławomir Winch

Rozdział 4. Głos w prezentacjach – od emisji do dykcji
Lidia Jabłonowska

Rozdział 5. Sposób mówienia – od dykcji do retoryki w praktyce
Lidia Jabłonowska

Rozdział 6. Sposób mówienia w mediach elektronicznych – ćwiczenia
Mirosław Oczkoś
    
Rozdział 7. Mowa ciała w prezentacji
Grzegorz Myśliwiec

Rozdział 8. Etykieta w prezentacjach – dobre obyczaje
Lidia Jabłonowska

Rozdział 9. Perfect Image – szkolenia i doradztwo
Mirosław Oczkoś

Część III. PO PREZENTACJI

Rozdział 1. Procesy grupowe
Marcin Szczygieł

Rozdział 2. Prowadzenie dyskusji
Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak

Rozdział 3. Pytania i odpowiedzi – radzenie sobie z obiekcjami
Sławomir Winch

Rozdział 4. Błędy popełniane podczas prezentacji
Piotr Wachowiak

Bibliografia
Spis tabel i rysunków


Prof. dr hab. Marta Juchnowicz:

Kompleksowe potraktowanie przedmiotu opracowania nadaje monografii charakter uniwersalny. Z pewnością skorzystają z niej autorzy różnego rodzaju prezentacji handlowych, edukacyjnych, czy autoprezentacji. Oryginalność monografii wyraża się intencją zespołu autorskiego, by przedstawić zbiór praktycznych wskazówek na tle koncepcji teoretycznych. Stwarza to warunki do wnikliwego ukazania kwestii narzędziowych na tle uwarunkowań socjo-psychologicznych. Taki szeroki kontekst stanowi niewątpliwy walor monografii. Dlatego wyrażam przekonanie, że znajomość monografii jest koniecznym warunkiem sukcesu szerokiej grupy czytelników. Od uczniów, studentów do polityków i menedżerów.

Lidia Jabłonowska
dr, starszy wykładowca w Zakładzie Zarządzania Wiedzą Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH.

Książki tego autora

Piotr Wachowiak

dr hab. prof. SGH, Prorektor ds. Nauki i Zarządzania, dyrektor Instytutu Zarządzania SGH.

Książki tego autora

Sławomir Winch

dr hab., prof. SGH - socjolog, doktor nauk ekonomicznych z zakresu organizacji i zarządzania. Kierownik Zakłady Badań nad Edukacją Menedżerską w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyka prac naukowych koncentruje się na kwestiach kulturowych uwarunkowań zarządzania przedsiębiorstwem. Z tej perspektywy analizowane są procesy przywództwa, negocjacji oraz zachowań organizacyjnych. Prowadzone przedmioty to: zarządzanie, komunikacja interpersonalna, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie kapitałem ludzkim. W dorobku naukowym należy podkreślić realizację ilościowych i jakościowych badań empirycznych. Innym aspektem pracy zawodowej jest praca szkoleniowo-doradcza dla blisko stu przedsiębiorstw handlowo-usługowo-produkcyjnych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Adler N., Gundersen A., International Dimensions of Organizational Behavior, South-Western Cengage Learning, International Edition 2008.
Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumie-wania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
Andrzejewski P. (red.), Sztuka wystąpień publicznych i profesjonalnej korespondencji, Forum, Poznań 2002.
Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, War-szawa 2005.
Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Aronson E., Pratkanis A, Wiek propagandy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Aronson E., Wilson, T.D., Akert, R.M., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
Aryle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2001.
Batko A., Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Helion, Gliwice 2005.
Baumeister RF., Tice D.M., Hutton D.G., Self-presentational Motivations and Personality Differences in Self-esteem, „Journal of Personality” 1989, no. 57.
Beckers T., Kindt M., Memory reconsolidation interference as an emerging treatment for emotional disorders: strengths, limitations, challenges and opportunities, „Annual Review of Clinical Psychology” 2017, no. 13.
Bednarek J.D., Ćwiczenia wyrazistości mowy, TWP, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2002.
Bednarek, H., Sztuka budowania wizerunku w mediach, Wydawnictwo Naukowe WSZK, Łódź 2005.
Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Bernard H.S., MacKenzi K.R. (red.), Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk 2000.
Bernard H.S., Trudni pacjenci i trudne sytuacje, [w:] (red.) H.S. Bernard, K.R. MacKen-zi, Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk 2000.
Berne E., W co grają ludzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Binsztok A., Kiedy kropla drąży skałę, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji per-swazyjnej, Helion, Gliwice 2013.
Bocheńska K, Mówię do ciebie człowieku, WSiP, Warszawa 2003.
Boenisch E., Haney C.M., Twój stres, GWP, Gdańsk 2002.
Browaeys M.-J., Price R., Understanding Cross-cultural Management, Pearson Educa-tion Limited, Edinburgh Gate 2008.
Brown R., Procesy grupowe, GWP, Gdańsk 2006.
Bryant R.A., Harvey A.G., Zespół ostrego stresu, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2003.
Brzezińska A., Trempała J., Wprowadzenie do psychologii rozwoju, [w:] (red.) J. Strelau, Psychologia, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
Buttlar J., Niewidzialne siły, co łączy ludzi i co dzieli, Oficyna Wydawnicza SPAR, War-szawa 1990.
Carr N.G., The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains, W.W. Norton & Company, New York 2010.
Cenin M. (red.), Trening psychologiczny, jako metoda optymalizacji zdolności do działania, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1990.
Chaney L.H., Martin J.S., International Business Communication, Pearson Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey 2007.
Chmielecki M., Chiński styl komunikacji interpersonalnej i jego wpływ na negocjacje, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2007, tom 8, zeszyt 1.
Cialdini R., Sześć poziomów wpływu społecznego, Helion, Gliwice 2013.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk1995.
Collins A., Język ciała, gestów i zachowań, Astrum, Wrocław 1995.
Collins A., Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2002.
Cooper C., Palmer S, Pokonać stres, Petit, Warszawa 2002.
Cooper G.L., Cartwrught S., Earley P.Ch, (red.), Organizational Culture and Climate, John Wiley & Sons, Ltd., 2001.
Corey M.S., Corey G., Grupy – zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, IPZIT, Warszawa 1995.
Davis M.H., Emapatia, GWP, Gdańsk, 1999.
Detz J., Sztuka przemawiania, GWP, Gdańsk 2003.
Dhanesh G.S., Speaking to a Global Audience, The Public Speaking Project 2013, http://www.publicspeakingproject.org/ (dostęp: 19.05.2015).
Donaldson M.C., Donaldson M., Negocjacje, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.
Dubois J., Koktajl z paragrafów, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Dunce J., Parncham E., Jak skutecznie mówić i przemawiać w biznesie, M&A Commu-nications Polska, Lublin 1995.
Eisler-Mertz C., Mowa rąk, Astrum, Wrocław 1998.
Elsey J.W.B., Kindt M., Manipulating human memory through reconsolidation: Ethical implications of a new therapeutic approach, „American Journal of Bioethics – Neu-roscience” 2016, no. 7.
Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywalność w biznesie, polityce, małżeństwie, Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Enkelmann C.E., Strategia Wenus. Kobieta w świecie biznesu, Studio Emka, Warszawa 2003.
Everly G.S., Rosenfeld R., Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia, Wydawnictwo Nau-kowe PWN, Warszawa 1992.
Försterling F., Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie, GWP, Gdańsk 2005.
Furnham A., Body language, PETIT, Warszawa 1999.
Gallo C., Steve Jobs sztuka prezentacji, Znak, Kraków 2011.
Garpiel R., Leszczyńska K. (red.), Sztuka perswazji, NOMOS, Kraków 2005.
Gawęda K., Łazewski K., Uczymy się poprawnej wymowy. ALFA, Warszawa 1995.
Gentry M., Herrmann D.J., Memory Contrivances in Everyday Life. „Personality and Social Psychology Bulletin” 1990, nr 16.
Geschwandtne G, Moine D., Personal Selling Power, Inc., 1997.
Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Hansa Communications, 2001.
Głowiński M. (red.), Język i społeczeństwo, Czytelnik, Warszawa 1980.
Goffman E., Zachowanie w miejscach publicznych: o społecznej organizacji zgroma-dzeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Gold B.A., International Organizational Behavior, Pearson Education, Upper Saddle River 2005.
Goodenough W., Culture, language and society, Los Angeles 1981.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Grochman S. (red.), Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentracyjnych, PZWL, Warszawa 1973.
Grochman S., Ćwiczenia relaksowe w medycynie pracy i rehabilitacji, [w:] (red.) S. Grochman, Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentracyjnych, PZWL, Warszawa 1973.
Grotowski J., Grotowski powtórzony, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria we współpra-cy z Instytututem im. Jerzego Grotowskiego, Gdańsk 2009.
Grotowski J., Teksty z lat 1965–1969, wyd. II, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1990.
Grzywa A., Manipulacja, mechanizmy psychologiczne, MAD Graf, Kraśnik 1997.
Haidt J., Prawy umysł, Smak Słowa, Sopot 2013.
Hall E.T., Bezgłośny język, PIW, Warszawa 1987.
Hamilton Ch., Skuteczna komunikacja w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2011.
Heigl P., 30 minut aby zostać dobrym mówcą, KOS, Katowice 2004.
Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z. (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretycz-ne i metodologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000.
Heszen-Niejodek I., Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, [w:] (red.) I. Heszen-
-Niejodek, Z. Ratajczak, Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodo-logiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000.
Heszen-Niejodek I., Styl radzenia sobie ze stresem jako indywidualna zmienna wpływa-jąca na funkcjonowanie w sytuacji stresowej, [w:] (red.) J. Strelau, Osobowość a eks-tremalny stres, GWD, Gdańsk 2004.
Hobfoll S.E., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk 2006.
Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umy-słu, PWE, Warszawa 2011.
Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
Hogan K., Psychologia perswazji, Jacek Santorski & CO, Warszawa 2000.
Hogan K., Siła ukrytej perswazji, Rebis, Poznań, 2014.
http://technikaalekxandra.w.interia.pl/zajecia.htm (dostęp: 15.06.2008).
Huber K., Image, czyli jak zostać gwiazdą na rynku. Business Press 1994.
Hymes D., On communicative competence, [w:] (red.) J.B. Pride, J. Holmes, Sociolin-guistics, Harmondsworth Penguin Books.
Iacocca L., Novak W., IACOCCA, Autobiografia, Studio Emka, Warszawa 2007.
Inkson, K., Protean and Boundaryless Careers as Metaphors, „Journal of Vocational Behavior” 2006, 69 (1).
Jabłonowska L., Impostacja jako metoda doskonaląca kształcenie zawodowe ekonomistów, [w:] (red.) L. Jabłonowska, Znaczenie inteligencji emocjonalnej i impostacji w kształceniu zawodowym, raport z badań (recenzowany), SGH, Warszawa 2003.
Jabłonowska L., Myśliwiec G., Etykieta pracy. Współczesne najwyższe standardy, Difin, Warszawa 2014.
Jabłonowska L., Prezentacja profesjonalna, Centrum Pedagogiczne SGH, Warszawa 2004.
Jabłonowska L., Prezentacja profesjonalne. Skrypt dla studentów, CP-SGH, Warszawa 2004.
Jabłonowska L., Retoryka użytkowa – warsztaty z komunikowania, materiały dydaktyczne do warsztatów, SGH, Warszawa 2013.
Jabłonowska L., Trening impostacji jako przygotowanie do pełnienia ról publicznych
w życiu zawodowym, [w:] (red.) G. Polok, Wychowanie w środowisku akademickim, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Wyd. eMPi2, Poznań 2003.
Jerzyk E., Komunikacja werbalna, Komunikowanie się w marketingu, [w:] (red.) H. Mruk, Komunikowanie się marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
Johnson D. W., Umiejętności interpersonalne a samorealizacja, PTP, Warszawa 1985.
Joober D., Selling and Sales Management, Financial Times Prentice Hall, Harlow 2000.
Juchnowicz M. (red.), Zarządzania kapitałem ludzkim, PWE, Warszawa 2014.
Kaleńska J., Zjawisko tremy – od badań do praktyki, [w:] (red.) W. Limont, B. Didkow-ska, Edukacja artystyczna a metafora, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko-łaja Kopernika, Toruń 2008.
Karrass Ch.L., The Negotiating Game, Harper Business, 1992.
Karwat M., Podstawy socjotechniki dla politologów, polityków i nie tylko, Difin, War-szawa 2014.
Kędzior M. (opr.), The Alexander Technique in Conversation with J. Nicholls and Sean Carey, The Brighton Training Centre 1991.
Kędzior M.: Technika Alexandra w pracy z głosem, www.technikaalexandra.w.interia.pl, (dostęp: 18.01.2003).
Klajman S., Zarys higieny głosu, PWSM, Gdańsk 1975.
Klonowicz T., Cieślak R., Neurotyczność i radzenie sobie ze stresem w sytuacji zagroże-nia, [w:] Osobowość a ekstremalny stres, (red.) J. Strelau, GWP, Gdańsk 2004.
Korolko M., Sztuka retoryki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
Kosiński W., Technika głoszenia kazań, Lwów 1923.
Krasucka A., Głos w pracy nauczyciela (I). „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2000, nr 1.
Krasucka A., Głos w pracy nauczyciela(II), „Wychowanie Muzyczne w Szkole ” 2000, nr 3.
Kwintylian, Kształcenie mówcy: księgi I, II i X. M. Brożek (przeł. z łac. i oprac.), Wy-dawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.
Lazarus R. S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer, New York 1984.
Lazarus R. S., Stres i radzenie sobie – stan około roku 1950, „Nowiny Psychologiczne” 1986, nr 3-4.
Leahy R.L., Techniki terapii poznawczej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, GWP, Gdańsk 2002.
Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk 1999.
Leibold, G., Hipnoza i autosugestia, J&BF, Warszawa 1997.
Lemmermann H., Szkoła debaty, czyli jak porozumienie uczynić podstawą firmy, Wy-dawnictwo Astrum, Wrocław 1994.
Lewandowska-Tarasiuk E., Retoryka dla VIP-ów, [w:] (red.) J.Z. Lichański, E. Lewan-dowska-Tarasiuk (red.), Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, Wydawnictwo Aka-demii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.
Lewicki R., Wiethoff G., Zaufanie: istota, rozwój, przywracanie, [w:] (red.) M. Deutch,
P. Coleman, Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Lewndowska-Tarasiuk E., Sztuka wstąpień publicznych, Difin, Warszawa 2001.
Lindenfield G., Asertywność, Rawi, Łódź 1999.
Lowen A., Duchowość ciała, Czarna Owca, Warszawa 2011.
Luthans F., Doh J.P., International Management, Culture, Strategy, and Behavior, Mc Graw Hill Education, New York 2015.
Łasiński G, Sztuka prezentacji, eMPi2, Poznań 2000.
Łosiak W., Psychologia stresu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Macrae C.N., Stangor Ch., Hewstone M., Stereotypy i uprzedzenia, GWP, Gdańsk 1999.
March M.J.G., Simon H.A., Teoria organizacji, PWE, Warszawa 1964.
Marody M., Technologie intelektu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1987.
Marszał-Wiśniewska M., Klonowicz T., Fajkowska-Stanik M. (red.), Psychologia różnic indywidualnych, GWP, Gdańsk 2003.
McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk 2001.
McNeill D., Hand and Mind. What Gestures Reveal about Thought, Chicago 1992.
Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, (red.) A. Pocztowski, Oficyna Ekono-miczna, Kraków 2002.
Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1984.
Neymann M. (red.), Komunikacja i kultura biznesu w Europie, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005.
Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1991.
Oczkoś M., Paszczodźwięki. Mały poradnik dla Wielkich mówców, Wydawnictwo RM, Warszawa 2010.
Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Wydawnictwo RM, Warszawa 2015.
Orstein R.E., Ćwiczenia medytacyjne, „Nowiny Psychologiczne” 1987, nr 4.
Oyster G.K., Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. KOWEZiU, Warszawa 2003.
Pease A., Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów, Gemini, Kraków 1992.
Pease A., Pease B., Mowa Ciała, Rebis. Warszawa 2017.
Perelman C., Imperium retoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Pérez-Garcia A.M., Wpływ wybranych cech osobowości na reakcje układu krążenia w warunkach stresu wywołanego laboratoryjnie, [w:] (red.) J. Strelau, Osobowość a ekstremalny stres, GWP, Gdańsk 2004.
Powell M., Jak zostać aktorem, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2011.
Ratajczak M. (red.), Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcja i narzędzia zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Sawicka I., Fonologia, [w:] (red.) H. Wróbel, Gramatyka współczesnego języka polskie-go. Fonetyka i fonologia, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego, Kraków 1995.
Scherer K.R., Ekman P., Handbook of Methods in Nonverbal Behavior Research, Cam-bridge University Press, 1982.
Schlenker B.R., Leary M.R., Social Anxiety and Self-Presentation. A Conceptualization and Model. „Psychological Bulletin” nr 92.
Sedlak K. (red.), Aby osiągnąć cel, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kra-ków 1996.
Selye H., Stres życia, PZWL, Warszawa 1963.
Siek S., Autopsychoterapia, ATK, Warszawa 1985.
Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Snyder M., Swann W., When Actions Reflect Attitudes: The Politics of Impression Man-agement, „Journal of Personality and Social Psychology” 1976, nr 34.
Spielberger Ch.D. (red.), Anxiety. Current Trends in Theory and Research, Academic Press, New York–London 1972.
Spillane M., Zaprezentuj siebie. Poradnik dla nowoczesnego mężczyzny, Muza, Warsza-wa 2003.
Spillane M., Zaprezentuj siebie. Poradnik dla nowoczesnej kobiety, Muza, Warszawa 2003.
Stawowa I., Skuteczna prezentacja, Ośrodek Nauk Społecznych PW, Warszawa 2004.
Stefańczak M., Joga, Zen jako systemy treningu psychofizycznego, [w:] (red.) M. Cenin, Trening psychologiczny jako metoda optymalizacji zdolności do działania, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1990.
Stephan W.G., Stephen C. W, Wywieranie wpływu przez grupy, GWP, Gdańsk 1999.
Strelau J. (red.), Psychologia, t. 1, GWP, Gdańsk 2000.
Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk 2000.
Sułek A., Sondaż polski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001.
Super D E., Assessment in Career Guidance: Toward Truly Developmental Counselling, „The Personnel and Guidance Journal” 1983, nr 61.
Synder M., Swann W., When Actions Reflect Attitudes: The Politics of Impression Managment, „Journal of Personality and Social Psychology” 1976, nr 34.
Szopa J., Harciarek M. (red.), Stres i jego modelowanie, Wyd. Politechniki Częstochow-skiej, Częstochowa 2004.
Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, Warszawa 2005.
Śliwińskiej-Kowalskiej M. (red.), Głos narzędziem pracy, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.
Tannen D., To nie tak, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie, Universitas, Kraków 2003.
Terelak J. (red.), Źródła stresu. Teoria i badania, Wydawnictwo Akademii Teologii Ka-tolickiej, Warszawa 1999.
Thomas D.C., Peterson M.F., Cross-Cultural Management. Essential Concepts, Sage Publications, International Edition 2015.
Toczyska B., Głośno i wyraźnie, GWP, Gdańsk 2007.
Tracy B., Psychologia sprzedaży, MT Biznes, Warszawa 2014.
Trębecki J., Złapani na instynkt, [w:] Negocjacje – wśród jawnych zagrożeń i ukrytych możliwości, Rebis, Poznań 2006.
Tryjarska B., Psychoterapia grupowa, [w:] (red.) L. Grzesiuk Psychoterapia, PWN, Warszawa 1994.
Tylka J., Psychosomatyka, Wyd. UKSW, Warszawa 2000.
Tylka J., Zdrowie menedżera. Psychologiczne ramy dla relacji: styl życia a zdrowie i choroba, Difin, Warszawa 2002,
Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna GWP, Gdańsk 2004.
Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 1999.
Ury W., Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 1995.
Wagner J.A., Hollenbeck J.R., Management of Organizational Behavior, Prentice Hallnglewood Cliffs, New Jersey, 1995.
Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki... Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tenne-ra do B. Toczyskiej, PWST, wyd. II poprawione, Wrocław 2004.
Weller S., Oddech, który leczy, GWP, Gdańsk 2001.
Węgłowska-Rzepa K., Metody i techniki treningu psychologicznego stosowane w różnego rodzaju działalności zawodowej i sporcie, [w:] (red.) M. Cenin, Trening psychologiczny jako metoda optymalizacji zdolności do działania, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1990.
Winch A., Winch S., Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2010.
Winch S., Moralna perspektywa analiz grup kapitałowych i negocjacji, [w:] (red.) Z. Dworzecki, G. Leśniak-Łebkowska, Księga jubileuszowa dla Profesor Marii Romanowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
Winch S., Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Wiszniewski A., Sztuka mówienia, Videograf II, Katowice 2003.
Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wyd. UMK, Toruń 2011.
www.openlearning.pl/index.3.php (dostęp: 20.07.2005).
Zatwarnicka-Madura B., Techniki sprzedaży osobistej, CeDeWu, Warszawa 2004.
Zdunkiewicz-Jedynak D., Mówić tak, by inni słuchali... retoryka w praktyce, PSEG-UW, Warszawa 2005.
Ziółkowski M., Wiedza, jednostka, społeczeństwo, PWN, Warszawa 1989.
Żurek E., Sztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem, Poltext, Warszawa 2004.
Żurek E., Sztuka wystąpień, czyli jak mówić, by osiągnąć cel, Poltext, Warszawa 2003.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Key Account Manager

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Lekcje o życiu. Człowiek sukcesu ra...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Techniki negocjacyjne

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Etykieta wartości

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Mała książeczka o współpracy

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Negocjacje

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane