• Szkoła, nauczyciel, uczeń w przestrzeni edukacyjnej

Szkoła, nauczyciel, uczeń w przestrzeni edukacyjnej

 • Autor: Małgorzata Przybysz-Zaremba Joanna Stepaniuk Aleksandra Szczygieł redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-460-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 246/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 52.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia stanowi zbiór tekstów skoncentrowanych wokół dyskusji na temat szkoły, nauczyciela oraz kształcenia ustawicznego. Adresowana jest do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tematyka monografii stanowi także przyczynek do podjęcia cyklu debat i dyskusji na temat roli i zadań szkoły, wizerunku współczesnego nauczyciela, a także miejsca ucznia (dziecka) w procesie edukacyjnym realizowanym w warunkach dynamicznych przeobrażeń społecznych i zmian technologicznych. Wierzymy zatem, że prezentowana publikacja przyczyni się do nowego spojrzenia zarówno na szkolę, nauczyciela, jak i najważniejszy podmiot procesu edukacji, a więc ucznia.

Spis treści:

Wstęp

Część 1. Szkoła jako przestrzeń edukacyjna wspierająca ucznia

Agnieszka Gołębieska-Wesołowska
Oblicza gotowości szkolnej w realiach współczesnej szkoły

Jolanta Konieczny
Niepowodzenia szkolne na I etapie edukacyjnym w perspektywie uczniów

Łukasz Kubieniec
Formuła integracyjna w edukacji osób niepełnosprawnych

Małgorzata Przybysz-Zaremba
Diagnoza pedagogiczna – studium jednego przypadku. W kierunku „autentycznej” pomocy i wsparcia

Część 2. Nauczyciel – kalejdoskop działań edukacyjnych, pomocowych i wspomagających

Joanna Stepaniuk
Nauczyciel wobec procesu zmiany w szkole jako organizacji uczącej się

Lidia Grażyna Zielkowska
Współdziałanie nauczyciela wiodącego i wspomagającego w klasie integracyjnej w edukacji wczesnoszkolnej

Jolanta Flanz
Działania podejmowane przez nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników w tworzeniu klimatu społeczno-wychowawczego klas szkolnych – raport z badań

Grażyna Cęcelek
Optymalizacja procesu kształtowania kompetencji społecznych nauczyciela jako warunek niezbędny dla realizacji konstruktywistycznego modelu edukacji – raport z badań

Anna Suchon
Nauczyciel w jego postmodernistycznej realności – możliwości, fikcje, konieczności

Aleksandra Szczygieł
Bariery komunikacyjne w interakcji nauczyciel – uczeń oraz ich potencjalny wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole

Agnieszka Twaróg-Kanus
Komunikacja interpersonalna w przestrzeni edukacji

Część 3. Kształcenie ustawiczne a potrzeby, wymagania i oczekiwania rynku

Teresa Myjak
Kształcenie studentów w zakresie przedsiębiorczości a potrzeby rynku pracy

Anna Karowicz
Trudności w efektywnej pracy logopedy w przedszkolu i szkole oraz rola pedagoga jako ogniwa we wczesnej diagnostyce zaburzeń rozwoju u dzieci

Elżbieta Stokowska-Zagdan, Lilla Szynkowska, Aleksandra Stankiewicz, Agata Bronisz
Edukacja zdrowotna jako obszar kształcenia ustawicznego w profilaktyce wybranych chorób stylu życia

Teresa Janicka-Panek
Kompetencje kluczowe jako zadanie i cel kształcenia – szanse, możliwości i zagrożenia w kontekście niepełnosprawności wychowanka

Stanisław Myjak, Teresa Myjak
Kształtowanie kompetencji społecznych wobec oczekiwań rynku pracy

Noty o autorach

Małgorzata Przybysz-Zaremba
dr hab., prof. PUSB w Skierniewicach. Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Autorka wielu monografii naukowych (autorskich i współredaktorskich) oraz ponad 180 publikacji wydanych w czasopismach i monografiach naukowych w kraju oraz zagranicą. Zainteresowania naukowo-badawcze: zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, zachowania suicydalne, agresja, przemoc, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka, diagnoza (pedagogiczna, rozwojowa, funkcjonalna), terapia.

Książki tego autora

Joanna Stepaniuk
dr, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Zainteresowania naukowe: edukacja międzykulturowa, zjawisko migracji i uchodźstwa, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, przekaz kulturowy w rodzinach imigrantów, socjologia edukacji, prawa dziecka w praktyce edukacyjnej, współczesne problemy pedeutologii.

Książki tego autora

Aleksandra Szczygieł
mgr, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Obszary zainteresowań: neuropsychologia i neurodydaktyka, zjawisko empatii, psychologia stresu, psychologia multimediów, wpływ kultury na nabywanie postaw, jungowska psychologia archetypów transkulturowych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Rodzice nauczyciele media. Kto pono...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Szkoło jaka jesteś? Problemy nauczy...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Wypalenie zawodowe nauczycieli

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Prawne aspekty wykonywania zawodu n...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Nauczyciel mentor. Zbuduj klasę mar...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Bez szablonu. Twórcza praca dydakty...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Podkręć mózg! I wejdź na wyższy poz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Nauczyciel w obliczu szans i zagroż...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Edukacja w zmieniającym się społecz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Zaangażowanie w naukę i klimat w sz...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Podstawy teoretyczno-metodologiczne...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Pedagogika i jej struktury w dyskur...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Horyzonty pedeutologii

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane